5-10 klasės

250025538_431407688419662_3698967191154557223_n (1)

Tarptautinių programų vadovė (IBDP/IGCSE), karjeros konsultantė, IBDP/IGCSE egzaminuotoja

Marta Bobiatynska

Marta baigė Varšuvos universitetą ir įgijo Žemės mokslų daktaro laipsnį. Ji taip pat turi kvalifikuoto mokytojos statusą (QTS) Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Marta Tarptautinio bakalaureato programoje dirba nuo 2004 m. Savo karjerą pradėjo Tarptautinio bakalaureato mokykloje geografijos mokytoja ir ėjo Tarptautinio bakalaureato (IB) mokyklos vadovės ir Tarptautinio Bakalaureato programos koordinatorės pareigas. Per savo karjerą ji dirbo tarptautinėse mokyklose keliose šalyse, įskaitant: Lenkiją, Olandiją, Rusiją ir Armėniją. Be to, ji taip pat yra patyrusi Tarptautinio Bakalaureato mokymų vadovė ir egzaminuotoja. Marta sako: „Labai laukiu susitikimo su visais ir gyvenimo gražioje Lietuvoje, kurioje daug kartų lankiausi ir kuri man yra brangi dėl mano šeimos ryšių.”

Laikosi nuostatos, kad „verta būti sąžiningam, nors tai ne visada apsimoka. Apsimoka būti nesąžiningam, bet neverta“.

Edita-Bitvinskaitė-fiizikos-mokytoja-e1537430247389-169x300

Pagrindinių klasių programos vadovė ir fizikos mokytoja

Edita Bitvinskaitė

Fizikos mokytoja metodininkė, turinti 23 metų darbo stažą. 1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo fizikos – astronomijos – informatikos mokytojos kvalifikaciją. Baigusi 11 metų dirbo Trakų rajono Onuškio vidurinėje mokykloje (dabar Donato Malinausko gimnazija). Nuo 2007 m. dirba Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje.

Laikosi nuostatos, kad svarbu dirbti taip, kad vaikai pamėgtų fiziką, matytų ir girdėtų ją aplink mus esančiame pasaulyje, atrastų, atpažintų ir suprastų.

Jolanta Zalubienė

Matematikos mokytoja – ekspertė

Jolanta Zalubienė

Matematikos mokytoja – ekspertė, turinti 29 metų matematikos mokymo mokykloje patirtį. Baigusi Vilniaus universitetą įgijo matematiko – dėstytojo specialybę. Autorė leidinio ,,Matematikos projektinių darbų idėjos“, bendraautorė ,,Matematikos kontroliniai ir savarankiški darbai 11 klasei“, bendraautorė naujo matematikos vadovėlio ,,Matematika Tempus 11 klasei”.
Mokytoja savo darbo rezultatais džiaugiasi ne tik kai jos mokiniai užima prizines vietas miesto matematikos olimpiadose ar gauna aukštus matematikos valstybinio egzamino įvertinimus, bet ir kai atranda matematiką įvairiose gyvenimo srityse – mokiniai yra atlikę išskirtinių ir įdomių kūrybinių projektinių darbų, dalyvauja mokslinėse mokinių konferencijose.

Laikosi nuostatos, kad nėra netalentingų vaikų, gali būti tik neatrasti jų talentai, kuriuos mums reikia pastebėti ir paskatinti išsiskleisti.

Julija Erudito licėjus mokytoja

Matematikos mokytoja

Julija Grėbliūnaitė

Matematikos mokytoja metodininkė. Julija turi 36 metų mokymo patirtį. Savo karjerą pradėjo Edukologijos universitete, kur įgijo matematikos mokytojos specialybę. Vėliau, 2003 metais, tęsė magistro studijasVytauto Didžiojo universitete ir įgijo matematikos kvalifikacinį laipsnį. 2018 metais Julija dalyvavo Geothes instituto organizuotame CLILiG@Litauen projekto seminare, kuriame dėstė integruotas matematikos ir vokiečių kalbos pamokas. „Matematikos pamokose svarbu mokinių loginio mąstymo lavinimas ir matematinių žinių taikymas realiame gyvenime, todėl tam skiriu didelį dėmesį“ – savo mokymo prioritetais dalinasi Julija.

