5-10 klasės

Marta Bobiatynska

Tarptautinių programų vadovė (IBDP/IGCSE), karjeros konsultantė, IBDP/IGCSE egzaminuotoja

Marta Bobiatynska

Marta baigė Varšuvos universitetą ir įgijo Žemės mokslų daktaro laipsnį. Ji taip pat turi kvalifikuoto mokytojos statusą (QTS) Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Marta Tarptautinio bakalaureato programoje dirba nuo 2004 m. Savo karjerą pradėjo Tarptautinio bakalaureato mokykloje geografijos mokytoja ir ėjo Tarptautinio bakalaureato (IB) mokyklos vadovės ir Tarptautinio Bakalaureato programos koordinatorės pareigas. Per savo karjerą ji dirbo tarptautinėse mokyklose keliose šalyse, įskaitant: Lenkiją, Olandiją, Rusiją ir Armėniją. Be to, ji taip pat yra patyrusi Tarptautinio Bakalaureato mokymų vadovė ir egzaminuotoja. Marta sako: „Labai laukiu susitikimo su visais ir gyvenimo gražioje Lietuvoje, kurioje daug kartų lankiausi ir kuri man yra brangi dėl mano šeimos ryšių.”

Laikosi nuostatos, kad „verta būti sąžiningam, nors tai ne visada apsimoka. Apsimoka būti nesąžiningam, bet neverta“.

unnamed

Tarptautinio bakalaureato ir Kembridžo programų (IBDP, IGCSE) gamtos mokslų vadovaujanti mokytoja, mokinių projektų koordinatorė

Ash Ellis

Ash Ellis yra fizikos ir chemijos mokytoja, turinti Jungtinės Karalystės kvalifikuoto mokytojo statusą (angl. Qualified Teacher Status). Ash nuolatinį žinių siekimą ir norą gilinti pedagogines žinias įrodo ir du įgyti bakalauro laipsniai bei magistro laipsnis Vidurinio ugdymo ir Dalyko žinių gilinimo (Chemija) programoje, įgytą Plimuto universitete.  Mokytoja yra prestižinės Jungtinės Karalystės mokytojų chartijos narė, kuri ne vienam savo moksleiviui padėjo pasiekti išskirtinių ir pripažintų akademinių rezultatų. Ash Ellis prisijungė prie šios prestižinės grupės, studijuodama mokymosi mokslą (angl. Science of Learning). Šių studijų metu mokytojai tobulina ugdymo praktikas švietimo aplinkoje. Ash turi patirties mokant skirtingo amžiaus grupes įvairiomis temomis, įskaitant GCSE, IGCSE, A lygio chemiją, A lygio fiziką ir Kembridžo tarptautinės programos A lygio fiziką.

Laikosi nuostatos, kad naujos kartos ugdymu ir skatinimu mokytis reikia visą gyvenimą, savo darbu ji siekia paruošti moksleivius mums dar nežinomai ateičiai. Ash Ellis moto – „Niekas nevyksta, kol kažkas nejuda“, Albertas Einšteinas.

image00001

Tarptautinio bakalaureato ir Kembridžo (IBDP, IGCSE) programų matematikos mokytojas

Dr. Ozhan Akdag

Dr. Ozhan Akdag  yra sukaupęs 20-ties metų patirtį, dėstant matematiką Tarptautinio bakalaureato (MYP and DP) ir Kembridžo (A-level and IGCSE) programose.  Yra baigęs Atatiurko technikos universitetą ir dirbęs įvairiose tarptautinėse aplinkose, pastaruoju metu Danijoje ir Čekijoje. Mokyklose, kuriose dirbo, inicijavo robotikos ir projektų vystymo klubus. Mokytojas „Erudito licėjuje” taip pat nekantrauja įkurti robotikos klubą bei drauge su moksleiviais dalyvauti įvairiuose konkursuose.  Dr. Ozhan Akdag džiaugiasi, kad mokydamas vaikus matematikos, jis skatina moksleivius siekti aukštų rezultatų.

Laikosi nuostatos, kad matematika nėra už mūsų kasdienybės ribų, ji yra aplink mus ir kiekvieną sekundę paliečia mūsų gyvenimus.

