Erudito licėjaus komanda

Licėjaus įkūrėjas ir vadovas

Dr. doc. Nerijus Pačėsa – švietimo profesionalas, buvęs privataus ISM Vadybos ir Ekonomikos Universiteto rektorius. Dr. doc. Nerijus Pačėsa turi solidžią privataus verslo kūrimo ir valdymo patirtį, jau penkiolika metų konsultuoja įmones strateginio valdymo klausimais. Skaityti plačiau.

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

Laima Pačėsienė, direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams. Vilniaus universitete baigė germanų filologijos studijas ir įgijo anglų kalbos magistro laipsnį. Vėliau VDU universitete įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Laima yra kūrybiška asmenybė, domisi dizainu, menu, muzika, estetiniais aplinkos sprendimais, kuriančiais patrauklią ir patogią ugdymo aplinką. Siekia, kad licėjaus vidinė estetika ir mokinių neformalaus ugdymo erdvės atitiktų kiekvieno vaiko poreikius. Formuojant visapusišką asmenybę, labai svarbi yra aplinka, kurioje vaikas praleidžia didžiąją dalį savo dienos. Norime, kad, vaikai mokydamiesi čia jaustųsi gerai ir ilsėdamiesi per pertraukas, įsitraukdami į veiklas po pamokų.

Laikosi nuostatos, kad visi vaikai yra unikalūs.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dr. doc. Vilija Dabrišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Savo karjerą pradėjo kaip matematikos mokytoja, tačiau noras mokytis ir tobulėti paskatino tęsti mokslus magistrantūros, vėliau doktorantūros studijose. Apsigynusi socialinių mokslų daktaro (edukologija) disertaciją derino pedagoginį ir mokslinį darbą KTU su mokytojos darbu mokykloje. Vadybinio darbo patirties įgijo vadovaudama Studentų ugdymo centrui Kauno technologijos universitete. Čia koordinavo Sustiprintų studijų grupės darbą, įkūrė Akademinės pagalbos centrą studentams, turintiems mokymosi sunkumų. Tačiau didžioji Vilijos meilė – mokykla. Net nedirbdama mokykloje, nuolat domėjosi joje vykstančiais procesais, įkūrė  KTU Moksleivių laboratoriją, organizavo KTU Vaikų universiteto paskaitas.  Vilija – matematikos mokytoja – ekspertė, daugiau nei 15 matematikos mokomųjų knygų ir vadovėlių tiek vidurinei, tiek aukštajai mokyklai autorė bei bendraautorė, ji vadovavo autorių kolektyvui ruošiant naujus matematikos vadovėlius 11-12 klasei ,,Tempus”. Domisi matematikos mokymosi sunkumais, šiais klausimais stažavosi Loughborougho universitete (JK) ir Lundo universitete ( Švedija).

Laikosi nuostatos, kad  mokytojo darbe svarbiausias ne gebėjimas kalbėti, bet gebėjimas kalbėtis ir girdėti.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja

Kristina Celiešiūtė, direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja. Pedagoginę  karjera pradėjo 2001m. Naujuose švietimo reformos iššūkiuose mokytoja atrado tai, kuo gyvena iki šiol, t.y verslumo ugdymas. Taip prasidėjo naujas, svarbus etapas, kuris tęsiaisi iki šiol. 2006m. VDU įgijusi eduklogijos magistro laisnį, visa savo dėmėsį skyrė formaliam ir neformaliam moksleivių  ugdymui, ir ypač verslumo srityje, tarptautinėms ir vietinėms projektinėms veikloms.
Verslumo samprata laikui bėgant keitėsi ir šiai dienai mes suprantame ją ne tik kaip veiklą orientuotą į komercinę naudą, bet kaip individulų asmenybės augimą, gebėjimą dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už save ir komandą, gebėjimą komunikuoti, argumentuoti, būti empatiškiems, lanksčiai reguoti į besikeičiančias aplinkybes ir situacijas. Mokykla ta terpė, kur vaikai atranda save, stiprina savo gebėjimus ir talentus, tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda savarankiškas jauno žmogaus gyvenimas, o mes mokytojai, turime padėti vaikams atrasti save, savo unikalumą bei stiprybes lavindami jų kompetencijas.

