Ateities mokykla gimnazistams

KODĖL VERTA RINKTIS ERUDITO LICĖJŲ?

 • Žinios susietos su praktiniu jų taikymu.
 • Mokymasis vyksta įvairiuose kontekstuose.
 • Mokymasis aktyvus – pamokos įtraukios ir turiningos.
 • Moksleiviai ugdosi gebėjimus dirbti komandose – atlieka daug grupinių projektų.
 • Ugdymas kupinas eksperimentavimo ir tyrimų.
 • Didelis dėmesys verslumui ir ekonomikai.
 • Mokymasis – socialiai atsakingas ir pilietiškas.
 • Mokymasis sutelktas į mąstymo ugdymą – refleksija ir suvokimas yra esminis siekis.
 • Pažangiausia mokymosi aplinka.
 • Daug dėmesio technologiniam sumanumui.
 • Draugiški santykiai tarp mokinių ir su mokytojais.
 • Mokomės atsakingai planuotis ir mokytis visą gyvenimą.

GIMNAZINIŲ KLASIŲ UGDYMO IŠSKIRTINUMAS

Tarptautinė aplinka – globalaus mąstymo ugdymui

Erudito licėjuje ypač didelis dėmesys skiriamas anglų kalbai, kurios mokomasi pagal akredituotą tarptautinės Kembridžo mokyklos programą, įjungiant šią užsienio kalbą į visus mokomuosius dalykus. Erudito licėjaus lietuvių mokytojų komandą papildo pedagogai iš užsienio šalių, kurie studijavo, įgavo išssilavinimą ir kvalifikaciją kėlė įvariose tarptautinėse mokyklose. Bendraujant su mokytojais ir anglų kalbą taikant kasdienėje ugdymo veikloje, baigus mokyklą laisvai kalbama tarptautine dalykine kalba, o renkantis aukštąjį mokslą atsiveria durys į geriausius pasaulio universitetus.

Patyriminis ugdymas

Viskas, ko mes mokomės klasėje turi atitikmenis realiame gyvenime. Visi organizuojami projektiniai darbai turi tiriamąją dalį. Pavyzdžiui, realiai veikiančių įmonių ir organizacijų finansinės ir socialinės veiklos analizė. Gilindamiesi į konkrečius atvejus nustatome problemas, bei jų priežastis ir atrandame vertę kuriančius sprendimus. Projektai ypatingi tuo, kad moksleiviai mokosi dirbti grupėse, išklausyti kitą nuomonę ir rasti bendrą sprendimą. Gimnazistai patiria, kaip vyksta procesai realiose įmonėse ar organizacijose, kaip kuriamas tokių įstaigų gyvenimas.

Žinios – ne viskas. Svarbiausia yra mąstymas

Taikome pažangią Amerikos mąstymo instituto mąstymo ugdymo metodiką. Erudito licėjaus komandai svarbu moksleivius sudominti mąstymo ugdymu nuo ankstyvų metų. Turime ir ilgalaikį tikslą – norime, kad licėjaus mokiniai priimtų mokymosi visą gyvenimą filosofiją. Žinios turi savybę keistis ir atsinaujinti, todėl Erudito licėjuje diegiame Tarptautinį Bakalaureatą, kuris geriausiai atliepia, kaip integruoti žinias ir taikyti gebėjimus, reikalingus ateities pasauliui. Tai programa mokinanti kritiškai mąstyti ir reikšti savo nuomonę.

Šiuolaikiškas mokymas

Licėjuje daug dėmesio skiriama aktyviems ir komandiniams mokymosi metodams, mokytojo kompetencijai ir profesionaliems gebėjimams. Mokytojai siekia skatinti mokinių intelektinį smalsumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Licėjaus komanda kuria įkvepiančias sąlygas ir situacijas, kurios leidžia išgyventi mokymosi ir veiklos sėkmę. Erudito licėjuje ugdymas organizuojamas taip, kad mokinių skaičius klasėse nebūtų didelis. Tokiu būdu galime skirti išskirtinį dėmesį kiekvienam mokiniui ir padėti jam pasiekti geriausių rezultatų. Erudito licėjaus kasdienybė – eksperimentai ir tyrimai. Nes taip įdomiau!

Integralus ugdymas

Išskirtinės licėjaus ugdymo ypatybės yra visapusiškumas, prasmingumas, darna. Ugdymą organizuojame kaip vieningą sistemą, neskaidant į atskirus, nesusietus mokomuosius dalykus. Pavyzdžiui, mokantis matematikos lygčių, apjungiame gamtos mokslus, fiziką, naudodami ploto formulę ir proporcijos taisyklę skaičiuojame didesniame dangaus plote galimų pamatyti žvaigždžių kiekį.

Sveika gyvensena ir emocinio intelekto ugdymas

Licėjaus mokiniai ne tik žino sveikos gyvensenos privalumus, tačiau ir gali pasinaudoti šiais privalumais praktikoje. Judėjimas padeda mąstyti, todėl mokymo turinys neatsiejamas nuo fizinio aktyvumo, moksleiviai skatinami mankštintis, vaikščioti. Licėjaus komanda užtikrina šviežio ir sveiko maisto racioną, nes mokykloje veikia pažangiausias technologijas taikanti virtuvė, o į maisto kokybės vertinimą įtraukiami ir ekspertai. Neatsiejama geros savijautos dalis – emocijų atpažinimas ir gebėjimas jas valdyti, todėl Erudito licėjuje didelį dėmesį skiriame emocinio intelekto lavinimo pamokoms. Mes tikime, kad emocinio intelekto pamokos – startas asmenybės ugdymui ir pamatas sėkmingai karjerai.