Laikosi nuostatos, kad svarbu mokiniams sudėtingus dalykus paaiškinti paprastai ir suprantamai.

2365489

Tarptautinės Kembridžo programos matematikos mokytojas

Alex Prabu

Aleksas gimė Britų Kolumbijoje, persikėlė į Indiją, bet užaugo JAV ir didžiąją laiko dalį praleido gyvendamas su skirtingų kultūrų ir etninių grupių žmonėmis. Kai buvo 8-oje klasėje, jis mokėsi vienerius metus Tokijuje kaip mainų studentas ir teigia, jog tai buvo naudinga patirtis. 2016 m. Aleksas Azijoje baigė elektronikos ir informacinių technologijų inžinerijos bakalauro studijas. Prieš persikeldamas į Lietuvą magistro studijoms, jis dirbo startuolyje Silicio slėnyje. 2020 m. Aleksas įgijo mechanikos ir elementų fizikos inžinieriaus magistro laipsnį. Jis taip pat turėjo daug patirties mokydamas vaikus, nes dirbo daugelyje Raudonojo kryžiaus stovyklų kaip savanoris.

Aleksui mokytojo darbas yra kaip tam tikra terapijos forma. Jam patinka, jog kiekvieną dieną galima išmokti ko nors naujo ne tik iš knygų, bet ir iš savo mokinių bei jų patirties. Buvimas Lietuvoje buvo ir yra laimė.

Aleksas tiki disciplina ir saviraiškos laisve, rasdamas gražią pusiausvyros harmoniją. Taip pat jis tiki, kad turime daug ko pasimokyti iš šios dabartinės kartos ir perduoti savo vertybes jai.

Eruditas_Angelina (1)

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Angelina Lapinskaitė

2018 m. baigusi lietuvių filologijos ir reklamos studijas susidomėjo pedagogika. Dar sykį atvėrusi mokyklos duris nepamiršo ir poreikio tobulėti. Todėl pasirinktos lietuvių literatūros ir kūrybinio rašymo magistrantūros studijos, anot Angelinos, puikiai dera su siekiu pažinti gyvenimą tiek per santykį su kitais, tiek per literatūrą. Domėdamasi naujausiomis literatūros tendencijomis, išmanydama reklamos subtilybes padeda mokiniams suvokti literatūros reikšmę ir pritaikomumą kasdieniame gyvenime. Projektinės veiklos ir integruotos pamokos įkvepia tobulėti ne tik vaikus, bet ir mokytojus, todėl į jas mokytoja žvelgia kaip į puikią galimybę ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Laikosi nuostatos, kad tvirtas ryšys su mokiniais padeda neprarasti pažinimo džiaugsmo ir sėkmingai ugdyti šiuolaikinį, globalaus pasaulio iššūkius įveiksiantį žmogų.

TaDiena-001

Lietuvių kalbos mokytoja ir literatūros mokytoja

Audronė Kondrotienė

Audronė – Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, turinti 35 metų lietuvių kalbos mokymo mokykloje patirtį. Baigusi VPI Filologijos fakultete lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę, 1998m. tęsė studijas VDU ir įgijo Etnologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2004 m. valstybinio gimtosios lietuvių kalbos brandos egzamino vertintoja, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narė, aktyviai dalyvauja Kauno miesto lietuvių kalbos metodinės grupės veikloje, Kauno miesto lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiados organizavimo pirmininkė, Kauno miesto lietuvių kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė. Lietuvių kalbos pratybų ,,Taiklios plunksnos strategija“ 3,4 gimnazijos klasėms recenzentė. Mokytoja dalinasi savo patirtimi seminaruose, rengia ir skaito metodines dalykines paskaitas, pranešimus respublikinėse bei tarptautinėse konferencijose, veda integruotas pamokas netradicinėse erdvėse, jos ruošti mokiniai yra įvairių konkursų bei olimpiadų nugalėtojai. Mokytojos ruošti abiturientai sėkmingai išlaiko lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą.