240027398_959582764822623_809858396206878798_n

Tarptautinio bakalaureato ir Kembridžo (IBDP, IGCSE) programų istorijos mokytojas 

Peter Keith Williams

Peter Keith Williams baigė Bedfordšyro universitetą Lutone, Didžiojoje Britanijoje ir įgijo psichologijos ir socialinių mokslų bakalauro laipsnį. Jis taip yra įgijęs kvalifikuoto mokytojų atestatą „Educatore mokytojų atestavimo programoje”, Vašingtone, JAV. Per savo profesinę karjerą P. K. Williams dirbo daugelyje tarptautinių mokyklų (Kembridžo, Amerikos mokyklose) visame pasaulyje, įskaitant Didžiąją Britaniją, Kuveitą, Mongoliją. Mokytojui patinka dirbti su jaunais žmonėmis, kurie yra įvairių kultūrų ir religijų, turi skirtingų patirčių ir jis mano, kad mes visi esame šio gyvenimo studentai, todėl kiekvienas klysta tik tuomet, kai atsisako savo tikslo.

Laikosi nuostatos, kad atkaklumas yra raktas į sėkmę, todėl nepasiduokit, nes geri dalykai nėra lengvai pasiekiami!

239526836_241191947902122_1681198677383383363_n

Tarptautinio bakalaureato ir Kembridžo (IBDP, IGCSE) programų informatikos mokytojas

Thomas Anthony Morrison

Informatikos mokytojas, bakalauro laipsnį įgijo Ulsterio universitete, Šiaurės Airijoje. Edukologijos magistro laipsnį įgijo Edžhilo universitete, Lankašyre, Anglijoje. Praleidęs keletą metų versle ir paskatintas noro dalintis žiniomis su kitais, Thomas atrado mokytojo pašaukimą ir pradėjo dirbti mokykloje. Thomas puikiai išmano savo sritį ir jau devynerius metus dirba informatikos mokytoju Tarptautinio bakalaureato ir Kembridžo programose įvairiose pasaulio šalyse, įskaitant akredituotas mokyklas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Katare, Italijoje, Anglijoje. Mokytojas dirba tiek su pradinių, tiek su pagrindinių klasių mokiniais. Technologijos keičiasi greitai, todėl vasaromis, savo atostogų metu, gimtojoje Airijoje, mokytojas veda praktinius STEM programavimo užsiėmimus.

Laikosi nuostatos, kad dalindamiesi su kitais, mes visuomet gauname grąžą. Mokytojui patinka matyti, kaip mokiniai progresuoja ir mokosi, nes taip mokomės visi.

ELfoto-71-scaled-200x300

Pagrindinių klasių programos vadovas ir istorijos mokytojas

Gražvydas Kaškelis

Istorijos – etikos mokytojas, 2008 m. įgijęs istorijos bakalauro laipsnį. Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose Olandijoje, Lenkijoje, Latvijoje. Domisi svietimo naujienomis, taiko naujausius mokymo metodus. Gražvydas dalyvavo standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimo procese, yra įvairiausių seminarų lektorius. Mokytojas domisi sportu, gamta, fotografija. Džiaugiasi turimas žinias, susijusias su pomėgiais, galintis perteikti jaunajai kartai. Aktyviai keliauja, yra suorganizavęs keliolika mokinių ekskursijų į užsienį, aplankant mokslo centrus ar įdomius istorinius objektus.

Laikosi nuostatos, jog vienas svarbiausių dalykų – sudominti mokinį mokomuoju dalyku, tada ir mokymasis tampa lengvesnis.

IMG_5105-scaled-200x300

Lietuvių kalbos mokytoja

Inga Motiejūnienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, turinti 24 metų pedagoginio darbo patirtį. 1997 m. baigė studijas Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultete, o nuo 2001 m. Ingai suteikta vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. Mokytoja yra PUPP vertintoja, ne kartą buvo išrinkta mokyklos tarybos pirmininke, vadovavo mokytojų metodinei grupei. Dalyvauja mokymo priemonių ir lietuvių kalbos vadovėlių vertinimo konsultacijose. Jau penkerius metus rengia užduotis lietuvių kalbos olimpiadoms tautinių mažumų mokyklų mokiniams. Inga dalyvavo ES projekte ,,Gyvasis skaitymas“, skirtame mokinių skaitymo gebėjimų tobulinimui. Projekto metu patobulino žinias apie greitąjį, įtraukųjį skaitymą, IKT ir virtualiosios ugdymosi aplinkos naudojimą, tekstų kūrimą IT priemonėmis. Dirbo ir žurnaliste ,,Žolynų“ žurnalo redakcijoje. Ingos ugdytiniai dalyvauja įvairiuose edukaciniuose konkursuose, olimpiadose, socialinėse akcijose, projektinėse veiklose. ,,Šiuolaikiniai vaikai smalsūs, jiems svarbu tyrinėti ir išmėginti. Tiriamoji veikla įtraukia, atskleidžia mokinių talentus, gebėjimus, mokymasis tampa įdomus, efektyvus. Savo mokiniams primenu, kad kalba žmogui atveria daug kelių ir galimybių“, – sako mokytoja. – I. Kantas rašė: ,,Lietuvių kalba yra labai svarbi ir tai yra raktas nuo visų pasaulio paslapčių“. “

Laikosi nuostatos, jog įdomus, prasmingas, inovatyvus mokymas(is) gali būti malonumas.

