0-4 klasės

David-Brison-photo-200x300

Tarptautinės Kembridžo programos koordinatorius

David Brisson

David dievina darbą su vaikais ir džiaugiasi galėdamas padėti jiems augti bei tobulėti. David tvirtai tiki atjautos, sąžiningumo bei drąsos – XXI amžiaus asmenybėms būtinų charakterio savybių, galia. Jis tikisi, kad dirbdamas katu su vaikais, jie padės vieni kitiems suprasti ir pritaikyti šias vertybes kasdieniame gyvenime.

Dirbęs įvairiose švietimo įstaigose, David yra įgijęs daug darbo patirties bei turi aiškią viziją, kaip atrodo puiki mažo vaiko poreikiams pritaikyta mokymosi klasė ir kaip ją sukurti.

219773213_4451895918206865_3094723464464716838_n

Pradinių klasių Tarptautinės Kembridžo programos mokytoja

Merle Lange

Merle gimė Vokietijoje, išsilavinimą įgijo Švedijoje ir Danijoje, yra dirbusi Tanzanijoje bei Naujoje Zelandijoje. Noras ugdyti jaunąją kartą ją paskatino studijuoti ir įgyti Tarptautinį mokytojo išsilavinimą. Aukštojo mokslo diplomą Merle įgijo su pagyrimu Absalono universiteto koledže (Danija). Dar studijuodama Merle susidomėjo skandinavų tarptautinio mokymo požiūriu: „tikiu, kad į mokinį orientuotas mokymas yra labai svarbus, juk kiekvienas besimokantysis – unikalus. Esu didelė diferencijuoto ugdymo šalininkė.“ – sako Merle.  Ji taip pat yra projektais grįsto, su realaus gyvenimo kontekstu sietino, ugdymo entuziastė: „Aš noriu, kad mano moksleiviai taptų kūrybingais, savarankiškais mąstytojais ir smalsiais, atvirais žmonėmis”.

Laikosi nuostatos, kad jos klasėje visi vaikai jausis gerbiami ir laukiami.

Charlene Taylor

Pradinių klasių Tarptautinės Kembridžo programos ir anglų kalbos mokytoja

Charlene Taylor

Charlene sako, kad Meilė sau, Savigarba ir Savivertė yra pagrindiniai mokymosi ir augimo pagrindai, siekiant ugdyti stiprią ir tvirtą asmenybę. Pradinių klasių mokytoja kilusi iš saulėtosios Pietų Afrikos. Pietų Afrikos universitete įgyjo edukologijos bakalaurą ir yra gavusi pažangios ankstyvosios vaikystės ugdymo sertifikatą. Šiuo metu Charlene mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių programoje Pretorijos universitete. Charlene yra dirbusi pradinių klasių mokytoja Pietų Afrikoje, Jungtinėje Karalystėje (Londone), Pietų Korėjoje. Pradinių klasių mokytoja sukaupusi tvirtą daugiakultūrės aplinkos pagrindą. Ji mano, kad visi vaikai mokosi savo tempu ir savaip suvokia naujas sąvokas, o  įvairovė ir individualizmas yra jos mokymo pagrindas.

Laikosi nuostatos, kad su visais turėtumėte elgtis taip pat maloniai ir pagarbiai, kaip norėtumėte, kad elgtųsi su mumis.

ELfoto-60-200x300

Pradinių klasių programų vadovė ir mokytoja

Jolanta Derkač

Pradinių klasių mokytoja įgijusi Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją. Turinti 24 metų pedagoginio darbo patirtį, gebanti puikiai bendrauti ir veikti tarpkultūrinėje aplinkoje. Jolanta pasižymi puikia išmaniųjų technologijų integracija pamokose, mielai išnaudoja ir bando netradicinius mokymo metodus. Jolantai labai svarbu, jog vaikas mokykloje jaustųsi ramiai ir saugiai. Domisi naujovėmis, aktyviai sportuoja, noriai dalinasi savo patirtimi su bendruomene.

