Išskirtinumas

Šiuolaikiškas mokymas

Licėjuje laikomasi skandinaviškosios integruoto ugdymo filosofijos, daug dėmesio skiriama aktyviems ir komandiniams mokymosi metodams, mokytojo kompetencijai ir profesionaliems gebėjimams. Mokytojai siekia skatinti mokinių intelektinį smalsumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Licėjaus komanda kuria įkvepiančias sąlygas ir situacijas, kurios leidžia išgyventi mokymosi ir veiklos sėkmę. Mokymosi dieną sudaro trys pamokos po 90 min. nestatinėje aplinkoje, skiriant pakankamai dėmesio mokymosi temai ir mokinių įtraukimui.

Integralus ugdymas

Išskirtinės licėjaus ugdymo ypatybės yra visapusiškumas, prasmingumas, darna. Ugdymą organizuojame kaip vieningą sistemą, neskaidant į atskirus, nesusietus mokomuosius dalykus. Integruojančioji ugdymo ašis – vaikas. Į kiekvieną problemą, faktą, reiškinį žvelgiame iš vaiko pozicijų, jo akimis, remiantis jo patirtimi. Pradinukų suvokimas ir mąstymas yra nesuskaidyti, visuminiai. Todėl ugdymo turinys turi būti integralus ir atitikti šio amžiaus tarpsnio vaiko raidos ypatybes.

Licėjaus komanda

Vaikus ugdo profesionalūs mokytojai. Licėjaus mokytojai – žingeidūs, nuolat besidomintys švietimo naujovėmis, tyrimais, moderniais ugdymo metodais bei technologijų panaudojimu mokymuisi. Licėjus organizuoja mokymus ir praktinius užsiėmimus savo darbuotojams, tokiu būdu užtikrinant ugdymo įstaigos kompetencijų pažangą. Komandai vadovauja buvęs ISM universiteto rektorius dr. Nerijus Pačėsa.

Saugi ir patogi vieta

Miesto širdyje esanti Gruodžio gatvė patogiai pasiekiama. Tėveliams yra paprasta vaiką išleisti ir pasiimti privažiuojant visiškai šalia licėjaus durų. Greta licėjaus šeimų patogumui yra Kauno pirmoji muzikos mokykla, Juozo Gruodžio konservatorija, berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“, Kauno muzikinis teatras, istorinė Prezidentūra.

Dėmesys sveikai gyvensenai

Licėjaus mokiniai ne tik pažins sveikos gyvensenos privalumus, tačiau ir galės pasinaudoti šiais privalumais praktikoje. Judėjimas padeda mąstyti, todėl mokymo turinys neatsiejamas nuo fizinio aktyvumo, vaikai skatinami mankštintis, vaikščioti, o pavargus – pailsėti. Licėjaus komanda užtikrins šviežio ir sveiko maisto tiekimą, atsižvelgs į individualius kiekvieno vaiko poreikius. Į maisto kokybės vertinimą įtraukiami ekspertai ir vaikų tėveliai.

Mokymuisi tinkama aplinka

Po atliktos pastato rekonstrukcijos, licėjaus patalpos bus pritaikytos priešmokykliniam, pradiniam ir pagrindiniam ugdymui. Vaikai dalinsis įspūdžiais klasėse, multifunkcinėse erdvėse, modernioje bibliotekoje, fizinio aktyvumo erdvėje, naudosis uždaru, erdviu kiemu. Licėjaus erdvės suprojektuotos taip, kad vidaus interjeras praturtintų ugdymo procesą.

Erudito licėjaus vadovai investuoja į ugdymo(si) aplinką ir pažangiausius baldų sprendimus. Mokiniai turės galimybę naudotis ergonomiškais, VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG įmonės tiekiamais baldais. Tai įmonė, kurianti pažangiausius mokyklos baldų sprendimus, kuriuos diegia šiuolaikiškos viso pasaulio mokyklos, įskaitant ir JAV (esančią didžiausia eksporto rinka pasaulyje). VS mokyklinių baldų įmonė, turinti GS Europos kokybės ženklą, LGA saugumo ir kokybės atestaciją, GREENGUARD sertifikatą, kuris patvirtina, kad baldai atitinka griežtus standartus.

Bent kartą per savaitę licėjaus mokiniai keičia savo mokymosi aplinką. Ugdymo(si) procesas perkeliamas į įvairias edukacines aplinkas, tokias kaip – muziejai, galerijos, kitos meną reprezentuojančios erdvės, parkas, vykdomi vizitai į įmones. Ugdymo(si) aplinkos keitimas yra labai svarbi ugdymo(si) forma.

Inovacijų diegimas

Šių dienų ugdymas neatsiejamas nuo technologinės aplinkos, todėl visos klasės turi išmaniąsias lentas, projektorius. Vaikai naudojasi planšetiniais kompiuteriais ir interaktyvia biblioteka. Šiuolaikišką ugdymo turinį užtikrina elektroninės mokymosi sistemos, debesų technologijos ir spartus belaidis internetas. Tačiau ne viskas paremta inovacijomis, licėjaus ugdyme svarbų vaidmenį atlieka knyga.

Bendruomeniška atmosfera

Licėjuje vaikai stiprins savo individualius įgūdžius, tačiau išmoks ir kurti, bei dirbti komandoje. Kiekvieną savaitę mokiniai patys įsivertins savo veiklą, mokymosi rezultatus. Vaikų tėveliai aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje: išvykas, šventes, žaidimus ir gimtadienius. Be to, kiekvieną mėnesį tėveliai kviečiami aptarti ugdymo rezultatus. Licėjaus komandai svarbi misija – kurti laimingą ir veiklią bendruomenę.

Neformalus ugdymas Erudito licėjuje

Bazinės popamokinės veiklos – tai veiklos, kurias lankant nėra būtinas tęstinis ugdymas. Vaikai turi galimybę laisvai pasirinkti tą dieną norimas veiklas, jas išbandyti. Šis popamokinės veiklos planas ypatingas tuo, kad vaikai turi galimybę išbandyti visas galimas veiklas, taip ugdome jų pasirinkimo laisvę, suteikiame galimybę priimti sprendimus patiems.

Bazinės popamokinės veiklos mokestis (nuo 15.00 iki 18.00 val.) – 100 € / mėnuo / popietė (pavakariai įskaičiuoti).