Pradinė mokykla

Erudito licėjaus mokytoja Talia Shaban Cambridge

Tarptautinės Kembridžo programos mokytoja

Talia Shaban

Pirmos tarptautinės klasės vadovė, kūrybiškumu, mokymu(si) ir pagalba kitiems domisi nuo mažens. Suvokus, jog mokytojavimas leis jai sujungti šias tris aistras, Talia suprato atradusi savo karjeros kelią. Bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusi Pietų Afrikos universitete, Talia pradėjo dirbti pradinių klasių mokytoja Herzlia Weizmann pradinėje mokykloje, Keiptaune. Augant profesinėje srityje Talios smalsumas paskatino ją ieškoti progresyvesnės ir daugialypės mokymo aplinkos. Talia tikisi ir toliau stiprinti savo, kaip pedagogės, kompetencijas ir išplėsti įgūdžius, kad mokiniams mokymosi procesas b8t7 lengvas, bet tuo pačiu apimantis XXI amžiaus įgūdžius ir paruošiantis moksleivius būti globaliai mąstančiais, žingeidžiais ir kūrybingais.

Talia laikosi nuostatos, kad ugdyme svarbiausia, jog studentas būtų pačiame mokymosi proceso centre ir galėtų priimti savarankiškus bei atsakingus sprendimus. „Atjauta, empatija, tolerancija ir gerumas – man yra svarbiausios vertybės, todėl noriu paskatinti ir savo mokinius ugdyti šias asmenines savybes.“ –  sako Talia.

IMG_5824

Pradinių klasių Tarptautinės Kembridžo programos mokytoja

Jessie Francis

Jessie visą savo gyvenimą mėgsta mokytis ir kūrybiškai dirbti komandoje. Mokytojavimas jai, tai – galimybė suvienyti šias dvi savybes. Jessie su pagyrimu baigė Absalono universiteto koledžą (Danija) ir tapo diplomuota Tarptautinio ugdymo mokytoja (specializacija – muzika, kūno kultūra, anglų kalba ir menas). Dar besimokydama Jessie turėjo unikalią galimybę dirbti mokytoja tarptautinėse mokyklose Danijoje ir Italijoje. Per savo karjeros metus Jessie smalsumas tik augo ir išsivystė į susidomėjimą projektais grįstu mokymu bei tokiu ugdymu, kurį galima perkelti už klasės ribų. Jessie tikslas – sukurti klasę, kurioje visi mokiniai jaustųsi laukiami, gerbiami ir norėtų kasdien atrasti žinias. Jai svarbu, kad mokiniai norėtų mokytis ir taptų atvirais naujoms patirtims bei su džiaugsmu lauktų naujos dienos!

Jessie įsitikinusi, jog tam, kad sukurtume teigiamą mokymosi aplinką, mes turime vieni su kitais elgtis sąžiningai, atvirai ir maloniai.

96690575_239160913816240_6746701067129454592_n

Pradinių klasių Tarptautinės Kembridžo programos mokytoja

Mirah Stein

Mirah skaičiuoja jau 12-uosius darbo įvairiose valstybinėse, privačiose, IB ir PYP mokyklose metus. Per savo karjerą Mirah mokytojavo Bostvanoje, kur dirbo tyrimais grįstoje IB mokykloje, taip pat Keiptaune, Pietų Afrikoje.

Mirah požiūris į mokymą yra holistinis. Ji siekia, visų pirma, jog vaikai smalsiai domėtųsi juos supančiu pasauliu. Tam, kad skatintų bendravimą ir mokinių socialinius įgūdžius, Mirah pamokas struktūruoja. Mokydama vaikus ji stengiasi mokomuosius dalykus susieti, kad parodytų mokiniams, koks tamprus yra žmogaus ryšys su jį supančia aplinka. Klasėje Mirah kuria saugią mokymosi erdvę, kurioje vaikai nebijo kurti, mąstyti ir klausti. Savo pamokose Mirah vaikus augina ne tik akademiškai, bet ir emociškai bei socialiai. Ekspreimentais ir tyrimais grįstas mokymo stilius, ieškant realių sąsajų su pasauliu ir jo iššūkiais – taip galima apibūdinti Mirah mokymo stilių.

