IBDP 11-12 klasės

Sara Spivey

Tarptautinės Kembridžo programos mokytoja

Sara Spivey

Tarptautinės klasės mokytoja. Daugelį metų dirbdama visame pasaulyje Sara pažino daugybę skirtingų kultūrų ir mokymo bei mokymosi filosofijų. Ji mano, kad ši pasaulinė kelionė atskleidė geriausius kiekvienos jų aspektus. Saros ilgametė patirtis leido sukurti labai sėkmingą, praktikoje patikrintą mokymo įgūdžių rinkinį. Ji džiaugiasi galėdama prisijungti prie Erudito licėjaus komandos, džiaugiasi galėdama skleisti tarptautinę patirtį tiek mokytojams, tiek moksleiviams. Saros tikslas – remiantis holistiniu požiūriu į mokymąsi, integruoti Kembridžo ir nacionalines mokymo programas. Sara siekia ugdyti bendradarbiaujantį, smalsų, nuolat ieškantį priežasčių, procesų ir rezultatų moksleivį. Toks požiūris leidžia moksleiviams suprasti, kaip jų mokymasis siejasi su realiu gyvenimu.

Sara – anglų kalbos ir literatūros specialistė. Tačiau jos patirtis labai įvairiapusė – keletą metų ji dirbo tarptautinėse mokyklose Egipte, du metus dirbo Italijos Kembridžo tarptautinėje sistemoje kaip Kembridžo egzaminų stebėtoja Kembridžo egzaminų centre. Sara Romoje įkūrė pirmąją rašymo dirbtuvę, ji yra išleidusi romaną ir penkis apsakymų rinkinius Londone, kurie buvo pristatyti Egipte, Milane ir Romoje. Ji taip pat praleido metus mokydama LUISS universitete, užėmė antrą vietą Italijoje, mokydama anglų, verslo anglų ir verslo vadybą teisės, ekonomikos ir socialinių mokslų studentus. Vienas iš jos studentų parašė tai jai baigus kursą: „Jūs privertėte mane mąstyti apie tai kas aš esu ir kaip elgiuosi su kitais“. Tada jis pacitavo Saros mėgstamiausią posakį: „Kasdien sutinki tūkstančius žmonių, kurie nepaliečia tavęs, o tada sutinki vieną ir tavo gyvenimas pasikeičia.“ Ir pridėjo: „Visa tai atsitiko su manimi Jūsų dėka“.

Rokas Balčiūnas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Rokas Balčiūnas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui. KTU gimnazijos absolventas, fizikos olimpiadų ir konkursų laureatas. Kauno technologijos universitete 2008 įgijo fizikos bakalauro, o 2010 – chemijos magistro laipsnį. Studijuodamas dirbo KTU fizikinės elektronikos institute, prisidėjo tobulinant deimanto tipo dangų paviršiau tyrimo metodus ir novatorišką medicininį prietaisą. 2011 pradėjo dirbti mokykloje, įgijo pedagogo kvalifikaciją. Nuo tada dirba fizikos, matematikos, technologijų, IT mokytoju, vadovauja vaikų stovykloms. Domisi filosofija, psichologija, fiziologija ir sveikatingumu, mėgsta žygius, turi pėdsekio diplomą ir juodąjį aikido diržą. Rokas pastaruosius penkerius metus dėstė IB diplomo programą: matematiką, biologiją ir fiziką. Taip pat vadovavo baigiamųjų darbų (Extended Essay) rengimui.

Laikosi nuostatos, kad visapusis išsilavinimas yra kelias į sėkmę XXI amžiaus pasaulyje.

Rokas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys matematikos ir biologijos pagal IBDP.

Jolanta Zalubienė

Matematikos mokytoja

Jolanta Zalubienė

Matematikos mokytoja metodininkė, turinti 25 metų matematikos mokymo mokykloje patirtį. Baigusi Vilniaus universitetą įgijo matematiko – dėstytojo specialybę. Autorė leidinio ,,Matematikos projektinių darbų idėjos“, bendraautorė ,,Matematikos kontroliniai ir savarankiški darbai 11 klasei“, bendraautorė naujo matematikos vadovėlio ,,Matematika Tempus 11 klasei „. Dalinasi savo patirtimi ir veda seminarus mokytojams – yra ,,Šviesos“ leidyklos lektorė.
Mokytoja savo darbo rezultatais džiaugiasi ne tik kai jos mokiniai užima prizines vietas miesto matematikos olimpiadose ar gauna aukštus matematikos valstybinio egzamino įvertinimus, bet ir kai atranda matematiką įvairiose gyvenimo srityse – mokiniai yra atlikę išskirtinių ir įdomių kūrybinių projektinių darbų, dalyvauja mokslinėse mokinių konferencijose.