Laikosi nuostatos – kiekvienas vaikas ir unikalus, ir talentingas.

Tarptautinių programų vadovė

Julie Ly Chu, tarptautinių programų vadovė, kuri profesine prasme susiformavo tarp Taivano, iš kur ji yra kilus, Tailando, kur ji studijavo įvariose tarptautinėse mokyklose ir Jungtinėje Karalysteje, kur įgijo aukštąjį išsilavinimą. Bristolio universitete, apsigynusi darbą apie socialinę atskirtį ir prekybą žmonėmis, ji įgijo sociologijos bakalauro laipsnį. Magistro laipsnis įgytas mokyklų konsultavimo programoje. Antras magistrantūros studijas pabaigė Oksfordo universitete tarptautinės edukacijos, studentų gerovės ir į vaikus nukreipto mokymo srityse. Turi darbinės patirties mažumų rūpybos, specialaus mokymo, reabilitacijos ir pedagoginių tyrimų nevyriausybinėse organizacijose visame pasaulyje srityse.

Laikosi nuostatos – išsilavinimas yra tai kas lieka, kai pamirštama, kas išmokta mokykloje.

Tarptautinės klasės mokytoja

Sara Spivey, tarptautinės klasės mokytoja. Daugelį metų dirbdama visame pasaulyje Sara pažino daugybę skirtingų kultūrų ir mokymo bei mokymosi filosofijų. Ji mano, kad ši pasaulinė kelionė atskleidė geriausius kiekvienos jų aspektus. Saros ilgametė patirtis leido sukurti labai sėkmingą, praktikoje patikrintą mokymo įgūdžių rinkinį. Ji džiaugiasi galėdama prisijungti prie Erudito licėjaus komandos, džiaugiasi galėdama skleisti tarptautinę patirtį tiek mokytojams, tiek moksleiviams. Saros tikslas – remiantis holistiniu požiūriu į mokymąsi, integruoti Kembridžo ir nacionalines mokymo programas. Sara siekia ugdyti bendradarbiaujantį, smalsų, nuolat ieškantį priežasčių, procesų ir rezultatų moksleivį. Toks požiūris leidžia moksleiviams suprasti, kaip jų mokymasis siejasi su realiu gyvenimu.
Sara – anglų kalbos ir literatūros specialistė. Tačiau jos patirtis labai įvairiapusė – keletą metų ji dirbo tarptautinėse mokyklose Egipte, du metus dirbo Italijos Kembridžo tarptautinėje sistemoje kaip Kembridžo egzaminų stebėtoja Kembridžo egzaminų centre. Sara Romoje įkūrė pirmąją rašymo dirbtuvę, ji yra išleidusi romaną ir penkis apsakymų rinkinius Londone, kurie buvo pristatyti Egipte, Milane ir Romoje. Ji taip pat praleido metus mokydama LUISS universitete, užėmė antrą vietą Italijoje, mokydama anglų, verslo anglų ir verslo vadybą teisės, ekonomikos ir socialinių mokslų studentus. Vienas iš jos studentų parašė tai jai baigus kursą: „Jūs privertėte mane mąstyti apie tai kas aš esu ir kaip elgiuosi su kitais“. Tada jis pacitavo Saros mėgstamiausią posakį: „Kasdien sutinki tūkstančius žmonių, kurie nepaliečia tavęs, o tada sutinki vieną ir tavo gyvenimas pasikeičia.“ Ir pridėjo: „Visa tai atsitiko su manimi Jūsų dėka“.

Ketvirtos klasės mokytoja

Daiva Jankauskienė, ketvirtos klasės mokytoja, turinti 27 metų darbo patirtį pradinio ugdymo srityje. Baigusi Šiaulių pedagoginio instituto pradinio ugdymo pedagogiką ir metodiką, Kauno Technologijos universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį. Dalyvavo Londone vykstančiame Britų Švietimo ir mokymo technologijų parodoje (BETT) bei kvalifikaciniuose seminaruose. Domisi informacinėmis naujovėmis. Ugdymo procese taiko tokias priemones, kaip interaktyvioji lenta „SMART”, „Pelės išdykėlės” („Mouse Mischief”).

Laikosi nuostatos, kad mokytis, tobulėti ir augti niekada nevėlu, todėl mokosi ir auga kartu su savo mokiniais.

