0-4 klasės

Erudito licėjaus Kembridžo Kauno komanda pradinių klasių mokytoja

Kembridžo programos pradinių klasių mokytoja

Deimantė Pužaitė-Baser

Šešerių metų mokytojos darbo patirtį, Deimantė, su didžiuliu nekantrumu yra pasiruošusi dalintis savo patirtimi su „Erudito licėjaus” mokiniais! Ne vienerius metus mokytoja dirbo Tarptautinio bakalaureato akredituotoje privačioje mokykloje „Arı“, Ankaroje, Turkijoje ir savo mokinius ruošė Kembridžo YLE, KET, PET anglų kalbos žinių tikrinimo egzaminams.  Pagrindinė užduotis – padėti mokiniams įsisavinti anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius. Ji yra įsitikinus kad mokiniai pasieks geriausius rezultatus, jeigu turės galimybę gautas žinias panaudoti kasdienybėje. Todėl savo pamokose Deimantė taiko integruoto ugdymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad smalsumas veda į sėkmę.

Erudito licėjaus Kauno komanda pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių programų vadovė ir mokytoja – metodininkė

Daiva Jankauskienė

Pradinių klasių programų vadovė, priešmokyklinės ir pradinės klasių mokytoja – metodininkė, turinti 32 metų darbo patirtį pradinio ugdymo srityje. 2022 m. mokytoja Daiva sėkmingai baigė ISM švietimo lyderystės magistrantūros studijas, taip pat yra baigusi Šiaulių pedagoginio instituto pradinio ugdymo pedagogiką ir metodiką, Kauno Technologijos universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį. Mokytoja Daiva itin domisi informacinėmis naujovėmis ir taiko jas ugdymo procese. Mokytoja vadovauja suomių kurto mokinių kompetencijų vertinimo įrankio Qridi diegimo procesui. Dalyvauja įvairiose parodose, pavyzdžiui, Londone vykstančioje Britų Švietimo ir mokymo technologijų parodoje (angl. BETT), seminaruose, konferencijose, patirties semiasi Suomijos bei kitų šalių mokyklose. Daiva organizuoja respublikines konferencijas, konkursus, skaito pranešimus ir dalinasi patirtimi.

Laikosi nuostatos, kad mokytis, tobulėti ir augti niekada nevėlu, todėl mokosi ir auga kartu su savo mokiniais.

Erudito licėjus Kauno komanda priešmokyklinės klasės mokytoja

Priešmokyklinės klasės mokytoja (motinystės atostogose)

Justina Pečiulaitė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Baigusi Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro studijas Kauno kolegijoje, įgijusi tos pačios specialybės bakalauro laipsnį Vilniaus edukologijos universitete. Turinti 10 metų patirtį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje. Justina taiko mobiliąsias technologijas ugdymo procese, kas ypatingai įtraukia mokinius, skatina jų motyvaciją ir susidomėjimą. Taip pat didelį dėmesį skiria vaikų emocinio intelekto lavinimui.

Laikosi nuostatos, kad vaikas pažįsta pasaulį tyrinėdamas jį visais jutimais, todėl mūsų darbas sudaryti tam palankią aplinką.

Erudito licėjus Kauno komanda pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja – metodininkė

Loreta Raižienė

Pradinių klasių mokytoja – metodininkė, turinti 26 metų darbo patirtį pradinio ugdymo srityje. Baigusi Šiaulių universitetą, kur įgijo pradinio mokymo pedagogiką ir Kauno Technologijos universitete studijavo socialinio edukologo studijų programą. Domisi informacinėmis technologijomis,  jų panaudojimu, kuriant užduotis mokiniams.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas sėkmingas žmogus gyvenimo pradžioje toks nebuvo. Vaikas augdamas turi žinoti, jog klysti, pralaimėti, kovoti – normalu. Tai tik tiltas, padedantis įveikti kliūtis ir pasiekti savo tikslą. Atkaklumas ir pastangos siekiant tikslo yra svarbiau nei tobulumas.