Laikosi nuostatos, jog mokinių ir mokytojų santykiuose turi dominuoti atvirumas bei pasitikėjimas.

ELfoto-59-200x300

Pradinių klasių mokytoja

Jurga Smulskienė

Pradinių klasių mokytoja, turinti 20 metų patirtį pradiniame ir ikimokykliniame ugdyme. Lietuvos edukologijos universitete baigė pradinio ugdymo pedagogikos studijas, vėliau- įgijo švietimo kokybės vadybos magistro laipsnį, stažavosi Austrijoje. Dirbdama pradinėje mokykloje derino pradinių klasių mokytojos ir direktoriaus pavaduotojos pareigas, kelerius metus vadovavo moderniai ikimokyklinio ugdymo įstaigai. Mokytoja puikiai išmano kritinio mąstymo ugdymą, domisi inovatyviomis ugdymo metodikomis ir menais.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas vaikas yra unikalus ir talentingas, todėl kuria tokią aplinką, kurioje vaiko galios ir gebėjimai skleidžiasi bei auga.

ELfoto-55-1-200x300

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Virginija Matijošienė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė, turinti mokytojo metodininko kvalifikaciją ir 22 metų nenutrūkstamą pedagoginę darbo patirtį. Baigusi ikimokyklinio ugdymo specialybę Vilniaus aukštesniojoje pedagogikos mokykloje ir 2008 m. įgijusi psichologijos bakalauro laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją Vilniaus Edukologijos universitete. Įgijusi ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogo praktikos mentoriaus kompetenciją – studentų praktikos mokytoja, vertintoja, patarėja. Virginija susitelkusi į individualią kiekvieno mokinio pažangą – pasitelkia įtraukųjį ugdymą, kuris padeda mokiniams patirti atradimo, patyrimo ir sėkmės jausmą, įgyti mokėjimo mokytis pradmenis bei sustiprinti kompetencijas.

Laikosi nuostatos, jog vaikystė – unikali vertybė, kada čia ir dabar galima pakloti puikius pamatus laisvės, savarankiškumo, mąstymo, atsakingumo, kūrybiškumo gebėjimams.

Jūratė

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Jūratė Babickienė

Edukologė, priešmokyklinių ir pradinių klasių mokytoja, Lietuvos edukologijos universitete įgijusi technologijų edukologijos specialybę ir mokytojo kvalifikaciją. Vytauto Didžiojo universitete baigė ugdymo mokslų magistro studijų programą. Ugdyme mokytoja siekia balanso derinant mokslo, meno, kultūros žinias, sporto įgūdžius, pasaulio suvokimą, mokant  kitus ir auginant save. Mokytojai, yra svarbi gera mokinių savijauta – vaikas turi gerai  jaustis bendraudamas su mokytoja, klasės draugais. Mokytoja tiki, kad yra svarbu mokėti išlaukti kiekvieno vaiko atsakymo į užduotą klausimą. Tada galime kalbėti ir apie akademinius mokslo pasiekimus. Svarbu, kad kiekvienas pajustų mokymosi sėkmę ir džiaugsmą.

Laikosi nuostatos, kad vaikai šiame pasaulyje būtų keliautojais, atradėjais ir kūrėjais.

MG_9883-2-scaled-200x300

Pradinių klasių mokytoja

Ieva Čepaitytė

Pradinių klasių mokytoja, įgijusi pradinio ugdymo specialybę Lietuvos Edukologijos universitete. Nuo tada Ievos profesinis kelias yra lyg nuoseklus augimas, kurį 11 metų lydi savanorystė vaikų dienos centruose, maltiečių organizacijoje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre bei vadovavimas jaunimo grupėms. Ieva, pasitelkdama patyriminius ugdymo metodus, siekia savo mokiniams atskleisti tikrąjį gyvenimo grožį – kada nereikia bijoti savo turimų emocijų, naujų žinių klodų bei naujų išbandymų.

