Peter William Jackson

Tarptautinio bakalaureato fizikos ir matematikos mokytojas

Peteris gimė Londone, bet dabar mieliau gyvena arčiau gamtos tokiuose mažesniuose miestuose, kaip Vilnius. Po gamtos mokslų studijų universitete dešimt metų dirbo automobilių įmonėje. Vėliau dėstė fiziką ir daugiau nei dvidešimt metų mokė matematikos ir gamtos mokslų. Peteris mano, kad matematika ir mokslas padeda mums suprasti gamtos pasaulį ir technologijas. Jie taip pat moko mus logiškai mąstyti ir spręsti realaus gyvenimo problemas.

Laikosi nuostatos, kad neprivalote būti geriausi, tiesiog stenkitės, kiek galite!