Erudito licėjus kauno komanda pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Dovilė Koklevičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja. Baigusi Lietuvos edukologijos universitetą ir įgijusi sociologijos ir mokytojo kvalifikaciją bei Marijampolės kolegijos pradinės mokyklos ir užsienio kalbos ( anglų) mokytojos pradinėse klasėse kvalifikaciją. Turinti 16 metų darbo patirtį su mažaisiais ir paaugliais. Dovilė tiki, kad mokinių ugdymas pedagogo darbe užima pačią svarbiausią vietą asmenybės tobulėjimui visais brandos etapais.

Laikosi nuostatos, kad jeigu sieksi – pasieksi ko trokšti. Tereikia tik norėti ir tobulėti. Tobulėjimui ribų nėra.

Erudito licėjus Kauno komanda pradinių klasių mokytoja

PYP koordinatorė ir pradinių klasių mokytoja – metodininkė

Rūta Gudynienė

Mokytoja – metodininkė Rūta „Erudito licėjuje“ dirba nuo pirmųjų įkūrimo dienų. 2021 metais mokytoja Rūta buvo išinkta mylimiausia „Erudito licėjaus“ pradinių klasių mokytoja Kaune.  Mokytoja yra įgijusi pradinių klasių ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnį bei edukologijos magistro laipsnį. Taip pat yra baigusi KTU ekonomikos bakalaurą ir verslo administravimo magistrą. Daug dėmesio skiria vaikų pilietiškumo ugdymui, išnaudojant netradicines ugdymo aplinkas. Tiki, kad kūrybingumo, kritinio mąstymo ir bendradarbiavimo kompetencijos – tai raktas į ateities sėkmę.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas vaikas yra neribotas galimybes turinti Asmenybė, kuriai tik reikia parodyti teisingą kelią, juo nukreipti ir suteikti galimybes veikti.

Erudito licėjaus Kauno komanda pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja – metodininkė

Daiva Petkevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė. Baigiau Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos „Auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose“ specialybės kursą, vėliau Šiaulių universitete baigiau pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ir įgijau edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. 2012 m. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete baigiau edukologijos studijų krypties edukacinių technologijų studijų programą ir įgijau edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Domiuosi IKT ir jas taikau praktikoje. Mokykloje dirbu nuo 1992 m.

Laikosi nuostatos, kad pirmiausiai vaikas turi labai gerai jaustis mokykloje, tik tada jis gali siekti pačių aukščiausių rezultatų pagal savo galimybes.

Erudito licėjus pradinių klasių anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos mokytoja – metodininkė

Rasa Margevičienė

Anglų kalbos mokytoja-metodininkė. Baigusi Vilniaus universitetą, kuriame studijavo anglų k. ir literatūrą ir įgijo anglų kalbos filologės ir dėstytojos specialybę. Turi 23 metų pedagoginę patirtį, iš jų – 18 metų mokė pradinių klasių vaikus anglų k. J.Jablonskio gimnazijoje bei “Paparčio” pradinėje mokykloje. Su ketvirtokais dalyvavo anglų k. olimpiadose, kuriose mokiniai užimdavo prizines vietas. Dalyvavo kuriant anglų k. olimpiadų užduotis. 2007 m. buvo išrinkta į Kauno m. anglu k. mokytojų metodinę tarybą. Dirbdama Airijoje stengėsi stebėti specifinę airišką kultūrą, vaikų auklėjimo subtilumus. Norvegijoje 5 metus dirbo pedagoginį darbą priešmokyklinėje įstaigoje, kur domėjosi skandinaviškais vaikų auklėjimo metodais, kuriems būdingas patriotiškumas, pagarba vieni kitiems, požiūris į vaika, kaip į asmenybę, būsimą šalies gerovės kūrėją. Grįžo į Lietuvą įrodyti, kad geresnės šalies nėra, o gražią, šviesią ir plačiai žinomą galime padaryti tik savo pačių pastangomis.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas – individuali asmenybė. Mes – suaugę, radę raktą į vaiko širdį, galime įgauti jo pasitikėjimą ir padėti jam eiti teisingu gyvenimo keliu.