Laikosi nuostatos, kad trūkumai mus gali daug ko išmokyti. Jie pasiūlo daug prasmingų galimybių tobulėjimui ir brandžiai veiklai.

Jurgita Maironienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Jurgita Maironienė

Mokytoja Vytauto Didžiojo universitete baigė lietuvių kalbos filologijos ir literatūros bakalauro, vėliau – magistrantūros studijas, įgijo pedagoginį išsilavinimą, pedagogines žinias gilino neformaliose „Lyderių laikas 3” studijose. Mokytoja metodininkė išrinkta laureate „Inovatyviausio mokytojo” apdovanojimuose, ji ypatingai vertina netradicinius, patyriminius ugdymo metodus bei stengiasi klasėje organizuoti darbą taip, kad vaikas turėtų sąlygas „pažadinti“ savo pojūčius, kad jam būtų įdomu, nauja, interaktyvu ir tokiu būdu vyktų tikrasis mokymasis. Jurgita ruošia vaikus miesto ir šalies konkursams, moko lietuvių kalbos iš užsienio grįžusius vaikus, organizuoja stovyklas, nuolat dirbo su mokinių savivaldos nariais, organizavo renginius, išvykas, projektus.

Laikosi nuostatos, kad  vaiko ugdymas – tai unikali galimybė prisiliesti prie mūsų visų ateities. Mokytoja jaučiasi laiminga galėdama mokyti lietuvių kalbos ir literatūros, nes šio dalyko pamokose ne tik gludinami raštingumo bei skaitymo įgūdžiai, skiepijamas kūrybiškumas, tačiau tuo pačiu formuojamas ir vertybinis, kultūrinis bei pilietinis požiūris.

Laura Pavalkytė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Laura Pavalkytė

Mokytoja Laura patirties turi dirbant su įvairaus amžiaus mokiniais ir studentais.  Baigusi Vytauto Didžiojo universitete profesinės pedagogikos studijas, mokytoja yra sukaupusi didelį žinių bagažą apie šiuolaikinius mokymosi metodus, kuriuos puikiai pritaiko savo pamokose.

Laikosi nuostatos, kad kiekvieną mokinį galima motyvuoti mokytis, jei mokymosi kelyje dalyvauja visa darni komanda: mokinys, jo tėvai ir mokytojai.

Nino Bitchiashvili

Anglų kalbos mokytoja

Nino Bitchiashvili

Erudito licėjaus anglų kalbos mokytoja, turinti penkerių metų mokymo patirtį. Ji mokė anglų kalbos tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Šiuo metu Nino studijuoja politkos mokslus Vytauto Didžiojo universitete. Be to, ji labai susidomėjusi skirtingų kalbų mokymu ir mokymusi. Nino laisvai kalba trimis kalbomis ir šiuo metu, mokosi dar dviejų. Ji mano, kad mokytojas prisiima didžiulę atsakomybę mokinius įkvepdamas ir atverdamas jiems “minčių kelią”. Ji tiki, kad nuo paties jauniausio amžiaus svarbu mokinius vertinti rimtai ir turėti kiekvienam mokiniui parengtus individualius mokymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad ugdyti – tai vesti mokinius geraja kryptymi ir atrasti juose tai, ką jie turi gražaus.

Erudito licėjaus mokytoja Simona Survilaitė

Anglų kalbos mokytoja

Simona Survilaitė

Anglų kalbos mokytoja. Vilniaus universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, nusprendė toliau plėsti savo žinias apie kalbas bei tame pačiame universitete įgijo anglų lingvistikos magistro laipsnį. Simona visada jautė susidomėjimą tarptautine aplinka, todėl studijų metais dalyvavo Erasmus programoje ir savo jėgas išbandė užsienio universitetuose: Suomijos universitete įgijo teorinių žinių apie integruotą mokymą, vėliau stažavosi Ispanijoje.

Laikosi nuostatos, kad iš klaidų yra mokomasi, todėl jas daryti – nieko gėdingo.