Ketvirtos klasės mokytoja

Loreta Raižienė, ketvirtos klasės mokytoja, turinti 26 metų darbo patirtį pradinio ugdymo srityje. Baigusi Šiaulių universitetą, kur įgijo pradinio mokymo pedagogiką ir Kauno Technologijos universitete studijavo socialinio edukologo studijų programą. Domisi informacinėmis technologijomis,  jų panaudojimu, kuriant užduotis mokiniams.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas sėkmingas žmogus gyvenimo pradžioje toks nebuvo. Vaikas augdamas turi žinoti, jog klysti, pralaimėti, kovoti – normalu. Tai tik tiltas, padedantis įveikti kliūtis ir pasiekti savo tikslą. Atkaklumas ir pastangos siekiant tikslo yra svarbiau nei tobulumas.

Trečios klasės mokytoja

Jurgita Vyšniauskienė, trečios klasės mokytoja. Jurgita baigusi pradinių klasių pedagogiką ir metodiką. Pedagoginį darbą dirba daugiau nei 25 metus.  2014 m. KTU įgijo socialinio pedagogo kvalifikaciją. Dirbo su vaikais, laikinai netekusiais tėvų globos. Prieš kelis metus sugrįžo prie savo svajonių profesijos – pradinių klasių mokytojos. ,,Gyvenime man labai svarbu žmonių tarpusavio santykiai”, – teigia mokytoja.

Laikosi nuostatos, jog svarbiausia, kad vaikas gerai jaustųsi jį supančioje aplinkoje.

Trečios klasės mokytoja

Dovilė Koklevičienė, trečios klasės mokytoja. Baigusi Lietuvos edukologijos universitetą ir įgijusi sociologijos ir mokytojo kvalifikaciją bei Marijampolės kolegijos pradinės mokyklos ir užsienio kalbos ( anglų) mokytojos pradinėse klasėse kvalifikaciją. Turinti 16 metų darbo patirtį su mažaisiais ir paaugliais. Dovilė tiki, kad mokinių ugdymas pedagogo darbe užima pačią svarbiausią vietą asmenybės tobulėjimui visais brandos etapais.

Laikosi nuostatos, kad jeigu sieksi – pasieksi ko trokšti. Tereikia tik norėti ir tobulėti. Tobulėjimui ribų nėra.

Antros klasės mokytoja

Rūta Gudynienė, antros klasės mokytoja. Baigusi KTU ekonomikos bakalaurą ir verslo administravimo magistrą. Šiuo metu studijuoja pradinių klasių ugdymo pedagogiką. Daug dėmesio skiria vaikų pilietiškumo ugdymui, išnaudojant netradicines ugdymo aplinkas: teatrą ir muziejų lankymą, dalyvavimą  valstybinėse šventėse, koncertuose, renginiuose.

Laikosi nuostatos, jog svarbu laikytis šių vertybių:
1. Tikėjimas Dievu.
2. Viltis, kad kasdien Lietuvą galime padaryti gražesne.
3. Meilė šeimai ir visiems esantiems šalia.

Antros klasės mokytoja

Aušra Liu, baigusi Šiaulių universitetą (pradinio mokymo pedagogika ir metodika bei muzika) ir KTU (socialinės edukologijos studijų programa). Turi 30 metų pedagoginio darbo patirtį. Domisi menu, istorija, muzika, rytų filosofija. Puoselėja humanistinės pedagogikos idėjas, didžiulį dėmesį skiria vaikų emocinio intelekto ugdymui.

Laikosi nuostatos, jog mokytojas kuria pedagoginį procesą ir aplinkinį pasaulį pertvarko taip, kad jame Vaikas galėtų parodyti savo tikrąją individualybę, surastų erdvės savo tikrosios prigimties tobulinimui, augtų kaip laisva ir kūrybiška asmenybė.

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Justina Pečiulaitė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Baigusi Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro studijas Kauno kolegijoje, įgijusi tos pačios specialybės bakalauro laipsnį Vilniaus edukologijos universitete. Turinti 10 metų patirtį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje. Justina taiko mobiliąsias technologijas ugdymo procese, kas ypatingai įtraukia mokinius, skatina jų motyvaciją ir susidomėjimą. Taip pat didelį dėmesį skiria vaikų emocinio intelekto lavinimui.