Mirah moto – „Ugdydami savo jaunus protus, mes turime nepamiršti ugdyti ir savo širdies“ – Dalai Lama

Karen Hennigan

Anglų kalbos mokytoja

Karen Hennigan

Jungtinės Karalystės Mančesterio metropolijos universitete baigusi švietimo ir geografijos bakalaurą, Karen skaičiuoja jau dvylikos metų patirtį mokant ir teikiant pagalbą pradinio amžiaus vaikams.

Karen turi didelę patirtį specifinių mokymosi poreikių turinčių vaikų ugdyme Jungtinėje Karalystėje, Malaizijoje, Salvadore, taip pat turi savanoriavimo patirties mokykloje Bratislavoje. Naujausios Karen įgytos žinios ir išklausyti kursai: „Parama vaikams, turintiems sunkumų skaitymo ir rašymo srityje“, Londono universitete bei „Disleksija ir užsienio kalbų mokymas“, Lankasterio universitete.

Karen, kvalifikuota holistinė terapeutė, savo mokymo metodiką naudoja ne tik ugdydama pradinių klasių mokinius, bet ir vesdama atsipalaidavimo seminarus pagrindinių klasių moksleiviams, besiruošiantiems mokyklos baigimo egzaminams.

Daiva Jankauskienė

Antros klasės mokytoja

Daiva Jankauskienė

Ketvirtos klasės mokytoja, turinti 27 metų darbo patirtį pradinio ugdymo srityje. Baigusi Šiaulių pedagoginio instituto pradinio ugdymo pedagogiką ir metodiką, Kauno Technologijos universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį. Dalyvavo Londone vykstančiame Britų Švietimo ir mokymo technologijų parodoje (BETT) bei kvalifikaciniuose seminaruose. Domisi informacinėmis naujovėmis. Ugdymo procese taiko tokias priemones, kaip interaktyvioji lenta „SMART“, „Pelės išdykėlės“ („Mouse Mischief“).

Laikosi nuostatos, kad mokytis, tobulėti ir augti niekada nevėlu, todėl mokosi ir auga kartu su savo mokiniais.

Loreta Raižienė

Pirmos klasės mokytoja

Loreta Raižienė

Ketvirtos klasės mokytoja, turinti 26 metų darbo patirtį pradinio ugdymo srityje. Baigusi Šiaulių universitetą, kur įgijo pradinio mokymo pedagogiką ir Kauno Technologijos universitete studijavo socialinio edukologo studijų programą. Domisi informacinėmis technologijomis,  jų panaudojimu, kuriant užduotis mokiniams.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas sėkmingas žmogus gyvenimo pradžioje toks nebuvo. Vaikas augdamas turi žinoti, jog klysti, pralaimėti, kovoti – normalu. Tai tik tiltas, padedantis įveikti kliūtis ir pasiekti savo tikslą. Atkaklumas ir pastangos siekiant tikslo yra svarbiau nei tobulumas.

Jurgita Vyšniauskienė

Ketvirtos klasės mokytoja

Jurgita Vyšniauskienė

Trečios klasės mokytoja. Jurgita baigusi pradinių klasių pedagogiką ir metodiką. Pedagoginį darbą dirba daugiau nei 25 metus.  2014 m. KTU įgijo socialinio pedagogo kvalifikaciją. Dirbo su vaikais, laikinai netekusiais tėvų globos. Prieš kelis metus sugrįžo prie savo svajonių profesijos – pradinių klasių mokytojos. ,,Gyvenime man labai svarbu žmonių tarpusavio santykiai“, – teigia mokytoja.

Laikosi nuostatos, jog svarbiausia, kad vaikas gerai jaustųsi jį supančioje aplinkoje.

Dovilė Koklevičienė

Ketvirtos klasės mokytoja

Dovilė Koklevičienė

Trečios klasės mokytoja. Baigusi Lietuvos edukologijos universitetą ir įgijusi sociologijos ir mokytojo kvalifikaciją bei Marijampolės kolegijos pradinės mokyklos ir užsienio kalbos ( anglų) mokytojos pradinėse klasėse kvalifikaciją. Turinti 16 metų darbo patirtį su mažaisiais ir paaugliais. Dovilė tiki, kad mokinių ugdymas pedagogo darbe užima pačią svarbiausią vietą asmenybės tobulėjimui visais brandos etapais.

