Naujienos


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ertolt/domains/erudito.lt/public_html/modules/News/lib/class.news_ops.php on line 335

Aktyvūs mokymosi metodai anglų kalbos pamokose

2017-11-13 19:45:18

Tradiciniai mokymosi metodai, kai mokymasis suprantamas kaip nuoseklus atskirų žinių ir gebėjimų, kurie gali būti perteikti besimokantiesiems, kategorijų kaupimas, užtikrina stabilumą, aiškų ir apibrėžtą pasaulio vaizdą, yra dažniausiai individualus veiksmas, tačiau nesuteikia mokiniui nei džiaugsmo, nei prasmės pojūčio, jau nekalbant apie tokių kompetencijų, kaip kūrybiškumas, iniciatyvumas, komunikabilumas, ugdymą.

Taikant aktyvius mokymosi būdus, mokymasis yra dinamiškas, kontekstinis ir socialinis veiksmas, kai mokymosi proceso dalyviai, remdamiesi savo tikslais renkasi jiems aktualius aspektus, kai padaromi prasmingi atradimai.

Erudito licėjuje ugdymas planuojamas ir organizuojamas laikantis pagrindinių principų, teigiančių, jog mokymasis turi būti aktyvus, patrauklus, džiaugsmingas, orientuotas į vaiką, o tai reiškia individualizuotas ir diferencijuotas. Planuojant veiklas svarbu nepamiršti ir gebėjimų, padėsiančių mokiniams ateityje sėkmingai ir kūrybiškai veikti. Ieškoma galimybių mokiniams kiekvienoje pamokoje parodyti iniciatyvą, bendradarbiauti, spręsti problemas.

Vienas iš tokio mokymosi pavyzdžių galėtų būti foto medžioklės metodo pritaikymas. Komanda gauna užduotį per tam tikrą laiką surinkti užduočių lape apibūdintas nuotraukas. Kiekvienas komandos narys gali vienu ar kitu metu imtis lyderystės, nes užduotys sudaromos kuo įvairesnės, reikalaujančios skirtingų įgūdžių, mąstymo būdo, pastabumo tam tikriems dalykams. Kiekvieno indėlis į komandoje vykstančius procesus – pasidalijimą atsakomybėmis, įsitraukimo, motyvacijos augimo, yra būtinas. Be abejonės, užduotis pateikiama anglų kalba, panaudojant naujai išmoktas gramatines formas, naujus žodžius, tad tuo pačiu įtvirtinamos žinios, mokiniai turi progą mokytis vieni iš kitų ir panaudoti žinias praktikoje. Foto medžioklė vykdoma už mokyklos ribų suteikia dar daugiau galimybių mokiniams atskleisti kūrybiškumą, pritaikyti žinias socialiniuose kontekstuose, pvz. nusifotografuoti su žmogumi nekalbančiu lietuviškai.

Visuomet įtraukiantys ir bendrosioms kompetencijoms atsiskleisti padedantys yra kūrybiniai darbai. Pavyzdžiui, pažiūrėję vaizdo įrašus apie keisčiausius pasaulio namus, mokiniai grupėse kurią patį patogiausią žmogui, tačiau niekur nematyto namo projektą. Bendraujama tik angliškai, tad natūraliai iškyla poreikis pasikartoti spalvų, formų, baldų pavadinimus, taip pat veiksmažodžius. Kiekvienas grupės narys pasirenka kaip jam įsijungti į kūrybinį procesą, tačiau kūrybinį darbą pristatinėja ne vienas, o visi kūrėjai, tad lavinami mokinių viešojo kalbėjimo įgūdžiai, plečiamas žodynas. Po kiekvieno pranešimo klausytojai pastebi ir išsako teigiamus projekto aspektus. Taisytini dalykai, klaidos pastebimos, tačiau formuluojant ne kaip kritiką, o kaip patarimus ar tolimesnius veiklos tikslus. Labai svarbu, kad kūrybinių darbų metu mokiniai atsikrato baimės klysti – juk kūryboje nėra vienintelio teisingo atsakymo. Padarytos kalbos klaidos tampa stimulais tobulėti, o ne neperžengiamais barjerais, kuriančias dar daugiau baimių.

Tai tik keli pavyzdžiai kaip anglų kalbos pamokose ugdomi ne tik kalbiniai įgūdžiai, bet ir bendrosios kompetencijos, būtinos sėkmingam gyvenimui ateities pasaulyje.

Erudito licėjaus anglų kalbos mokytoja Rasa Krulikauskienė