Laikosi nuostatos, kad tik klysdami ir pažindami galime pamatyti visas gyvenimo spalvas.

Akvilė Krutkevičiūtė – Pajarskienė

Pradinių klasių mokytoja

Akvilė Krutkevičiūtė – Pajarskienė

Mokytoja Akvilė Krutkevičiūtė – Pajarskienė yra baigusi pradinio ugdymo bei teatro edukologijos studijas. Švietimo srityje dirba jau 14 metų. Mokytoja tiki visapusiško ugdymo svarba ir mano, kad šiuolaikinis ugdymas turi ugdyti ne tik akademiškai, bet ir dvasiškai, praktiškai, fiziškai, socialiai. Mokytoja savo darbe siekia, kad mokiniai kasdien įveiktų vis didesnius iššūkius ir keltų sau naujus tikslus, kad iškilusias situacijas spręstų vadovaudamiesi vertybėmis, kad jaustų atsakomybę už savo mokymąsi, už save ir kitus. Mokytojai Akvilei svarbu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi saugus, svarbus, matomas, galintis.

Laikosi nuostatos, kad mokyti – reiškia mokytis, tad nekantriai laukia kiekvieno rugsėjo, pamokų, atradimų ir mokymosi džiaugsmo kartu su mokiniais.

Agnė Janonytė 1

Pradinių klasių mokytoja

Agnė Janonytė

Pradinių klasių mokytoja, 2016 metais baigusi pradinio ugdymo pedagogikos studijas Lietuvos edukologijos universitete. Daugiau nei ketverius metus domisi tarpdalykine integracija, ją taiko organizuodama mokinių ugdymą. Tiki, kad geriausias mokymasis vyksta subalansuotai derinant teoriją su praktika. Kelerius metus kūrė kritinio mąstymo ir problemų sprendimo užduotis pradinių klasių mokiniams. Vedė praktinius seminarus mokytojams apie kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimus, nuotolinio mokymo atradimus. Laisvalaikį Agnė skiria savo pomėgiams, turiningam poilsiui. Dirbdama su vaikais, Agnė daug dėmesio skiria klasės komandos formavimui.

Laikosi nuostatos, jog sėkmingas mokymasis vyksta tada, kai vaikas jaučiasi laimingas ir saugus, pasitiki jį supančiais žmonėmis, jaučia tiek mokytojo, tiek klasės draugų palaikymą.

Vitalija Prasauskaitė 2

Pradinių klasių mokytoja

Vitalija Prasauskaitė

Pradinių klasių mokytoja Vitalija yra įgijusi pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnį Lietuvos Edukologijos universitete bei tarptautinės komunikacijos magistro laipsnį Vilniaus universitete, turi 5 metų patirtį, dirbant su pradinių klasių moksleiviais. Mokytoja tiki, kad mokytojo darbas – nuolatinis augimas ir tobulėjimas, savęs ieškojimas ir pažinimas. Savo mokiniams sako, kad mokantis jiems – mokosi ir jų mokytojas. Vitalija mėgsta aktyvias veiklas, kurios leidžia pailsinti kūną ir mintis. Taip pat daug skaito, nes tiki, jog skaitymas plečia vaizduotę ir akiratį, turtina žodyną. Mokytojos vertybės – sąžiningumas, pareigingumas, pagarba ir šeima. Dar bakalauro studijų metais aktyviai savanoriavo ESN studentų bendruomenėje, padėdavo iš užsienio atvykusiems studentams greičiau adaptuotis mūsų šalyje.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas, kuris mokosi ir siekia savo tikslų, net ir suklydęs bus vienu žingsneliu toliau už tuos, kurie nieko nedaro.