Laikosi nuostatos, kad jeigu sieksi – pasieksi ko trokšti. Tereikia tik norėti ir tobulėti. Tobulėjimui ribų nėra.

Rūta Gudynienė

Trečios klasės mokytoja

Rūta Gudynienė

Antros klasės mokytoja. Baigusi KTU ekonomikos bakalaurą ir verslo administravimo magistrą. Šiuo metu studijuoja pradinių klasių ugdymo pedagogiką. Daug dėmesio skiria vaikų pilietiškumo ugdymui, išnaudojant netradicines ugdymo aplinkas: teatrą ir muziejų lankymą, dalyvavimą  valstybinėse šventėse, koncertuose, renginiuose.

Laikosi nuostatos, jog svarbu laikytis šių vertybių:
1. Tikėjimas Dievu.
2. Viltis, kad kasdien Lietuvą galime padaryti gražesne.
3. Meilė šeimai ir visiems esantiems šalia.

Daiva Petkevičienė

Pirmos klasės mokytoja

Daiva Petkevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė. Baigiau Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos „Auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose“ specialybės kursą, vėliau Šiaulių universitete baigiau pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ir įgijau edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. 2012 m. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete baigiau edukologijos studijų krypties edukacinių technologijų studijų programą ir įgijau edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Domiuosi IKT ir jas taikau praktikoje. Mokykloje dirbu nuo 1992 m.

Laikosi nuostatos, kad pirmiausiai vaikas turi labai gerai jaustis mokykloje, tik tada jis gali siekti pačių aukščiausių rezultatų pagal savo galimybes.

Erudito licėjaus mokytoja Gitana Puzinovienė

Trečios klasės mokytoja

Gitana Puzinovienė

Antrosios klasės mokytoja. Erudito licėjaus komandą papildė šilta ir visuomet besišypsanti Gitana Puzinovienė, antrokų klasės vadovė. Šiaulių pedagoginiame universitete baigusi pradinio ugdymo pedagogiką ir metodiką. Džiaugiamės, kad pradinukai mokslo kelionėje turės tokią mokytoja, kuri bus pavyzdys ir įkvėpimas: „esu tvirtai įsitikinusi, jog kiekvienas vaikas yra svarbus, gabus ir ypatingas. Suaugusiojo atsakomybė – gabumus pastebėti ir kartu su brandžios asmenybės savybėmis padėti jiems augti.“ – sako Gitana, turinti 20 metų pedagoginio darbo patirtį. Laisvą laiką Gitana stengiasi skirti ne tik poisliui, bet ir saviugdai: domisi psichologija, istorija, skaito knygas ir džiaugiasi akimirkomis, kai gali apsilankyti muziejuose.

Erudito licėjaus mokytoja Dovilė tamošiūnienė

Antros klasės mokytoja

Dovilė Tamošiūnienė

Pirmosios klasės mokytoja. Dovilė 26 metų pradinio ugdymo mokytojos darbo patirtį turinti pedagogė. Dovilė baigė Šiaulių universitetą, kur mokėsi pradinio mokymo pedagogikos. Daug dėmesio skiria netradiciniam ugdymui, veiklų netradicinėse erdvėse organizavimui. Dovilė myli muziką, tad turėdama laisvo laiko groja įvairiais muzikos instrumentais.

Laikosi nuostatos, kad vaikai – patys geriausi ir griežčiausi kritikai, o mokymas ir mokymasis yra didelis džiaugsmas suprasti, atrasti, patirti.

