Brian Davis

Anglų kalbos ir globalaus požiūrio (angl. Global Perspectives) mokytojas

Brianas Davisas turi anglų literatūros bakalauro ir švietimo magistro laipsnį. Ketverius metus dėstė anglų kalbą ir dramą Jungtinėse Valstijose, vėliau savanoriškai dirbo anglų kalbos mokytoju Gruzijoje. Pastaruosius dešimt metų dirbo Kazachstane, kur dėstė Global Perspectives dalyką, organizavo Model United Nations sesijas, ruošė mokinius IELTS ir SAT egzaminams. Mokytojas glaudžiai bendradarbiauja su Jungtinėmis Tautomis, siekdamas suteikti mokiniams globalią platformą, kurioje jie galėtų tobulinti ir plėtoti savo įgūdžius, tapdami pasaulio piliečiais. Brianas pritaria žmonių teisių aktyvistės Malalos Yousafzai minčiai, kad „ne tik šviesdami savo protus, bet ir savo širdis ir sielas, galime kurti pasaulinę taiką“.