Erudito licėjaus Vilniaus komanda pagrindinių klasių matematikos mokytojas

Marius Zakarevičius

Matematikos mokytojas

Matematikos mokytojas metodininkas, turintis penkiolikos metų pedagoginio darbo patirties. Įgijo matematikos mokytojo profesinę kvalifikaciją, baigęs matematikos bakalauro studijas Vilniaus universitete. Savo veikloje nuolat ieško, kaip tobulinti savo kvalifikaciją, įgyti naujos patirties, tad nevengia dalyvauti su ugdymo kokybės gerinimu susijusiuose projektuose. Mariui teko dirbti autorių kolektyve ruošiant vadovėlį „Matematika tau“ 12 kl., uždavinyną „Matematika tau“ 11 kl., leidinį „Matematikos užduotys“ 5 kl. Yra dalyvavęs projektuose interaktyviems mokomiesiems objektams, skaitmeninėms mokymo priemonėms ir jų naudojimo metodikoms kurti. Domisi dinaminės matematikos programa „GeoGebra“, yra įsitraukęs į Lietuvos „GeoGebra“ instituto veiklą, taip pat yra „Baltic & Nordic GeoGebra Network“ organizacinio komiteto narys.

Laikosi nuostatos: aš geras ir man sekasi, jūs geri ir jums sekasi.