IBDP 11-12 klasės

Sara Spivey

Anglų kalbos mokytoja

Sara Spivey

Tarptautinės klasės mokytoja. Daugelį metų dirbdama visame pasaulyje Sara pažino daugybę skirtingų kultūrų ir mokymo bei mokymosi filosofijų. Ji mano, kad ši pasaulinė kelionė atskleidė geriausius kiekvienos jų aspektus. Saros ilgametė patirtis leido sukurti labai sėkmingą, praktikoje patikrintą mokymo įgūdžių rinkinį. Ji džiaugiasi galėdama prisijungti prie Erudito licėjaus komandos, džiaugiasi galėdama skleisti tarptautinę patirtį tiek mokytojams, tiek moksleiviams. Saros tikslas – remiantis holistiniu požiūriu į mokymąsi, integruoti Kembridžo ir nacionalines mokymo programas. Sara siekia ugdyti bendradarbiaujantį, smalsų, nuolat ieškantį priežasčių, procesų ir rezultatų moksleivį. Toks požiūris leidžia moksleiviams suprasti, kaip jų mokymasis siejasi su realiu gyvenimu.

Sara – anglų kalbos ir literatūros specialistė. Tačiau jos patirtis labai įvairiapusė – keletą metų ji dirbo tarptautinėse mokyklose Egipte, du metus dirbo Italijos Kembridžo tarptautinėje sistemoje kaip Kembridžo egzaminų stebėtoja Kembridžo egzaminų centre. Sara Romoje įkūrė pirmąją rašymo dirbtuvę, ji yra išleidusi romaną ir penkis apsakymų rinkinius Londone, kurie buvo pristatyti Egipte, Milane ir Romoje. Ji taip pat praleido metus mokydama LUISS universitete, užėmė antrą vietą Italijoje, mokydama anglų, verslo anglų ir verslo vadybą teisės, ekonomikos ir socialinių mokslų studentus. Vienas iš jos studentų parašė tai jai baigus kursą: „Jūs privertėte mane mąstyti apie tai kas aš esu ir kaip elgiuosi su kitais“. Tada jis pacitavo Saros mėgstamiausią posakį: „Kasdien sutinki tūkstančius žmonių, kurie nepaliečia tavęs, o tada sutinki vieną ir tavo gyvenimas pasikeičia.“ Ir pridėjo: „Visa tai atsitiko su manimi Jūsų dėka“.

Rokas Balčiūnas

Biologijos ir matematikos mokytojas

Rokas Balčiūnas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui. KTU gimnazijos absolventas, fizikos olimpiadų ir konkursų laureatas. Kauno technologijos universitete 2008 įgijo fizikos bakalauro, o 2010 – chemijos magistro laipsnį. Studijuodamas dirbo KTU fizikinės elektronikos institute, prisidėjo tobulinant deimanto tipo dangų paviršiau tyrimo metodus ir novatorišką medicininį prietaisą. 2011 pradėjo dirbti mokykloje, įgijo pedagogo kvalifikaciją. Nuo tada dirba fizikos, matematikos, technologijų, IT mokytoju, vadovauja vaikų stovykloms. Domisi filosofija, psichologija, fiziologija ir sveikatingumu, mėgsta žygius, turi pėdsekio diplomą ir juodąjį aikido diržą. Rokas pastaruosius penkerius metus dėstė IB diplomo programą: matematiką, biologiją ir fiziką. Taip pat vadovavo baigiamųjų darbų (Extended Essay) rengimui.

Laikosi nuostatos, kad visapusis išsilavinimas yra kelias į sėkmę XXI amžiaus pasaulyje.

Rokas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys matematikos ir biologijos pagal IBDP.

anselm_uwe-1-200x300

Matematikos ir robotikos mokytojas

Uwe G. Anselm

Uwe yra baigęs Drexelio universitetą Filadelfijoje, kur įgijo Statybos Inžinerijos bakalauro laipsnį. Jis taip pat yra įgijęs ir Laisvųjų Menų magistro diplomą Stony Brook universitete, Niujorke, JAV. Uwe taip pat studijavo matematiką Berlyne, Vokietijoje. Vėliau jis dirbo mokytoju ir daugiau nei 20 metų mokė matematikos vyresniųjų klasių moksleivius. Uwe specializuojasi kompiuterių moksle: programavime ir robotikoje. Be to, jis turi daugiau nei 7 metų IB matematikos mokytojavimo patirtį.