Rima Kasperionytė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Rima Kasperionytė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, baigusi baigusi lietuvių filologijos bakalauro ir magistro studijas bei pradėjusi rašyti filologinės krypties disertaciją. Mokytoja priklauso rašytojo G. Kanovičiaus vardo literatūrinės premijos komisijai, yra publikavusi grožinių tekstų ir mokslinių bei publicistinių straipsnių. Šalia lituanistikos, itin domisi judaika, yra stažavusis Izraelyje, porą metų 1-9 klasių mokinius mokė hebrajų kalbos. Mokytoja yra aktyvi vaizduojamojo ir scenos meno vartotoja.

Laikosi nuostatos, kuria kartais laiškuose pasirašinėjo Juozas Tumas-Vaižgantas: “Totis viribus! (liet. Visomis išgalėmis!)”

Foto

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Ernesta Galdikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, turinti vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją, per 13 metų darbo patirtį yra dirbusi lietuviškoje bei tarptautinėje mokyklose. Vilniaus pedagoginiame universitete mokytoja Ernesta baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas bei įgijo literatūrologijos mokslų magistro laipsnį. Mokytoja nuolat ruošia mokinius tiek rajoniniams, tiek ir respublikiniams konkursams, ugdo jaunuosius žurnalistus, kartu su jais yra leidusi mokyklos laikraštį, organizavusi tarpmokyklinius debatus ir kitus renginius, yra pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) vertintoja. Į ugdymo procesą mokytoja visuomet žvelgia kaip į galimybių lauką – galimybę kasdien padėti augti ir tobulėti kitam, o kartu ir sau, galimybę būti ateities dalimi. Mokytojai svarbu, kad pamokose kiekvienas mokinys jaustųsi saugus ir svarbus bei žinotų būdus, kaip gali mokytis ir tobulėti.

Laikosi nuostatos, kad „ugdyti – reiškia perduoti kultūrą ir parengti žmogų, kad jis galėtų kūrybiškai joje dalyvauti – ne tik tinkamai vartoti kultūros gėrybes, bet ir gausinti jas,”- Meilė Lukšienė.

ELfoto-64-200x300

Matematikos mokytojas

Marius Zakarevicius

Matematikos mokytojas metodininkas, turintis 15 metų pedagoginio darbo patirtį. Įgijo matematikos mokytojo profesinę kvalifikaciją baigęs matematikos bakalauro studijas Vilniaus universitete. Savo veikloje nuolat ieško kaip tobulinti savo kvalifikaciją, įgyti naujos patirties, tad nevengia dalyvauti su ugdymo kokybės gerinimu susijusiuose projektuose. Mariui teko išbandyti jėgas dirbant autorių kolektyve ruošiant vadovėlį “Matematika Tau 12kl”, uždavinyną “Matematika tau 11kl”, leidinį “Matematikos užduotys 5kl.”. Yra dalyvavęs projektuose, kuriant interaktyvius mokomuosius objektus gimnazijoms, skaitmenines mokymo priemonės ir jų naudojimo metodiką. Marius domisi dinaminės matematikos programa Geogebra, yra įsitraukęs į Lietuvos Geogebra instituto veiklą, taip pat yra “Baltic & Nordic Geogebra Network” organizacinio komiteto narys.

Laikosi nuostatos, kad aš geras ir man sekasi, jūs geri ir jums sekasi.

Nino Bitchiashvili

Anglų kalbos mokytoja

Nino Bitchiashvili

„Erudito licėjaus” anglų kalbos mokytoja, turinti penkerių metų mokymo patirtį. Ji mokė anglų kalbos tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Šiuo metu Nino studijuoja politkos mokslus Vytauto Didžiojo universitete. Be to, ji labai susidomėjusi skirtingų kalbų mokymu ir mokymusi. Nino laisvai kalba trimis kalbomis ir šiuo metu, mokosi dar dviejų. Ji mano, kad mokytojas prisiima didžiulę atsakomybę mokinius įkvepdamas ir atverdamas jiems „minčių kelią”. Ji tiki, kad nuo paties jauniausio amžiaus svarbu mokinius vertinti rimtai ir turėti kiekvienam mokiniui parengtus individualius mokymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad ugdyti – tai vesti mokinius gerąja kryptymi ir atrasti juose tai, ką jie turi gražaus.

