0-4 klasės

Created with GIMP

Tarptautinio bakalaureato programos kompiuterių mokslo ir Kembridžo pradinės ir pagrindinės programų informacinių technologijų mokytojas

Thierry Taberna

Thierry yra įgijęs informatikos bakalauro laipsnį Nanto universitete ir skaičiavimo magistro laipsnį Tulūzos universitete, Prancūzijoje. Pastaruosius šešerius metus jis dirbo kompiuterių mokslo ir dizaino vadovu, IB DP kompiuterių mokslų ir IGCSE IKT mokytoju Biškeko tarptautinėje mokykloje Kirgizijoje. Prieš tai jis dirbo programinės įrangos inžinieriumi ir programinės įrangos kūrėju įvairiose Prancūzijos įmonėse. Mokytojas labai veiksmingai įkvepia daugybę moksleivių tobulinti informatikos ir projektavimo įgūdžius bei veda juos mokymosi kelionės metu.

Yvette Wollinski

Pradinių klasių Tarptautinės Kembridžo programos mokytoja

Yvette Wollinski

Yvette yra kilusi iš Australijos. Mokytoja turi 15 metų partį dirbant su ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikais tarptautinėse mokyklose Kinijoje, Gruzijoje, Rusijoje ir Portugalijoje. Yvette yra įgijusi edukologijos ir ankstyvojo ugdymo bakalauro laipsnį Pietų Afrikos universitete, šiuo metu siekia tarptautinio pradinių klasių mokytojo bakalauro laipsnio Stenden Taikomųjų mokslų universitete Olandijoje. Mokytoja augina tris vaikus, jai patinka bėgioti, valgyti, skaityti ir keliauti.

unnamed (1)

Kembridžo pradinių klasių mokytoja

Alina Zorina

Alina savo pedagoginę karjerą pradėjo prieš 11 metų ir didžioji dalis jos pedagoginės patirties sudaro dirbant su pradinių klasių moksleiviais. Į „Erudito“ licėjų Alina atvyko iš pirmaujančios tarptautinės Britų mokyklos Rumunijoje. Alina taip pat yra dirbusi tarptautinėse mokyklose Pietų Korėjoje, Kuveite, Ukrainoje. Alina baigė pradinio ugdymo ir mokyklos valdymo studijas Taraso Ševčenkos nacionaliniame Kyjivo universitete. Mokytoja yra įgijusi anglų kalbos sertifikatą CELTA (angl. Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages).

ELfoto-60-200x300

Pradinių klasių programų vadovė ir mokytoja

Jolanta Derkač

Pradinių klasių mokytoja įgijusi Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją. Turinti 24 metų pedagoginio darbo patirtį, gebanti puikiai bendrauti ir veikti tarpkultūrinėje aplinkoje. Jolanta pasižymi puikia išmaniųjų technologijų integracija pamokose, mielai išnaudoja ir bando netradicinius mokymo metodus. Jolantai labai svarbu, jog vaikas mokykloje jaustųsi ramiai ir saugiai. Domisi naujovėmis, aktyviai sportuoja, noriai dalinasi savo patirtimi su bendruomene.

Laikosi nuostatos, jog mokinių ir mokytojų santykiuose turi dominuoti atvirumas bei pasitikėjimas.

ELfoto-55-1-200x300

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Virginija Matijošienė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė, turinti mokytojo metodininko kvalifikaciją ir 22 metų nenutrūkstamą pedagoginę darbo patirtį. Baigusi ikimokyklinio ugdymo specialybę Vilniaus aukštesniojoje pedagogikos mokykloje ir 2008 m. įgijusi psichologijos bakalauro laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją Vilniaus Edukologijos universitete. Įgijusi ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogo praktikos mentoriaus kompetenciją – studentų praktikos mokytoja, vertintoja, patarėja. Virginija susitelkusi į individualią kiekvieno mokinio pažangą – pasitelkia įtraukųjį ugdymą, kuris padeda mokiniams patirti atradimo, patyrimo ir sėkmės jausmą, įgyti mokėjimo mokytis pradmenis bei sustiprinti kompetencijas.

Laikosi nuostatos, jog vaikystė – unikali vertybė, kada čia ir dabar galima pakloti puikius pamatus laisvės, savarankiškumo, mąstymo, atsakingumo, kūrybiškumo gebėjimams.