Vitalija Kvasilienė

Anglų kalbos mokytoja

Vitalija Kvasilienė

Anglų kalbos mokytoja, tarptautinių PTE egzaminų vertintoja. Ji 11 metų patirties turinti anglų kalbos mokytoja – dėstytoja. Vytauto Didžiojo universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, Vilniaus pedagogikos universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją, vėliau baigė studijas Vilniaus universitete ir įgijo anglų kalbotyros cum laude magistro diplomą. Suderindama studijas bei anglų kalbos korepetitorės darbą Ispanijoje, dalyvavo Erasmus programose Jaén’o ir Extremadura universitetuose. 10 metų dėsto anglų kalbą AMES kalbų mokykloje įvairaus amžiaus grupėms ir įvairių profesijų žmonėms. Nuolat tobulinasi anglų kalbos bei mokytojų seminaruose, vyksta į edukacines – kultūrines keliones į Jungtinę Karalystę.

Laikosi nuostatos, kad kalbos mokėjimas – tai langas į pasaulį ir kuo daugiau kalbų moka žmogus, tuo daugiau galimybių jam atsiveria.

Deividas Marušauskas

Anglų kalbos mokytojas

Deividas Marušauskas

Įgijęs bakalauro laipsnį ir anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją Vilniaus Pedagoginiame Universitete, nuo 2001 metų Deividas pradėjo nepertraukiamai mokyti bendros bei įvairios profesinės anglų kalbos įvairaus amžio studentus ir moksleivius. Deividas neabejoja – mokymas jam yra prasmingas pašaukimas ir tapo jo gyvenimo būdu.

Aplinkiniai Deividą apibūdina kaip profesionalią, dinamišką, komunikabilią, socialiai aktyvią, punktualią ir atsakingą asmenybę. Jis visuomet siekia pritaikyti mokymo stilių ir medžiagą prie mokinio asmenybės tipo, sugebėjimų, siekiamo tikslo bei laiko apribojimų norimam tikslui pasiekti.

Laikosi nuostatos, kad jo pamokoje mokosi ne tokia ir tokia klasė, bet skirtingi individai su savo sugebėjimais ir talentais. Todėl, jie turi būti mokomi atsižvelgiant į tai. “Pamoka yra linksmas, tačiau tuo pačiu ir tikslingas bei prasmingas laiko leidimo būdas, siekiant užsibrėžto tikslo” – įsitikinęs Deividas.

vilte

Prancūzų kalbos mokytoja

Viltė Norvaišaitė

Viltė baigė VDU humanitarinių mokslų fakultetą, Italistiką ir romanų kalbas. Šiuo metu tęsia taikomosios sociologijos ir psichologijos studijas. Savo pedagoginę veiklą pradėjo nuo kovinių menų treniruočių vaikams. Pasisekimas tarp vaikų paskatino imtis dėstyti ir prancūzų kalbos.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas yra kaip durys į tobulą pasaulį, tik reikia atrasti joms tinkamą raktą..

20200718_202241

Prancūzų kalbos mokytoja

Isabelle Gaullier

Prancūzų kalbos mokytoja. Isabelle per savo darbo metus sukaupė neįtikėtinai plačią ir sėkmingą patirtį. Mokė prancūzų kalbą Vilniaus Pedagoginiame Universitete/ Lietuvos edukologijos universitete, Prancūzų kultūros centre ir didžiausią patirtį Lietuvoje turinčioje edukacijos įmonėje „Kalba”. Prancūzų kalbos mokytoja organizuoja renginius švietimo, kultūros  ir socialinėse srityse rengia seminarus, kursus, mainų programas, užsiima socialine veikla, vykdant projektus. Domisi tiek prancūzų, tiek lietuvių kultūra, menu ir istorija.

Laikosi nuostatos, kad reikia padėti moksleiviams išeiti iš savo ribų, tobulėti ir bręsti, tuo džiaugtis ir jaustis laimingais.

