Erudito licėjaus Kauno komanda pradinių klasių mokytoja

Daiva Jankauskienė

Pradinių klasių programų vadovė, mokytoja metodininkė

Pradinių klasių programų vadovė, priešmokyklinės ir pradinės klasių mokytoja metodininkė, turinti daugiau kaip trisdešimties metų darbo patirtį pradinio ugdymo srityje. 2022 m. mokytoja sėkmingai baigė ISM švietimo lyderystės magistrantūros studijas, taip pat yra baigusi Šiaulių pedagoginio instituto pradinio ugdymo pedagogiką ir metodiką, Kauno Technologijos universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį. Daiva itin domisi informacinėmis naujovėmis ir taiko jas ugdymo procese. Mokytoja vadovauja suomių kurto mokinių kompetencijų vertinimo įrankio „Qridi“ diegimo procesui. Dalyvauja įvairiose parodose, pavyzdžiui, Londone vykstančioje britų Švietimo ir mokymo technologijų parodoje (angl. BETT), seminaruose, konferencijose, patirties semiasi Suomijos bei kitų šalių mokyklose. Daiva organizuoja respublikines konferencijas, konkursus, skaito pranešimus ir dalijasi patirtimi.

Laikosi nuostatos, kad mokytis, tobulėti ir augti niekada nevėlu, todėl mokosi ir auga kartu su savo mokiniais.