Jūratė

Pradinių klasių mokytoja

Jūratė Babickienė

Edukologė, priešmokyklinių ir pradinių klasių mokytoja, Lietuvos edukologijos universitete įgijusi technologijų edukologijos specialybę ir mokytojo kvalifikaciją. Vytauto Didžiojo universitete baigė ugdymo mokslų magistro studijų programą. Ugdyme mokytoja siekia balanso derinant mokslo, meno, kultūros žinias, sporto įgūdžius, pasaulio suvokimą, mokant  kitus ir auginant save. Mokytojai, yra svarbi gera mokinių savijauta – vaikas turi gerai  jaustis bendraudamas su mokytoja, klasės draugais. Mokytoja tiki, kad yra svarbu mokėti išlaukti kiekvieno vaiko atsakymo į užduotą klausimą. Tada galime kalbėti ir apie akademinius mokslo pasiekimus. Svarbu, kad kiekvienas pajustų mokymosi sėkmę ir džiaugsmą.

Laikosi nuostatos, kad vaikai šiame pasaulyje būtų keliautojais, atradėjais ir kūrėjais.

Akvilė Krutkevičiūtė – Pajarskienė

Pradinių klasių mokytoja

Akvilė Krutkevičiūtė – Pajarskienė

Mokytoja Akvilė Krutkevičiūtė – Pajarskienė yra baigusi pradinio ugdymo bei teatro edukologijos studijas. Švietimo srityje dirba jau 14 metų. Mokytoja tiki visapusiško ugdymo svarba ir mano, kad šiuolaikinis ugdymas turi ugdyti ne tik akademiškai, bet ir dvasiškai, praktiškai, fiziškai, socialiai. Mokytoja savo darbe siekia, kad mokiniai kasdien įveiktų vis didesnius iššūkius ir keltų sau naujus tikslus, kad iškilusias situacijas spręstų vadovaudamiesi vertybėmis, kad jaustų atsakomybę už savo mokymąsi, už save ir kitus. Mokytojai Akvilei svarbu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi saugus, svarbus, matomas, galintis.

Laikosi nuostatos, kad mokyti – reiškia mokytis, tad nekantriai laukia kiekvieno rugsėjo, pamokų, atradimų ir mokymosi džiaugsmo kartu su mokiniais.

vitalija

Pradinių klasių mokytoja

Vitalija Prasauskaitė

Pradinių klasių mokytoja Vitalija yra įgijusi pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnį Lietuvos Edukologijos universitete bei tarptautinės komunikacijos magistro laipsnį Vilniaus universitete, turi 5 metų patirtį, dirbant su pradinių klasių moksleiviais. Mokytoja tiki, kad mokytojo darbas – nuolatinis augimas ir tobulėjimas, savęs ieškojimas ir pažinimas. Savo mokiniams sako, kad mokantis jiems – mokosi ir jų mokytojas. Vitalija mėgsta aktyvias veiklas, kurios leidžia pailsinti kūną ir mintis. Taip pat daug skaito, nes tiki, jog skaitymas plečia vaizduotę ir akiratį, turtina žodyną. Mokytojos vertybės – sąžiningumas, pareigingumas, pagarba ir šeima. Dar bakalauro studijų metais aktyviai savanoriavo ESN studentų bendruomenėje, padėdavo iš užsienio atvykusiems studentams greičiau adaptuotis mūsų šalyje.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas, kuris mokosi ir siekia savo tikslų, net ir suklydęs bus vienu žingsneliu toliau už tuos, kurie nieko nedaro.

Eisvydė

Pradinių klasių mokytoja

Eisvydė Jurkevičiūtė

Pradinių klasių mokytoja, įgijusi pradinio ugdymo pedagogikos specialybę Lietuvos edukologijos universitete bei turi 5 metų patirtį, dirbant su pradinių klasių moksleiviais. Mokytoja nuolat ieško naujovių, yra dalyvavusi Erasmus+ stažuotėje Suomijoje, šalyje, turinčią vieną geriausių švietimo sistemų pasaulyje. Eisvydė visada mokiniams nori pateikti patrauklų ugdymo turinį, įkvėpti, skatinti ir motyvuoti. Jai svarbu, kad mokiniai gebėtų laisvai reikšti savo mintis ir emocijas juos supančioje aplinkoje. Vasaromis savanoriauja ir pati organizuoja įvairaus pobūdžio stovyklas vaikams. Siekdama naujų patirčių, laisvalaikiu Eisvydė įkvėpimo semiasi keliaudama. Tiki, kad tai visapusiškai ugdo žmogų kaip asmenybę, plečia akiratį, skatina pasitikėjimą savimi susiduriant su netikėtomis situacijomis.

