Erudito licėjaus Vilniaus komanda tikybos mokytojas

Julius Mališauskas

Tikybos mokytojas

2002 metais baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo Religijų mokslų bakalaurą. Sėkmingai pradėjęs dirbti mokytoju, Julius toliau tobulino savo žinias ir 2011 m. įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikaciją. Julius yra šv. Mikalojaus, Visų Šventųjų parapijos mokytojų metodinės grupės narys ir šv. Teresės parapijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas. Tiki, kad gyvenimo prasmės paieškos būdingos kiekvienam ir visi ieško to, kas pripildo. Pamokose jam svarbiausia atrasti ryšį su mokiniu, kad mokinys pamokoje jaustųsi saugus, būtų atviras ir kritiškas.

Laikosi nuostatos, kad ir ką darytumėte, darykite iš širdies.