Administracija

Erudito.lt įkurėjas - Nerijus Pačėsa

Licėjaus įkūrėjas ir vadovas

Dr. doc. Nerijus Pačėsa

Švietimo profesionalas, buvęs privataus ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius. Dr. doc. Nerijus Pačėsa turi solidžią privataus verslo kūrimo ir valdymo patirtį, jau penkiolika metų konsultuoja įmones strateginio valdymo klausimais Skaityti daugiau

BBR SCHS

Tarptautinių programų direktorius

Brian Philip Brackrog

Pedagogas ir socialinių mokslų srities mokslininkas, sutelkęs dėmesį į lygybės sritis, turintis daugiau nei dvidešimt metų tarptautinės vadovaujant patirties mokytojams ir ugdant jų komandas ieškoti įvairių galimybių, su kuriomis susiduria mokyklos spręsdamos sudėtingus švietimo klausimus. Jis turi magistro laipsnį švietime, bakalauro laipsnį socialiniuose moksluose ir sertifikuotą mokytojo kvalifikaciją, kuriuos įgijo „University of Phoenix“ ir „San Diego State University“, Amerikoje. Brianas domisi  ekonomika, dizainu. Jis tiki akademinės institucijos svarba, ugdant nepriklausomus, stiprius ir prisitaikančius mokinius, kurie turi galimybę formuoti teigiamą pokytį pasaulyje. Paskutinius 15 metų Brian dirbo Europoje, Romoje, Berlyne ir Londone, ir su džiaugsmu pradeda naująją kelionę Vilniuje su Erudito Licėjumi.

Laikosi nuostatos, kad švietimas yra didžiausias lygybės skatinimo veiksnys, kuris prisideda prie laisvos ir teisingos visuomenės kūrimo.

erudito licėjus ugdymas mokykla privati tarptautinė IBDP Cambridge pagrindinis pradinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo vadovė

Alina Juškienė

Įgijusi anglų kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, o vėliau – kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrą Vilniaus dailės akademijoje, Alina daugiau nei 10 metų dirbo aukštojo mokslo srityje. Europos humanitariniame universitete pradėjusi karjerą kaip vykdančioji direktorė, vėliau perėmė akademinės plėtros reikalų koordinavimą ir rūpinosi užsienio kalbų, studijų kokybės, mokslo, projektinės veiklos, akademinio mobilumo klausimais. Mėgsta kaitą, naujoves, iššūkius, tad licėjuje sieks ne tik adaptuoti ir pritaikyti sukauptą patirtį ir žinias, bet ir ieškoti naujų sprendimų.

Alina nemažą gyvenimo dalį praleido užsienyje – teko gyventi Austrijoje, Baltarusijoje, Vengrijoje, kur turėjo progą iš arti pažinti skirtingas kultūras, papročius, bendrauti su vietine bei tarptautine bendruomenėmis.

Laikosi nuostatos, kad šiuolaikiniai vaikai – pasaulio piliečiai, per pažinimą, kūrybą bei pasiekimus trinantys fizines ir psichologines ribas, ir ieškantys atsakymų į klausimus KAS? KODĖL? KAIP?

Erudito licėjaus Vilniaus komanda - Pradinio ugdymo pavaduotoja

Direktoriaus pavaduotoja priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui

Greta Lukošiūtė

Mykolo Romerio universitete baigė socialinio darbo studijas ir jau jų metu suprato, kad darbas su vaikais – ta sritis, kurioje mano didelį savo potencialą. Greta dirbo pedagoginį darbą vienoje privačioje Vilniaus ugdymo įstaigoje, o vėliau ėjo įstaigos vadovės pareigas. Darbo metu sukaupė žinias apie visapusišką vaikų ugdymą – nuo integruotų ugdomųjų veiklų, literatūros ir skaitymo, kūrybingumo ugdymo iki lauko pedagogikos ir kt. Yra dalyvavusi Erasmus+ bei „NordPlus” programų projektuose, kurių metu profesines žinias gilino stažuotėse Skandinavijos bei Didžiosios Britanijos ugdymo įstaigose.  Greta – aktyvi asmenybė, todėl laikas gamtoje, žygiai, kelionės – jai pats geriausias laisvo laiko praleidimas. Dirbdama yra linkusi išklausyti ir suprasti, o tada patarti ir padėti.

Laikosi nuostatos, kad niekas negimė visko žinodamas, todėl mokytis ir tobulėti – viso gyvenimo siekis.

Erudito licėjus Kauno komanda direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja

Kristina Celiešiūtė

Direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja. Pedagoginę  karjera pradėjo 2001 m. Naujuose švietimo reformos iššūkiuose mokytoja atrado tai, kuo gyvena iki šiol, t.y verslumo ugdymas. Taip prasidėjo naujas, svarbus etapas, kuris tęsiasi iki šiol. 2006 m. VDU įgijusi eduklogijos magistro laisnį, visą savo dėmėsį skyrė formaliam ir neformaliam moksleivių  ugdymui, ir ypač verslumo srityje, tarptautinėms ir vietinėms projektinėms veikloms. Erasmus+ koordinatorė (strateginių partnerysčių ir mokyklų mainų). Taip pat Kauno miesto ekonomikos ir verslumo mokytojų metodinio ratelio ilgametė narė.