Nuostata – nėra netalentingų vaikų, gali būti tik neatrasti jų talentai, kuriuos mums reikia pastebėti ir paskatinti išsiskleisti.

Julija Erudito licėjus mokytoja

Matematikos mokytoja

Julija Grėbliūnaitė

Matematikos mokytoja metodininkė. Julija turi 36 metų mokymo patirtį. Savo karjerą pradėjo Edukologijos universitete, kur įgijo matematikos mokytojos specialybę. Vėliau, 2003 metais, tęsė magistro studijasVytauto Didžiojo universitete ir įgijo matematikos kvalifikacinį laipsnį. 2018 metais Julija dalyvavo Geothes instituto organizuotame CLILiG@Litauen projekto seminare, kuriame dėstė integruotas matematikos ir vokiečių kalbos pamokas. „Matematikos pamokose svarbu mokinių loginio mąstymo lavinimas ir matematinių žinių taikymas realiame gyvenime, todėl tam skiriu didelį dėmesį“ – savo mokymo prioritetais dalinasi Julija.

Laikosi nuostatos, jog svarbu mokiniams sudėtingus dalykus paaiškinti paprastai ir suprantamai.

Irena Grinkevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Irena Grinkevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Baigusi VVU KVF ir tapusi lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja pasuko į mokyklą , kurioje jau greitai bus 34 metai. Užauginti ne tik savi trys sūnūs, bet ir visas būrys puikių mokinių. Na, suprantama, kad mokytis tenka visą gyvenimą, o geriausi mokytojai – mokiniai. Daug spektaklių, išvykų, knygų, pokalbių, džiaugsmo, ašarų, džiaugsmo ašarų taip pat , laimėjimų ir pralaimėjimų, visko, kas nutinka  žmogui.

Laikosi nuostatos, kad tik bendradarbiaujant  ir bendraujant galima pasiekti pozityvių santykių ir , svarbiausia,  matyti laimingus vaikus.

Nino Bitchiashvili

Anglų kalbos mokytoja

Nino Bitchiashvili

Erudito licėjaus anglų kalbos mokytoja, turinti penkerių metų mokymo patirtį. Ji mokė anglų kalbos tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Šiuo metu Nino studijuoja politkos mokslus Vytauto Didžiojo universitete. Be to, ji labai susidomėjusi skirtingų kalbų mokymu ir mokymusi. Nino laisvai kalba trimis kalbomis ir šiuo metu, mokosi dar dviejų. Ji mano, kad mokytojas prisiima didžiulę atsakomybę mokinius įkvepdamas ir atverdamas jiems “minčių kelią”. Ji tiki, kad nuo paties jauniausio amžiaus svarbu mokinius vertinti rimtai ir turėti kiekvienam mokiniui parengtus individualius mokymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad ugdyti – tai vesti mokinius geraja kryptymi ir atrasti juose tai, ką jie turi gražaus.

Nino nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys anglų kalbos pagal IBDP.

Erudito licėjaus mokytoja Simona Survilaitė

Anglų kalbos mokytoja

Simona Survilaitė

Anglų kalbos mokytoja. Vilniaus universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, nusprendė toliau plėsti savo žinias apie kalbas bei tame pačiame universitete įgijo anglų lingvistikos magistro laipsnį. Simona visada jautė susidomėjimą tarptautine aplinka, todėl studijų metais dalyvavo Erasmus programoje ir savo jėgas išbandė užsienio universitetuose: Suomijos universitete įgijo teorinių žinių apie integruotą mokymą, vėliau stažavosi Ispanijoje.

Laikosi nuostatos, kad iš klaidų yra mokomasi, todėl jas daryti – nieko gėdingo.

