Atkaklumas

Atrodo, kad sėkmė yra susijusi su veiksmu. Sėkmingi žmonės nesustoja. Jie klysta, bet niekada nepasiduoda.“ Conrad Hilton

Laikykitės tikslo!
Nemeskite užduoties jos nebaigę.
Siekite rezultatų.
Nepasiduokite.
Ieškokite būdų judėti į priekį.

Atkaklūs žmonės nemeta užduoties jos neatlikę iki galo. Jie lengvai nepasiduoda. Jie sugeba išanalizuoti problemą, sukurti sistemą, struktūrą ar strategiją jai išspręsti. Tokie žmonės gali ištverti ilgą problemos sprendimo procesą, jie patogiai jaučiasi ir dviprasmiškose situacijose.
Mokiniai dažnai pasiduoda iš nevilties, kad atsakymas ar sprendimas nėra jiems žinomas iš karto. Jie glamžo popierius ir meta juos galvodami ,,negaliu“, ,,per sunku“, arba užrašo bet kokį atsakymą, norėdami kuo greičiau ,,užbaigti“ užduotį. Kai kuriems iš jų sunku susikaupti: jie negali pakankamai ilgai išlaikyti dėmesio, arba jų dėmesys lengvai nukrypsta kitur, jiems nepavyksta išanalizuoti problemos, sukurti sistemos, struktūros ar strategijos problemos sprendimui. Jie gali pasiduoti ir dėl to, kad neturi įvaldytų problemų sprendimo strategijų. Jei jų strategija neveikia, jie pasiduoda, nes neturi kitų galimybių.
Žiūrėdami edukacinius filmukus, remdamiesi žymių žmonių pavyzdžiais, stengėmės visi kartu ugdyti atkaklumą. Ir jau juntami rezultatai, nes kuriant klasių susitarimus, vienas iš jų vaikų buvo pasiūlytas ,,Būti atkakliam“.