IMG_0104-1-scaled-200x300

Anglų kalbos mokytoja

Greta Kaikarytė

Anglų kalbos mokytoja, vertėja, redaktorė, įgijusi anglų filologijos bakalauro laipsnį Vilniaus Universitete. Sero Stenlio Velso stipendijos laureatė, baigusi Šekspyrologijos magistrantūros studijas su pagyrimu Šekspyro institute, Birminghemo Universitete. Greta pasižymi tvirta individualia asmenybe, geba kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, racionaliai spręsti problemas bei kurti tarpusavio ryšį su tarpkultūrine bendruomene. Kaip pedagogei, Gretai be galo svarbu kurti lygiavertį dialogą su vaikais, pažinti juos kaip augančias individualias asmenybes, dalintis ir įkvėpti meilę literatūrai bei mokslui

Laikosi nuostatos, kad atvirumas, pasitikėjimas, savirefleksija ir abipusis grįžtamasis ryšys ugdymo procese yra vienos svarbiausių vertybių.

image_6483441

Anglų kalbos mokytoja

Tatjana Alikova

Anglų kalbos mokytoja Tatjana apsigynė pedagoginių studijų baigiamąjį darbą bei įgijo pedagogo kvalifikaciją Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, kur šiuo metu baigia ir Anglų filologijos ir pedagogikos studijas. Tatjana taip pat yra baigusi Tietgen Bussines School studijas anglų kalba Danijoje. Paskutiniaisiais metais mokytoja kaupė patirtį dirbant su moksleiviais vienoje Vilniaus gimnazijų. Taip pat Tatjana turi ilgametę patirtį vedant individualias anglų kalbos pamokas Lietuvoje bei užsienyje.

Laikosi nuostatos, kad mokėjimas mokytis yra vienas iš esminių dalykų. O nuoširdus bendravimas, bendradarbiavimas, pagarba ir noras mokytis – atveria daug durų.

Karolis nuotrauka

Anglų kalbos mokytojas

Karolis Sinskas

Anglų kalbos mokytojas ir vertėjas Karolis Sinskas, 2011 m. baigė anglų kalbos vertimo studijas Kauno technologijos universitete ir įgijo anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnį. 2016 m. Kauno technologijos universitete baigė magistro studijas ir įgijo tarptautinio verslo magistro laipsnį.

Išbandęs save skirtingose veiklose Lietuvoje ir Londone, pedagogo kelią pradėjo 2019 m. kalbų mokykloje UAB „Kalba.lt“, kuomet suprato, jog mokydamas  ne tik dirba, bet ir mokosi. Anglų kalbos pradėjo mokyti priešmokyklinio amžiaus vaikus vaikų darželiuose, dėstė ir tebedėsto anglų kalbą suaugusiems grupėse ir individualiai, o 2020 m. rugsėjį prisijungė prie VšĮ „Robotikos akademija“ mokytojų komandos.  Karolis labai džiaugiasi, jog „Erudito licėjuje” jį sups dar didesnis būrys sumanių, smalsių ir mokytis norinčių vaikų, jaunuolių ir kolegų.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo jo socialinės ar finansinės padėties, turi teisę įgyti kokybišką išsilavinimą, būti išgirstas ir suprastas, o jo misija – padėti ir skatinti mokytis, siekti pačių geriausių rezultatų, ugdyti kūrybingus, veržlius, laisvus ir iššūkių nebijančius žmones.

IMG_3409-200x300

Prancūzų kalbos mokytoja

Gintarė Baciuškienė

Prancūzų kalbos mokytoja, švietimo srityje dirbanti jau 15 metų, įgijusi prancūzų kalbos ir didaktikos bakalauro bei magistro laipsnius, turinti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją. Gintarė yra reikli ir siekianti tobulėti, todėl nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose Lietuvoje bei Prancūzijoje, yra įvairių nacionalinių projektų komandos narė, veda metodinius mokymus Lietuvos mokytojams, yra tarptautinių DELF/DALF egzaminų vertintoja, o nuo 2020m. prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos viceprezidentė. Mokytojai labai svarbi bendradarbiavimu, komandiniu darbu ir partneryste grįsta aplinka, kurioje mokiniai atlikdami įvairias veiklas, natūraliai ir lengvai panaudotų kalbą.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas mokinys turi patirti sėkmę pamokoje, kad įgytų pasitikėjimo savo gebėjimais.

