5-10 klasės

Erudito licėjus Kauno komanda ekonomikos verslumo mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja

Kristina Celiešiūtė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja. Pedagoginę  karjera pradėjo 2001m. Naujuose švietimo reformos iššūkiuose mokytoja atrado tai, kuo gyvena iki šiol, t.y verslumo ugdymas. Taip prasidėjo naujas, svarbus etapas, kuris tęsiaisi iki šiol. 2006m. VDU įgijusi eduklogijos magistro laisnį, visa savo dėmėsį skyrė formaliam ir neformaliam moksleivių  ugdymui, ir ypač verslumo srityje, tarptautinėms ir vietinėms projektinėms veikloms. Erasmus+ koordinatorė (strateginių partnerysčių ir mokyklų mainų). Taip pat Kauno miesto ekonomikos ir verslumo mokytojų metodinio ratelio ilgametė narė.
Verslumo samprata laikui bėgant keitėsi ir šiai dienai mes suprantame ją ne tik kaip veiklą orientuotą į komercinę naudą, bet kaip individulų asmenybės augimą, gebėjimą dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už save ir komandą, gebėjimą komunikuoti, argumentuoti, būti empatiškiems, lanksčiai reguoti į besikeičiančias aplinkybes ir situacijas. Mokykla ta terpė, kur vaikai atranda save, stiprina savo gebėjimus ir talentus, tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda savarankiškas jauno žmogaus gyvenimas, o mes mokytojai, turime padėti vaikams atrasti save, savo unikalumą bei stiprybes lavindami jų kompetencijas.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas ir unikalus, ir talentingas.

erudito licėjus gimnazija mokykla mokytoja matematika pedagogas IB tarptautinis bakalaureatas international baccalaureate

Kembridžo programos matematikos mokytojas

Alex Prabu

Aleksas gimė Britų Kolumbijoje, persikėlė į Indiją, bet užaugo JAV ir didžiąją laiko dalį praleido gyvendamas su skirtingų kultūrų ir etninių grupių žmonėmis. Kai buvo 8-oje klasėje, jis mokėsi vienerius metus Tokijuje kaip mainų studentas ir teigia, jog tai buvo naudinga patirtis. 2016 m. Aleksas Azijoje baigė elektronikos ir informacinių technologijų inžinerijos bakalauro studijas. Prieš persikeldamas į Lietuvą magistro studijoms, jis dirbo startuolyje Silicio slėnyje. 2020 m. Aleksas įgijo mechanikos ir elementų fizikos inžinieriaus magistro laipsnį. Jis taip pat turėjo daug patirties mokydamas vaikus, nes dirbo daugelyje Raudonojo kryžiaus stovyklų kaip savanoris.

Aleksui mokytojo darbas yra kaip tam tikra terapijos forma. Jam patinka, jog kiekvieną dieną galima išmokti ko nors naujo ne tik iš knygų, bet ir iš savo mokinių bei jų patirties. Buvimas Lietuvoje buvo ir yra laimė.

Aleksas tiki disciplina ir saviraiškos laisve, rasdamas gražią pusiausvyros harmoniją. Taip pat jis tiki, kad turime daug ko pasimokyti iš šios dabartinės kartos ir perduoti savo vertybes jai.

Erudito licėjaus Kembridžo matematikos mokytoja Kauno komanda

Kembridžo programos matematikos mokytoja

Chinara Kazimli

Baigusi matematikos ir informatikos bakalauro studijas, Chinara atvyko į Lietuvą tęsti studijų Vytauto Didžiojo universitete. Ji penkerius metus moko matematikos ir robotikos. Ji mano, kad mokymas yra keitimasis idėjomis, žiniomis ir kiekvieną kartą, kai išmokstame ko nors naujo.

Laikosi nuostatos, kad domėjimasis švietimu ir disciplina yra raktas į sėkmę.

