Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Žymos: , , , Komentarai: Vienas komentaras

Lietuvių kalbos konkursas-viktorina, skirta Dainų šventės 100 metų jubiliejui paminėti: žinias praturtinto įdomiais faktais

Vasario 28 dieną įvyko šeštą kartą rengiamas tarptautinis 4 klasių moksleivių lietuvių kalbos konkursas-viktorina, dedikuota Dainų šventės 100 metų jubiliejui paminėti.

„Kalba yra mūsų tauta… Kalba esame mes“. Ši jaunosios kartos lietuvių aktorės Agnės Šataitės mintis pasirinkta pagrindiniu lietuvių kalbos konkurso-viktorinos leitmotyvu. Konkursas skirtas pasaulio lituanistinių mokyklų ir Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių moksleiviams, dalyvauti galėjo po 1–2 moksleivius iš kiekvienos klasės. Iš viso šiemet konkurse-viktorinoje dalyvavo 27 ketvirtokai iš Marijampolės, Klaipėdos, Šiaulių, Šlienavos, Kauno, Vilniaus, Širvintų, Ukmergės. Pasak organizatorių, nebe pirmus metus aktyviausi Klaipėdos, Marijampolės, Kauno, Šiaulių mokyklų moksleiviai.

Šių metų konkurso-viktorinos tema – šimtmetį švenčianti Dainų šventė, ji atsispindėjo ir užduotyse. Užduočių rengėjai paruošė įdomių faktų apie šią šventę pristatymą. Remiantis juo, moksleiviai turėjo atlikti „Kahoot“ užduotis. Konkurso dalyviai sprendė kryžiažodė su gramatinėmis užduotimis ir užduotį „Pabaik dainą“ – reikėjo pasirinkti eilutes, tinkančias kitoms dviem lietuviškų dainų (pvz., „Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“ ir pan.) eilutėms.

Pasak vienos iš lietuvių kalbos konkurso-viktorinos organizatorės Daivos Jankauskienės, moksleiviai taip labai džiaugėsi šių metų tema ir užduotimis, nes patys dalyvaus Dainų šventėje. „Matome keleriopą tokio konkurso naudą, – sako viena iš jo organizatorių, „Erudito“ licėjaus pradinių klasių mokytoja metodininkė, gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės narė Daiva Jankauskienė. – Organizuodami šį konkursą-viktoriną, siekiame puoselėti meilę gimtajai kalbai, skatiname gilinti lietuvių kalbos žinias, tačiau ne ką mažesnis dėmesys skiriamas ir skaitmeninių bei bendrųjų kompetencijų ugdymui ir tobulinimui, saviraiškos, o kartu ir tautinio identiteto, stiprinimui. O šių metų konkursas – dar ir graži šimtmetį švenčiančios lietuvių Dainų šventės įžanga, kur moksleiviai galėjo ir sužinoti naujų dalykų, ir pasitikrinti savo pačių žinias apie šią gražią tradiciją, suburiančią tūkstančius lietuvių visame pasaulyje. „Mes esame visai kitokie, bet vis tiek tie patys – ta pati dainuojanti, šokanti Lietuva, ta pati mus vienijanti kalba, mus auginanti kultūra.“

Simboliška, kad pirmoji Dainų šventė buvo surengta 1924 metų rugpjūčio 23–25 d. Kaune, Lietuvos himną giedojo 3500 dainininkų choras, o jiems pritarė dešimttūkstantinė minia. Šventę atidarė prezidentas Aleksandras Stulginskis. Noras dainuoti buvo toks didelis, kad dalyviai į pirmąją lietuvių dainų šventę rinkosi ir traukiniais, ir garlaiviais, ir pėsčiomis, patys siuvosi tautinius drabužius.

Pirmoji Dainų šventė galėjo ir žlugti, nes Dainų dieną taip lijo, kad antrąją programos dalį atlikti tik po kelių dienų. Po šimto metų Dainų šventė apima Dainų dieną, Šokių dieną ir Folkloro dieną. Šis tradicinis tautinio meno festivalis, organizuojamas Baltijos šalyse, yra unikalus reiškinys, pripažintas UNESCO Žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. O 1981 metais šioje šventėje dalyvavo su Lietuva jokių giminystės ryšių neturintis, bet visą repertuarą išmokęs ir atranką praėjęs japonų vyrų choras!

Mokytojų komisija vertino ir dalyvių atsiųstus akrostichus „Dainuoja Lietuva“, juos garsiai perskaitė visiems konkurso dalyviams. Rengėjai džiaugiasi, kad sulaukė daug kūrybiškų, net ranka iliustruotų darbų. Gražiausiais pripažinti Vaivos Kirklytės iš Šiaulių raj. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos (mokytoja Daiva Mačiūnienė) akrostichai:

Dainos diena

Atidaryta!

Išgirdo visi susirinkę

Naujoje Parodų aikštėje.

Užtraukė himną choristai.

Ošė žiūrovų minia,

Juk Prezidentas Stulginskis

Antrino himnui drauge.

 

Lėšomis savo žmonės keliavo,

Ir aprėdais dalyviai stebino.

Europoj žinia pasklido ir

Toli, už Atlanto, išskrido!

UNESCO paskelbė: Dainų šventės – vertybė!

Vainikus iš paveldo dainų ir iš šokių daugybės

Amžiaus, šimtmečio šventei nupinkim!

*

 

Dar neprabudo vieversiai.

Aprėdė žolę rasos.

Išėjo pievon šienpjoviai,

Nužvelgę pievą plačią,

Užvedę dainą išdižiai –

Oi-ly, oi-lia – talkon pakviečia.

Jėgom bendrom, skardžiais balsais,

Aidais dainų pasauliui žinią siunčia.

 

Laisva šalis – kur dainos skambą

Ir negandoj, ir šventėj.

Esam tvirti bendroj dainoj

Tik pirmą metų šimtą.

Užveskime vėl gražią dainą,

Vėl burkimės į bendrą chorą,

Aidėkim po Saule dar šimtmetį ne vieną.

Konkurso I vietos nugalėtoja paskelbta Agnė Ivaškevičiūtė iš Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos  (mokytoja Paulė Puikė), II vietos nugalėtoju tapo Arnas Vaičiukynas iš Kauno raj. Šlienavos pagrindinės mokyklos (mokytoja Želvita Jankunė), III  vieta atiteko Barborai Mikelkevičiūtei iš Kauno Prano Mašioto pradinėa mokykloa (mokytoja Lina Palianskienė).

Pirmasis 4 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas-viktorina įvyko 2019 m. pavasarį ir buvo skirtas tik Kauno miesto ketvirtokams. „Kitus tris kartus konkursas vis augo, kol tapo respublikiniu ir į jį jau buvo pakviesti ketvirtokai iš visos Lietuvos. Pernai skelbdami konkurso temą pagalvojome, kad jis jau pakankamai užaugo, jog virstų tarptautiniu, tad pakvietėme prisijungti po pasaulį išsibarsčiusius lietuviškose šeštadieninėse mokyklėlėse besimokančius vaikus“, – apie konkurso augimą pasakojo D. Jankauskienė.

Konkursą-viktoriną organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras, „Erudito“ licėjus, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų gabių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė. Užduočių rengimo ir vertinimo komisiją sudarė „Erudito“ licėjaus pradinių klasių mokytojos Daiva Jankauskienė, Rūta Gudynienė, Dovilė Koklevičienė, Loreta Raižienė, Daiva Petkevičienė.