Rasa Margevičienė

Anglų kalbos mokytoja – metodininkė

Rasa Margevičienė

Anglų kalbos mokytoja-metodininkė. Baigusi Vilniaus universitetą, kuriame studijavo anglų k. ir literatūrą ir įgijo anglų kalbos filologės ir dėstytojos specialybę. Turi 23 metų pedagoginę patirtį, iš jų – 18 metų mokė pradinių klasių vaikus anglų k. J.Jablonskio gimnazijoje bei “Paparčio” pradinėje mokykloje. Su ketvirtokais dalyvavo anglų k. olimpiadose, kuriose mokiniai užimdavo prizines vietas. Dalyvavo kuriant anglų k. olimpiadų užduotis. 2007 m. buvo išrinkta į Kauno m. anglu k. mokytojų metodinę tarybą. Dirbdama Airijoje stengėsi stebėti specifinę airišką kultūrą, vaikų auklėjimo subtilumus. Norvegijoje 5 metus dirbo pedagoginį darbą priešmokyklinėje įstaigoje, kur domėjosi skandinaviškais vaikų auklėjimo metodais, kuriems būdingas patriotiškumas, pagarba vieni kitiems, požiūris į vaika, kaip į asmenybę, būsimą šalies gerovės kūrėją. Grįžo į Lietuvą įrodyti, kad geresnės šalies nėra, o gražią, šviesią ir plačiai žinomą galime padaryti tik savo pačių pastangomis.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas – individuali asmenybė. Mes – suaugę, radę raktą į vaiko širdį, galime įgauti jo pasitikėjimą ir padėti jam eiti teisingu gyvenimo keliu.

Nino Bitchiashvili

Anglų kalbos mokytoja

Nino Bitchiashvili

Erudito licėjaus anglų kalbos mokytoja, turinti penkerių metų mokymo patirtį. Ji mokė anglų kalbos tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Šiuo metu Nino studijuoja politkos mokslus Vytauto Didžiojo universitete. Be to, ji labai susidomėjusi skirtingų kalbų mokymu ir mokymusi. Nino laisvai kalba trimis kalbomis ir šiuo metu, mokosi dar dviejų. Ji mano, kad mokytojas prisiima didžiulę atsakomybę mokinius įkvepdamas ir atverdamas jiems “minčių kelią”. Ji tiki, kad nuo paties jauniausio amžiaus svarbu mokinius vertinti rimtai ir turėti kiekvienam mokiniui parengtus individualius mokymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad ugdyti – tai vesti mokinius geraja kryptymi ir atrasti juose tai, ką jie turi gražaus.

Vitalija Kvasilienė

Anglų kalbos mokytoja

Vitalija Kvasilienė

Anglų kalbos mokytoja, tarptautinių PTE egzaminų vertintoja. Ji 11 metų patirties turinti anglų kalbos mokytoja – dėstytoja. Vytauto Didžiojo universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, Vilniaus pedagogikos universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją, vėliau baigė studijas Vilniaus universitete ir įgijo anglų kalbotyros cum laude magistro diplomą. Suderindama studijas bei anglų kalbos korepetitorės darbą Ispanijoje, dalyvavo Erasmus programose Jaén’o ir Extremadura universitetuose. 10 metų dėsto anglų kalbą AMES kalbų mokykloje įvairaus amžiaus grupėms ir įvairių profesijų žmonėms. Nuolat tobulinasi anglų kalbos bei mokytojų seminaruose, vyksta į edukacines – kultūrines keliones į Jungtinę Karalystę.

Laikosi nuostatos, kad kalbos mokėjimas – tai langas į pasaulį ir kuo daugiau kalbų moka žmogus, tuo daugiau galimybių jam atsiveria.

Erudito licėjaus mokytoja Simona Survilaitė

Anglų kalbos mokytoja

Simona Survilaitė

Anglų kalbos mokytoja. Vilniaus universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, nusprendė toliau plėsti savo žinias apie kalbas bei tame pačiame universitete įgijo anglų lingvistikos magistro laipsnį. Simona visada jautė susidomėjimą tarptautine aplinka, todėl studijų metais dalyvavo Erasmus programoje ir savo jėgas išbandė užsienio universitetuose: Suomijos universitete įgijo teorinių žinių apie integruotą mokymą, vėliau stažavosi Ispanijoje.

Laikosi nuostatos, kad iš klaidų yra mokomasi, todėl jas daryti – nieko gėdingo.

Erudito licėjaus mokytoja

Prancūzų kalbos mokytoja

Dalia Jasionienė

Prancūzų kalbos mokytoja. Dalia per 36 pedagoginio darbo metus sukaupė neįtikėtinai plačią ir sėkmingą patirtį: 1983 metais baigusi Vilniaus valstybinį universitetą, įgijo filologo, prancūzų kalbos dėstytojokvalifikaciją, vėliaupagal trišalę prancūzų-švedų-baltų programą stažavosi Sevro tarptautiniame pedagogikos mokslų centre, dalyvavo mainų programoje Ruano Catherine Bernard koledže bei Paul Fort koledže Burgundijos regione, Prancūzijoje. Šiose Prancūzijos žemėse Dalia taip pat dalyvavo integruoto prancūzų kalbos mokymo EMILE programoje. „Kalba – tai neišsenkantis lobynas, raktas į pasaulį, nes tik bendraudamas gali sukurti naujus ryšius, keistis informacija, idėjomis, pažinti kitokią kultūrą, pasiekti karjeros aukštumų, o, svarbiausia, tobulėti.“ – įsitikinusi Dalia.

