Priešmokyklinis ugdymas

Justina Pečiulaitė

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Justina Pečiulaitė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Baigusi Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro studijas Kauno kolegijoje, įgijusi tos pačios specialybės bakalauro laipsnį Vilniaus edukologijos universitete. Turinti 10 metų patirtį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje. Justina taiko mobiliąsias technologijas ugdymo procese, kas ypatingai įtraukia mokinius, skatina jų motyvaciją ir susidomėjimą. Taip pat didelį dėmesį skiria vaikų emocinio intelekto lavinimui.

Laikosi nuostatos, kad vaikas pažįsta pasaulį tyrinėdamas jį visais jutimais, todėl mūsų darbas sudaryti tam palankią aplinką.

Karen Hennigan

Kembridžo Tarptautinio ugdymo programos anglų kalbos mokytoja

Karen Hennigan

Jungtinės Karalystės Mančesterio metropolijos universitete baigusi švietimo ir geografijos bakalaurą, Karen skaičiuoja jau dvylikos metų patirtį mokant ir teikiant pagalbą pradinio amžiaus vaikams.

Karen turi didelę patirtį specifinių mokymosi poreikių turinčių vaikų ugdyme Jungtinėje Karalystėje, Malaizijoje, Salvadore, taip pat turi savanoriavimo patirties mokykloje Bratislavoje. Naujausios Karen įgytos žinios ir išklausyti kursai: „Parama vaikams, turintiems sunkumų skaitymo ir rašymo srityje“, Londono universitete bei „Disleksija ir užsienio kalbų mokymas“, Lankasterio universitete.

Karen, kvalifikuota holistinė terapeutė, savo mokymo metodiką naudoja ne tik ugdydama pradinių klasių mokinius, bet ir vesdama atsipalaidavimo seminarus pagrindinių klasių moksleiviams, besiruošiantiems mokyklos baigimo egzaminams.

js

Anglų kalbos mokytoja

Jolanta Sabaliauskienė

Anglų kalbos mokytoja jau yra sukaupusi 20 metų patirtį, dirbant pedagoginį darbą. Moko vaikus vokiečių ir anglų kalbų. Didesnę dalį gilinasi į jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų užsienio kalbų mokymosi metodiką ir ypatumus, lygiagrečiai ruošiant teorinę ir praktine medžiagą seminarams bei juos skaitant kolegoms visos šalies savivaldybėse.  2014 m. gavo Metų  Mokytojo apdovanojimą. Jolanta tiki, kad pradedantys mokytis užsienio kalbos vaikai geriausiai išmoksta iš aplinkos, o ne iš vadovėlių, todėl svarbu integruoti į mokymosi turinį  tai, kas vaikui įdomu ir svarbu jį supančiame dabarties pasaulyje. Todėl papildomai gilinasi į šią koncepciją Valstybiniame Arizonos Universitete, išklausydama specialų kursą šia tema.

Laikosi nuostatos, kad  „English isn‘t brain surgery  it‘s fun and lively“- Richard Graham.

Vytautas Drasneika

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Vytautas Dranseika

2018 metais įgijo žiniatinklio programuotojo profesiją. Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose IT projektuose. Laisvu laiku Vytautas keliauja bei domisi muzika. Muzikinius konkursus, kuriuose teko dalyvauti, skaičiuoja dešimtimis ir džiaugiasi, jog, tikriausiai, nėra tokio instrumento, kuriuo jis negalėtų pagroti. Vytautas tiki, kad šiandienos mokslas – rytojaus technologija.

Laikosi nuostatos, kad mokytojas turi ne tik suteikti žinias, bet ir įkvėpti jaunąjį išradėją.

Ing Gruzdienė

Logopedė

Indrė Gruzdienė

Šiaulių universitete baigė specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijų programą ir įgijo magistro laipsnį. Inga dirba su įvairaus amžiaus mokiniais, turinčiais kalbėjimo, skaitymo, rašymo sunkumų. Darbo patirtis 10 metų.

Laikosi nuostatos, kad mokytojai – tai palaikymo komanda mokiniui, kuri padeda įveikti sunkumus ir siekti geriausių individualių mokymosi rezultatų.

Justinas Visickas

Istorijos ir tikybos mokytojas

Justinas Visickas

Teatro ir tikybos mokytojas bei aštuntos klasės vadovas. Vytauto Didžiojo universitete Justinas įgijo Katalikų teologijos bakalaurą. Kurį laiką skyrė dėmesio gretutinėms aktorystės studijoms. Justinas – renginių ir mokymų vedėjas, vaikų ir jaunimo krikščioniškų veiklų, stovyklų pagalbininkas. Per beveik aštuonerių metų aktyvios veiklos periodą sukaupė bendravimo patirtį su įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonėmis – vaikais, paaugliais, seneliais, ligoniais, proto negalią turinčiais žmonėmis, benamiais ir sunkiai gyvenančiais žmonėmis bei suaugusiaisiais. „Linksmas, komunikabilus, turintis didelę viešo kalbėjimo patirtį“ – taip save apibūdina Justinas ir savo hobiais įvardina teatrą, literatūrą, kiną ir muziejus.

„Dievas davė žmogui autentiškumą ir nuoširdumą, kuriuos svarbu puoselėti tiek gyvenant gyvenimą, tiek kuriant meninius projektus“ – laikosi nuostatos Justinas.

unnamed-scaled-200x340

Muzikos mokytoja

Eglė Pranckevičienė

Muzikos mokytoja Eglė yra baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultetą. Suteiktas – muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija. Mokslus Eglė tęsė Kauno Technologijos Universiteto humanitarinių mokslų fakultete, kur įgijo Medijų filosofijos magistro laipsnį. Vėliau Los Andželo privačioje muzikos mokykloje Eglė lankė fortepijono pamokas. Darbo patirtį pradėjo kaupti eidama neformaliojo ugdymo meno vadovės pareigas darželyje. Eglė taip pat rašo žodžius ir muziką, savo kūrybą pristato įvairiuose muzikos renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Įsimintiniausi renginiai vyko Los Andžele spektaklyje „Auksinė vinis“ bei S. Šniro dailės parodoje. Be muzikos Eglė dar domisi astronomija, bei interjero dizainu.

Laikosi nuostatos, kad muzikinis išsilavinimas dar niekam gyvenime nepakenkė, net jei žmogus vėliau tapo verslininku ar vairuotoju. Išgyvenimai, kurių suteikia muzika, daro sielą atviresnę viskam – ir grožiui, ir žmonėms, ir santykiams su šeima ar draugais.“ (Maestro Mstislavas Rostropovičius)