35135039_10155337156306816_5330557707193679872_n

Prancūzų kalbos mokytoja

Indrė Skramtai

Mokytoja yra baigusi Teisės bakalauro studijas, mokslus tęsė Vilniaus Universitete, kuriame įgijo ir prancūzų filologijos magistro laipsnį, vertimo žodžiu kvalifikaciją. Prancūzija, prancūzų kalba, kultūra, knygos, muzika ją supo nuo ankstyvos vaikystės.  Nuo vidurinės mokyklos laikų Indrė yra daugelio prancūzų kalbos konkursų, diktantų, olimpiadų laureatė.  Studijų metu pagal įvairias programas mokėsi Paryžiaus, Anžero, Strasbūro  universitetuose.  Dirbo laisvai samdoma prancūzų-lietuvių kalbų vertėja žodžiu valstybiniame ir privačiame sektoriuje. Stažavosi Europos Komisijos Vertimo žodžiu direktorate Briuselyje bei Europos Teisingumo Teismo Vertimo žodžiu direktorate Liuksemburge. Tapusi dviejų vaikų mama įsitikino, kad darbas su vaikais, jų ugdymas yra viena prasmingiausių veiklų, todėl su džiaugsmu ir įkvėpimu prisijungė prie „Erudito licėjaus“ mokytojų komandos.

Laikosi nuostatos, kad šeima suteikia vaikams šaknis, o mokykla – sparnus.

IMG_1484

Prancūzų kalbos mokytojas

Veslav Kuranovic

Prancūzų kalbos mokytojas įgyjęs ne vieną bakalauro ir magistro laipsnį, šiuo metu mokslų daktaro disertacijos kandidatas. Veslav poliglotas – moka 10 kalbų (anglų, lenkų, lietuvių, vokiečių, rusų, prancūzų, italų, kinų ir arabų), taip pat yra parašęs 30 mokslinės publikacijos straipsnių švietimo srityje. Mokytojas atliko stazuotę Kinijoje ir  dalyvavo „Erasmus+” švietimo vizite Bolonijoje, Italijoje.

ELfoto-53-200x300

Fizikos mokytoja – metodininkė

Aida Griškienė

Fizikos mokytoja yra atvira naujovėms, nuolat tobulėjanti tiek dalykinėje, tiek pedagoginėje srityje bei skatinanti mokinius stebėti ir tyrinėti gamtą. Aida turi net 24 metų fizikos mokymo mokykloje patirtį,  1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo fizikos ir astronomijos mokytojos kvalifikaciją, o 1996 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto magistrantūros studijas bei įgijo gamtos mokslų magistro laipsnį ir gimnazijos fizikos – astronomijos mokytojo kvalifikaciją. Mokytoja yra metodinio straipsnio „Spreadsheet‘s Scope of Application in School Physics“ bendraautorė. Straipsnis publikuotas 2-osios tarptautinės konferencijos „Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos“ rinktinių straipsnių leidinyje „Information technologies at school“ (2006 m.). 2015 m. stažavosi CERN – Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (Prancūzija, Šveicarija). Parengė metodinę medžiagą „Atomo sandaros ir elementariųjų dalelių tyrimo istorija“, kurią galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros (buvęs UPC) veikloje „Ugdymo SODAS“. Aida noriai dalijasi patirtimi, skaito pranešimus LFMA (Lietuvos fizikos mokytojų asociacija) konferencijose. Yra šios asociacijos narė ir LFMA Vilniaus skyriaus valdybos narė. Išleidusi keturias moksleivių laidas, palaikanti ryšį su buvusiais mokiniais ir net jų tėvais.

ELfoto-54-scaled-200x300

Chemijos ir biologijos mokytoja

Kristina Žekonytė

Kristina savo mokiniams yra pasiryžusi parodyti ne vien sunkiąją ir tiksliąją chemijos, gamtos mokslų pusę, bet ir padėti suvokti, kaip nuostabu žinoti, kas vyksta žmogaus organizme, gamtoje, technologiniuose procesuose. Įgijus gamtos mokslų bakalauro bei chemijos magistro laipsnius, Kristinai 2004 m. suteikta vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. Nuo 2012 metų dalyvauja Valstybinio chemijos egzamino darbų vertinime, o nuo 2017 metų Kristina yra vyresnioji vertintoja. Sėkmingai rengia mokinius chemijos olimpiadai. Mokytoja didžiuojasi 2018 m. gavusi VU chemijos ir geomokslų fakulteto padėkos raštą už mokinių sudominimą chemijos mokslu ir puikų mokinių paruošimą studijoms Vilniaus Universitete. Kristina dalyvauja ir atstovauja Lietuvos chemijos mokytojus Pabaltijo chemijos mokytojų organizuojamuose seminaruose Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje.