Matematika yra Uwe pašaukimas ir jis mėgaujasi dalindamasis šiuo mokslu su savo mokiniais.

Nino Bitchiashvili

Anglų kalbos mokytoja

Nino Bitchiashvili

Erudito licėjaus anglų kalbos mokytoja, turinti penkerių metų mokymo patirtį. Ji mokė anglų kalbos tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Šiuo metu Nino studijuoja politkos mokslus Vytauto Didžiojo universitete. Be to, ji labai susidomėjusi skirtingų kalbų mokymu ir mokymusi. Nino laisvai kalba trimis kalbomis ir šiuo metu, mokosi dar dviejų. Ji mano, kad mokytojas prisiima didžiulę atsakomybę mokinius įkvepdamas ir atverdamas jiems “minčių kelią”. Ji tiki, kad nuo paties jauniausio amžiaus svarbu mokinius vertinti rimtai ir turėti kiekvienam mokiniui parengtus individualius mokymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad ugdyti – tai vesti mokinius geraja kryptymi ir atrasti juose tai, ką jie turi gražaus.

Nino nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys anglų kalbos pagal IBDP.

Donatas Šinkūnas

Istorijos ir pažinimo teorijos mokytojas

Dr. Donatas Šinkūnas

Istorijos, etikos ir filosofijos mokytojas. Donato solidi tarptautinė patirtis neleidžia abejoti jo kompetencija ugdyti 21 amžiaus kartos moksleivius. Dirbęs Socialinių ir Humanitarinių mokslų mokytoju IB mokykloje Bogotoje, Kolumbijoje,
Donatas įgavo patirties dirbti tiek su viduriniųjų metų (MYP), tiek vyresniaisiais (DP) mokiniais, kuriems dėstė Pažinimo Teoriją (ToK) ir filosofiją. Bogotos mokykloje Donatas taip pat buvo atsakingas už Jungtinių Tautų Modulį (MUN). Akademinį darbą Donatas tęsia viename Kanados universitetų (Western), kur jis yra kandidatas gauti Daktaro kvalifikacinį laipsnį. Bakalauro ir Magistro kvalifikacinius laispnius mokytojas įgijo Lietuvos (VDU) ir Belgijos (KU Leuven) universitetuose. Mokytojas yra IB modelio entuziastas ir tiki tarpdisciplininio mokslo prasmingumu ir pranašumais.

Laikosi nuostatos, kad idėjos yra įrankiai, padedančios priimti geresnius sprendimus gyvenime. Todėl mokykla turėtų mokinti mąstymo principų, o ne konkrečių idėjinių turinių. Tai atitinka ir IB misiją bei filosofiją.

Donatas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys istorijos ir žinių teorijos pagal IBDP.

Edita-Bitvinskaitė-fiizikos-mokytoja-e1537430247389-169x300

Fizikos mokytoja

Edita Bitvinskaitė

Fizikos mokytoja metodininkė, turinti 23 metų darbo stažą. 1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo fizikos – astronomijos – informatikos mokytojos kvalifikaciją. Baigusi 11 metų dirbo Trakų rajono Onuškio vidurinėje mokykloje (dabar Donato Malinausko gimnazija). Nuo 2007 m. dirba Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje.

Laikosi nuostatos, kad svarbu dirbti taip, kad vaikai pamėgtų fiziką, matytų ir girdėtų ją aplink mus esančiame pasaulyje, atrastų, atpažintų ir suprastų.

Edita nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys fizikos pagal IBDP.