Eisvydė

Pradinių klasių mokytoja

Eisvydė Jurkevičiūtė

Pradinių klasių mokytoja, įgijusi pradinio ugdymo pedagogikos specialybę Lietuvos edukologijos universitete bei turi 5 metų patirtį, dirbant su pradinių klasių moksleiviais. Mokytoja nuolat ieško naujovių, yra dalyvavusi Erasmus+ stažuotėje Suomijoje, šalyje, turinčią vieną geriausių švietimo sistemų pasaulyje. Eisvydė visada mokiniams nori pateikti patrauklų ugdymo turinį, įkvėpti, skatinti ir motyvuoti. Jai svarbu, kad mokiniai gebėtų laisvai reikšti savo mintis ir emocijas juos supančioje aplinkoje. Vasaromis savanoriauja ir pati organizuoja įvairaus pobūdžio stovyklas vaikams. Siekdama naujų patirčių, laisvalaikiu Eisvydė įkvėpimo semiasi keliaudama. Tiki, kad tai visapusiškai ugdo žmogų kaip asmenybę, plečia akiratį, skatina pasitikėjimą savimi susiduriant su netikėtomis situacijomis.

Laikosi nuostatos, kad vaiko, mokytojo ir tėvų ryšys yra grįstas vienas kito pasitikėjimu, atvirais tarpusavio santykiais bei pagarba.

IMG_0104-1-scaled-200x300

Anglų kalbos mokytoja

Greta Kaikarytė

Anglų kalbos mokytoja, vertėja, redaktorė, įgijusi anglų filologijos bakalauro laipsnį Vilniaus Universitete. Sero Stenlio Velso stipendijos laureatė, baigusi Šekspyrologijos magistrantūros studijas su pagyrimu Šekspyto institute, Birminghemo Universitete. Greta pasižymi tvirta individualia asmenybe, geba kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, racionaliai spręsti problemas bei kurti tarpusavio ryšį su tarpkultūrine bendruomene. Kaip pedagogei, Gretai be galo svarbu kurti lygiavertį dialogą su vaikais, pažinti juos kaip augančias individualias asmenybes, dalintis ir įkvėpti meilę literatūrai bei mokslui

Laikosi nuostatos, kad atvirumas, pasitikėjimas, savirefleksija ir abipusis grįžtamasis ryšys ugdymo procese yra vienos svarbiausių vertybių.

241743730_207861638003037_1100189088043951103_n

Anglų kalbos mokytoja

Marina Kornilova

Mokytojos kelias į anglų kalbos dalyką buvo neįprastas. Mokytoja yra baigusi Vilniaus Tallat- Kelpšos konservatoriją, įgijusi smuikininkės- atlikėjos specialybę ir muzikos mokytojos kvalifikaciją. Dirbdama muzikos mokytoja, visada domėjosi vaikų psichologija, norėjo tobulėti, todėl Lietuvos edukologijos universitete įgijo anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnį bei socialinių mokslų bakalauro diplomą ir edukologo specialybę. Mokytoja keletą metų gyveno ir dirbo pedagoge Amerikoje, o grįžusi prisijungė prie Tarptautinės Amerikos mokyklos komandos, kurioje 17 metų dirbo anglų k. Mokytoja su įvairaus amžiaus vaikais, nuo priešmokyklinės iki pagrindinių klasių. Dirbant su vaikais, mokytoja laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas yra unikalus, turintis didžiulį potencialą. Mokytoja yra įsitikinusi, kad mokytojo misija yra padėti vaikui atskleisti jo unikalius gabumus.

Laikosi nuostatos, kad siekiant gerų rezultatų labai svarbu suteikti vaikui galimybę džiaugtis mokymosi procesu.

image_6483441

Anglų kalbos mokytoja

Tatjana Alikova

Anglų kalbos mokytoja Tatjana apsigynė pedagoginių studijų baigiamąjį darbą bei įgijo pedagogo kvalifikaciją Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, kur šiuo metu baigia ir Anglų filologijos ir pedagogikos studijas. Tatjana taip pat yra baigusi Tietgen Bussines School studijas anglų kalba Danijoje. Paskutiniaisiais metais mokytoja kaupė patirtį dirbant su moksleiviais vienoje Vilniaus gimnazijų. Taip pat Tatjana turi ilgametę patirtį vedant individualias anglų kalbos pamokas Lietuvoje bei užsienyje.