Erudito licėjus kauno komanda matematikos mokytoja metodininkė

Matematikos mokytoja – ekspertė

Jolanta Zalubienė

Matematikos mokytoja – ekspertė, turinti 29 metų matematikos mokymo mokykloje patirtį. Baigusi Vilniaus universitetą įgijo matematiko – dėstytojo specialybę. Autorė leidinio ,,Matematikos projektinių darbų idėjos“, bendraautorė ,,Matematikos kontroliniai ir savarankiški darbai 11 klasei“, bendraautorė naujo matematikos vadovėlio ,,Matematika Tempus 11 klasei”.
Mokytoja savo darbo rezultatais džiaugiasi ne tik kai jos mokiniai užima prizines vietas miesto matematikos olimpiadose ar gauna aukštus matematikos valstybinio egzamino įvertinimus, bet ir kai atranda matematiką įvairiose gyvenimo srityse – mokiniai yra atlikę išskirtinių ir įdomių kūrybinių projektinių darbų, dalyvauja mokslinėse mokinių konferencijose.

Laikosi nuostatos, kad nėra netalentingų vaikų, gali būti tik neatrasti jų talentai, kuriuos mums reikia pastebėti ir paskatinti išsiskleisti.

Erudito licėjus Kauno komanda matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja

Julija Grėbliūnaitė

Matematikos mokytoja metodininkė. Julija turi 36 metų mokymo patirtį. Savo karjerą pradėjo Edukologijos universitete, kur įgijo matematikos mokytojos specialybę. Vėliau, 2003 metais, tęsė magistro studijasVytauto Didžiojo universitete ir įgijo matematikos kvalifikacinį laipsnį. 2018 metais Julija dalyvavo Geothes instituto organizuotame CLILiG@Litauen projekto seminare, kuriame dėstė integruotas matematikos ir vokiečių kalbos pamokas. „Matematikos pamokose svarbu mokinių loginio mąstymo lavinimas ir matematinių žinių taikymas realiame gyvenime, todėl tam skiriu didelį dėmesį“ – savo mokymo prioritetais dalinasi Julija.

Laikosi nuostatos, kad svarbu mokiniams sudėtingus dalykus paaiškinti paprastai ir suprantamai.

Kristina Abrutiene small

Ekonomikos ir verslumo mokytoja

Kristina Abrutienė

Kristina yra įgijusi Kauno Technologijų Universiteto reklamos ir marketingo magistro kvalifikacinį laipsnį. Įkūrė ir šiuo metu vadovauja dviems specializuotiems informaciniams švietimo projektas Vaiko bei specializuotam internetiniam katalogui “Vaiko diena” ir “Stovyklų mugė” Jau beveik keturis metus vykdo pedagoginę veiklą akademinėje bendruomenėje, mokant vienos Kauno kolegijos studentus marketingo ir reklamos paslapčių. Yra sertifikuota Lietuvos Junior Achievement programos dalyvė, tobulinanti žinias ir kompetencijas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio organizacijose. Reali dešimtmečio verslo patirtis leidžia dalintis šiuolaikiškiausia ir naudingiausia informacija su moksleiviais bei studentais.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas žmogus labiausiai tobulėja tik tuomet, kai juo kas nors tiki.

Erudito licėjaus Kauno komanda pagrindinių klasių lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Jurgita Maironienė

Mokytoja Vytauto Didžiojo universitete baigė lietuvių kalbos filologijos ir literatūros bakalauro, vėliau – magistrantūros studijas, įgijo pedagoginį išsilavinimą, pedagogines žinias gilino neformaliose „Lyderių laikas 3” studijose. Mokytoja metodininkė išrinkta laureate „Inovatyviausio mokytojo” apdovanojimuose, ji ypatingai vertina netradicinius, patyriminius ugdymo metodus bei stengiasi klasėje organizuoti darbą taip, kad vaikas turėtų sąlygas „pažadinti“ savo pojūčius, kad jam būtų įdomu, nauja, interaktyvu ir tokiu būdu vyktų tikrasis mokymasis. Jurgita ruošia vaikus miesto ir šalies konkursams, moko lietuvių kalbos iš užsienio grįžusius vaikus, organizuoja stovyklas, nuolat dirbo su mokinių savivaldos nariais, organizavo renginius, išvykas, projektus.