20190623_211219 (1)

Rusų kalbos mokytoja

Jūratė Bložienė

Rusų kalbos mokytoja yra baigusi Vilniaus pedagoginį institutą. Darbo patirtis įvairialypė – nuo vidurinės mokyklos pradedančiųjų mokytis rusų kalbos iki suaugusiųjų, besigilinančiųjų į šios kalbos žinias. Neatsiejama mokymo ir ugdymo dalis – dainavimas. Žodis, susietas muzikos garsais, geba pažadinti ir atrakinti net pačią šalčiausią širdį – tuo įsitikinusi mokytoja. Rasti jei ne kelią, tai takelį į kiekvieno mokinio širdį – misija įmanoma. Bendravimas su mokiniais grindžiamas susitarimais (kad nereiktų laužyti taisyklių), pagarba, pagyrimu, palaikymu. Atvira bendravimui ir bendradarbiavimui su kolegomis. Pasiruošusi dalintis su jais dainomis, savos kūrybos posmais.

Laikosi nuostatos, kad puikus gimtosios kalbos žinojimas yra kiekvieno žmogaus garbės reikalas, o užsienio kalbos ar kalbų – lyg apdaras, pagal kurį sutinkamas žmogus. Kuo daugiau kalbų moka, tuo žmogus puošnesnis, patrauklesnis.

Erudito licėjaus mokytoja Goda Stelnonienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Goda Stelnonienė

Vokiečių kalbos mokytoja ir penktos klasės vadovė. Goda Stelnionienė filologijos bakalauro laipsnį įgijo Vilniaus universitete ir studijas toliau tęsė Kauno Technologijos universitete, kur įgijo edukologijos – švietimo vadybos magistro laipsnį. Pedagoginę karjerą pradėjo 1997 metais ir per šį laiką į platųjį pasaulį išlydėjo dvi auklėtinių kartas.
Mokytoja ypatingai domisi moksleivių emocinio intelekto ugdymu: „Manau, kad emocinio intelekto valdymas yra kiekvieno žmogaus sėkmės garantas“ – įsitikinusi Goda.

Justina Mieželė

Geografijos mokytoja

Justina Mieželė

„Renkuosi mokyti“ programos dalyvė. Nuo 2008 m. Šv. Mato gimnazijoje mokė 5-12 klasių mokinius istorijos ir geografijos, o KTU gimnazijoje – 9-12 klases geografijos. Vytauto Didžiojo universitete baigė sociologijos bakalauro ir magistro studijas, pedagogikos studijas.

Laikosi nuostatos, kad nėra vienodos pamokos, kaip ir vienodų vaikų. Tiki, kad nėra vaiko, kurio nedomintų jį supanti aplinka. Pamokose stengiasi padėti iškelti problemas ir atrasti atsakymus. Tai motyvuoja atidaryti dar vienos mokyklos duris, kuriai vaikas pirmiausia asmenybė.

20211119_082626

Geografijos mokytoja

Laura Charbakaitė

Geografijos mokytoja Laura Vytauto Didžiojo universitete studijuoja istorijos ir geografijos pedagogiką, katalikų teologiją, priklauso Studentų ateitininkų sąjungai. Laura tiki, kad geografija yra mokslas, kuriame kiekvienas galime atrasti mus dominančią sritį. Tai stengiasi atskleisti ir savo mokiniams, nes geografija yra mūsų kasdienybėje, jei net apie tai nesusimąstome. Pamokų metu siekia teorines žinias paversti tuo, ką mokiniai galėtų praktiškai patirti ir įgyvendinti- juk geografija iš tiesų egzistuoja ne vadovėlio puslapiuose, o orientaciniuose žygiuose, bibliotekose saugomuose žemėlapiuose, geologiniuose kasinėjimuose, meteorologinėse stotyse ir dar daug kur! Tereikia nebijoti ir leistis į nuotykį, kuriame pravers visos anksčiau sukauptos žinios ir įgyti gabumai.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas mokinys yra neatrastas lobis, o mokytojo užduotis – tą lobį atrasti ir nepalikti užmarštyje,

