Erudito licėjaus organizuojamos Eruditų programos „ATEITIES MOKYKLA“ NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Eruditų programos „Ateities mokykla“ nuostatai reglamentuoja tikslus ir organizavimą.
1.2 Eruditų programos organizatorius – Erudito licėjus, koordinatorė – Aistė Simaškaitė, el. p. aiste.simaskaite@erudito.lt.
1.3 Eruditų programoje „Ateities mokykla“ moksleiviai rašys esė, kaip įsivaizduoja ateities mokyklą bei kurs ateities mokyklos vizualizacijas.
1.4 Eruditų programos tikslas: atrasti gabius ir motyvuotus ateities talentus, kuriems bus sudarytos sąlygos keturis metus mokytis šiuolaikiškoje mokykloje – Erudito licėjuje, gaunant stipendiją mokslams.

ERUDITŲ PROGRAMOS DALYVIAI

2. Programoje gali dalyvauti 8-ų klasių moksleiviai, kurie mokosi Lietuvos mokyklose.

ERUDITŲ PROGRAMOS SĄLYGOS

3.1 Eruditų programai pateikta esė ir vizualizacija (toliau – kūrinys) turi atitikti temą „Ateities mokykla“.
3.2 Esė apimtis – ne mažiau kaip 1500 žodžių.
3.3 Esė vartojami žodžiai ir tekstas turi atitikti lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir kalbos kultūros taisykles.
3.4 Prie esė pridedama ateities mokyklos vizualizacija gali būti pateikta piešiniu, erdviniu maketu arba skaitmeniniu failu (2D, 3D, video).
3.5 Vienas mokinys Eruditų programai gali pateikti vieną esė ir vieną vizualizaciją.
3.6 Dalyviai, kurių kūriniai neatitinka 3.1–3.5 nuostatų punktų, Eruditų programoje nedalyvauja.
3.7 Oficialūs Eruditų programos eigos pranešimai skelbiami Erudito licėjaus interneto svetainės naujienų skiltyje www.erudito.lt bei facebook paskyroje: https://www.facebook.com/eruditolicejus/

KŪRINIO PATEIKIMAS

4.1 Registracija vyksta iki 2019 m. gegužės 20 d. 12 val.
4.2 Registracija į Eruditų programą: https://bit.ly/2J2jWlQ
4.3 Kūrinius galima pateikti iki 2019 m. gegužės 24 d. 12 val. pristatant į Erudito licėjų adresu J. Gruodžio g. 9, Kaunas.

ERUDITŲ PROGRMOS REZULTATŲ VERTINIMAS IR PASKELBIMAS

5.1 Erudito licėjus pasilieka teisę viešinti kūrinius facebook Erudito licėjaus paskyroje bei savo interneto svetainėje (www.erudito.lt).
5.2 Kūrinius vertins komisija. Nugalėtojai bus išrinkti susumavus komisijos balsus. Susumavus balsus, bus skirtos penkios prizinės vietos.
5.3 Komisija nuo 2019 m. gegužės 27 d. 12 val. iki 2019 m. gegužės 31 d. 12 val. vertins kūrinius ir skirs balus. Komisiją sudarys Erudito licėjaus atstovai ir kviestiniai komisijos nariai.
5.4 Komisija, vertinanti Eruditų programai pateiktus kūrinius, atsižvelgs į šiuos aspektus:
a) kaip kūrinys atliepia pavadinimą (temą);
b) pagrindinę kūrinio idėją;
c) argumentuotumą;
d) minties nuoseklumą;
e) originalumą;
f) stilių;
g) vizualizacijos originalumą.
5.5 Penki moksleiviai, kurie surinks daugiausiai balsų, apie laimėjimą bus informuoti 2019 m. gegužės 31 d.
5.6 Dalyviai, laimėję Eruditų programos prizą, laikys Erudito licėjaus stojamąjį testą. Minimalus stojamasis Erudito licėjaus balas, nepriklausomai nuo Eruditų programos rezultatų, yra 80.
5.7 Dalyviai, laimėję Eruditų programos prizą ir Erudito licėjaus teste surinkę ne mažiau, kaip 80 balų bus pakviesti mokytis Erudito licėjaus gimnazinėse klasėse (9-12 klasės). Pirmą ir antrą vietas laimėję dalyviai gaus 70 proc. mokslų Erudito licėjuje kompensavimo stipendiją, trečią, ketvirtą ir penktą vietas laimėję dalyviai gaus 50 proc. mokslų Erudito licėjuje kompensavimo.
5.8 Mokslų Erudito licėjuje kompensavimo stipendija bus mokama mokantis 9, 10, 11 ir 12 klasėse.
5.9 Eruditų programos esė ir vizualizacijos bus eksponuojami Erudito licėjaus erdvėse.

AUTORIŲ TEISĖS

6.1 Pateikdami esė ir vizualizacijas Eruditų programai dalyviai prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą.
6.2 Eruditų programos dalyviai suteikia išimtines teises Erudito programos organizatoriui neatlygintinai naudoti jų kūrinius Erudito licėjaus populiarinimo ir viešinimo tikslais, įskaitant Erudito programos kūrinių publikavimą internetinėje erdvėje.
6.3 Kūriniai Erudito licėjuje bus saugomi įstatymų numatyta tvarka.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1 Organizatorius pasilieka teisę Erudito programos metu keisti ir papildyti nuostatus, apie tai informuodamas Erudito licėjaus interneto svetainės naujienose.
7.2 Dalyviai sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais papildymais ar pakeitimais.
7.3 Erudito programos organizatorius neprisiima atsakomybės, jei kūrinio vizualizacijose būtų naudojamos nepilnamečių nuotraukos.
7.4 Nesusirinkus minimaliam Erudito programos dalyvių skaičiui (5), Eruditų programa laikoma neįvykusia.