Erudito licėjus Kauno komanda ekonomikos verslumo mokytoja

Kristina Celiešiūtė

Pagrindinio ugdymo vadovė, ekonomikos ir verslumo mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja. Pedagoginę  karjerą pradėjo 2001 m. Naujuose švietimo reformos iššūkiuose mokytoja atrado tai, kuo gyvena iki šiol, t. y verslumo ugdymas. Taip prasidėjo naujas, svarbus etapas, kuris tęsiasi iki šiol. 2006 m. VDU įgijusi edukologijos magistro laisnį, visą savo dėmesį skyrė formaliam ir neformaliam moksleivių  ugdymui, ypač verslumo srityje, tarptautinėms ir vietinėms projektinėms veikloms. Erasmus+ koordinatorė (strateginių partnerysčių ir mokyklų mainų). Taip pat Kauno miesto ekonomikos ir verslumo mokytojų metodinio ratelio ilgametė narė.

Verslumo samprata laikui bėgant keitėsi ir dabar mes suprantame ją ne tik kaip veiklą, orientuotą į komercinę naudą, bet kaip individulų asmenybės augimą, gebėjimą dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už save ir komandą, gebėjimą komunikuoti, argumentuoti, būti empatiškiems, lanksčiai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir situacijas. Mokykla ta terpė, kur vaikai atranda save, stiprina savo gebėjimus ir talentus, tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda savarankiškas jauno žmogaus gyvenimas, o mes, mokytojai, turime padėti vaikams atrasti save, savo unikalumą bei stiprybes lavindami jų kompetencijas.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas ir unikalus, ir talentingas.