Laikosi nuostatos, kad vaikas pažįsta pasaulį tyrinėdamas jį visais jutimais, todėl mūsų darbas sudaryti tam palankią aplinką.

Mokytojos padėjėja

Rita Juozelskienė, mokytojos padėjėja. Baigusi Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą. 3 metus dirbo Kauno klinikose, taip pat kvalifikaciją kėlė kursuose, seminaruose. Nuo 2005m. dirbo lopšelyje –  darželyje „Vyturėlis”, FMR slaugytoja (su vaikais turinčiais regėjimo sutrikimus). Be to, Rita papildomai įgijusi masažuotojos kvalifikaciją. Nuo 2015 metų ji dirbo mokytojos padėjėja su vaikais turinčiais regos ir kompleksinių sutrikimų, o  vėliau dirbo auklėtoja.

Laikosi nuostatos, pirmiausia, kiekienas vaikas yra žmogus, o talentai ir gebėjimai atsivers gyvenimo kelyje.

Anglų kalbos mokytoja

Loreta Gotautienė Vaišvilienė, anglų kalbos mokytoja. Loreta baigus Vilniaus universitetą, kuriam studijavo anglų kabą ir literatūrą bei įgijo anglų kalbos filologės ir dėstytojos kvalifikaciją. Mokytojos patirtis aprėpia labai plačiai – nuo darbo su pradinukais, studentais iki verslo vadovų mokymo.

Laikosi nuostatos: kiekviename įžvelgti talentą, kiekvienam padėti jį skleisti, su kiekvienu augti ir mokytis pačiai.

Anglų kalbos mokytoja

Nino Bitchiashvili, Erudito licėjaus anglų kalbos mokytoja, turinti penkerių metų mokymo patirtį. Ji mokė anglų kalbos tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Šiuo metu Nino studijuoja politkos mokslus Vytauto Didžiojo universitete. Be to, ji labai susidomėjusi skirtingų kalbų mokymu ir mokymusi. Nino laisvai kalba trimis kalbomis ir šiuo metu, mokosi dar dviejų. Ji mano, kad mokytojas prisiima didžiulę atsakomybę mokinius įkvepdamas ir atverdamas jiems “minčių kelią”. Ji tiki, kad nuo paties jauniausio amžiaus svarbu mokinius vertinti rimtai ir turėti kiekvienam mokiniui parengtus individualius mokymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad ugdyti – tai vesti mokinius geraja kryptymi ir atrasti juose tai, ką jie turi gražaus.

Anglų kalbos mokytoja – metodininkė

Rasa Margevičienė, anglų kalbos mokytoja-metodininkė. Baigusi Vilniaus universitetą, kuriame studijavo anglų k. ir literatūrą ir įgijo anglų kalbos filologės ir dėstytojos specialybę. Turi 23 metų pedagoginę patirtį, iš jų – 18 metų mokė pradinių klasių vaikus anglų k. J.Jablonskio gimnazijoje bei “Paparčio” pradinėje mokykloje. Su ketvirtokais dalyvavo anglų k. olimpiadose, kuriose mokiniai užimdavo prizines vietas. Dalyvavo kuriant anglų k. olimpiadų užduotis. 2007 m. buvo išrinkta į Kauno m. anglu k. mokytojų metodinę tarybą. Dirbdama Airijoje stengėsi stebėti specifinę airišką kultūrą, vaikų auklėjimo subtilumus. Norvegijoje 5 metus dirbo pedagoginį darbą priešmokyklinėje įstaigoje, kur domėjosi skandinaviškais vaikų auklėjimo metodais, kuriems būdingas patriotiškumas, pagarba vieni kitiems, požiūris į vaika, kaip į asmenybę, būsimą šalies gerovės kūrėją. Grįžo į Lietuvą įrodyti, kad geresnės šalies nėra, o gražią, šviesią ir plačiai žinomą galime padaryti tik savo pačių pastangomis.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas – individuali asmenybė. Mes – suaugę, radę raktą į vaiko širdį, galime įgauti jo pasitikėjimą ir padėti jam eiti teisingu gyvenimo keliu.

