Vaida Kirkliauskaitė

Vaida Kirkliauskaitė

Geografijos mokytoja

Vaida baigė geologijos magistro studijas Vilniaus universitete, šiuo metu rašo disertaciją apie Varėnos geležies rūdos telkinį ir retųjų žemių elementų mineralizaciją. Vilniaus universitete geologiją dėsto jau dešimt metų, taip pat veda kvalifikacijos kėlimo paskaitas geografijos mokytojams ir edukacines paskaitas įvairių mokyklų mokiniams ir visuomenei. Dalyvauja mokslo politikoje ir švietimo proceso tobulinime, todėl mano, kad itin svarbu jausti pulsą skirtingais lygmenimis: mokytojos, mentorės, dėstytojos, taip galime kurti tvirtesnius tiltus tarp bendrojo ugdymo ir aukštojo mokslo.

Smalsumas suteikė progų studijuoti skirtinguose pasaulio universitetuose nuo Lundo universiteto Švedijoje iki Manitobos universiteto Kanadoje ar Kinijos universiteto ir daugelio kitų, su kurių mokslininkais iki šiol vykdo geologinius tyrimus. Tarptautinė patirtis paskatino domėtis mokymo ir mokymosi metodais. Vaidos nuomone, geras mokslininkas nebūtinai bus geras dėstytojas, todėl būtina tobulinti savo pedagogines kompetencijas ir mokytis kalbėti apie mokslą paprastai, bet sumaniai.

Laikosi nuostatos, kad į studentą/mokinį orientuotas mokymo procesas (pedagogikos paradigmos pokytis, įvykęs XXI amžiuje), kartu su aktyviais mokymo metodais atneša puikių rezultatų. „Tačiau nesiekiu mokinių, studentų bei kitų mokytojų apipilti naujovėmis. Svarbu lanksčiai reaguoti, įtraukti studentus/mokinius į mokymo proceso kūrimą ir atrasti balansą tarp tradicijų ir naujovių, mokymosi stilių ir mokymosi galimybių konkrečiu momentu.“