Naujienos


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ertolt/domains/erudito.lt/public_html/modules/News/lib/class.news_ops.php on line 335

LIONS QUEST: kiekvienam vaikui reikia saugios aplinkos augti ir mokytis

2017-09-14 14:23:10

LIONS QUEST:  kiekvienam vaikui reikia saugios aplinkos augti ir mokytis

Per praėjusį šimtmetį vaikystės sąvoka smarkiai pasikeitė. XX a. pradžioje jauni žmonės gyveno ir dirbo kartu su tėvais, seneliais ir kitais suaugusiaisias. Artimai bendraudami, jie galėjo perimti svarbias gyvenimo tiesas, socialinius įgūdžius. Visuomenei sparčiai keičiantis, jauni žmonės vis labiau tolsta nuo šeimos. Dažnai šeimose nebelieka laiko ilgiems ir prasmingiems pokalbiams, teigiamas bendravimas apsiriboja iki keleto minučių per dieną. Į artimųjų vietą stoja naujosios technologijos, internetas, kur galima rasti patarimų, atsakymų į rūpimus klausimus. Žinoma, jauni žmonės kartais pasiklysta informacijos gausoje. Išsiugdyti reikiamus socialinius ir emocinius įgūdžius jaunuoliams tikrai nėra lengva. Neigiama šių pokyčių įtaka jaunimui akivaizdi 2014 metais atlikto HBSC Lietuvos mokinių tyrimo duomenimis kas septintas 11-15 metų berniukas ir viena iš 12 mergaičių nurodė, kad yra rūkantys. Beveik trečdalis 11-15 metų berniukų ir mergaičių nurodė, jog bent kartą gyvenime yra išgėrę tiek alkoholinių gėrimų, kad pasijustų apsvaigę. O 13 % šio amžiaus berniukų ir 6 % mergaičių savo gyvenime yra vartoję narkotinių medžiagų tokių kaip kanapės, marihuana ar hašišas. Vaikams būdingos ir kitos problemos: patyčios, depresija, smurtas, ankstyvi lytiniai santykiai, save žalojantis elgesys. „Neigiamų veiksnių daugėjimas ir prevencijos nebuvimas didina riziką, jog vaiko elgesys taps probleminiu. Greta esant teigiamiems veiksniams, netinkamo elgesio rizika mažėja, net ir esant daug neigiamų veiksnių.Richard F. CatalanoM. Lisa BerglundJean A. M. RyanHeather S. LonczakJ. David Hawkins (2004)

Nuo problemų sprendimo prie jų išvengimo

Iš tyrimų matyti, kad didžiausią įtaką jaunų žmonių elgsenai turi veiksniai, susiję su šeima, bendraamžiais, mokykla ir bendruomene. Šį rugsėjį mūsų mokykloje startavo LIONS QUEST nuosekli socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodika, kuri buvo pripažinta populiariausia pozityviosios prevencijos programa pasaulyje. LIONS QUEST programose teigiama, kad jaunimo problemas išspręsti gali tik ilgas bei nuoseklus darbas, kuriame šeima, mokykla ir bendruomenė susivienytų. Tyrėja E. Werner (1992) išsamiomis jaunų žmonių gyvenimo studijomis patvirtino, kad susidūrę su sudėtingomis asmeninėmis ir šeimyninėmis problemomis, esant tinkamoms sąlygoms, jaunuoliai sėkmingai šias problemas įveikia. „Teigiami veiksniai aplinkoje padeda sumažinti žalingų situacijų įtaką arba pakeičia jaunų žmonių reakcijas į jas. Pavyzdžiui, artimo ryšio su bent vienu rūpestingu suaugusiuoju turėjimas, prasmingas dalyvavimas mokyklos gyvenime ir bendravimas su gerą įtaką darančiais bendraamžiais gali atsverti daugelį neigiamų faktorių.„ Catalo R. F., Berglund M. L., Ryan J. A. Hawkins J. D., Lonczak H. S.

Peteris Bensonas tyrimų institute sukūrė jaunimo raidos ir prevencijos kryptį, kuriame labiausiai akcentuojamas vertybių stiprinimas. Bensonas teigia, jog vertybės kertinis jaunų žmonių atsparumo, sveikatos ir pasisekimų gyvenime akmuo. LIONS QUEST programose aptariamos 30 iš 40 vertybių, būtinų teigiamai asmenybės  raidai. Tai palaikymas (mokykla, kurianti rūpestingą ir tobulėti skatinančią aplinką), įsipareigojimas (tarnystė bendruomenei), ribos ir lūkesčiai (aiškiai nustatytos taisyklės ir jų nesilaikymo pasekmės mokykloje), savidrausmė, atsakomybė bei daugybė kitų.  Moksliniai tyrimai patvirtina, kad taikant prevencinio darbo metodus keičiasi mąstymas: nuo problemų sprendimų planavimo pereinama prie konstruktyvaus mąstymo, nuo fragmentuoto požiūrio į išsilavinimą pereinama prie integruotos vientisos mokymosi strategijos.