Mokytojai svarbu, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi džiaugsmą bei turėtų galimybių kūrybinei saviraiškai. Tad mokinius nuolat ruošia ir skatina dalyvauti įvairiuose prancūzų kalbos projektuose, olimpiadose, konferencijose, prancūziškos poezijos deklamavimo, dainų konkursuose ir festivaliuose. Dalia vadovaujasi šūkiu: „Šiandien viską daryk nors truputėlį geriau nei vakar. Lyginkis ne su kitais, o su savimi. Tai tau padės niekada nepritrūkti motyvacijos.“

Vytautas Drasneika

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Vytautas Drasneika

2018 metais įgijo žiniatinklio programuotojo profesiją. Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose IT projektuose. Laisvu laiku Vytautas keliauja bei domisi muzika. Muzikinius konkursus, kuriuose teko dalyvauti, skaičiuoja dešimtimis ir džiaugiasi, jog, tikriausiai, nėra tokio instrumento, kuriuo jis negalėtų pagroti. Vytautas tiki, kad šiandienos mokslas – rytojaus technologija.

Laikosi nuostatos, kad mokytojas turi ne tik suteikti žinias, bet ir įkvėpti jaunąjį išradėją.

Justinas Visickas

Teatro ir tikybos mokytojas

Justinas Visickas

Teatro ir tikybos mokytojas bei aštuntos klasės vadovas. Vytauto Didžiojo universitete Justinas įgijo Katalikų teologijos bakalaurą. Kurį laiką skyrė dėmesio gretutinėms aktorystės studijoms. Justinas – renginių ir mokymų vedėjas, vaikų ir jaunimo krikščioniškų veiklų, stovyklų pagalbininkas. Per beveik aštuonerių metų aktyvios veiklos periodą sukaupė bendravimo patirtį su įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonėmis – vaikais, paaugliais, seneliais, ligoniais, proto negalią turinčiais žmonėmis, benamiais ir sunkiai gyvenančiais žmonėmis bei suaugusiaisiais. „Linksmas, komunikabilus, turintis didelę viešo kalbėjimo patirtį“ – taip save apibūdina Justinas ir savo hobiais įvardina teatrą, literatūrą, kiną ir muziejus.

„Dievas davė žmogui autentiškumą ir nuoširdumą, kuriuos svarbu puoselėti tiek gyvenant gyvenimą, tiek kuriant meninius projektus“ – laikosi nuostatos Justinas.

unnamed

Muzikos mokytoja

Eglė Pranckevičienė
Muzikos mokytoja Eglė yra baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultetą. Suteiktas – muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija. Mokslus Eglė tęsė Kauno Technologijos Universiteto humanitarinių mokslų fakultete, kur įgijo Medijų filosofijos magistro laipsnį. Vėliau Los Andželo privačioje muzikos mokykloje Eglė lankė fortepijono pamokas. Darbo patirtį pradėjo kaupti eidama neformaliojo ugdymo meno vadovės pareigas darželyje. Eglė taip pat rašo žodžius ir muziką, savo kūrybą pristato įvairiuose muzikos renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Įsimintiniausi renginiai vyko Los Andžele spektaklyje „Auksinė vinis“ bei S. Šniro dailės parodoje. Be muzikos Eglė dar domisi astronomija, bei interjero dizainu.
Laikosi nuostatos, kad muzikinis išsilavinimas dar niekam gyvenime nepakenkė, net jei žmogus vėliau tapo verslininku ar vairuotoju. Išgyvenimai, kurių suteikia muzika, daro sielą atviresnę viskam – ir grožiui, ir žmonėms, ir santykiams su šeima ar draugais.“ (Maestro Mstislavas Rostropovičius)