Kristina Trumpauskaitė

Kristina Trumpauskaitė

Socialinė pedagogė

Kristina 2015 m. Kauno technologijos universitete įgijo socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją. 2018 m. įgijo edukologijos magistro laipsnį. Kristina sukaupusi darbo patirties su įvairaus amžiaus vaikais – nuo dvejų metukų iki dvyliktokų gimnazijoje. Yra įgijusi vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacinę kategoriją. Nuolat auga kaip asmenybė, tobulina savo asmenines ir profesines kompetencijas.

Studijuodama bakalauro studijose susidomėjo socialiniu emociniu ugdymu (SEU) ir jo nauda vaikams. Besigilindama į SEU procesą ir rezultatus, matydama didžiulį teigiamą poveikį vaikams ir pačioms organizacijoms, jų darbuotojams, inicijavo šių programų diegimą savo mokyklose. Kristina įgijusi sertifikatus, švietimo įstaigose organizavusi ir vedusi socialinio emocinio ugdymo(-si) programas: VšĮ „Vaiko labui“ tarptautines SEU programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“, SEU programą „Dramblys“, Lions Quest „Raktai į sėkmę“, VšĮ Šeimos santykių instituto Vaiko emocijos išraiškos kontrolės programą „VEIK“, socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą „Kimochi“ ir kt.

Kristina tiki, kad mokomės kiekvieną dieną – visą gyvenimą.