Laikosi nuostatos, kad vienintelis būdas būti tikrai laimingam – dirbti tai, kas labiausiai patinka ir mėgautis tuo, ką darai.

M. Rakauskas

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas

Marius Rakauskas

Mokytojas baigė biologijos bakalauro studijas ir įgijo pedagogo kvalifikaciją Vytauto Didžiojo universitete. Šiuo metu studijuoja magistrantūros studijų programoje „Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos“. Mokytojas yra dirbęs klasės auklėtoju, turi patirties dirbant su 5-12 kl. moksleiviais bei mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais. Marius ugdymo procese taiko aktyvius mokymo metodus, įvairius informacinių technologijų įrankius ir platformas, universalaus dizaino ugdymui principus, siekiant visų klasės mokinių įsitraukimo bei mokymosi sėkmės patyrimo. Domisi Lietuvos organizmų biologine įvairove, turi bestuburių gyvūnų kolekciją, kurią nuolat pildo. Tiki, kad gamta, biologija yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, todėl suprasti gamtoje ir mūsų kūne vykstančius procesus yra labai svarbu. Marius mano, kad jei mokytojas eina į darbą su džiaugsmu, šypsena veide, tiki savimi, tai juo patikės ir mokiniai.

Laikosi nuostatos, kad ugdymo procese labai svarbus mokymosi sėkmės patyrimas, kuris didina mokinių motyvaciją, savivertę, santykį su mokytojų, ugdo kompetencijas, gebėjimus bei skatina keliauti pirmyn.

ELfoto-56-200x300

Geografijos mokytojas

Mantas Karanauskas

Geografijos mokytojas, pastaruosius septynerius metus yra dirbęs vyresniuoju geografijos mokytoju 6–8 klasėse. Mantas yra atsakingas už mokinių savivaldą ir aktyviai organizuoja Jaunųjų keliautojų klubo veiklą. Mantas įsitikinęs, kad ne tik moko vaikus, bet ir iš jų daug išmoksta.

Laikosi nuostatos, kad dabar patirtis ir džiaugsmingos akimirkos kyla ne iš buvimo kalno viršūnėje, o iš laiko, praleisto lipant į kalną.

rbt

Geografijos mokytoja

Raimonda Aliulytė – Kaulavičienė

Geografijos mokytoja Raimonda yra baigusi geografijos bakalauro, aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistrantūros studijas bei mokyklos pedagogikos studijų programą. Mokytoja be galo mėgsta keliones, knygas, filmus ir savo mokomąjį dalyką. Geografijos mokslas apima įvairius gamtinius, kultūrinius, istorinius įvykius ir mokytojos tikslas yra parodyti mokiniams, koks nuostabus ir pilnas stebuklų yra mūsų pasaulis, o už jo ateitį esame kiekvienas atsakingas.

Laikosi nuostatos, kad mokykla ne rengia mokinius gyvenimui, o priešingai – mokykla jau dabar yra svarbi jų gyvenimo dalis.

ELfoto-61-1-200x300

Informacinių ir šiuolaikinių technologijų mokytoja

Jūratė Valatkevičienė

Informacinių bei šiuolaikinių technologijų mokytoja, turinti per 20 metų pedagoginio darbo patirtį, įgijusi matematikos bakalauro bei matematikos ir informatikos magistrantūros laipsnius tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete. Jūratė yra Logo entuziastė, viena iš Logo konkurso – olimpiados bei informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ pradininkių Lietuvoje. Jūratė yra daugelio vadovėlių bendraautorė.

Laikosi nuostatos, kad mokytojo darbas yra parodyti mokiniui kelius bei galimybes, palaikyti ir drąsinti žengiant pirmuosius žingsnius.

1-2-200x300

Ekonomikos ir verlsumo mokytojas

Nuno Lage

Mokytojas yra kilęs iš Portugalijos, įgijęs bakalauro laipsnį Braganzos politechnikos institute ir turizmo rinkodaros magistro laipsnį. Gyvenimą Lietuvoje jis pradėjo prieš 4 metus kaip turizmo dėstytojas Kauno kolegijoje, ten baigės magistro studijas. Nuno pradėjo savo darbo kelionę „Erudito licėjuje“, dirbdamas fotografijos ir video mokytoju bei vasaros ir rudens stovyklų organizatoriumi. Atvykęs į Vilnių, jis nusprendė gilinti savo verslumo žinias įvairiose tarptautinėse kompanijose.  Dabar Nuno grįžo į „Erudito licėjų” su dar gilesne patirtimi ir žiniomis valdymo ir verslo srityse.