WhatsApp Image 2023-09-13 at 16.51.15

Anglų kalbos mokytoja

Rasa Margevičienė

Roxana gimė Rumunijoje ir 2023 metų vasarą persikėlė gyventi į Lietuvą. Ji baigė Konstanca Ovidius universitetą ir įgijo bakalauro laipsnį Amerikos studijose. Studijuodama antrado aistrą anglų kalbai, taip pat mokymui ir skaitymui. Laisvalaikiu Roxaną galima rasti skaitanti grožinę literatūrą. Roxana džiaugiasi galėdama dirbti tarptautinėje mokykloje ir mokyti naująją kartą.

Erudito licėjaus Kauno komanda prancūzų kalbos mokytoja

Prancūzų kalbos mokytoja

Viltė Norvaišaitė

Viltė baigė VDU humanitarinių mokslų fakultetą, Italistiką ir romanų kalbas. Šiuo metu tęsia taikomosios sociologijos ir psichologijos studijas. Savo pedagoginę veiklą pradėjo nuo kovinių menų treniruočių vaikams. Pasisekimas tarp vaikų paskatino imtis dėstyti ir prancūzų kalbos.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas yra kaip durys į tobulą pasaulį, tik reikia atrasti joms tinkamą raktą.

Erudito licėjus Kauno komanda tikybos ir istorijos mokytojas

Istorijos ir tikybos mokytojas

Justinas Visickas

Teatro ir tikybos mokytojas. Vytauto Didžiojo universitete Justinas įgijo Katalikų teologijos bakalaurą ir mokytojo kvalifikaciją. Kurį laiką skyrė dėmesio gretutinėms aktorystės studijoms. Justinas – renginių ir mokymų vedėjas, vaikų ir jaunimo krikščioniškų veiklų, stovyklų pagalbininkas. Per beveik aštuonerių metų aktyvios veiklos periodą sukaupė bendravimo patirtį su įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonėmis – vaikais, paaugliais, seneliais, ligoniais, proto negalią turinčiais žmonėmis, benamiais ir sunkiai gyvenančiais žmonėmis bei suaugusiaisiais. „Linksmas, komunikabilus, turintis didelę viešo kalbėjimo patirtį“ – taip save apibūdina Justinas ir savo hobiais įvardina teatrą, literatūrą, kiną ir muziejus.

Laikosi nuostatos, kad Dievas davė žmogui autentiškumą ir nuoširdumą, kuriuos svarbu puoselėti tiek gyvenant gyvenimą, tiek kuriant meninius projektus.

968A48C4-1984-4F4B-9E51-60678136E099_1_105_c (1)

Muzikos mokytoja

Odilija Luciukaitė

Odilija yra baigusi Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos bakalauro ir magistro studijas – atlikimo meno (fleitos) programą bei įgijusi vyr. mokytojos kvalifikaciją. Odilija turi šešerių metų pedagoginę patirtį, mokytoja svajojo tapti nuo mažens. Ji pasižymi kūrybiškumu, iniciatyvumu, yra puiki renginių organizatorė. Sugeba dirbti patraukliai ir įdomiai, naudodamasi profesionaliais ir pažangiais muzikos dėstymo metodais. Yra reikli, siekia savo tikslo, profesionalumo, mokinius ugdo remdamasi svarbiausiomis meninėmis ir dvasinėmis vertybėmis.

Laikosi nuostatos, kad muzikos mokytoja padeda savo mokiniams surasti dainą savo širdyse.

Erudito licėjus Kauno komanda Fizinio lavinimo mokytojas

Fizinio lavinimo mokytojas

Eduardas Straigis

Eduardas baigė bakalauro studijas (fizinis ugdymas ir sportas) LSU universitete. Vėliau įgijo sportinės veiklos analizės magistrą. Vasaromis daug metų dirba stovyklose su vaikais. Profesinę patirtį Eduardas kaupė tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. 2019 metais Kinijoje dirbo mokykloje bei vaikų krepšinio treneriu. Mokytojas mano, kad fizinis aktyvumas yra be galo svarbus mūsų gyvenime ir tik būdami sveiki ir fiziškai aktyvūs galime siekti savo užsibrėžtų tikslų.

Laikosi nuostatos, kad mokytojui ypatingai svarbu atrasti ryšį su vaikais ir perteikti jiems teisingą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, kad tai būtų neatsiejama gyvenimo dalis.