Priešmokyklinis ugdymas

Justina Pečiulaitė

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Justina Pečiulaitė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Baigusi Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro studijas Kauno kolegijoje, įgijusi tos pačios specialybės bakalauro laipsnį Vilniaus edukologijos universitete. Turinti 10 metų patirtį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje. Justina taiko mobiliąsias technologijas ugdymo procese, kas ypatingai įtraukia mokinius, skatina jų motyvaciją ir susidomėjimą. Taip pat didelį dėmesį skiria vaikų emocinio intelekto lavinimui.

Laikosi nuostatos, kad vaikas pažįsta pasaulį tyrinėdamas jį visais jutimais, todėl mūsų darbas sudaryti tam palankią aplinką.

Indrė Grėbliauskaitė

Jaunesnioji mokytoja

Indrė Grėbliauskaitė

Baigusi socialinio darbo bakalauro studijas Kauno kolegijoje, 2019 metais Vytauto Didžiojo universitete įgijo pedagogo kvalifikaciją. Nuo vaikystės linkusi kūrybiškai spręsti gyvenimo iššūkius, yra meniškos sielos.

Laikosi nuostatos, kad kūrybiškumas vaikams turi būti ugdomas įvairiose srityse – tiek mene, tiek tiksliuosiuose moksluose. Indrė tiki, kad kūrybiškumas nėra talentas, tai – kitoks požiūris į gyvenimą.

Erudito licėjaus mokytoja Simona Survilaitė

Anglų kalbos mokytoja

Simona Survilaitė

Anglų kalbos mokytoja. Vilniaus universitete baigusi anglų filologijos bakalauro studijas, nusprendė toliau plėsti savo žinias apie kalbas bei tame pačiame universitete įgijo anglų lingvistikos magistro laipsnį. Simona visada jautė susidomėjimą tarptautine aplinka, todėl studijų metais dalyvavo Erasmus programoje ir savo jėgas išbandė užsienio universitetuose: Suomijos universitete įgijo teorinių žinių apie integruotą mokymą, vėliau stažavosi Ispanijoje.

Laikosi nuostatos, kad iš klaidų yra mokomasi, todėl jas daryti – nieko gėdingo.

Rasa Margevičienė

Anglų kalbos mokytoja – metodininkė

Rasa Margevičienė

Anglų kalbos mokytoja-metodininkė. Baigusi Vilniaus universitetą, kuriame studijavo anglų k. ir literatūrą ir įgijo anglų kalbos filologės ir dėstytojos specialybę. Turi 23 metų pedagoginę patirtį, iš jų – 18 metų mokė pradinių klasių vaikus anglų k. J.Jablonskio gimnazijoje bei “Paparčio” pradinėje mokykloje. Su ketvirtokais dalyvavo anglų k. olimpiadose, kuriose mokiniai užimdavo prizines vietas. Dalyvavo kuriant anglų k. olimpiadų užduotis. 2007 m. buvo išrinkta į Kauno m. anglu k. mokytojų metodinę tarybą. Dirbdama Airijoje stengėsi stebėti specifinę airišką kultūrą, vaikų auklėjimo subtilumus. Norvegijoje 5 metus dirbo pedagoginį darbą priešmokyklinėje įstaigoje, kur domėjosi skandinaviškais vaikų auklėjimo metodais, kuriems būdingas patriotiškumas, pagarba vieni kitiems, požiūris į vaika, kaip į asmenybę, būsimą šalies gerovės kūrėją. Grįžo į Lietuvą įrodyti, kad geresnės šalies nėra, o gražią, šviesią ir plačiai žinomą galime padaryti tik savo pačių pastangomis.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas – individuali asmenybė. Mes – suaugę, radę raktą į vaiko širdį, galime įgauti jo pasitikėjimą ir padėti jam eiti teisingu gyvenimo keliu.