Donatas Šinkūnas

Istorijos ir pažinimo teorijos mokytojas

Dr. Donatas Šinkūnas

IBDP Istorijos ir Pažinimo teorijos (TOK) mokytojas. Donato solidi tarptautinė patirtis neleidžia abejoti jo kompetencija ugdyti 21 amžiaus kartos moksleivius. Anksčiau Donatas dirbo IB mokykloje Bogotoje (Kolumbija) su viduriniųjų metų (IB MYP) ir Diploma programos (IB DP) mokiniais, kuriems dėstė Pažinimo Teoriją (TOK), filosofiją bei istoriją. Bogotos mokykloje Donatas taip pat buvo atsakingas už Jungtinių Tautų Modulį (MUN). Bakalauro ir Magistro kvalifikacinius laipsnius mokytojas įgijo Lietuvos (VDU) ir Belgijos (KU Leuven) universitetuose. Pagal mainų programas taip pat mokėsi Ispanijoje, Šiaurės Airijoje ir Suomijoje. 2019 m. Donatas įgijo daktaro laipsnį Western universitete (Londonas, Kanada). Mokytojas yra IB modelio entuziastas ir tiki tarpdisciplininio mokslo prasmingumu ir pranašumais.

Laikosi nuostatos, kad idėjos yra žmogaus sukuriami įrankiai, padedantys orientuotis pasaulyje, jį geriau suprasti bei priimti geresnius sprendimus gyvenime. Todėl mokykla turėtų mokinti mąstymo principų ir nebūti paremta vien įsiminimu. Tai atitinka ir IB misiją bei filosofiją.

Dovilės nuotrauka (1)

Istorijos mokytoja

Dovilė Urbanavičiūtė

Vytauto Didžiojo universitete baigusi istorijos bakalauro studijas, toliau gilino žinias ir tame pačiame universitete įgijo Lietuvos istorijos magistro laipsnį. Dovilė yra žingeidi, jai patinka nuolat mokytis naujų dalykų ir tobulėti įvairiose srityse. Mėgsta organizacinę veiklą. Turi patirties konferencijų organizavime, yra dirbusi kultūros ir turizmo srityse. Laisvu metu Dovilė mėgsta keliauti, skaityti knygas, užsiimti joga, dainuoti bei groti pianinu.

Laikosi nuostatos, jog mokytojas turi skatinti mokinį išbandyti kuo įvairesnę veiklą ir nebijoti klysti, priimant įvairius sprendimus.

Erudito licėjus mokytojas

Chemijos ir biologijos mokytoja

Džiuginta Gaigalienė

Chemijos ir biologijos mokytoja. Pedagoginį darbą mokykloje pradėjo nuo  1991 m., kai baigė Lietuvos edukologijos universitetą. Pastaruoju metu mokytoja dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose, skirtuose gamtos mokslų mokytojams, kur akcentuojamas integralus mokymas ir virtualių laboratorijų naudojimas. Ji didžiuojasi savo profesija, nes turi neeilinę galimybę savo patirtį ir žinias perteikti kitiems, o iš vaikų mokytis pozityvaus požiūrio į gyvenimą, gebėjimo svajoti apie nerealius dalykus, nuolat judėti į priekį ir ,,neapsamanoti“. Pasak Džiugintos „Mano mokiniai – tai mano gyvenimo katalizatorius.“ Ji stengiasi, kad mokiniai negalvotų apie gamtos mokslus, kaip apie neįkandamai sunkius, bet suprastų, kad tai mus supančio pasaulio dalis, kurį svarbu suprasti.

Laikosi nuostatos, kad visi šiame gyvenime esame susieti begale įvairių ryšių, todėl siekime, kad tarpusavio bendravimas, bendradarbiavimas ir pagalba vieni kitiems padėtų kiekvienam augti, kaip asmenybei ir tobulėti.