Laikosi nuostatos, kad vaiko, mokytojo ir tėvų ryšys yra grįstas vienas kito pasitikėjimu, atvirais tarpusavio santykiais bei pagarba.

Glorija

Pradinių klasių mokytoja

Glorija Kliokytė

A. Einšteinas yra pasakęs: “Logika tave nuves nuo taško A iki taško B, o vaizduotė – visur”. Šia citata vadovaujasi Glorija ir teigia, kad kiekvieną dieną reikia nepamiršti kūrybiškumo, o kitų kultūrų pažinimas leidžia praturtinti asmenybę, ir skatina toleranciją. Vytauto Didžiojo universitete baigė Rytų Azijos šalių ir kultūrų studijas bei įgijo šio regiono specialisto kvalifikaciją. Neseniai pabaigė mmeno teorijos, muzikologijos specialybės magistro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Šiuo metu Glorija nagrinėja Pietų Korėjos bei Japonijos muzikos raidą. Laisvalaikiu mėgsta skirti laiką korėjiečių kalbos žinių gilinimui.

95468754685468

Pradinių klasių mokytoja

Dalia Valaikienė

Dalia yra pradinių klasių mokytoja metodininkė, ugdymo mokslų magistro laipsnį įgijusi Mykolo Romerio universitete bei turinti 13 metų pedagoginio darbo patirtį. Dalia yra aktyvi nacionalinių ir Europos Erasmus+ projektų dalyvė, Vilniaus mokyklose vedė STEAM kids būrelį. 2021 m. metų pavasarį dalinosi skaitmeninio ugdymo turinio valdymo patirtimi, dirbdama Nacionalinės švietimo agentūros lektore. Dalia stengiasi skatinti mokinius aktyviai įsitraukti į ugdymosi patirčių kūrimą, kad jie noriai dalyvautų klasės, mokyklos, o vėliau ir šalies gyvenime. Jai, kaip ir Erudito Licėjui, svarbus pilietiškumo, lyderystės, kūrybiškumo, kompetencijų ugdymas ir puoselėjimas. Mokytoja daug dėmesio skiria mokinių bendradarbiavimui ir komandiniams iššūkiams, kurie ugdo kritinį mąstymą. Mokiniai mokosi siūlyti ir išklausyti idėjas, susitarti, priimti sprendimus, o tokie įgūdžiai itin svarbūs tolimesniame žmogaus gyvenime.

Laikosi nuostatos: „Mokymasis be mąstymo – beprasmis. Mąstymas be mokslo – kenksmingas“, Konfucijus.

546854685468

Pradinių klasių mokytoja

Agnė Petraitienė

Agnė yra vyresnioji pradinių klasių mokytoja, turinti daugiau kaip 20 metų pedagoginio darbo patirtį. Vilniaus pedagoginiame universitete įvykdė pradinio ugdymo studijų programą bei įgijo Socialinių mokslų (edukologijos) magistro laipsnį. Per ilgametę pedagoginę patirtį Mokytoja yra sukūrusi daug autentiško mokomojo turinio, yra skaitmeninių mokomųjų priemonių „Išmanieji robotai“ ir EMA lietuvių kalbos 2 klasei bendraautorė. Agnė itin domisi skaitmeninėmis ugdymo technologijomis, dalyvauja Europos mastu vykstančioje akcijoje „Skaitmeninė savaitė“ (angl. All Digital Week). Mokytoja daug dėmesio skiria asmeniniam kiekvieno mokinio progresui ir ieško savito tinkamiausio priėjimo prie vaiko. Agnė yra aktyvi švietimo bendruomenės narė, skatinanti mokinius reikštis, dalyvauti, siekti ir džiaugtis savo rezultatais!

Laikosi nuostatos – bandyk ir tau pavyks. Mokytis smagu visą gyvenimą.

241743730_207861638003037_1100189088043951103_n

Anglų kalbos mokytoja

Marina Kornilova

Mokytojos kelias į anglų kalbos dalyką buvo neįprastas. Mokytoja yra baigusi Vilniaus Tallat- Kelpšos konservatoriją, įgijusi smuikininkės- atlikėjos specialybę ir muzikos mokytojos kvalifikaciją. Dirbdama muzikos mokytoja, visada domėjosi vaikų psichologija, norėjo tobulėti, todėl Lietuvos edukologijos universitete įgijo anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnį bei socialinių mokslų bakalauro diplomą ir edukologo specialybę. Mokytoja keletą metų gyveno ir dirbo pedagoge Amerikoje, o grįžusi prisijungė prie Tarptautinės Amerikos mokyklos komandos, kurioje 17 metų dirbo anglų k. Mokytoja su įvairaus amžiaus vaikais, nuo priešmokyklinės iki pagrindinių klasių. Dirbant su vaikais, mokytoja laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas yra unikalus, turintis didžiulį potencialą. Mokytoja yra įsitikinusi, kad mokytojo misija yra padėti vaikui atskleisti jo unikalius gabumus.