Laikosi nuostatos, kad  vaiko ugdymas – tai unikali galimybė prisiliesti prie mūsų visų ateities. Mokytoja jaučiasi laiminga galėdama mokyti lietuvių kalbos ir literatūros, nes šio dalyko pamokose ne tik gludinami raštingumo bei skaitymo įgūdžiai, skiepijamas kūrybiškumas, tačiau tuo pačiu formuojamas ir vertybinis, kultūrinis bei pilietinis požiūris.

Erudito licėjaus Kauno komanda lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Laura Pavalkytė

Mokytoja Laura patirties turi dirbant su įvairaus amžiaus mokiniais ir studentais.  Baigusi Vytauto Didžiojo universitete profesinės pedagogikos studijas, mokytoja yra sukaupusi didelį žinių bagažą apie šiuolaikinius mokymosi metodus, kuriuos puikiai pritaiko savo pamokose.

Laikosi nuostatos, kad kiekvieną mokinį galima motyvuoti mokytis, jei mokymosi kelyje dalyvauja visa darni komanda: mokinys, jo tėvai ir mokytojai.

erudito licėjus gimnazija mokykla mokytoja lietuvių kalba pedagogas IB tarptautinis bakalaureatas international baccalaureate

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Lina Misiūnienė

Lina – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, turinti 22 metų darbo stažą. Vytauto Didžiojo universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro studijas, Vilniaus pedagogikos universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją. Mokytoja nuolat tobulina savo profesinę kvalifikaciją, domisi naujomis technologijomis, inovatyviais ugdymo metodais ir pamokoje siekia kiekvieno vaiko asmeninės ūgties.Linai svarbiausia, jog pamokoje mokinys jaustųsi saugus, pasitikintis savo jėgomis, drąsiai reikštų savo nuomonę ir nebijotų klysti.

Lina laikosi nuostatos, kad viską nugali šypsena, gera nuotaika ir bendrystė. Ji žavisi A. de Sent Egziuperi mintimi: „Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, akimis nematoma.“

Erudito licėjus Kauno tarptautinė komanda anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

Nino Bitchiashvili

Erudito licėjaus anglų kalbos mokytoja, turinti penkerių metų mokymo patirtį. Ji mokė anglų kalbos tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Šiuo metu Nino studijuoja politkos mokslus Vytauto Didžiojo universitete. Be to, ji labai susidomėjusi skirtingų kalbų mokymu ir mokymusi. Nino laisvai kalba trimis kalbomis ir šiuo metu, mokosi dar dviejų. Ji mano, kad mokytojas prisiima didžiulę atsakomybę mokinius įkvepdamas ir atverdamas jiems “minčių kelią”. Ji tiki, kad nuo paties jauniausio amžiaus svarbu mokinius vertinti rimtai ir turėti kiekvienam mokiniui parengtus individualius mokymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad ugdyti – tai vesti mokinius geraja kryptymi ir atrasti juose tai, ką jie turi gražaus.

Erudito licėjus Kauno komanda pagrindinių klasių anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

Simona Survilaitė

Anglų kalbos mokytoja. Vilniaus universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, nusprendė toliau plėsti savo žinias apie kalbas bei tame pačiame universitete įgijo anglų lingvistikos magistro laipsnį. Simona visada jautė susidomėjimą tarptautine aplinka, todėl studijų metais dalyvavo Erasmus programoje ir savo jėgas išbandė užsienio universitetuose: Suomijos universitete įgijo teorinių žinių apie integruotą mokymą, vėliau stažavosi Ispanijoje.

Laikosi nuostatos, kad iš klaidų yra mokomasi, todėl jas daryti – nieko gėdingo.

Erudito licėjus Kauno komanda pradinių klasių anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

Vitalija Kvasilienė

Anglų kalbos mokytoja, tarptautinių PTE egzaminų vertintoja. Ji 11 metų patirties turinti anglų kalbos mokytoja – dėstytoja. Vytauto Didžiojo universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, Vilniaus pedagogikos universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją, vėliau baigė studijas Vilniaus universitete ir įgijo anglų kalbotyros cum laude magistro diplomą. Suderindama studijas bei anglų kalbos korepetitorės darbą Ispanijoje, dalyvavo Erasmus programose Jaén’o ir Extremadura universitetuose. 10 metų dėsto anglų kalbą AMES kalbų mokykloje įvairaus amžiaus grupėms ir įvairių profesijų žmonėms. Nuolat tobulinasi anglų kalbos bei mokytojų seminaruose, vyksta į edukacines – kultūrines keliones į Jungtinę Karalystę.