Vytautas Drasneika

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Vytautas Drasneika

2018 metais įgijo žiniatinklio programuotojo profesiją. Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose IT projektuose. Laisvu laiku Vytautas keliauja bei domisi muzika. Muzikinius konkursus, kuriuose teko dalyvauti, skaičiuoja dešimtimis ir džiaugiasi, jog, tikriausiai, nėra tokio instrumento, kuriuo jis negalėtų pagroti. Vytautas tiki, kad šiandienos mokslas – rytojaus technologija.

Laikosi nuostatos, kad mokytojas turi ne tik suteikti žinias, bet ir įkvėpti jaunąjį išradėją.

Erudito licėjus mokytoja Neringa Muzika

Muzikos mokytoja

Neringa Brukštienė,

Muzikos mokytoja, profesionali pianistė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo du – atlikimo meno (profesionalaus atlikėjo) ir pedagogikos magistro laipsnius. Dirbo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vokalo koncertmeistere. Šiuo metu dirba Kauno 1-oje muzikos mokykloje fortepijono mokytoja ir koncertmeistere. ,,Yamaha“ muzikos mokykloje dirba su priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Laikosi nuostatos, kad mes visi esame kūrybiškos asmenybės, tik reikia tai savyje atrasti ir puoselėti. Tiktai kryptingai dirbantis žmogus gali pasiekti didžiausius savo tikslus.

Darius Daugininkas

Fizinio lavinimo mokytojas

Darius Daugininkas

Kūno kultūros pedagogas, baigęs Lietuvos sporto universitetą, fizinio ugdymo ir sporto studijų programą. Taip pat baigtos magistro studijos, sporto fiziologijos ir genetikos programa, įgytas biologijos magistro laipsnis. Darbo patirtis pradėta kaupti, einant neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytojo pareigas, lopšelyje – darželyje „Mažylis“. Lietuvos sporto universiteto „Sportas visiems“ programos stipendijos laimėtojas. Sportas, neatsiejama gyvenimo dalis. Pagrindinės sporto šakos: tinklinis, stalo tenisas, lengvoji atletika, tačiau yra išbandęs praktiškai visas sporto šakas, nes geras pedagogas turi būti universali asmenybė.

Laikosi nuostatos: Kiekvienas vaikas yra unikalus, nei vieno negalima matuoti pagal šabloną. Reikia leisti jam susikurti savąjį ir padėti jį brandinti būtent mokykloje. Sportas, puiki terpė formuoti asmenybę ir jos charakterį. Daugiau proto ramybės, daugiau kūno judesių, daugiau puikių asmenybių.

Ing Gruzdienė

Logopedė

Indrė Gruzdienė

Šiaulių universitete baigė specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijų programą ir įgijo magistro laipsnį. Inga dirba su įvairaus amžiaus mokiniais, turinčiais kalbėjimo, skaitymo, rašymo sunkumų. Darbo patirtis 10 metų.

Laikosi nuostatos, kad mokytojai – tai palaikymo komanda mokiniui, kuri padeda įveikti sunkumus ir siekti geriausių individualių mokymosi rezultatų.

Rita-Juozelskienė-mokytoja-padėjėja-200x300

Mokytojos padėjėja

Rita Juozelskienė

Mokytojos padėjėja. Baigusi Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą. 3 metus dirbo Kauno klinikose, taip pat kvalifikaciją kėlė kursuose, seminaruose. Nuo 2005m. dirbo lopšelyje –  darželyje „Vyturėlis”, FMR slaugytoja (su vaikais turinčiais regėjimo sutrikimus). Be to, Rita papildomai įgijusi masažuotojos kvalifikaciją. Nuo 2015 metų ji dirbo mokytojos padėjėja su vaikais turinčiais regos ir kompleksinių sutrikimų, o  vėliau dirbo auklėtoja.

Laikosi nuostatos, pirmiausia, kiekienas vaikas yra žmogus, o talentai ir gebėjimai atsivers gyvenimo kelyje.