Laikosi nuostatos, kad siekiant gerų rezultatų labai svarbu suteikti vaikui galimybę džiaugtis mokymosi procesu.

image_6483441

Anglų kalbos mokytoja

Tatjana Alikova

Anglų kalbos mokytoja Tatjana apsigynė pedagoginių studijų baigiamąjį darbą bei įgijo pedagogo kvalifikaciją Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, kur šiuo metu baigia ir Anglų filologijos ir pedagogikos studijas. Tatjana taip pat yra baigusi Tietgen Bussines School studijas anglų kalba Danijoje. Paskutiniaisiais metais mokytoja kaupė patirtį dirbant su moksleiviais vienoje Vilniaus gimnazijų. Taip pat Tatjana turi ilgametę patirtį vedant individualias anglų kalbos pamokas Lietuvoje bei užsienyje.

Laikosi nuostatos, kad mokėjimas mokytis yra vienas iš esminių dalykų. O nuoširdus bendravimas, bendradarbiavimas, pagarba ir noras mokytis – atveria daug durų.

cae photo profil1 (2)

Prancūzų kalbos mokytoja

Chloé Boyaval

Prancūzų kalbos mokytoja, turinti DAEFLE (prancūzų kalbos kaip užsienio kalbos mokymo profesinį diplomą) ir istorijos magistro laipsnį, kurį įgijo Université de Caen Normandie, Prancūzijoje. Mokytoja taip pat turėjo puikią galimybę dalyvauti mainų programose Erasmus+ Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje. Mokytoja gyveno ir dirbo keliose pasaulio šalyse – Jungtinėje Karalystėje, Japonijoje, Šveicarijoje, Etiopijoje. Chloe visada mielai dalijasi savo kultūra ir kalba su studentais iš viso pasaulio bei mokosi iš jų. Ji siekia, kad prancūzų kalbos mokymasis turi būti smagus. Mokiniai turi būti judėjime, bendrauti, dalintis savo patirtimi. Kiekvienas turi balsą, turi juo naudotis ir būti išgirstas. Kiekvienas yra svarbus ir ji naudoja prancūzų kalbą, kad paskatintų moksleivius patikėti savimi.

Laikosi nuostatos, kad mokytojai turi leisti ir padėti mokiniams išreikšti save. Nuo to pamoka bus turtingesnė, o mokiniai labiau pasitikintys savimi.

4948949

Informacinių ir šiuolaikinių technologijų mokytoja

Jūratė Valatkevičienė

Informacinių bei šiuolaikinių technologijų mokytoja, turinti per 20 metų pedagoginio darbo patirtį, įgijusi matematikos bakalauro bei matematikos ir informatikos magistrantūros laipsnius tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete. Jūratė yra Logo entuziastė, viena iš Logo konkurso – olimpiados bei informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ pradininkių Lietuvoje. Jūratė yra daugelio vadovėlių bendraautorė.

Laikosi nuostatos, jog mokytojo darbas yra parodyti mokiniui kelius bei galimybes, palaikyti ir drąsinti žengiant pirmuosius žingsnius.

asta-baukute-82633947

Etikos ir teatro mokytoja

Asta Baukutė

Baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, dramos aktoriaus bakalauro ir teatro magistrantūros studijas, Asta yra sukaupusi ypatingai didelę ir reikšmingą patirtį teatre, televizijoje, kine, švietime. Asta turi ilgametę pedagoginę patirtį dirbant su įvairaus amžiaus vaikais mokyklose, vadovaujant teatro būreliams bei studijoms, taip pat kūrybiškumo, teatro stovykloms. Keturių vaikų mama nuolatos siekia įkvėpti jaunąją kartą būti savimi per nuolatines savęs paieškas, diskutuoja apie tolerancijos principus bei esmę. Asta moko vaikus bendravimo, viešo kalbėjimo, emocijų pažinimo ir raiškos, bendradarbiavimo, reflektavimo įgūdžių, kurie yra ypatingai reikšmingi mokinių dvasiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi.

Laikosi nuostatos, kad tik nebijodamas rizikuoti ir nugalėdamas visas baimes gali kurti ir būti savimi.

