Erudito licėjus MO Muziejus partnerystė mecenatas draugystė bendrystė
Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

„Erudito“ licėjus tampa MO didžiuoju rėmėju

Ugdyti svarbiausias XXI amžiaus kompetencijas – kūrybiškumą, kritinį mąstymą, gebėjimą bendradarbiauti ir komunikuoti – vienas esminių MO muziejaus tikslų. Jų siekti muziejui ir toliau padės šiais metais Didžiuoju rėmėju tapęs „Erudito licėjus“. Kartu su juo muziejuje bus kuriamas naujas bendras edukacinis užsiėmimas, tobulinamos mokytojų kompetencijos, vystomos sinergijos tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo.

Partnerystė, prasidėjusi nuo parodos vaikams

2021-aisiais MO muziejus vaikams skyrė ypač daug dėmesio: pirmą kartą įvyko Vaikų naktis muziejuje, vasarą kvietė stovyklautojus, o šeimas kiekvieną savaitę – į Šeimų sekmadienius bei pirmą kartą Lietuvoje pristatė parodą vaikams „Ežeras pilnas žvaigždžių“, kuri tapo lankomiausia MO šeimų paroda. Šią parodą MO muziejus pristatė drauge su didžiuoju parodos partneriu – „Erudito licėjumi“.

Pasak MO muziejaus vadovės Mildos Ivanauskienės, vienas svarbiausių sėkmingos partnerystės kriterijų – sutampančios vertybės. „Visos MO edukacijos vaikams sukurtos siekiant ugdyti vaikų gebėjimą kritiškai mąstyti, argumentuoti, bendradarbiauti, per patyrimus lavinti vaizduotę ir kūrybiškumą. Tais pačiais gebėjimais grįstą požiūrį „Erudito licėjus“ taiko ir savo programose, todėl ši partnerystė labai organiškai įsiliejo į MO veiklą“, – sako M. Ivanauskienė, MO vadovė.

Džiaugiamės, kad sėkminga praėjusių metų partnerystė lėmė, jog pratęsėme bendradarbiavimą ir šiemet – „Erudito licėjus“ papildė MO muziejaus Didžiųjų rėmėjų gretas.

„Erudito licėjaus“ įkūrėjas ir vadovas doc. dr. Nerijus Pačėsa džiaugiasi, kad partnerystėje atrado tas pačias vertybes ir požiūrį į šiuolaikinį ugdymą per patirtis.

„Patirtinis, integruotas ugdymas vaikui suteikia esminį raktą į jo kūrybinių galių išlaisvinimą. Todėl tam, kad ugdymo procese būtų daug aktyvumo, mokinių įtraukimo bei tolerancijos, turime suteikti galimybes mokytojams nuolat tobulėti ir kurti. MO muziejaus edukacinės veiklos ir kuriamos parodos atveria naujų perspektyvų ir gali papildyti mūsų jau vystomas inovatyvaus švietimo programas. Todėl mintis kalbėtis apie bendrą veiklą kilo labai natūraliai, vos tik buvome pradėję trumpalaikę draugystę pernai“, – sako N. Pačėsa, „Erudito licėjaus“ vadovas.

Šių metų planuose: edukacinių užsiėmimų kūrimas ir dėmesys mokytojams

Šiemet MO muziejaus ir „Erudito licėjaus“ planuose – bendrų edukacijų kūrimas „Erudito licėjaus“ mokiniams, parodos „Kaunas–Vilnius: nuversti kalnus“ rėmimas bei mokytojų kompetencijų vystymas per naujas patirtis.

MO muziejus yra erdvė, kurioje mokytojai gali susitikti, bendrauti ir kurti bendras veiklas. Šiuo metu MO muziejaus buriamoje MOkytojo paso bendruomenėje jau daugiau nei 2 500 mokytojų. MOkytojo pasas – individuali ir nemokama narystė, suteikianti galimybę lankytis MO parodose nemokamai. MOkytojo paso bendruomenės nariai kiekvieną rudenį yra kviečiami į konferenciją MO muziejuje, gauna MO muziejaus naujienlaiškius, pirmieji sužino apie atnaujintas edukacines programas muziejuje, gauna aktualią informaciją apie MO mokymus, konferencijas mokytojams ar kitas kultūrinės edukacijos veiklas. Šiomis patirtimis pasinaudoti ir savo gerosiomis šiuolaikinio ugdymo praktikomis pasidalyti galės „Erudito licėjaus“ Kauno ir Vilniaus mokytojų bendruomenė.

„Neabejojame, kad tai turės apčiuopiamos naudos tarpdisciplininių edukacijų vystyme ir prasmingų kultūrinių patirčių kūrime mokytojams, tėvams ir vaikams“ – sako M. Ivanauskienė, MO muziejaus vadovė.