Laikosi nuostatos, kad kalbos mokėjimas – tai langas į pasaulį ir kuo daugiau kalbų moka žmogus, tuo daugiau galimybių jam atsiveria.

Anglų kalbos mokytoja Kristina Tobin

Anglų kalbos mokytoja

Kristina Tobin

Kristina baigė komunikacijos bakalauro studijas Vytauto Didžiojo universitete, taip pat studijavo tarptautinės komunikacijos studijų programose Groningene (Nyderlanduose) ir Budapešte (Vengrijoje). Nuo to laiko Kristina daug keliavo, savanoriavo ir tobulino anglų kalbos įgūdžius skirtingose valstybėse ir mokymuose. Po daug laiko praleisto Jungtinėse Amerikos Valstijose Kristina grįžo namo, kad baigtų anglų kalbos mokytojo studijas ir Kauno technologijos universitete įgytų viešojo administravimo magistrą bei su Lietuva supažindintų dabar jau tarptautinę savo šeimą.

Laikosi nuostatos, kad reikia dirbti kartu siekiant bendro tikslo ir kad kiekvienas turi atlikti savo unikalų, gyvybiškai svarbų vaidmenį. Tik panaikindami atotrūkį tarp skirtingų sluoksnių, kultūrų ir kalbų, galime sujungti savo žinias ir patirtį, kad pasiektume nuostabių rezultatų.

Erudito licėjaus Kauno komandos pagrindinių klasių anglų kalbos mokytojas

Anglų kalbos mokytojas

Deividas Marušauskas

Įgijęs bakalauro laipsnį ir anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją Vilniaus Pedagoginiame Universitete, nuo 2001 metų Deividas pradėjo nepertraukiamai mokyti bendros bei įvairios profesinės anglų kalbos įvairaus amžio studentus ir moksleivius. Deividas neabejoja – mokymas jam yra prasmingas pašaukimas ir tapo jo gyvenimo būdu.

Aplinkiniai Deividą apibūdina kaip profesionalią, dinamišką, komunikabilią, socialiai aktyvią, punktualią ir atsakingą asmenybę. Jis visuomet siekia pritaikyti mokymo stilių ir medžiagą prie mokinio asmenybės tipo, sugebėjimų, siekiamo tikslo bei laiko apribojimų norimam tikslui pasiekti.

Laikosi nuostatos, kad jo pamokoje mokosi ne tokia ir tokia klasė, bet skirtingi individai su savo sugebėjimais ir talentais. Todėl, jie turi būti mokomi atsižvelgiant į tai. “Pamoka yra linksmas, tačiau tuo pačiu ir tikslingas bei prasmingas laiko leidimo būdas, siekiant užsibrėžto tikslo” – įsitikinęs Deividas.

Erudito licėjaus Kauno komanda prancūzų kalbos mokytoja

Prancūzų kalbos mokytoja

Viltė Norvaišaitė

Viltė baigė VDU humanitarinių mokslų fakultetą, Italistiką ir romanų kalbas. Šiuo metu tęsia taikomosios sociologijos ir psichologijos studijas. Savo pedagoginę veiklą pradėjo nuo kovinių menų treniruočių vaikams. Pasisekimas tarp vaikų paskatino imtis dėstyti ir prancūzų kalbos.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas yra kaip durys į tobulą pasaulį, tik reikia atrasti joms tinkamą raktą..

Erudito licėjaus Kauno komanda prancūzų kalbos mokytoja

Prancūzų kalbos mokytoja

Isabelle Gaullier

Prancūzų kalbos mokytoja. Isabelle per savo darbo metus sukaupė neįtikėtinai plačią ir sėkmingą patirtį. Mokė prancūzų kalbą Vilniaus Pedagoginiame Universitete/ Lietuvos edukologijos universitete, Prancūzų kultūros centre ir didžiausią patirtį Lietuvoje turinčioje edukacijos įmonėje „Kalba”. Prancūzų kalbos mokytoja organizuoja renginius švietimo, kultūros  ir socialinėse srityse rengia seminarus, kursus, mainų programas, užsiima socialine veikla, vykdant projektus. Domisi tiek prancūzų, tiek lietuvių kultūra, menu ir istorija.