Socialinis emocinis ugdymas ir akademiniai pasiekimai

Be įtakos streso valdymui, savęs vertinimui, pasitenkinimu mokykla, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams, socialinis emocinis ugdymas turi dar vieną svarbų privalumą, tai yra, geresni akademiniai pasiekimai. 2011 metais atliktoje metaanalizėje apėmusioje 213 skirtingų, socialinio emocinio ugdymo programų įtaką, akademiniams pasiekimams vertinančius tyrimus, nustatyta, jog mokiniai, dalyvaujantys šiose programose, demonstruoja 11 % geresnius akademinius pasiekimus, nei tokio ugdymo negaunantys mokiniai. Šias sąsajas mums paaiškina neurofiziologija. Mokslininkai nustatė, jog emociniai smegenų centrai yra tampriai susipynę su kognityvinio mokymosi sritimis. Kai vaikas, norintis mokytis, išgyvena nerimą, užkertamas kelias į mokymosi centrus. Vaikas savo dėmesį nukreipia į problemos šaltinį. Kaip žinome, dėmesio apimtis yra ribota. Vaikui lieka mažiau galimybių išgirsti, suprasti ar prisiminti, ką mokytojas sako. Paprastai sakant, yra tiesioginis ryšys tarp mokymosi ir emocijų. Palankus klasės mikroklimatas, rūpestingi santykiai su mokytojais, kitais mokiniais didina norą ir galimybes mokytis.

LIONS QUEST programos

1975 m. jaunas vyriškis, vardu Rickas Little įkūrė Quest nacionalinį centrą, kurio tikslas buvo padėti jaunimui, suteikiant jiems įgūdžius ir saugią aplinką, kurių jiems reikia sėkmingam gyvenimui. Dirbant drauge su jaunimo raidos ekspertais ir gavus finansinę paramą iš keleto fondų 1977 mokyklose buvo pradėta bandomoji programa Gyvenimo įgūdžiai. Programos vystymasis ypač paspartėjo, kai tarptautinė LIONS klubų organizacija pradėjo bendradarbiauti su Quest organizacija. Šiuo metu su LIONS QUEST programomis dirba daugiau nei 400 000 pedagogų 93 pasaulio šalyse. 

JAV yra vykdomas projektas CASEL (The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), kurio tikslas skatinti akademinį pažangumą bei pagrįsto socialinio ir emocinio ugdymo plėtrą.  LIONS QUEST programas CASEL išrinko kaip itin profesionalias socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymo srityje.  Šį įvertinimą gauna tik tos programos, kurios moksliniais tyrimais pagrindžia  savo veiksmingumą, turi profesionalias programas ir originalias socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymo instrukcijas.

Mūsų mokykloje yra diegiamos dvi LIONS QUEST programos, tai LAIKAS KARTU, skirta priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui, bei PAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS skirta progimnazinėms klasėms. Programa LAIKAS KARTU padeda mokytojams kurti saugią aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę gyvenime. Ji orientuota į vaikų potencialą ir siekia, jog ateityje jie taptų gabūs sveiki, jauni žmonės, turintys pozityvius tikslus, bei jaučiantys įsipareigojimus savo šeimai bei bendruomenei. Programa PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS, padeda išgyventi paauglystės krizes, ugdo asmenybei svarbias savybes, vykdo žalingo elgesio, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir patyčių prevenciją, skatina mokymąsi per savanorystę. LIONS QUEST programos padeda mokytojams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams sukurti saugią, palaikančią aplinką, kurioje augtų žingeidžios, kūrybingos ir aktyvios asmenybės.

Ir pabaigai... E. F. Schumacher yra pasakęs, kad bet kuris protingas, tačiau neišmintingas žmogus sugebėtų sukurpti didesnes, sudėtingesnes, labiau kupinas prievartos sistemas. Tačiau pajudėti atvirkščia kryptimi būtina kibirkštėlė originalaus mąstymo ir labai daug drąsos.

 

Erudito licėjaus psichologė Aušra