Vitalija Kvasilienė

Anglų kalbos mokytoja

Vitalija Kvasilienė

Anglų kalbos mokytoja, tarptautinių PTE egzaminų vertintoja. Ji 11 metų patirties turinti anglų kalbos mokytoja – dėstytoja. Vytauto Didžiojo universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, Vilniaus pedagogikos universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją, vėliau baigė studijas Vilniaus universitete ir įgijo anglų kalbotyros cum laude magistro diplomą. Suderindama studijas bei anglų kalbos korepetitorės darbą Ispanijoje, dalyvavo Erasmus programose Jaén’o ir Extremadura universitetuose. 10 metų dėsto anglų kalbą AMES kalbų mokykloje įvairaus amžiaus grupėms ir įvairių profesijų žmonėms. Nuolat tobulinasi anglų kalbos bei mokytojų seminaruose, vyksta į edukacines – kultūrines keliones į Jungtinę Karalystę.

Laikosi nuostatos, kad kalbos mokėjimas – tai langas į pasaulį ir kuo daugiau kalbų moka žmogus, tuo daugiau galimybių jam atsiveria.

Rasa Margevičienė

Anglų kalbos mokytoja – metodininkė

Rasa Margevičienė

Anglų kalbos mokytoja-metodininkė. Baigusi Vilniaus universitetą, kuriame studijavo anglų k. ir literatūrą ir įgijo anglų kalbos filologės ir dėstytojos specialybę. Turi 23 metų pedagoginę patirtį, iš jų – 18 metų mokė pradinių klasių vaikus anglų k. J.Jablonskio gimnazijoje bei “Paparčio” pradinėje mokykloje. Su ketvirtokais dalyvavo anglų k. olimpiadose, kuriose mokiniai užimdavo prizines vietas. Dalyvavo kuriant anglų k. olimpiadų užduotis. 2007 m. buvo išrinkta į Kauno m. anglu k. mokytojų metodinę tarybą. Dirbdama Airijoje stengėsi stebėti specifinę airišką kultūrą, vaikų auklėjimo subtilumus. Norvegijoje 5 metus dirbo pedagoginį darbą priešmokyklinėje įstaigoje, kur domėjosi skandinaviškais vaikų auklėjimo metodais, kuriems būdingas patriotiškumas, pagarba vieni kitiems, požiūris į vaika, kaip į asmenybę, būsimą šalies gerovės kūrėją. Grįžo į Lietuvą įrodyti, kad geresnės šalies nėra, o gražią, šviesią ir plačiai žinomą galime padaryti tik savo pačių pastangomis.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas – individuali asmenybė. Mes – suaugę, radę raktą į vaiko širdį, galime įgauti jo pasitikėjimą ir padėti jam eiti teisingu gyvenimo keliu.

Erudito licėjaus mokytoja

Prancūzų kalbos mokytoja

Dalia Jasionienė

Prancūzų kalbos mokytoja. Dalia per 36 pedagoginio darbo metus sukaupė neįtikėtinai plačią ir sėkmingą patirtį: 1983 metais baigusi Vilniaus valstybinį universitetą, įgijo filologo, prancūzų kalbos dėstytojokvalifikaciją, vėliaupagal trišalę prancūzų-švedų-baltų programą stažavosi Sevro tarptautiniame pedagogikos mokslų centre, dalyvavo mainų programoje Ruano Catherine Bernard koledže bei Paul Fort koledže Burgundijos regione, Prancūzijoje. Šiose Prancūzijos žemėse Dalia taip pat dalyvavo integruoto prancūzų kalbos mokymo EMILE programoje. „Kalba – tai neišsenkantis lobynas, raktas į pasaulį, nes tik bendraudamas gali sukurti naujus ryšius, keistis informacija, idėjomis, pažinti kitokią kultūrą, pasiekti karjeros aukštumų, o, svarbiausia, tobulėti.“ – įsitikinusi Dalia.

Mokytojai svarbu, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi džiaugsmą bei turėtų galimybių kūrybinei saviraiškai. Tad mokinius nuolat ruošia ir skatina dalyvauti įvairiuose prancūzų kalbos projektuose, olimpiadose, konferencijose, prancūziškos poezijos deklamavimo, dainų konkursuose ir festivaliuose. Dalia vadovaujasi šūkiu: „Šiandien viską daryk nors truputėlį geriau nei vakar. Lyginkis ne su kitais, o su savimi. Tai tau padės niekada nepritrūkti motyvacijos.“

Justina Mieželė

Istorijos ir geografijos mokytoja

Justina Mieželė

„Renkuosi mokytyti“ programos dalyvė. Nuo 2008 m. Šv. Mato gimnazijoje mokė 5-12 klasių mokinius istorijos ir geografijos, o KTU gimnazijoje – 9-12 klases geografijos. Vytauto Didžiojo universitete baigė sociologijos bakalauro ir magistro studijas, pedagogikos studijas.