Anglų kalbos mokytoja

Vitalija Kvasilienė, anglų kalbos mokytoja, tarptautinių PTE egzaminų vertintoja. Ji 11 metų patirties turinti anglų kalbos mokytoja – dėstytoja. Vytauto Didžiojo universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, Vilniaus pedagogikos universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją, vėliau baigė studijas Vilniaus universitete ir įgijo anglų kalbotyros cum laude magistro diplomą. Suderindama studijas bei anglų kalbos korepetitorės darbą Ispanijoje, dalyvavo Erasmus programose Jaén’o ir Extremadura universitetuose. 10 metų dėsto anglų kalbą AMES kalbų mokykloje įvairaus amžiaus grupėms ir įvairių profesijų žmonėms. Nuolat tobulinasi anglų kalbos bei mokytojų seminaruose, vyksta į edukacines – kultūrines keliones į Jungtinę Karalystę.

Laikosi nuostatos, kad kalbos mokėjimas – tai langas į pasaulį ir kuo daugiau kalbų moka žmogus, tuo daugiau galimybių jam atsiveria.

Lietuvių kalbos mokytoja

Irena Grinkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Baigusi VVU KVF ir tapusi lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja pasuko į mokyklą , kurioje jau greitai bus 34 metai. Užauginti ne tik savi trys sūnūs, bet ir visas būrys puikių mokinių. Na, suprantama, kad mokytis tenka visą gyvenimą, o geriausi mokytojai – mokiniai. Daug spektaklių, išvykų, knygų, pokalbių, džiaugsmo, ašarų, džiaugsmo ašarų taip pat , laimėjimų ir pralaimėjimų, visko, kas nutinka  žmogui.

Laikosi nuostatos, kad tik bendradarbiaujant  ir bendraujant galima pasiekti pozityvių santykių ir , svarbiausia,  matyti laimingus vaikus.

Lietuvių kalbos mokytoja

Ilona Vitkauskienė, lietuvių kalbos mokytojaBaigusi Lietuvos edukologijos universitetą ir, įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikaciją, 21 metus dirbo derindama lietuvių kalbos mokytojos, direktoriaus pavaduotojos gimnazijoje bei tarptautinės skautų organizacijos vadovės pareigas. Vėliau įgijo KTU Viešojo administravimo magistrės laipsnį, nagrinėjant Kauno miesto gimnazijų gerąją patirtį, tuomet buvo pakviesta dirbti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. 2008 – 2018 m. buvo atsakinga už miesto lituanistinius konkursus, olimpiadas, mokytojų pamokinį darbą, teikė konsultacijas, vertino jų veiklos atitikimą kvalifikacinei kategorijai. Ilona savo kasdieniame darbe vadovaujasi kūrybinio mąstymo idėjomis ir taiko jas praktikoje.

Laikosi nuostatos, kad būtina įsiklausyti į vaiką, skatinti jo smalsumą, auginti asmenybę, kuri neturėtų ribų siekiant savo gyvenimo svajonių.

Matematikos mokytoja

Jolanta Zalubienė, matematikos mokytoja metodininkė, turinti 25 metų matematikos mokymo mokykloje patirtį. Baigusi Vilniaus universitetą įgijo matematiko – dėstytojo specialybę. Autorė leidinio ,,Matematikos projektinių darbų idėjos”, bendraautorė ,,Matematikos kontroliniai ir savarankiški darbai 11 klasei”, bendraautorė naujo matematikos vadovėlio ,,Matematika Tempus 11 klasei “. Dalinasi savo patirtimi ir veda seminarus mokytojams – yra ,,Šviesos” leidyklos lektorė.
Mokytoja savo darbo rezultatais džiaugiasi ne tik kai jos mokiniai užima prizines vietas miesto matematikos olimpiadose ar gauna aukštus matematikos valstybinio egzamino įvertinimus, bet ir kai atranda matematiką įvairiose gyvenimo srityse – mokiniai yra atlikę išskirtinių ir įdomių kūrybinių projektinių darbų, dalyvauja mokslinėse mokinių konferencijose.

Nuostata – nėra netalentingų vaikų, gali būti tik neatrasti jų talentai, kuriuos mums reikia pastebėti ir paskatinti išsiskleisti.