Laikosi nuostatos, kad mokėjimas mokytis yra vienas iš esminių dalykų. O nuoširdus bendravimas, bendradarbiavimas, pagarba ir noras mokytis – atveria daug durų.

Karolis nuotrauka

Anglų kalbos mokytojas

Karolis Sinskas

Anglų kalbos mokytojas ir vertėjas Karolis Sinskas, 2011 m. baigė anglų kalbos vertimo studijas Kauno technologijos universitete ir įgijo anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnį. 2016 m. Kauno technologijos universitete baigė magistro studijas ir įgijo tarptautinio verslo magistro laipsnį.

Išbandęs save skirtingose veiklose Lietuvoje ir Londone, pedagogo kelią pradėjo 2019 m. kalbų mokykloje UAB „Kalba.lt“, kuomet suprato, jog mokydamas  ne tik dirba, bet ir mokosi. Anglų kalbos pradėjo mokyti priešmokyklinio amžiaus vaikus vaikų darželiuose, dėstė ir tebedėsto anglų kalbą suaugusiems grupėse ir individualiai, o 2020 m. rugsėjį prisijungė prie VšĮ „Robotikos akademija“ mokytojų komandos.  Karolis labai džiaugiasi, jog „Erudito licėjuje” jį sups dar didesnis būrys sumanių, smalsių ir mokytis norinčių vaikų, jaunuolių ir kolegų.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo jo socialinės ar finansinės padėties, turi teisę įgyti kokybišką išsilavinimą, būti išgirstas ir suprastas, o jo misija – padėti ir skatinti mokytis, siekti pačių geriausių rezultatų, ugdyti kūrybingus, veržlius, laisvus ir iššūkių nebijančius žmones.

IMG_3409-200x300 (1)

Prancūzų kalbos mokytoja

Gintarė Baciuškienė

Prancūzų kalbos mokytoja, švietimo srityje dirbanti jau 15 metų, įgijusi prancūzų kalbos ir didaktikos bakalauro bei magistro laipsnius, turinti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją. Gintarė yra reikli ir siekianti tobulėti, todėl nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose Lietuvoje bei Prancūzijoje, yra įvairių nacionalinių projektų komandos narė, veda metodinius mokymus Lietuvos mokytojams, yra tarptautinių DELF/DALF egzaminų vertintoja, o nuo 2020m. prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos viceprezidentė. Mokytojai labai svarbi bendradarbiavimu, komandiniu darbu ir partneryste grįsta aplinka, kurioje mokiniai atlikdami įvairias veiklas, natūraliai ir lengvai panaudotų kalbą.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas mokinys turi patirti sėkmę pamokoje, kad įgytų pasitikėjimo savo gebėjimais.

ELfoto-61-1-200x300

Informacinių ir šiuolaikinių technologijų mokytoja

Jūratė Valatkevičienė

Informacinių bei šiuolaikinių technologijų mokytoja, turinti per 20 metų pedagoginio darbo patirtį, įgijusi matematikos bakalauro bei matematikos ir informatikos magistrantūros laipsnius tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete. Jūratė yra Logo entuziastė, viena iš Logo konkurso – olimpiados bei informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ pradininkių Lietuvoje. Jūratė yra daugelio vadovėlių bendraautorė.

