Administracija

Erudito.lt įkurėjas - Nerijus Pačėsa

Licėjaus įkūrėjas ir vadovas

Dr. doc. Nerijus Pačėsa

Švietimo profesionalas, buvęs privataus ISM Vadybos ir Ekonomikos Universiteto rektorius. Dr. doc. Nerijus Pačėsa turi solidžią privataus verslo kūrimo ir valdymo patirtį, jau penkiolika metų konsultuoja įmones strateginio valdymo klausimais Skaityti daugiau

Rokas Balčiūnas - Erudito licėjus

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Rokas Balčiūnas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui. KTU gimnazijos absolventas, fizikos olimpiadų ir konkursų laureatas. Kauno technologijos universitete 2008 įgijo fizikos bakalauro, o 2010 – chemijos magistro laipsnį. Studijuodamas dirbo KTU fizikinės elektronikos institute, prisidėjo tobulinant deimanto tipo dangų paviršiau tyrimo metodus ir novatorišką medicininį prietaisą. 2011 pradėjo dirbti mokykloje, įgijo pedagogo kvalifikaciją. Nuo tada dirba fizikos, matematikos, technologijų, IT mokytoju, vadovauja vaikų stovykloms. Domisi filosofija, psichologija, fiziologija ir sveikatingumu, mėgsta žygius, turi pėdsekio diplomą ir juodąjį aikido diržą.

Rokas pastaruosius penkerius metus dėstė IB diplomo programą: matematiką, biologiją ir fiziką. Taip pat vadovavo baigiamųjų darbų (Extended Essay) rengimui.

Laikosi nuostatos, kad visapusis išsilavinimas yra kelias į sėkmę XXI amžiaus pasaulyje.

Laima Pačėsienė

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

Laima Pačėsienė

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams. Vilniaus universitete baigė germanų filologijos studijas ir įgijo anglų kalbos magistro laipsnį. Vėliau VDU universitete įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Laima yra kūrybiška asmenybė, domisi dizainu, menu, muzika, estetiniais aplinkos sprendimais, kuriančiais patrauklią ir patogią ugdymo aplinką. Siekia, kad licėjaus vidinė estetika ir mokinių neformalaus ugdymo erdvės atitiktų kiekvieno vaiko poreikius. Formuojant visapusišką asmenybę, labai svarbi yra aplinka, kurioje vaikas praleidžia didžiąją dalį savo dienos. Norime, kad, vaikai mokydamiesi čia jaustųsi gerai ir ilsėdamiesi per pertraukas, įsitraukdami į veiklas po pamokų.

Laikosi nuostatos, kad visi vaikai yra unikalūs.

Kristina Celiešiūtė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja

Kristina Celiešiūtė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja. Pedagoginę  karjera pradėjo 2001m. Naujuose švietimo reformos iššūkiuose mokytoja atrado tai, kuo gyvena iki šiol, t.y verslumo ugdymas. Taip prasidėjo naujas, svarbus etapas, kuris tęsiaisi iki šiol. 2006m. VDU įgijusi eduklogijos magistro laisnį, visa savo dėmėsį skyrė formaliam ir neformaliam moksleivių  ugdymui, ir ypač verslumo srityje, tarptautinėms ir vietinėms projektinėms veikloms.
Verslumo samprata laikui bėgant keitėsi ir šiai dienai mes suprantame ją ne tik kaip veiklą orientuotą į komercinę naudą, bet kaip individulų asmenybės augimą, gebėjimą dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už save ir komandą, gebėjimą komunikuoti, argumentuoti, būti empatiškiems, lanksčiai reguoti į besikeičiančias aplinkybes ir situacijas. Mokykla ta terpė, kur vaikai atranda save, stiprina savo gebėjimus ir talentus, tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda savarankiškas jauno žmogaus gyvenimas, o mes mokytojai, turime padėti vaikams atrasti save, savo unikalumą bei stiprybes lavindami jų kompetencijas.

Laikosi nuostatos – kiekvienas vaikas ir unikalus, ir talentingas.