Kristina Celiešiūtė

Ekonomikos ir verslumo mokytoja

Kristina Celiešiūtė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja. Pedagoginę  karjera pradėjo 2001m. Naujuose švietimo reformos iššūkiuose mokytoja atrado tai, kuo gyvena iki šiol, t.y verslumo ugdymas. Taip prasidėjo naujas, svarbus etapas, kuris tęsiaisi iki šiol. 2006m. VDU įgijusi eduklogijos magistro laisnį, visa savo dėmėsį skyrė formaliam ir neformaliam moksleivių  ugdymui, ir ypač verslumo srityje, tarptautinėms ir vietinėms projektinėms veikloms. Erasmus+ koordinatorė (strateginių partnerysčių ir mokyklų mainų). Taip pat Kauno miesto ekonomikos ir verslumo mokytojų metodinio ratelio ilgametė narė.
Verslumo samprata laikui bėgant keitėsi ir šiai dienai mes suprantame ją ne tik kaip veiklą orientuotą į komercinę naudą, bet kaip individulų asmenybės augimą, gebėjimą dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už save ir komandą, gebėjimą komunikuoti, argumentuoti, būti empatiškiems, lanksčiai reguoti į besikeičiančias aplinkybes ir situacijas. Mokykla ta terpė, kur vaikai atranda save, stiprina savo gebėjimus ir talentus, tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda savarankiškas jauno žmogaus gyvenimas, o mes mokytojai, turime padėti vaikams atrasti save, savo unikalumą bei stiprybes lavindami jų kompetencijas.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas ir unikalus, ir talentingas.

Tomas-Stasiukaitis-200x300-1

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Tomas Stasiukaitis

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas. Praktiškai technologijas taikantis mokytojas. Vaikus moko tokių dalykų, kurie yra praktiškai pritaikomi gyvenime. Informatikos magistro laipsnį turintis mokytojas ne tik dirba su vaikais. Greičiausiai Jums teko girdėti, kad 2016 metais Kauno Kalėdų eglutė pirmą kartą Lietuvoje buvo prijungta prie interneto, eglės žaislus internetu galėjo valdyti kiekvienas norintis – tai mūsų mokytojo darbas. Tomas Stasiukaitis iki šiol daugiausia dirbo su suaugusiųjų ir vyresnių vaikų mokymu, dabar dirba su vaikais nuo pirmos klasės.

Laikosi nuostatos, kad pasiekti galima viską, kiek ilgai to sieksi priklauso tik nuo pastangų!

Vytautas Drasneika

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Vytautas Dranseika

2018 metais įgijo žiniatinklio programuotojo profesiją. Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose IT projektuose. Laisvu laiku Vytautas keliauja bei domisi muzika. Muzikinius konkursus, kuriuose teko dalyvauti, skaičiuoja dešimtimis ir džiaugiasi, jog, tikriausiai, nėra tokio instrumento, kuriuo jis negalėtų pagroti. Vytautas tiki, kad šiandienos mokslas – rytojaus technologija.

Laikosi nuostatos, kad mokytojas turi ne tik suteikti žinias, bet ir įkvėpti jaunąjį išradėją.

3446418

Informacinių technologijų mokytojas

Rokas Bašinskas

Rokas šiuo metu studijuoja Vytauto Didžiojo Universiteto informatikos sistemų ir pedagogikos studijų studentas. Šią sritį pasirinko todėl, kad naujajai kartai galėtų suteikti aukščiausio lygio žinias IT srityje. Pasižymi reiklumu ir aukštais tikslais,  Rokas to paties tikisi motyvuojant ir savo mokinius mokinius.

Laikosi nuostatos, kad 01001001 01010100 00100000 01101001 01110011 00100000 01101111 01110101 01110010 00100000 01100110 01110101 01110100 01110101 01110010 0110010.

Justinas Visickas

Tikybos ir istorijos mokytojas

Justinas Visickas

Vytauto Didžiojo universitete Justinas įgijo Katalikų teologijos bakalaurą ir mokytojo kvalifikaciją. Kurį laiką skyrė dėmesio gretutinėms aktorystės studijoms. Justinas – renginių ir mokymų vedėjas, vaikų ir jaunimo krikščioniškų veiklų, stovyklų pagalbininkas. Per beveik aštuonerių metų aktyvios veiklos periodą sukaupė bendravimo patirtį su įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonėmis – vaikais, paaugliais, seneliais, ligoniais, proto negalią turinčiais žmonėmis, benamiais ir sunkiai gyvenančiais žmonėmis bei suaugusiaisiais. „Linksmas, komunikabilus, turintis didelę viešo kalbėjimo patirtį“ – taip save apibūdina Justinas ir savo hobiais įvardina teatrą, literatūrą, kiną ir muziejus.