Laikosi nuostatos, kad niekas nevyksta be priežasties ir sunkus darbas bei sąžiningumas yra raktas į sėkmę.

asta-baukute-82633947

Etikos ir teatro mokytoja

Asta Baukutė

Baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją,  dramos aktoriaus bakalauro ir teatro magistrantūros studijas, Asta yra sukaupusi ypatingai didelę ir reikšmingą patirtį teatre, televizijoje, kine, švietime. Asta turi ilgametę pedagoginę patirtį dirbant su įvairaus amžiaus vaikais mokyklose, vadovaujant teatro būreliams bei studijoms, taip pat kūrybiškumo, teatro stovykloms. Keturių vaikų mama nuolatos siekia įkvėpti jaunąją kartą būti savimi per nuolatines savęs paieškas, diskutuoja apie tolerancijos principus bei esmę. Asta moko vaikus bendravimo, viešo kalbėjimo, emocijų pažinimo ir raiškos, bendradarbiavimo, reflektavimo įgūdžių, kurie yra ypatingai reikšmingi mokinių dvasiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi.

Laikosi nuostatos, kad tik nebijodamas rizikuoti ir nugalėdamas visas baimes gali kurti ir būti savimi.

fbt

Fizinio lavinimo mokytoja

Jekaterina Levickė

Jekaterina Levickė – fizinio lavinimo mokytoja, kūno kultūros bakalauro studijas baigusi Vilniaus Pedagoginiame Universitete, taip pat yra įgijusi Europos sąjungos politikos ir viešojo administravimo magistro laipsnį Mykolo Romerio Universitete. Mokytoja yra Europos lengvosios atletikos čempionatų ir Pasaulio Universiadų dalyvė, Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės narė (2005-2011 m.), Lietuvos 800 m bėgimo čempionė (2007, 2008 m.), o 2008 m. mokytojai buvo suteiktas Lietuvos lengvosios atletikos sporto meistrės vardas. Mokytoja turi patirties treniruojant Lietuvos aklųjų riedulio rinktinę, tapusią Europos ir pasaulio čempionatų nugalėtojais.  Mokytoja yra treniravusi lengvosios atletikos studentus Lietuvos edukologijos universitete, taip pat dirbusi  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Kūno kultūros ir sportinio ugdymo metodininke. Nuo 2020 m. savanoriauja “Vaikų linijoje”.

Laikosi nuostatos, kad svarbiausia gyvenime – nebūti abejingam, tobulėti pačiam ir padėti tobulėti kitiems.

Frank Van Lieshout

Fizinio lavinimo mokytojas

Frank van Lieshout

Fizinio lavinimo ir sveikatingumo mokytojas Frank van Lieshout yra kilęs iš Olandijos. Nuo pat vaikystės jam patiko sportas ir laiko leidimas gamtoje. Universitete įgijo kūno kultūros išsilavinimą bei  sporto pedagogo kvalifikaciją. Per 10 metų patirtį jis dirbo sporto klubuose,įvairiose mokyklose, pradedant tradicinėmis mokyklomis, baigiant lauko bei mokyklomis, skirtomis specialiųjų poreikių vaikams. Mokytojas turi patirties ugdant vaikus nuo 4 iki 21 metų. Mokytojui Frank patinka bėgimas, bėgimas taku ir bėgimas su kliūtimis. Jis yra dalyvavęs Europos ir pasaulio čempionatuose. Be mokymo mokykloje, jis taip pat moko suaugusiuosius aktyvaus gyvenimo būdo sporto bendruomenėje, kurią jis įkūrė Vilniuje („Sportive locals“). Jo, kaip kūno kultūros mokytojo, vizija yra padėti vaikams rasti džiaugsmą sportuojant, supažindinant vaikus su kuo įvairesnėmis sporto šakomis, įskaitant naujas tendencijas ir netradicines sporto šakas. Mokytojas mano, kad sėkmės pagrindas yra laimė ir teigiama energija. 