IMG_20201016_125124-200x300

Tikybos mokytojas

Julius Mališauskas

Tikybos mokytojas, 2002 metais baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijęs Religijų mokslų bakalaurą. Sėkmingai pradėjęs dirbti mokytoju Julius toliau tobulino savo žinias ir 2011 metais įgijo Vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  Šiuo metu Julius yra Mikalojaus, Visų Šventųjų, parapijos mokytojų metodinės grupės narys ir Šv. Teresės parapijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas. Tiki, kad gyvenimo prasmės paieškos būdingos kiekvienam ir visi ieško to, kas pripildo. Pamokose jam svarbiausia atrasti ryšį su mokiniu, kad mokinys pamokoje jaustųsi saugus, būtų atviras ir kritiškas.

Laikosi nuostatos, kad ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies.

Violeta Serbintienė

Muzikos mokytoja

Violeta Serbintienė

Violeta Serbintienė – muzikos mokytoja metodininkė, turinti 32 metų darbo patirtį priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programose. Mokytoja įgijo choro vadovės ir muzikos mokytojos kvalifikaciją Klaipėdos universitete. Būdama teatro, šokio ir muzikos mylėtoja, mokytoja Violeta šias meno šakas sujungė į miuziklo žanrą. Mokytojos sukurti miuziklai „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“, „Tavo Ana“, „Žaidžiame meilę pagal Šekspyrą“ ir kt. buvo pastebėti ir įvertinti respublikiniuose teatro konkursuose, rodyti LR Seime, Prezidentūroje, Trakų pilyje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir kitose Lietuvos scenose. Mokytoja aktyvi ir tarptautiniuose projektuose – Erasmus+ programos projekte „Life on stage“ mokytojos ir mokinių sukurti gatvės performansai buvo rodomi Madrido aikštėse, Ispanijoje. Mokytoja Violeta taip pat kuria skaitmeninį ugdymo turinį – el. pamokas, kuriomis naudojasi Lietuvos muzikos mokytojai.

Laikosi nuostatos, kad tikėjimas vaiko galimybėmis, abipusė pagarba ir abipusis pareigingumas, drąsa būti savimi, kūrybiškumas – tiesiausias kelias į mokymosi sėkmę.

Dovaldė

Muzikos mokytoja

Dovaldė Ulčinaitė

VDU muzikos akademijoje baigusi atlikimo meną – džiazo vokalą, mokytoja Dovaldė trejus metus dirba vokalo, pianino ir muzikos mokytoja. Yra baigusi VŠĮ „Jazz Academy“ kompoziciją. Mokydama įvairaus amžiaus mokinius, mokytoja iš jų semiasi kasdienio pozityvumo ir juo dalijasi su aplinkiniais. Taip pat Dovaldė yra kelių populiarių muzikinių TV šou dalyvė, pritariančioji vokalistė. Scenos drąsa ir puikūs bendravimo įgūdžiai įgyti koncertuojant, Dovaldei leidžia visapusiškai ugdyti mokinius. Pamokų metu mokytoja siekia, jog kiekvienas vaikas įveiktų savo baimes, perliptų vidinius barjerus ir išlaisvintų save įvairiausiomis prasmėmis.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas vaikas turi begalinį troškimą veikti, o mokytojas turi padėti jį išlaisvinti.

234208153

Mokytojo padėjėja

Deimantė Achmetovaitė

Deimantė baigė VDU frankofonijos šalių kalbos ir kultūros bakalauro studijų programą, kurios metu įgijo žinių apie Prancūziją, prancūzų kalbą bei kultūrą. Daug metų vaidino teatro užsiėmimuose bei įvairiuose kino projektuose, domisi režisūra, fotografija bei mada, laisvalaikiu užsiima kūrybiniu rašymu. Darbą su vaikais Deimantė galėtų įvardinti kaip vieną iš įkvėpimo šaltinių visokeriopai kūrybai, dėl jų nuoširdaus ir atviro požiūrio į juos supantį pasaulį.

Laikosi nuostatos, kad per įvairiapusę kūrybą bei drąsą bandyti, galime atrasti tikrąjį save.

IMG_0071

Kembridžo pradinių klasių programos mokytojo padėjėja

Olga Taberna

Olga yra įgijusi rusų filologijos bakalauro laipsnį Kirgizijos-Rusijos slavų universitete ir teisės magistro laipsnį Kirgizijos valstybinėje teisės akademijoje. Ji dėstė rusų kalbą ir literatūrą aukštųjų mokyklų studentams vienoje iš Biškeko mokyklų ir rusų kalbą kaip papildomą kalbą tarptautinėse mokyklose.