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Tomas Stasiukaitis, informacinių technologijų ir robotikos mokytojas. Praktiškai technologijas taikantis mokytojas. Vaikus moko tokių dalykų, kurie yra praktiškai pritaikomi gyvenime. Informatikos magistro laipsnį turintis mokytojas ne tik dirba su vaikais. Greičiausiai Jums teko girdėti, kad 2016 metais Kauno Kalėdų eglutė pirmą kartą Lietuvoje buvo prijungta prie interneto, eglės žaislus internetu galėjo valdyti kiekvienas norintis – tai mūsų mokytojo darbas. Tomas Stasiukaitis iki šiol daugiausia dirbo su suaugusiųjų ir vyresnių vaikų mokymu, dabar dirba su vaikais nuo pirmos klasės.

Tomas tiki, kad pasiekti galima viską, kiek ilgai to sieksi priklauso tik nuo pastangų!

Devizas: Kaip tikėsi – taip ir bus!

Fizikos mokytoja

Edita Bitvinskaitė, fizikos mokytoja metodininkė, turinti 23 metų darbo stažą. 1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo fizikos – astronomijos – informatikos mokytojos kvalifikaciją. Baigusi 11 metų dirbo Trakų rajono Onuškio vidurinėje mokykloje (dabar Donato Malinausko gimnazija). Nuo 2007 m. dirba Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje.

Laikosi nuostatos, kad svarbu dirbti taip, kad vaikai pamėgtų fiziką, matytų ir girdėtų ją aplink mus esančiame pasaulyje, atrastų, atpažintų ir suprastų.

Geografijos ir istorijos mokytoja

Justina Mieželė, „Renkuosi mokytyti“ programos dalyvė. Nuo 2008 m. Šv. Mato gimnazijoje mokė 5-12 klasių mokinius istorijos ir geografijos, o KTU gimnazijoje – 9-12 klases geografijos. Vytauto Didžiojo universitete baigė sociologijos bakalauro ir magistro studijas, pedagogikos studijas.

Laikosi nuostatos, kad nėra vienodos pamokos, kaip ir vienodų vaikų. Tiki, kad nėra vaiko, kurio nedomintų jį supanti aplinka. Pamokose stengiasi padėti iškelti problemas ir atrasti atsakymus. Tai motyvuoja atidaryti dar vienos mokyklos duris, kuriai vaikas pirmiausia asmenybė.

Chemijos ir biologijos mokytoja-metodininkė

Džiuginta Gaigalienė, chemijos ir biologijos mokytoja. Pedagoginį darbą mokykloje pradėjo nuo  1991 m., kai baigė Lietuvos edukologijos universitetą. Pastaruoju metu mokytoja dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose, skirtuose gamtos mokslų mokytojams, kur akcentuojamas integralus mokymas ir virtualių laboratorijų naudojimas. Ji didžiuojasi savo profesija, nes turi neeilinę galimybę savo patirtį ir žinias perteikti kitiems, o iš vaikų mokytis pozityvaus požiūrio į gyvenimą, gebėjimo svajoti apie nerealius dalykus, nuolat judėti į priekį ir ,,neapsamanoti“. Pasak Džiugintos „Mano mokiniai – tai mano gyvenimo katalizatorius.“ Ji stengiasi, kad mokiniai negalvotų apie gamtos mokslus, kaip apie neįkandamai sunkius, bet suprastų, kad tai mus supančio pasaulio dalis, kurį svarbu suprasti.

Laikosi nuostatos, kad visi šiame gyvenime esame susieti begale įvairių ryšių, todėl siekime, kad tarpusavio bendravimas, bendradarbiavimas ir pagalba vieni kitiems padėtų kiekvienam augti, kaip asmenybei ir tobulėti.

Etikos ir filosofijos mokytojas

Donatas Šinkūnas, etikos ir filosofijos mokytojas. Dirbo Socialinių ir Humanitarinių mokslų mokytoju IB mokykloje Bogotoje (Kolumbijoje). Donatas turi patirties dirbdamas tiek su viduriniųjų metų (MYP), tiek su vyriausiais (DP) mokiniais, kuriems dėstė Pažinimo Teoriją (ToK) ir filosofiją. Šioje mokykloje Donatas taip pat buvo atsakingas už Jungtinių Tautų Modulį (MUN). Jis taip pat yra dirbęs akademinį darbą viename Kanados universitetų (Western), kuriame iki šiol tęsia doktorantūros studijas. Šiame universitete Donatas taip pat yra praėjęs teorinius ir praktinius dėstymo mokymus. Ankstesnį išsilavinimą mokytojas įgijo Lietuvos (VDU) ir Belgijos (KU Leuven) universitetuose. Donatas yra IB modelio entuziastas ir tiki tarpdisciplininio mokslo prasmingumu ir pranašumais.