Laikosi nuostatos, kad nėra vienodos pamokos, kaip ir vienodų vaikų. Tiki, kad nėra vaiko, kurio nedomintų jį supanti aplinka. Pamokose stengiasi padėti iškelti problemas ir atrasti atsakymus. Tai motyvuoja atidaryti dar vienos mokyklos duris, kuriai vaikas pirmiausia asmenybė.

Donatas Šinkūnas

Istorijos, etikos ir filosofijos mokytojas

Donatas Šinkūnas

Istorijos, etikos ir filosofijos mokytojas. Donato solidi tarptautinė patirtis neleidžia abejoti jo kompetencija ugdyti 21 amžiaus kartos moksleivius. Dirbęs Socialinių ir Humanitarinių mokslų mokytoju IB mokykloje Bogotoje, Kolumbijoje,
Donatas įgavo patirties dirbti tiek su viduriniųjų metų (MYP), tiek vyresniaisiais (DP) mokiniais, kuriems dėstė Pažinimo Teoriją (ToK) ir filosofiją. Bogotos mokykloje Donatas taip pat buvo atsakingas už Jungtinių Tautų Modulį (MUN). Akademinį darbą Donatas tęsia viename Kanados universitetų (Western), kur jis yra kandidatas gauti Daktaro kvalifikacinį laipsnį. Bakalauro ir Magistro kvalifikacinius laispnius mokytojas įgijo Lietuvos (VDU) ir Belgijos (KU Leuven) universitetuose. Mokytojas yra IB modelio entuziastas ir tiki tarpdisciplininio mokslo prasmingumu ir pranašumais.

Laikosi nuostatos, kad idėjos yra įrankiai, padedančios priimti geresnius sprendimus gyvenime. Todėl mokykla turėtų mokinti mąstymo principų, o ne konkrečių idėjinių turinių. Tai atitinka ir IB misiją bei filosofiją.

Donatas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys istorijos ir žinių teorijos pagal IBDP.

Edita-Bitvinskaitė-fiizikos-mokytoja-e1537430247389-169x300

Fizikos mokytoja

Edita Bitvinskaitė

Fizikos mokytoja metodininkė, turinti 23 metų darbo stažą. 1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo fizikos – astronomijos – informatikos mokytojos kvalifikaciją. Baigusi 11 metų dirbo Trakų rajono Onuškio vidurinėje mokykloje (dabar Donato Malinausko gimnazija). Nuo 2007 m. dirba Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje.

Laikosi nuostatos, kad svarbu dirbti taip, kad vaikai pamėgtų fiziką, matytų ir girdėtų ją aplink mus esančiame pasaulyje, atrastų, atpažintų ir suprastų.

Edita nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys fizikos pagal IBDP.

Erudito licėjus mokytojas

Chemijos ir biologijos mokytoja – metodininkė

Džiuginta Gaigalienė

Chemijos ir biologijos mokytoja. Pedagoginį darbą mokykloje pradėjo nuo  1991 m., kai baigė Lietuvos edukologijos universitetą. Pastaruoju metu mokytoja dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose, skirtuose gamtos mokslų mokytojams, kur akcentuojamas integralus mokymas ir virtualių laboratorijų naudojimas. Ji didžiuojasi savo profesija, nes turi neeilinę galimybę savo patirtį ir žinias perteikti kitiems, o iš vaikų mokytis pozityvaus požiūrio į gyvenimą, gebėjimo svajoti apie nerealius dalykus, nuolat judėti į priekį ir ,,neapsamanoti“. Pasak Džiugintos „Mano mokiniai – tai mano gyvenimo katalizatorius.“ Ji stengiasi, kad mokiniai negalvotų apie gamtos mokslus, kaip apie neįkandamai sunkius, bet suprastų, kad tai mus supančio pasaulio dalis, kurį svarbu suprasti.

Laikosi nuostatos, kad visi šiame gyvenime esame susieti begale įvairių ryšių, todėl siekime, kad tarpusavio bendravimas, bendradarbiavimas ir pagalba vieni kitiems padėtų kiekvienam augti, kaip asmenybei ir tobulėti.