Tomas Stasiukaitis

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Tomas Stasiukaitis

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas. Praktiškai technologijas taikantis mokytojas. Vaikus moko tokių dalykų, kurie yra praktiškai pritaikomi gyvenime. Informatikos magistro laipsnį turintis mokytojas ne tik dirba su vaikais. Greičiausiai Jums teko girdėti, kad 2016 metais Kauno Kalėdų eglutė pirmą kartą Lietuvoje buvo prijungta prie interneto, eglės žaislus internetu galėjo valdyti kiekvienas norintis – tai mūsų mokytojo darbas. Tomas Stasiukaitis iki šiol daugiausia dirbo su suaugusiųjų ir vyresnių vaikų mokymu, dabar dirba su vaikais nuo pirmos klasės.

Tomas tiki, kad pasiekti galima viską, kiek ilgai to sieksi priklauso tik nuo pastangų!

Devizas: Kaip tikėsi – taip ir bus!

Tomas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Erudito Licejuje mokys informacinių technologijų pagal IBDP.

Erudito licėjaus mokytoja Goda Stelnonienė

Vokiečių kalbos mokytoja ir šeštos klasės vadovė

Goda Stelnonienė

Vokiečių kalbos mokytoja ir penktos klasės vadovė. Goda Stelnionienė filologijos bakalauro laipsnį įgijo Vilniaus universitete ir studijas toliau tęsė Kauno Technologijos universitete, kur įgijo edukologijos – švietimo vadybos magistro laipsnį. Pedagoginę karjerą pradėjo 1997 metais ir per šį laiką į platųjį pasaulį išlydėjo dvi auklėtinių kartas.
Mokytoja ypatingai domisi moksleivių emocinio intelekto ugdymu: „Manau, kad emocinio intelekto valdymas yra kiekvieno žmogaus sėkmės garantas“ – įsitikinusi Goda.

Kristina Celiešiūtė

Ekonomikos ir verslumo mokytoja

Kristina Celiešiūtė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytoja. Pedagoginę  karjera pradėjo 2001m. Naujuose švietimo reformos iššūkiuose mokytoja atrado tai, kuo gyvena iki šiol, t.y verslumo ugdymas. Taip prasidėjo naujas, svarbus etapas, kuris tęsiaisi iki šiol. 2006m. VDU įgijusi eduklogijos magistro laisnį, visa savo dėmėsį skyrė formaliam ir neformaliam moksleivių  ugdymui, ir ypač verslumo srityje, tarptautinėms ir vietinėms projektinėms veikloms.
Verslumo samprata laikui bėgant keitėsi ir šiai dienai mes suprantame ją ne tik kaip veiklą orientuotą į komercinę naudą, bet kaip individulų asmenybės augimą, gebėjimą dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už save ir komandą, gebėjimą komunikuoti, argumentuoti, būti empatiškiems, lanksčiai reguoti į besikeičiančias aplinkybes ir situacijas. Mokykla ta terpė, kur vaikai atranda save, stiprina savo gebėjimus ir talentus, tai atspirties taškas, nuo kurio prasideda savarankiškas jauno žmogaus gyvenimas, o mes mokytojai, turime padėti vaikams atrasti save, savo unikalumą bei stiprybes lavindami jų kompetencijas.

Laikosi nuostatos – kiekvienas vaikas ir unikalus, ir talentingas.

20200914_152757

Fizinio lavinimo mokytojas

Eduardas Straigis

Eduardas baigė bakalauro studijas (fizinis ugdymas ir sportas) LSU universitete. Vėliau įgijo sportinės veiklos analizės magistrą. Vasaromis daug metų dirba stovyklose su vaikais. Profesinę patirtį Eduardas kaupė tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. 2019 metais Kinijoje dirbo mokykloje bei vaikų krepšinio treneriu. Mokytojas mano, kad fizinis aktyvumas yra be galo svarbus mūsų gyvenime ir tik būdami sveiki ir fiziškai aktyvūs galime siekti savo užsibrėžtų tikslų.

Laikosi nuostatos, kad mokytojui ypatingai svarbu atrasti ryšį su vaikais ir perteikti jiems teisingą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, kad tai būtų neatsiejama gyvenimo dalis.