Verslumo samprata laikui bėgant keitėsi ir dabar mes suprantame ją ne tik kaip veiklą, orientuotą į komercinę naudą, bet kaip individulų asmenybės augimą, gebėjimą dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už save ir komandą, gebėjimą komunikuoti, argumentuoti, būti empatiškiems, lanksčiai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir situacijas. Mokykla ta terpė, kur vaikai atranda save, stiprina savo gebėjimus ir talentus, tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda savarankiškas jauno žmogaus gyvenimas, o mes, mokytojai, turime padėti vaikams atrasti save, savo unikalumą bei stiprybes lavindami jų kompetencijas.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas ir unikalus, ir talentingas.

Erudito licėjus Kauno ir Vilniaus komanda direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

Laima Pačėsienė

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams. Vilniaus universitete baigė germanų filologijos studijas ir įgijo anglų kalbos magistro laipsnį. Vėliau VDU universitete įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Laima yra kūrybiška asmenybė, domisi dizainu, menu, muzika, estetiniais aplinkos sprendimais, kuriančiais patrauklią ir patogią ugdymo aplinką. Siekia, kad licėjaus vidinė estetika ir mokinių neformalaus ugdymo erdvės atitiktų kiekvieno vaiko poreikius. Formuojant visapusišką asmenybę, labai svarbi yra aplinka, kurioje vaikas praleidžia didžiąją dalį savo dienos. Norime, kad vaikai mokydamiesi čia jaustųsi gerai ir ilsėdamiesi per pertraukas, įsitraukdami į veiklas po pamokų.

Laikosi nuostatos, kad visi vaikai yra unikalūs.

Rūta Petkevičiūtė

Tarptautinių ryšių koordinatorė, tarptautinių mokinių mentorė

Rūta Petkevičiūtė

Rūta Lietuvos švietimo programos Brazilijos lituanistinės mokyklos alumnė, turi Politikos mokslų bakalauro laipsnį bei Medijų ir skaitmeninės leidybos magistro laipsnį. Rūta daug patirties įgijo keturis metus aktyviai atstovaudama studentus Vilniaus Universiteto studentų atstovybėje, vėliau tapo šio fakulteto studentų atstovybės pirmininke. 2021 m. birželio mėn. išvyko į Pietų Ameriką. Ten Rūta ne tik dirbo lietuvių kalbos mokytoja, bet ir buvo atsakinga už Lietuvos Respublikos konsulato San Paule, Brazilijoje komunikacijos kūrimą bei sklaidą.

Laikosi nuostatos, kad tarptautinės mainų programos ne tik padeda geriau pažinti save bei mus supantį pasaulį, bet ir „atidaro naujų durų“ jaunam žmogui ir jo ateities kūrimui.

Erudito licėjaus Vilniaus ir Kauno komanda Marketingo ir komunikacijos vadovė

Rinkodaros ir komunikacijos vadovė

Dovilė Juršytė

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir BI Norwegian Business School tarptautinės magistrantūros absolventė, rinkodaros ir viešųjų ryšių srityje dirba 15 metų.  Baigusi studijas, prisijungė prie ISM „Executive School“ pardavimų komandos, nuo 2009 metų vadovavo universiteto rinkodaros ir pardavimų padaliniui. 2015 metais pradėjo dirbti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) rinkodaros ir viešųjų ryšių padalinio vadove, inicijavo VILNIUS TECH prekinio ženklo įvedimą. Dovilė yra Lietuvos marketingo asociacijos narė. Aktyviai dalyvauja Amerikos marketingo asociacijos rengiamose švietimo profesionalų konferencijose, kurios įkvepia ir leidžia išbandyti naujus dalykus Lietuvoje.

Patirtis universitetuose padėjo pajausti, kad bendradarbiavimas su dėstytojais, mokytojais, studentais, moksleiviais yra pašaukimas ir neatsiejama gyvenimo dalis. „Darbas su akademinėmis bendruomenėmis leido geriau pažinti labai prasmingą švietimo darbuotojų veiklą ir kasdien įtraukia bei įkvepia būti partnere, kuri padeda tas veiklas parodyti viešoje erdvėje“, – sako Dovilė.

IMG_9002

Tarptautinių klasių priėmimo vadybininkė

Ann-Kathrin Potesta

Anne Potesta jau daugiau nei dešimt metų dirba moksleivių priėmimo srityje mokyklose. Savo profesinį kelią ji pradėjo studijuodama viešbučių valdymą Berlyne, Vokietijoje. Baigusi studijas, ji metus keliavo ir dirbo Australijoje. Po to, ji prisijungė prie tarptautinės IB mokyklos Berlyne ir čia dirbo priėmimo vadybininke  aštuonerius metus. Vėliau ji persikėlė į Londoną, kur praleido keturis metus dirbdama moksleivių priėmimo srityje. Anne yra kūrybiška ir mėgsta piešti. Jai taip pat patinka kelionės ir pažintys su naujomis kultūromis. Ji mėgaujasi dirbti su mokiniais ir šeimomis iš įvairių kultūrų.