Laikosi nuostatos, jog mokytojo darbas yra parodyti mokiniui kelius bei galimybes, palaikyti ir drąsinti žengiant pirmuosius žingsnius.

asta-baukute-82633947

Etikos ir teatro mokytoja

Asta Baukutė

Baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, dramos aktoriaus bakalauro ir teatro magistrantūros studijas, Asta yra sukaupusi ypatingai didelę ir reikšmingą patirtį teatre, televizijoje, kine, švietime. Asta turi ilgametę pedagoginę patirtį dirbant su įvairaus amžiaus vaikais mokyklose, vadovaujant teatro būreliams bei studijoms, taip pat kūrybiškumo, teatro stovykloms. Keturių vaikų mama nuolatos siekia įkvėpti jaunąją kartą būti savimi per nuolatines savęs paieškas, diskutuoja apie tolerancijos principus bei esmę. Asta moko vaikus bendravimo, viešo kalbėjimo, emocijų pažinimo ir raiškos, bendradarbiavimo, reflektavimo įgūdžių, kurie yra ypatingai reikšmingi mokinių dvasiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi.

Laikosi nuostatos, kad tik nebijodamas rizikuoti ir nugalėdamas visas baimes gali kurti ir būti savimi.

IMG_20201016_125124-200x300

Tikybos mokytojas

Julius Mališauskas

Tikybos mokytojas, 2002 metais baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijęs Religijų mokslų bakalaurą. Sėkmingai pradėjęs dirbti mokytoju Julius toliau tobulino savo žinias ir 2011 metais įgijo Vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  Šiuo metu Julius yra Mikalojaus, Visų Šventųjų, parapijos mokytojų metodinės grupės narys ir Šv. Teresės parapijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas. Tiki, kad gyvenimo prasmės paieškos būdingos kiekvienam ir visi ieško to, kas pripildo. Pamokose jam svarbiausia atrasti ryšį su mokiniu, kad mokinys pamokoje jaustųsi saugus, būtų atviras ir kritiškas.

Laikosi nuostatos, kad ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies.

Violeta Serbintienė

Muzikos mokytoja

Violeta Serbintienė

Violeta Serbintienė – muzikos mokytoja metodininkė, turinti 32 metų darbo patirtį priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programose. Mokytoja įgijo choro vadovės ir muzikos mokytojos kvalifikaciją Klaipėdos universitete. Būdama teatro, šokio ir muzikos mylėtoja, mokytoja Violeta šias meno šakas sujungė į miuziklo žanrą. Mokytojos sukurti miuziklai „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“, „Tavo Ana“, „Žaidžiame meilę pagal Šekspyrą“ ir kt. buvo pastebėti ir įvertinti respublikiniuose teatro konkursuose, rodyti LR Seime, Prezidentūroje, Trakų pilyje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir kitose Lietuvos scenose. Mokytoja aktyvi ir tarptautiniuose projektuose – Erasmus+ programos projekte „Life on stage“ mokytojos ir mokinių sukurti gatvės performansai buvo rodomi Madrido aikštėse, Ispanijoje. Mokytoja Violeta taip pat kuria skaitmeninį ugdymo turinį – el. pamokas, kuriomis naudojasi Lietuvos muzikos mokytojai.

Laikosi nuostatos, kad tikėjimas vaiko galimybėmis, abipusė pagarba ir abipusis pareigingumas, drąsa būti savimi, kūrybiškumas – tiesiausias kelias į mokymosi sėkmę.

Dovaldė

Muzikos mokytoja

Dovaldė Ulčinaitė

VDU muzikos akademijoje baigusi atlikimo meną – džiazo vokalą, mokytoja Dovaldė trejus metus dirba vokalo, pianino ir muzikos mokytoja. Mokydama įvairaus amžiaus mokinius, mokytoja iš jų semiasi kasdienio pozityvumo ir juo dalijasi su aplinkiniais. Taip pat Dovaldė yra kelių populiarių muzikinių TV šou dalyvė, pritariančioji vokalistė. Scenos drąsa ir puikūs bendravimo įgūdžiai įgyti koncertuojant, Dovaldei leidžia visapusiškai ugdyti mokinius. Pamokų metu mokytoja siekia, jog kiekvienas vaikas įveiktų savo baimes, perliptų vidinius barjerus ir išlaisvintų save įvairiausiomis prasmėmis.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas vaikas turi begalinį troškimą veikti, o mokytojas turi padėti jį išlaisvinti.