Laikosi nuostatos, kad idėjos yra įrankiai, padedančios priimti geresnius sprendimus gyvenime. Todėl mokykla turėtų mokinti mąstymo principų, o ne konkrečių idėjinių turinių. Tai atitinka ir IB misiją bei filosofiją.

Muzikos mokytoja

Neringa Brukštienė, muzikos mokytoja, profesionali pianistė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo du – atlikimo meno (profesionalaus atlikėjo) ir pedagogikos magistro laipsnius. Dirbo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vokalo koncertmeistere. Šiuo metu dirba Kauno 1-oje muzikos mokykloje fortepijono mokytoja ir koncertmeistere. ,,Yamaha” muzikos mokykloje dirba su priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Laikosi nuostatos, kad mes visi esame kūrybiškos asmenybės, tik reikia tai savyje atrasti ir puoselėti. Tiktai kryptingai dirbantis žmogus gali pasiekti didžiausius savo tikslus.

Fizinio lavinimo mokytojas

Darius Daugininkas – kūno kultūros pedagogas, baigęs Lietuvos sporto universitetą, fizinio ugdymo ir sporto studijų programą. Taip pat baigtos magistro studijos, sporto fiziologijos ir genetikos programa, įgytas biologijos magistro laipsnis. Darbo patirtis pradėta kaupti, einant neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytojo pareigas, lopšelyje – darželyje „Mažylis“. Lietuvos sporto universiteto „Sportas visiems“ programos stipendijos laimėtojas. Sportas, neatsiejama gyvenimo dalis. Pagrindinės sporto šakos: tinklinis, stalo tenisas, lengvoji atletika, tačiau yra išbandęs praktiškai visas sporto šakas, nes geras pedagogas turi būti universali asmenybė.

Laikosi nuostatos: Kiekvienas vaikas yra unikalus, nei vieno negalima matuoti pagal šabloną. Reikia leisti jam susikurti savąjį ir padėti jį brandinti būtent mokykloje. Sportas, puiki terpė formuoti asmenybę ir jos charakterį. Daugiau proto ramybės, daugiau kūno judesių, daugiau puikių asmenybių.

Psichologė

Rūta Žiaunienė – psichologė. Psichologijos mokslu susidomėjusi dar mokyklos suole. Baigė Vytauto Didžiojo universitete psichologijos bakalauro studijas, po to jai buvo suteiktas sveikatos psichologijos magistro laipsnis. Ieškodama savo nišos ir naujų galimybių 2016 metais Internacional Coach & Trainer Association įgijo neurolingvistinio programavimo praktiko sertifikatą. Rūta jau 6 metus bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga organizuoja prevencines stovyklas paaugliams.

Laikosi nuostatos, kad aplinka, kurioje vaikas yra, ir žmonės, su kuriais jis susiduria, tampa pavyzdžiu. Mūsų tikslas, būtų geriausiu pavyzdžiu, kokiu tik galime būti.

Kinų kalbos ir kultūros mokytoja

Julie Ly Chu, kinų kalbos ir kultūros mokytoja. Kadangi Julie Kinijos mandarinų kalba yra gimtoji, ji kaip antrąją užsienio kalbą mokė britų jaunuolius nuo 2010 metų. Be to 2016 m., ji gavo TCSOL sertifikatą (sertifikatas, skirtas kinų kalbos mokymui kalbantiems kitomis kalbomis). Julie džiaugiasi galėdama dalintis ilga (daugiau nei 5000 metų) siekiančia Kinijos civilizacijos kultūra. Kinų kalbos užsiėmimų tikslas yra lavinti įgūdžius kasdienių pokalbių metu, dalintis mintimis apie šiuolaikinę kultūrą bei tyrinėti nuostabias literatūros, meno ir virtuvės tradicijas, įvaldant šią plačiausiai paplitusią kalbą pasaulyje ir puikiai leidžiant laiką drauge!