Ann tiki švietimo galia, kuri suteikia jauniems protams stiprų pagrindą ateičiai.

Erudito licėjus Kauno komanda administratorė

Administratorė

Aistė Simaškaitė

„Erudito licėjaus” administratorė, baigusi politikos mokslų bakalauro ir viešųjų ryšių magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete. Aistė yra pozityvi ir kūrybiška asmenybė. Ji domisi viešųjų ryšių pritaikymu šiuolaikiškoje bei greitai kintančioje visuomenėje. Aktyvi projektinė veikla nevyriausybinėse organizacijose jai tik patvirtino, kad siekiant pristatyti savo ar kitų šalių kultūras bei aktualijas labai svarbu mokėti jas įdomiai ir žaismingai pateikti. Socialiniai tinklai yra puiki priemonė komunikaciją padaryti įdomesnę ir prieinamesnę. Aistė tiki, kad inovatyvi, informatyvi vidinė bei išorinė komunikacija organizacijoje padeda sukurti šiltą tarpusavio ryšį, o tai atneša puikius rezultatus.

Laikosi nuostatos, kad  efektyvi komunikacija yra puikus kelias pasiekti bendrų tikslų ir sėkmę.

Erudito licėjus Kauno komanda psichologė

Psichologė (motinystės atostogose)

Rūta Žiaunienė

Psichologijos mokslu susidomėjusi dar mokyklos suole. Baigė Vytauto Didžiojo universitete psichologijos bakalauro studijas, po to jai buvo suteiktas sveikatos psichologijos magistro laipsnis. Ieškodama savo nišos ir naujų galimybių 2016 metais Internacional „Coach & Trainer Association“ įgijo neurolingvistinio programavimo praktiko sertifikatą. Rūta nuo 2013 metų bendradarbiaudama su Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga organizuoja prevencines stovyklas paaugliams.

Laikosi nuostatos, kad aplinka, kurioje vaikas yra, ir žmonės, su kuriais jis susiduria, tampa pavyzdžiu. Mūsų tikslas – būtų geriausiu pavyzdžiu, kokiu tik galime būti.

Dovilė Kažemėkaitė

Mokymosi sistemų ir išteklių administratorė

Dovilė Kažemėkaitė

Dovilė studijuoja Vytauto Didžiojo universitete psichologijos bakalaurą, lietuvių filologijos ir leidybos gretutines studijas. Virš metų savanoriauja teikdama emocinę paramą Jaunimo linijoje, yra Lietuvos psichologijos studentų asociacijos narė. Taip pat Dovilė yra dalyvavusi tarptautiniame klimato teisingumo ActJust projekte, Lietuvos ir Serbijos jaunimo mainuose. Laisvalaikiu domisi įvairiomis istorijos pasakojimo formomis: literatūra, teatru, kinu ir kitomis.

Laikosi nuostatos, kad organizuotumas yra raktas į sėkmę.

Erudito licėjaus Vilniaus ir Kauno komanda, informacinių technologijų specialistas

IT specialistas

Martynas Gecas

Martynas programos „Erasmus+“ Suomijoje alumnas, Alytaus kolegijos absolventas, šiuo metu studijas tęsia VILNIUS TECH Fundamentinių mokslų fakultete. Martynas patirtes įgijo Suomijos įmonėje, teikiančioje garso sprendimų paslaugas verslo klientams. Studijų kolegijoje metu aktyviai įsitraukė į veiklą ir tapo lazerių pasirodymų komandos nariu. Baigęs kolegijos studijas, prisijungė prie „Alytus plius” žiniasklaidos komandos ir dirbo IT administratoriumi.

Laikosi nuostatos, kad labai svarbu nuolat mokytis ir domėtis naujienomis, ypač IT srityje, kuri keičiasi itin sparčiai ir nuolatos pristato naujoves.

unnamed (3)

Edukacijos sistemų analitikė, IT mokytoja

Jolita Kuncienė

Baigusi Kauno kolegiją aštuonerius metus sėkmingai dirbo versle, finansų srityje. Besikeičianti situacija, skaitmenizacija ir procesų automatizavimas, paskatino persikvalifikuoti į IT sritį. Baigusi programavimo kursus ir profesinę mokyklą, atrado prasmę dalintis žiniomis, pašaukimą mokyti. Trejus metus mentoriavo programavimo būreliuose vaikams, mokė profesinėje mokykloje būsimus programuotojus. Taip pat dirbo lektore Duomenų analitikos kursuose ir sukūrė Duomenų bazių video mokymus. Meile technologijoms ir edukacijai dalinasi konferencijose ir veda mokymus mokytojams. Programavimą mato plačiau, tai žmogaus požiūris, gebėjimas kritiškai mąstyti, rasti išeitį iš bet kokios situacijos, būti kūrybiškam, nuolat mokytis ir augti.

Laikosi nuostatos, kad svarbu vidinis nusiteikimas, tikėjimas mokiniais, noras juos pažinti ir bendradarbiauti.