Erudito licėjus steigia stipendijas būsimiems švietimo lyderiams
Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

„Erudito“ licėjus steigia stipendijas būsimiems švietimo lyderiams

Suprasdamas žinių ir kvalifikacijos kėlimo poreikį, Erudito licėjus jungiasi prie ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto iniciatyvos, kurios tikslas užtikrinti mokytojams ir mokyklų vadovams kokybiškas nemokamas magistro studijas. Projektui įgyvendinti Erudito licėjus įsteigė penkias „Švietimo lyderystės“ stipendijas.

„Švietimo lyderystės“ programa suteiks stiprius vadybinius įgūdžius ir žinias švietimo įstaigų vadovams, mokytojams ir darželių auklėtojams. Programa sukurta atsižvelgiant į švietimo sektoriaus poreikius bei iššūkius, ji paremta moderniausiomis mokymo metodikomis. „Švietimo lyderystės“ programa pradėta vykdyti daugiau nei prieš dešimtmetį. Šiemet ji atnaujinta atsižvelgiant į naujausias vadybos tendencijas.

„Erudito licėjaus tikslas – ugdyti sąmoningus, kūrybingus, kritiškai mąstančius, vertę sau ir kitiems kuriančius, atsakingus piliečius, kurie gyvenime vadovaujasi teisingomis nuostatomis bei vertybėmis. Šiam tikslui pasiekti reikalingi aukštų kompetencijų novatoriški pedagogai, gebantys kurti ir taikyti įtraukiančias formas, aktualų turinį bei inovatyvius metodus, nuosekliai ugdyti mokinių socialines ir mąstymo kompetencijas. Man vadovaujant ISM universitetui, inicijavome „Švietimo lyderystės“ magistrantūros programą. Tai buvo labai svarbus ir savalaikis žingsnis, leidęs pakelti pedagogų ir švietimo lyderių kompetenciją į tarptautinį lygį. Esu įsitikinęs, jog šios studijos mokytojams tapo vienu iš geriausių tobulėjimo kelių, vedančių į visapusišką lyderystę edukacijos srityje ir itin aukštą profesionalumą. Erudito licėjus, prisidėdamas idėjiškai ir finansiškai prie programos tikslų, siekia kokybinės kaitos švietimo lyderių ugdyme ir tęstinio tobulėjimo visoje šalies švietimo sistemoje“, – sako doc. dr. Nerijus Pačėsa, Erudito licėjaus įkūrėjas.

„Mokytojo profesija savaime prestižine netaps. Todėl patys ėmėmės iniciatyvos, atgaivinome „Švietimo lyderystės” programą bei pradėjome ieškoti partnerių, kuriems rūpi valstybės švietimo sektorius ir mokslo kokybė. Mums svarbu, kad mokyklas baigtų stiprų žinių pagrindą turintys, ambicingi ir mokytis norintys jaunuoliai. Tam reikia strategiškai mąstančių, inovatyvių mokyklų vadovų ir mokytojų. Tikime, kad kokybiškas išsilavinimas, kurį gauna šios programos dalyviai, yra vienas iš būdų keisti sistemą iš esmės.  Džiaugiamės matydami, kad šis projektas susilaukė ypač daug dėmesio iš privačių mokyklų bendruomenės – direktorių, mokytojų, moksleivių tėvų. Prie programos prisijungus ir Erudito licėjui drauge pokyčio švietimo sistemoje siekti bus daug lengviau”, – sako ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius dr. Dalius Misiūnas.