Laikosi nuostatos, kad reikia padėti moksleiviams išeiti iš savo ribų, tobulėti ir bręsti, tuo džiaugtis ir jaustis laimingais.

Erudito licėjaus Kauno komanda vokiečių kalbos mokytoja

Vokiečių kalbos mokytoja

Goda Stelnonienė

Vokiečių kalbos mokytoja ir penktos klasės vadovė. Goda Stelnionienė filologijos bakalauro laipsnį įgijo Vilniaus universitete ir studijas toliau tęsė Kauno Technologijos universitete, kur įgijo edukologijos – švietimo vadybos magistro laipsnį. Pedagoginę karjerą pradėjo 1997 metais ir per šį laiką į platųjį pasaulį išlydėjo dvi auklėtinių kartas.
Mokytoja ypatingai domisi moksleivių emocinio intelekto ugdymu: „Manau, kad emocinio intelekto valdymas yra kiekvieno žmogaus sėkmės garantas“ – įsitikinusi Goda.

Erudito licėjus Kauno komanda geografijos mokytoja

Geografijos mokytoja

Justina Mieželė

„Renkuosi mokyti“ programos dalyvė. Nuo 2008 m. Šv. Mato gimnazijoje mokė 5-12 klasių mokinius istorijos ir geografijos, o KTU gimnazijoje – 9-12 klases geografijos. Vytauto Didžiojo universitete baigė sociologijos bakalauro ir magistro studijas, pedagogikos studijas.

Laikosi nuostatos, kad nėra vienodos pamokos, kaip ir vienodų vaikų. Tiki, kad nėra vaiko, kurio nedomintų jį supanti aplinka. Pamokose stengiasi padėti iškelti problemas ir atrasti atsakymus. Tai motyvuoja atidaryti dar vienos mokyklos duris, kuriai vaikas pirmiausia asmenybė.

371153251_313038517801493_1895842876899988177_n

Geografijos mokytojas

Viltautas Butkevičius

Baigęs VDU geografijos ir istorijos pedagogiką nuo 2020m dirba geografijos mokytoju. Sukaupta trijų metų mokytojavimo patirtis dirbant Kauno r. Neveronių bei Kauno Jono Jablonskio gimnazijose. Be mokytojavimo Viltautas tarnauja Krašto apsaugos savanorių pajėgose, taip pat yra baigęs 9 mėnesių trukmės karinę tarnybą.

Laikosi nuostatos, kad geri mokinio ir mokytojo santykiai yra svarbiausia sėkmingo mokymosi dalis.

Erudito licėjus kauno komanda Tarptautinio bakalaureato istorijos mokytojas

Istorijos ir pažinimo teorijos mokytojas

Dr. Donatas Šinkūnas

IBDP Istorijos ir Pažinimo teorijos (TOK) mokytojas. Donato solidi tarptautinė patirtis neleidžia abejoti jo kompetencija ugdyti 21 amžiaus kartos moksleivius. Anksčiau Donatas dirbo IB mokykloje Bogotoje (Kolumbija) su viduriniųjų metų (IB MYP) ir Diploma programos (IB DP) mokiniais, kuriems dėstė Pažinimo Teoriją (TOK), filosofiją bei istoriją. Bogotos mokykloje Donatas taip pat buvo atsakingas už Jungtinių Tautų Modulį (MUN). Bakalauro ir Magistro kvalifikacinius laipsnius mokytojas įgijo Lietuvos (VDU) ir Belgijos (KU Leuven) universitetuose. Pagal mainų programas taip pat mokėsi Ispanijoje, Šiaurės Airijoje ir Suomijoje. 2019 m. Donatas įgijo daktaro laipsnį Western universitete (Londonas, Kanada). Mokytojas yra IB modelio entuziastas ir tiki tarpdisciplininio mokslo prasmingumu ir pranašumais.