Julie tiki, Alberto Einšteino idėja, kad išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštama ko buvo mokomasi mokykloje.

Ispanų kalbos mokytojas

Fabrizio Mazzella, ispanų kalbos mokytojas. Gyvena Lietuvoje nuo 2005 m. Mokėsi lituanistikos Vytauto Didžiojo universitete ir yra romanų kalbų filologas. Dėstė Klaipėdos, Vytauto Didžiojo universitetuose bei ispanų kalbos mokymosi centre „Hola Espana“. Ispanų kalba, pagal kalbančių žmonių kiekį, yra viena labiausiai paplitusių pasaulyje. Ja kalba daugiau nei pusė milijardo žmonių, ne tik Europoje ir Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. Fabrizio džiaugiasi prisidėdamas prie edukacinės licėjaus veiklos, atstovaudamas tam tikrą pietų Europos dalį.

Laikosi nuostatos, kad pasak Jono Jablonskio: „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“.

 

Rusų kalbos mokytoja

Marina Soboleva, rusų kalbos mokytoja. Vilniaus edukologijos universitete mokėsi rusų filologijos fakultete ir baigė slavų filologijos magistrantūrą. Marina tiki, kad negalima stabdyti ryžtingo vaikų judėjimo pirmyn, nes jie įsisavina viską, ką mato ir pajaučia. Jos tikslas – padėti mokiniams pažinti šį pasaulį per kalbą, nes ji formuoja vaiko pasaulėžiūrą ir padeda geriau suprasti aplinkui esančią aplinką ir žmones. Marina įsitikinusi, kad užsiima prasmingiausiu darbu pasaulyje.

Laikosi nuostatos, kad vaikai – tai musų pagrindinis turtas, kurį mes privalome išsaugoti.

Šachmatų treneris

Martynas Antanaitis, šachmatų treneris, ASU baigė ekonomisto specialybę. Universitetas baigtas su padėkos raštu už sportinę veiklą (šachmatai); šachmatų turnyrų prizininkas. Dirba treneriu Lietuvos šachmatų mokykloje. Savanoriauja mokykloje-darželyje „Šviesa”.

Laikosi nuostatos: mąstymo lavinimas yra svarbiausias ugdymo uždavinys, o šachmatai tam puikiai tinka!

Karatė kyokushin treneris

Linas Jonika, karatė kyokushin treneris, turintis 10 metų trenerio patirtį. LSU baigė sveikatos ugdymo bakalauro studijas bei sporto psichologijos magistrą. Įgytas žinias stengiasi pritaikyti dirbdamas su vaikais. ,,Karatė” pradėjo sportuoti būdamas 10 m. Tai – hobis, darbas ir aistra. Europos jaunių čempionas, Lietuvos suaugusiųjų čempionato pirmos vietos laimėtojas, daugkartinis prizininkas, tarptautinių turnyrų prizininkas. 2010 metais įkūrė kyokushin karatė klubą ,,Osu”, kuris šiuo metu vienija daugiau kaip 200 žmonių nuo 5 m. iki 52 m. amžiaus.

Laikosi nuostatos, jog šeima – didžiausia vertybė.

Komunikacijos specialistė

Aistė Simaškaitė, Erudito licėjaus komunikacijos specialistė. Baigusi politikos mokslų bakalauro ir viešųjų ryšių magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete. Aistė yra pozityvi ir kūrybiška asmenybė. Ji domisi viešųjų ryšių pritaikymu šiuolaikiškoje bei greitai kintančioje visuomenėje. Aktyvi projektinė veikla nevyriausybinėse organizacijose jai tik patvirtino, kad siekiant pristatyti savo ar kitų šalių kultūras bei aktualijas labai svarbu mokėti jas įdomiai ir žaismingai pateikti. Socialiniai tinklai yra puiki priemonė komunikaciją padaryti įdomesnę ir prieinamesnę. Aistė tiki, kad inovatyvi, informatyvi vidinė bei išorinė komunikacija organizacijoje padeda sukurti šiltą tarpusavio ryšį, o tai atneša puikius rezultatus.

Laikosi nuostatos, kad  efektyvi komunikacija yra puikus kelias pasiekti bendrų tikslų ir sėkmę.