Doc. dr. Edita Palaimienė

Fizikos mokytoja

Edita yra akademinio ir mokslinio darbo profesionalė, didelį dėmesį skyrė moksliniams tyrimams ir dėstytojavimui Vilniaus universitete. Po ilgų studijų ir darbo universitete, ji pasirinko tapti mokytoja, siekdama skatinti mokinių aktyvumą ir susidomėjimą fizika bei padėti jiems pažinti gamtos dėsnius. Jos darbo rezultatai rodo aukštą kompetenciją ir daugybę mokslinių pasiekimų, įskaitant publikacijas ir tarptautinius projektus. Edita nuolat siekia tobulėti ir dalyvauja seminaruose bei mokymuose, kad galėtų efektyviau ir kūrybiškiau ugdyti jaunąją kartą, kurdama palankią mokymosi aplinką ir naudodama skaitmenines technologijas. Ji išskirtinai motyvuota, dr. Editos įsipareigojimas fizikos mokslui, studentams ir mokiniams padeda formuoti stiprų mokymosi ir pažinimo norą.

Laikosi nuostatos, kad viskas yra įmanoma, kai tik uoliai ir ryžtingai sieki savo tikslų, nes kiekvienas iššūkis yra galimybė mokytis ir augti.