Praktika

„Erudito“ licėjus – tarptautinė mokykla, kurios bendruomenę sudaro net 15 proc. mokytojų ir 20 proc. mokinių, atvykusių iš užsienio šalių.

Licėjaus švietimo filosofija orientuota į kokybišką mokymosi procesą ir puikius mokymosi rezultatus. Čia ugdome smalsią, kūrybingą ir aktyvią asmenybę, pasiruošusią tarptautiniams iššūkiams.

„Erudito“ licėjuje vidinė komunikacija nėra hierarchinė: visi iškilę klausimai sprendžiami komandoje, bendru susitarimu, o santykiai tarp kolegų palaikomi ir neformalioje aplinkoje: metų eigoje organizuojamos išvykos, renginiai, piknikai. Be to, darbuotojai nuolat skatinami tobulėti profesinėje srityje – organizuojami mokymai, seminarai, taip pat yra įtraukiami į kiekvieną mokyklos gyvenimo formavimo procesą – pradedant švietimo filosofijos peržiūra, baigiant programų vystymu. Dirbantiems mokytojams sudaromos sąlygos studijuoti.

Jei jūs esate novatoriškas pedagogas, teikiantis pirmenybę integruotam ugdymui bei aktyviems mokymosi metodams ir jei norite dalyvauti modernios mokyklos augime bei kartu su bendraminčiais tobulėti profesionaliai – laukiame jūsų prisijungiant prie mūsų mokyklos bendruomenės.

„Erudito licėjaus” ugdymas yra integruotas, neišskaidytas į atskirus dalykus, organizuojamas vientisomis temomis. Jis praturtintas aktyviais mokymosi metodais bei įvairiomis aplinkomis, sukuriančiomis prasmingą kontekstą mokymuisi. Didelis dėmesys skiriamas mąstymo ugdymui, pasitelkiant mąstymo įpročių ugdymo metodikas bei mąstymo žemėlapius. Tokia ugdymo aplinka reikalauja aktyvaus mokytojo įsitraukimo, nuolatinės naujų mokymosi praktikų ir kontekstų paieškos. Tuo pačiu – tai be galo kūrybingas procesas, suteikiantis daug laisvės ir galimybių mokytojo saviraiškai.

Žvelgdami į ateitį, kviečiame studijuojančius pradinių klasių pedagogiką ir trokštančius save realizuoti profesionalioje ir šiuolaikiškoje ugdymo aplinkoje, prisijungti prie mūsų komandos praktikai, kuri gali tapti jūsų svarbiausiu žingsniu į sėkmingą mokytojo karjerą.

Darbo pobūdis

Praktikantas įsitrauks į ugdymo veiklas, asistuodamas mokytojui, kuris bus priskirtas praktikos vadovas. Darbas apims pasirengimą užsiėmimams ir dalyvavimą užsiėmimų metu, edukacinės medžiagos rengimą, neformalių veiklų organizavimą formalaus ugdymo pertraukų bei popamokiniu metu, edukacinių išvykų organizavimą ir dalyvavimą.

Reikalavimai kandidatui

Tikimės, kad praktikantas demonstruos norą mokytis ir tobulėti, bus iniciatyvus bei praturtins ugdymo procesą naujomis žiniomis ir idėjomis.

Mes siūlome

Stažuotis profesionalioje komandoje, galimybę prisidėti prie integruoto ugdymo proceso, profesinės saviraiškos ir augimo galimybes bei potencialiai tapti Erudito licėjaus mokytoju!

Darbo vieta

J. Gruodžio g. 9, Kaunas

Kontaktai

info@erudito.lt

Lauksime Jūsų CV ir motyvacinio laiško!