Laikosi nuostatos, kad idėjos yra žmogaus sukuriami įrankiai, padedantys orientuotis pasaulyje, jį geriau suprasti bei priimti geresnius sprendimus gyvenime. Todėl mokykla turėtų mokinti mąstymo principų ir nebūti paremta vien įsiminimu. Tai atitinka ir IB misiją bei filosofiją.

Erudito licėjaus Kauno komanda Istorijos mokytoja

Istorijos mokytoja

Dovilė Kunigonė

Vytauto Didžiojo universitete baigusi istorijos bakalauro studijas, toliau gilino žinias ir tame pačiame universitete įgijo Lietuvos istorijos magistro laipsnį. Dovilė yra žingeidi, jai patinka nuolat mokytis naujų dalykų ir tobulėti įvairiose srityse. Mėgsta organizacinę veiklą. Turi patirties konferencijų organizavime, yra dirbusi kultūros ir turizmo srityse. Laisvu metu Dovilė mėgsta keliauti, skaityti knygas, užsiimti joga, dainuoti bei groti pianinu.

Laikosi nuostatos, jog mokytojas turi skatinti mokinį išbandyti kuo įvairesnę veiklą ir nebijoti klysti, priimant įvairius sprendimus.

Erudito licėjus kauno komanda biologijos ir chemijos mokytoja

Chemijos ir biologijos mokytoja

Džiuginta Gaigalienė

Chemijos ir biologijos mokytoja. Pedagoginį darbą mokykloje pradėjo nuo  1991 m., kai baigė Lietuvos edukologijos universitetą. Pastaruoju metu mokytoja dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose, skirtuose gamtos mokslų mokytojams, kur akcentuojamas integralus mokymas ir virtualių laboratorijų naudojimas. Ji didžiuojasi savo profesija, nes turi neeilinę galimybę savo patirtį ir žinias perteikti kitiems, o iš vaikų mokytis pozityvaus požiūrio į gyvenimą, gebėjimo svajoti apie nerealius dalykus, nuolat judėti į priekį ir ,,neapsamanoti“. Pasak Džiugintos „Mano mokiniai – tai mano gyvenimo katalizatorius.“ Ji stengiasi, kad mokiniai negalvotų apie gamtos mokslus, kaip apie neįkandamai sunkius, bet suprastų, kad tai mus supančio pasaulio dalis, kurį svarbu suprasti.

Laikosi nuostatos, kad visi šiame gyvenime esame susieti begale įvairių ryšių, todėl siekime, kad tarpusavio bendravimas, bendradarbiavimas ir pagalba vieni kitiems padėtų kiekvienam augti, kaip asmenybei ir tobulėti.

Erudito licėjaus Kauno ir Vilniaus Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Tomas Stasiukaitis

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas – metodininkas. Praktiškai technologijas taikantis mokytojas. Vaikus moko tokių dalykų, kurie yra praktiškai pritaikomi gyvenime. Informatikos magistro laipsnį turintis mokytojas ne tik dirba su vaikais. Greičiausiai Jums teko girdėti, kad 2016 metais Kauno Kalėdų eglutė pirmą kartą Lietuvoje buvo prijungta prie interneto, eglės žaislus internetu galėjo valdyti kiekvienas norintis – tai mūsų mokytojo darbas. Tomas Stasiukaitis iki šiol daugiausia dirbo su suaugusiųjų ir vyresnių vaikų mokymu, dabar dirba su vaikais nuo pirmos klasės.

Laikosi nuostatos, kad pasiekti galima viską, kiek ilgai to sieksi priklauso tik nuo pastangų!

Rimante (1)

Informacinių technologijų mokytoja

Rimantė Grumadaitė

Informacinių technologijų mokytoja – metodininkė, įgijusi informatikos bakalaurą ir nuotolinio mokymosi informacinių technologijų magistrą. „Renkuosi mokyti!”  programos alumnė. 2019 m. ir 2020 m. nominuota tarp TOP 3 inovatyviausių informatikos ir matematikos mokytojų.
Mokytoja su mokiniais dažnai keliauja, išbando įvarius IT įrankius bei mokosi kartu su mokiniais.
Rimantė tiki, kad mūsų šalies ateitis prasideda klasėje.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas gali pasiekti sėkmę, tik jiems reikia parodyti tinkamą kryptį.

