Erudito licėjaus Kauno komanda pagrindinių klasių lietuvių kalbos mokytoja

Jurgita Maironienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja Vytauto Didžiojo universitete baigė lietuvių kalbos filologijos ir literatūros bakalauro, vėliau – magistrantūros studijas, įgijo pedagoginį išsilavinimą, pedagogines žinias gilino neformaliose „Lyderių laikas 3” studijose. Mokytoja metodininkė išrinkta „Inovatyviausio mokytojo” apdovanojimų laureate, ji ypač vertina netradicinius, patirtinius ugdymo metodus bei stengiasi klasėje organizuoti darbą taip, kad vaikas turėtų sąlygas „pažadinti“ savo pojūčius, kad jam būtų įdomu, nauja, interaktyvu ir tokiu būdu vyktų tikrasis mokymasis. Jurgita ruošia vaikus miesto ir šalies konkursams, moko lietuvių kalbos iš užsienio grįžusius vaikus, organizuoja stovyklas, nuolat dirbo su mokinių savivaldos nariais, organizavo renginius, išvykas, projektus.

Laikosi nuostatos, kad  vaiko ugdymas – tai unikali galimybė prisiliesti prie mūsų visų ateities. Mokytoja jaučiasi laiminga galėdama mokyti lietuvių kalbos ir literatūros, nes šio dalyko pamokose ne tik gludinami raštingumo bei skaitymo įgūdžiai, skiepijamas kūrybiškumas, tačiau tuo pačiu formuojamas ir vertybinis, kultūrinis bei pilietinis požiūris.