Pažangiausia mokymosi aplinka

Mokiniai mokosi modernius sprendimus turinčiose klasėse ir multifunkcinėse erdvėse, kur sumontuoti ergonomiški baldai. Erudito licėjaus mokiniai susikaupia ir mokosi ne tik klasėse, bet ir šviesioje bibliotekoje, o norintiems aktyvaus laisvalaikio – suprojektuota fizinio aktyvumo erdvė – sporto salė, taip pat uždaras kiemas. Licėjaus erdvės suprojektuotos taip, kad vidaus interjeras praturtintų ugdymo procesą. Licėjaus mokiniai ugdomi ne tik mokykloje, bet ir edukacinėse aplinkose. Moksleiviai dažnai vyksta į ekskursijas visoje Lietuvoje, lankosi muziejuose, galerijose, kitose meną reprezentuojančiose erdvėse, parkuose, realiai veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Mes įsitikinę, ugdymo(si) aplinkos keitimas yra labai svarbi ugdymo(si) forma.

Didelis dėmesys technologiniam sumanumui

Šių dienų ugdymas neatsiejamas nuo technologinės aplinkos, todėl visos klasės turi išmaniąsias lentas, projektorius. Gimnazistai naudojasi planšetiniais kompiuteriais ir interaktyvia biblioteka. Šiuolaikišką ugdymo turinį užtikrina elektroninės mokymosi sistemos, debesų technologijos ir spartus belaidis internetas. Tačiau ir knyga atlieka svarbų vaidmenį licėjaus ugdyme.

Bendruomeniška atmosfera

Licėjuje moksleiviai stiprina savo individualius įgūdžius, tačiau mokosi ir kurti bei dirbti komandoje. Mokinių tėvai aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje: išvykose, šventėse, žaidimuose. Be to, kiekvieną mėnesį tėvai kviečiami aptarti ugdymo rezultatus. Licėjaus komandai svarbi misija – kurti laimingą ir veiklią bendruomenę.

PRIĖMIMAS

Siekdami mokytis Erudito licėjuje, susiekite su licėjaus administracija ir susitarkite dėl susitikimo arba atvykite į organizuojamus pažintinius renginius drauge su savo vaikais. Priėmimas vyksta iki 2019 m. gegužės 1 d. po kurio atrenkami geriausią stojamąjį balą surinkę mokiniai. Likus vietų – papildomas priėmimas vyksta iki tol, kol klasė pilnai užpildoma. 20 vaikų – maksimalus mokinių  skaičius klasėje.

2019/2020 metais priimsime mokinius į šias gimnazines klases:

• Į devintąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2004 metais.
• Į dešimtąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2003 metais.
Pastaba: Norintys stoti į 9 ar 10 klasę mokiniai laiko testą ir dalyvauja motyvaciniame pokalbyje. Dėl testo laikymo reikalinga registruotis telefonu +37065788820. Mokiniai priimami pagal bendrą balą, įvertinus testo ir pokalbio rezultatus. Testo ir pokalbio rezultatai turi vienodą svorį.

Daugiau informacijos apie priėmimą.

KVIETIMAS AŠTUNKOMAS LAIMĖTI STIPENDIJĄ

Erudito licėjus kviečia aštuntokus išbandyti save Eruditų programoje ir laimėti stipendiją. Eruditų programos dalyviai dalyvauja esė konkurse ir kuria įsivaizduojamos ateities mokyklos viziją, o penki nugalėtojai bus apdovanoti stipendija mokslams Erudito licėjuje ketveriems metams. Erudito licėjus – tai privati mokykla, kurioje mokslas paremtas šiuolaikišku ir integraliu ugdymu: mokomieji dalykai turi glaudžias sąsajas su realiu gyvenimu, mokymo temos įtraukiančios ir turiningos. Vyresnėse klasėse licėjuje bus taikoma tarptautinio bakalaureato (IB) programa, todėl baigus šią mokyklą atsivers vartai į geriausius pasaulio universitetus.

„Šiemet licėjuje pradedame unikalią programą, kuria sieksime investuoti ir suteikti naujų galimybių gabiausiems mokiniams, norintiems įdomių iššūkių ir siekiantiems mokytis kitokioje mokykloje. Todėl ieškome pačių kūrybiškiausių būsimųjų devintokų ir kviečiame pateikti savo įsivaizduojamos ateities mokyklos viziją: ko ir kaip, jų manymu, vaikai mokysis ateityje, pasakoja Erudito licėjaus vadovas dr. Nerijus Pačėsa.
Eruditų programos pretendentai konkurso metu turės parašyti esė „Ateities mokykla“, papildytą vizualizacijomis, kurios gali būti pateikiamos piešiniais, erdviniais maketais arba skaitmeniniais failais – 2D, 3D ar video medžiaga. Penkiems konkurso nugalėtojams bus suteikta galimybė mokytis Erudito licėjuje, skiriant ketverių metų stipendiją mokslams.

Registracijos formą rasite čia.

Daugiau informacijos apie programą.