Laikosi nuostatos, kad Dievas davė žmogui autentiškumą ir nuoširdumą, kuriuos svarbu puoselėti tiek gyvenant gyvenimą, tiek kuriant meninius projektus.

0412315

Muzikos mokytoja

Odilija Luciukaitė

Odilija yra baigusi Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijojos bakalauro ir magistro studijas – atlikimo meno (fleitos) programą bei įgijusi mokytojos kvalifikaciją. Odilija turi penkių metų pedagoginę patirtį – pradėjo vesdama fleitos pamokas, o pastaruosius trejus metus dirba muzikos mokytoja. Odilija mokytoja svajojo būti nuo mažens. Visuomet bendrauja su didele šypsena, yra kūrybiška ir šilta asmenybė. Aktyviai koncertuoja ir organizuoja renginius.

Laikosi nuostatos, kad laiminga mokytoja – laimingi mokiniai.

Vilte-P-1-200x300

Taikomųjų menų mokytoja

Viltė Zubavičienė

Taikomųjų menų mokytoja, baigusi Falmouth Universitetą, kuriame įgijo Animacijos ir VFX Bakalauro Laipsnį. Baigusi studijas pradėjo animuoti filmuką „The Currency of Kindness’, skirtą BBC Spotlight kanalui apie Koronaviruso pamokas. Viltė yra vedusi paskaitas mokiniams apie komandinį darbą ir viešąjį kalbėjimą. Taip pat organizavus renginius, savanoriavus Lietuvos Moksleivių Sąjungoje (LMS), kurioje buvo atsakinga už renginių organizavimą, vedimą ir dalyvių kortelių dizainą. Taip pat Viltė mokėsi Neurolingvistinio Programavimo, Psichologijos ir viešojo kalbėjimo Toastmasters klube. Viltė tikisi, jog įprastas dailės pamokas ji prikels naujam gyvenimui per animacijos disciplinos platybes ir grožį.

Laikosi nuostatos, kad viskas yra taip, kaip turi būti.

IMG_3235 (1) (1)

Menų mokytoja

Jogunda Žičkutė

Tai – visapusiškai meniškas žmogus, tačiau labiausiai koncentruojasi į dizainą, piešimą ir dailės terapiją. Šiuo metu studijuoja dailės pedagogiką Vytauto Didžiojo Universitete. Mokytoja svajojo būti nuo mažų dienų. Jai svarbu, kad vaikai meno pamokose ugdytų emocinį intelektą bei kūrybiškumą. Dailės pamokose dažnai naudoja meno terapijos elementus, o dizaino užsiėmimuose veda praktiškas užduotis, ugdo grafinio dizaino gebėjimus, kurių gali prireikti ateityje. Tiki, jog mokytojas turi būti stipri asmenybė dėl to laisvu laiku ne tik ruošiasi pamokoms, bet ir parodoms. Taip pat dirba grafikos dizainere, iliustratore, domisi tapyba bei interjero dizainu.

Laikosi nuostatos, kad „kiekvienas vaikas yra menininkas. Didžiausia problema – kaip tokiu ir likti užaugus.“ (Picasso)

20200914_152757

Fizinio lavinimo mokytojas

Eduardas Straigis

Eduardas baigė bakalauro studijas (fizinis ugdymas ir sportas) LSU universitete. Vėliau įgijo sportinės veiklos analizės magistrą. Vasaromis daug metų dirba stovyklose su vaikaisProfesinę patirtį Eduardas kaupė tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. 2019 metais Kinijoje dirbo mokykloje bei vaikų krepšinio treneriu. Mokytojas mano, kad fizinis aktyvumas yra be galo svarbus mūsų gyvenime ir tik būdami sveiki ir fiziškai aktyvūs galime siekti savo užsibrėžtų tikslų.

Laikosi nuostatos, kad mokytojui ypatingai svarbu atrasti ryšį su vaikais ir perteikti jiems teisingą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, kad tai būtų neatsiejama gyvenimo dalis.