Tomas Stasiukaitis

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Tomas Stasiukaitis

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas. Praktiškai technologijas taikantis mokytojas. Vaikus moko tokių dalykų, kurie yra praktiškai pritaikomi gyvenime. Informatikos magistro laipsnį turintis mokytojas ne tik dirba su vaikais. Greičiausiai Jums teko girdėti, kad 2016 metais Kauno Kalėdų eglutė pirmą kartą Lietuvoje buvo prijungta prie interneto, eglės žaislus internetu galėjo valdyti kiekvienas norintis – tai mūsų mokytojo darbas. Tomas Stasiukaitis iki šiol daugiausia dirbo su suaugusiųjų ir vyresnių vaikų mokymu, dabar dirba su vaikais nuo pirmos klasės.

Tomas tiki, kad pasiekti galima viską, kiek ilgai to sieksi priklauso tik nuo pastangų!

Devizas: Kaip tikėsi – taip ir bus!

Tomas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys informacinių technologijų pagal IBDP.

Justinas Visickas

Teatro ir tikybos mokytojas

Justinas Visickas

Teatro ir tikybos mokytojas bei aštuntos klasės vadovas. Vytauto Didžiojo universitete Justinas įgijo Katalikų teologijos bakalaurą. Kurį laiką skyrė dėmesio gretutinėms aktorystės studijoms. Justinas – renginių ir mokymų vedėjas, vaikų ir jaunimo krikščioniškų veiklų, stovyklų pagalbininkas. Per beveik aštuonerių metų aktyvios veiklos periodą sukaupė bendravimo patirtį su įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonėmis – vaikais, paaugliais, seneliais, ligoniais, proto negalią turinčiais žmonėmis, benamiais ir sunkiai gyvenančiais žmonėmis bei suaugusiaisiais. „Linksmas, komunikabilus, turintis didelę viešo kalbėjimo patirtį“ – taip save apibūdina Justinas ir savo hobiais įvardina teatrą, literatūrą, kiną ir muziejus. „Dievas davė žmogui autentiškumą ir nuoširdumą, kuriuos svarbu puoselėti tiek gyvenant gyvenimą, tiek kuriant meninius projektus“ – laikosi nuostatos Justinas.

Erudito licėjaus mokytoja Goda Stelnonienė

Vokiečių kalbos mokytoja ir penktos klasės vadovė

Goda Stelnonienė

Vokiečių kalbos mokytoja ir penktos klasės vadovė. Goda Stelnionienė filologijos bakalauro laipsnį įgijo Vilniaus universitete ir studijas toliau tęsė Kauno Technologijos universitete, kur įgijo edukologijos – švietimo vadybos magistro laipsnį. Pedagoginę karjerą pradėjo 1997 metais ir per šį laiką į platųjį pasaulį išlydėjo dvi auklėtinių kartas.
Mokytoja ypatingai domisi moksleivių emocinio intelekto ugdymu: „Manau, kad emocinio intelekto valdymas yra kiekvieno žmogaus sėkmės garantas“ – įsitikinusi Goda.

Kristina Celiešiūtė

Ekonomikos ir verslumo mokytoja

Kristina Celiešiūtė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja. Pedagoginę  karjera pradėjo 2001m. Naujuose švietimo reformos iššūkiuose mokytoja atrado tai, kuo gyvena iki šiol, t.y verslumo ugdymas. Taip prasidėjo naujas, svarbus etapas, kuris tęsiaisi iki šiol. 2006m. VDU įgijusi eduklogijos magistro laisnį, visa savo dėmėsį skyrė formaliam ir neformaliam moksleivių  ugdymui, ir ypač verslumo srityje, tarptautinėms ir vietinėms projektinėms veikloms.
Verslumo samprata laikui bėgant keitėsi ir šiai dienai mes suprantame ją ne tik kaip veiklą orientuotą į komercinę naudą, bet kaip individulų asmenybės augimą, gebėjimą dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už save ir komandą, gebėjimą komunikuoti, argumentuoti, būti empatiškiems, lanksčiai reguoti į besikeičiančias aplinkybes ir situacijas. Mokykla ta terpė, kur vaikai atranda save, stiprina savo gebėjimus ir talentus, tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda savarankiškas jauno žmogaus gyvenimas, o mes mokytojai, turime padėti vaikams atrasti save, savo unikalumą bei stiprybes lavindami jų kompetencijas.

Laikosi nuostatos – kiekvienas vaikas ir unikalus, ir talentingas.