Julie Ly Chu

Tarptautinių programų vadovė

Julie Ly Chu

Tarptautinių programų vadovė: Kembridžo tarptautinio pradinio ugdymo ir IB diplomų programos kandidatūros kuratorė, šiuo metu einanti IBDP koordinatorės ir CAS koordinatorės pareigas. Ji taip pat padeda mokytis kalbų mokiniams, atvykusiems iš užsienio šalių ir yra skirtingų popamokinių veiklų okytoja. Bristolio universitete, apsigynusi darbą apie socialinę atskirtį ir prekybą žmonėmis, ji įgijo sociologijos bakalauro laipsnį. Magistro laipsnis įgytas mokyklų konsultavimo programoje. Antras magistrantūros studijas pabaigė Oksfordo universitete tarptautinės edukacijos, studentų gerovės ir į vaikus nukreipto mokymo srityse. Turi darbinės patirties mažumų rūpybos, specialaus mokymo, reabilitacijos ir pedagoginių tyrimų nevyriausybinėse organizacijose visame pasaulyje srityse.

Laikosi nuostatos – išsilavinimas yra tai kas lieka, kai pamirštama, kas išmokta mokykloje.

Aistė Simaškaitė

Komunikacijos specialistė

Aistė Simaškaitė

Erudito licėjaus komunikacijos specialistė. Baigusi politikos mokslų bakalauro ir viešųjų ryšių magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete. Aistė yra pozityvi ir kūrybiška asmenybė. Ji domisi viešųjų ryšių pritaikymu šiuolaikiškoje bei greitai kintančioje visuomenėje. Aktyvi projektinė veikla nevyriausybinėse organizacijose jai tik patvirtino, kad siekiant pristatyti savo ar kitų šalių kultūras bei aktualijas labai svarbu mokėti jas įdomiai ir žaismingai pateikti. Socialiniai tinklai yra puiki priemonė komunikaciją padaryti įdomesnę ir prieinamesnę. Aistė tiki, kad inovatyvi, informatyvi vidinė bei išorinė komunikacija organizacijoje padeda sukurti šiltą tarpusavio ryšį, o tai atneša puikius rezultatus.

Laikosi nuostatos, kad  efektyvi komunikacija yra puikus kelias pasiekti bendrų tikslų ir sėkmę.

Rūta Žiaunienė

Psichologė

Rūta Žiaunienė

Psichologijos mokslu susidomėjusi dar mokyklos suole. Baigė Vytauto Didžiojo universitete psichologijos bakalauro studijas, po to jai buvo suteiktas sveikatos psichologijos magistro laipsnis. Ieškodama savo nišos ir naujų galimybių 2016 metais Internacional Coach & Trainer Association įgijo neurolingvistinio programavimo praktiko sertifikatą. Rūta nuo 2013 metų bendradarbiaudama su Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga organizuoja prevencines stovyklas paaugliams.

Laikosi nuostatos, kad aplinka, kurioje vaikas yra, ir žmonės, su kuriais jis susiduria, tampa pavyzdžiu. Mūsų tikslas, būtų geriausiu pavyzdžiu, kokiu tik galime būti.

Erudito Licėjaus bibliotekininkė

Vilma Trakimienė

Vilniaus Universitete, Komunikacijos fakultete, įgijo  bibliotekininkystės ir bibliografijos mokslų magistro laipsnį. Profesines žinias nuolat gilino įvairiuose seminaruose ir tarptautiniuose mokymuose. Nuo 2009 m. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė, ne kartą apdovanota už inovatyvių veiklų bibliotekoje plėtojimą.  Mano, kad biblioteka – tai atvirą erdvė praleisti laisvalaikiui, patraukli tiek mokymuisi, tiek kūrybai. Vilmai rūpi tvari aplinka ir atsakingas požiūris į vartojimą siekiant išsaugoti planetą ateities kartoms.

Gyvenime vadovaujasi N. Mandelos žodžiais – “Užkopus į didžiulį kalną, atrandi dar daugiau kalnų į kuriuos gali užkopti”.