Daiva Ingrida Griškevičiūtė

Socialinė pedagogė

Daiva – neuroedukatorė, savo kelią švietime pradėjo prieš 12 metų. Baigė VDU bakalaurą 2011 m. ir MRU magistro studijas 2013 m., yra programos Dr. Maly Danino „Vesk vaiką į sėkmę“ lektorė, tobulinosi Izraelyje,  taip pat baigė papildomus kursus, kaip dirbti su autizmo spektrą turinčiais vaikais (JAV, 2021 m.). Nuolat domisi ir tobulėja savęs pažinimo, saviugdos, emocinio intelekto, savęs įgalinimo, asmenybės kūrybinių kompetencijų atskleidimo klausimais. Yra baigusi Asmenybės ugdymo institutą „Rafaelis“ (2020 m.), savo darbe integruoja neuroedukacinius bei dailės terapijos metodikas. Emocinio intelekto bei socialinių kompetencijų edukatorė, lektorė.

Laikosi nuostatos, kad „jei jūs galite apie tai pasvajoti, jūs galite tai padaryti.“ (Walt Disney)