Erudito licėjus Kauno komanda tikybos ir istorijos mokytojas

Tikybos ir istorijos mokytojas

Justinas Visickas

Vytauto Didžiojo universitete Justinas įgijo Istorijos magistrą bei Katalikų teologijos bakalaurą ir mokytojo kvalifikaciją. Kurį laiką skyrė dėmesio gretutinėms aktorystės studijoms. Justinas – renginių ir mokymų vedėjas, vaikų ir jaunimo krikščioniškų veiklų, stovyklų pagalbininkas. Per beveik aštuonerių metų aktyvios veiklos periodą sukaupė bendravimo patirtį su įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonėmis – vaikais, paaugliais, seneliais, ligoniais, proto negalią turinčiais žmonėmis, benamiais ir sunkiai gyvenančiais žmonėmis bei suaugusiaisiais. „Linksmas, komunikabilus, turintis didelę viešo kalbėjimo patirtį“ – taip save apibūdina Justinas ir savo hobiais įvardina teatrą, literatūrą, kiną ir muziejus.

Laikosi nuostatos, kad Dievas davė žmogui autentiškumą ir nuoširdumą, kuriuos svarbu puoselėti tiek gyvenant gyvenimą, tiek kuriant meninius projektus.

968A48C4-1984-4F4B-9E51-60678136E099_1_105_c (1)

Muzikos mokytoja

Odilija Luciukaitė

Odilija yra baigusi Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos bakalauro ir magistro studijas – atlikimo meno (fleitos) programą bei įgijusi vyr. mokytojos kvalifikaciją. Odilija turi šešerių metų pedagoginę patirtį, mokytoja svajojo tapti nuo mažens. Ji pasižymi kūrybiškumu, iniciatyvumu, yra puiki renginių organizatorė. Sugeba dirbti patraukliai ir įdomiai, naudodamasi profesionaliais ir pažangiais muzikos dėstymo metodais. Yra reikli, siekia savo tikslo, profesionalumo, mokinius ugdo remdamasi svarbiausiomis meninėmis ir dvasinėmis vertybėmis.

Laikosi nuostatos, kad muzikos mokytoja padeda savo mokiniams surasti dainą savo širdyse.

Erudito licėjus Kauno komanda Fizinio lavinimo mokytojas

Fizinio lavinimo mokytojas

Eduardas Straigis

Eduardas baigė bakalauro studijas (fizinis ugdymas ir sportas) LSU universitete. Vėliau įgijo sportinės veiklos analizės magistrą. Vasaromis daug metų dirba stovyklose su vaikaisProfesinę patirtį Eduardas kaupė tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. 2019 metais Kinijoje dirbo mokykloje bei vaikų krepšinio treneriu. Mokytojas mano, kad fizinis aktyvumas yra be galo svarbus mūsų gyvenime ir tik būdami sveiki ir fiziškai aktyvūs galime siekti savo užsibrėžtų tikslų.

Laikosi nuostatos, kad mokytojui ypatingai svarbu atrasti ryšį su vaikais ir perteikti jiems teisingą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, kad tai būtų neatsiejama gyvenimo dalis.

unnamed (3)

Fizinio lavinimo mokytoja

Gabrielė Girdžijauskė

Mokytoja Lietuvos sporto universitete baigė treniravimo sistemų studijų programą, lauko teniso specializaciją ir pedagogikos studijas, vėliau tęsė mokslus ir įgijo fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos magistro laipsnį. Po studijų pradėjo dirbti lauko teniso trenere, o mokytojos kelią pradėjo “Renkuosi mokyti” programoje, kurios dėka įgyjo dar daugiau pedagogikos ir psichologijos žinių. Gabrielei svarbu, kad mokinys pamokoje gerai jaustųsi, galėtų išreikšti save ir per fizinę veiklą pasiektų užsibrėžtų tikslų.

Laikosi nuostatos, kad fizinis aktyvumas yra būtinas visiems, kad liktų sveiki, o tai pasiekti galima įvairiomis sporto ir žaidimų rūšimis, svarbiausia atrasti sau tinkamiausią.