Laikosi nuostatos, kad „aistra yra energija. Pajuskite jėgą, atsirandančią sutelkiant dėmesį į tai, kas jums labiausiai patinka.“

Vilte-P-1-200x300

Taikomųjų menų mokytoja

Viltė Pažėraitė

Taikomųjų menų mokytoja, baigusi Falmouth Universitetą, kuriame įgijo Animacijos ir VFX Bakalauro Laipsnį. Baigusi studijas pradėjo animuoti filmuką ‘The Currency of Kindness’, skirtą BBC Spotlight kanalui apie Koronaviruso pamokas. Viltė yra vedusi paskaitas mokiniams apie komandinį darbą ir viešąjį kalbėjimą. Taip pat organizavus renginius, savanoriavus Lietuvos Moksleivių Sąjungoje (LMS), kurioje buvo atsakinga už renginių organizavimą, vedimą ir dalyvių kortelių dizainą. Taip pat Viltė mokėsi Neurolingvistinio Programavimo, Psichologijos ir viešojo kalbėjimo Toastmasters klube. Viltė tikisi, jog įprastas dailės pamokas ji prikels naujam gyvenimui per animacijos disciplinos platybes ir grožį.

Laikosi nuostatos, kad viskas yra taip, kaip turi būti.

216835028_328980572297299_4107265759061837840_n

Menų ir technologijų mokytoja

Veronika Guželytė

Menų ir technologijų mokytoja Veronika Guželytė yra produkto dizainerė – dailės mokytoja, gimusi ir augusi pedagogų, muzikų šeimoje. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos dizaino abiturientė bei Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos džiazo skyriaus absolventė. Baigusi mokyklą planavo profesionalią saksofonistės karjerą Rygos muzikos akademijoje, tačiau nusprendė pasukti dizaino keliu. Yra įgijusi dizaino bakalauro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje bei mokyklos pedagogo kvalifikaciją Vilniaus universitete. Veronika stažavosi Lietuvos, Indijos ir Vokietijos mokyklose. Aktyvi tarpkultūrinio ugdymo atstovė, puoselėjanti kūrybines – tarpkultūrines veiklas kartu su Lietuvos ir užsienio mokyklomis. Ugdymo procese vadovaujasi Design Thinking, Lean metodologijomis bei įvairiomis kūrybiškumo technikomis. Veronika yra Stanfordo universiteto K12 lab d.school bendruomenės narė. 2021 m. mokytoja apdovanota Azijos – Europos fondo stipendija, už vystomą tarpkultūrinę mainų programą Lietuvos ir Indijos mokykloms.

Laikosi nuostatos, kad dizainas ir kūrybiškumas yra universalūs įrankiai, kuriais išmokę naudotis galime kurti geresnį pasaulį.

IMG_20201016_125124-200x300

Tikybos mokytojas

Julius Mališauskas

Tikybos mokytojas, 2002 metais baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijęs Religijų mokslų bakalaurą. Sėkmingai pradėjęs dirbti mokytoju Julius toliau tobulino savo žinias ir 2011 metais įgijo Vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  Šiuo metu Julius yra Mikalojaus, Visų Šventųjų, parapijos mokytojų metodinės grupės narys ir Šv. Teresės parapijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas. Tiki, kad gyvenimo prasmės paieškos būdingos kiekvienam ir visi ieško to, kas pripildo. Pamokose jam svarbiausia atrasti ryšį su mokiniu, kad mokinys pamokoje jaustųsi saugus, būtų atviras ir kritiškas.

Laikosi nuostatos, kad ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies.

Violeta Serbintienė

Muzikos mokytoja

Violeta Serbintienė

Violeta Serbintienė – muzikos mokytoja metodininkė, turinti 32 metų darbo patirtį priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programose. Mokytoja įgijo choro vadovės ir muzikos mokytojos kvalifikaciją Klaipėdos universitete. Būdama teatro, šokio ir muzikos mylėtoja, mokytoja Violeta šias meno šakas sujungė į miuziklo žanrą. Mokytojos sukurti miuziklai „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“, „Tavo Ana“, „Žaidžiame meilę pagal Šekspyrą“ ir kt. buvo pastebėti ir įvertinti respublikiniuose teatro konkursuose, rodyti LR Seime, Prezidentūroje, Trakų pilyje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir kitose Lietuvos scenose. Mokytoja aktyvi ir tarptautiniuose projektuose – Erasmus+ programos projekte „Life on stage“ mokytojos ir mokinių sukurti gatvės performansai buvo rodomi Madrido aikštėse, Ispanijoje. Mokytoja Violeta taip pat kuria skaitmeninį ugdymo turinį – el. pamokas, kuriomis naudojasi Lietuvos muzikos mokytojai.

Laikosi nuostatos, kad tikėjimas vaiko galimybėmis, abipusė pagarba ir abipusis pareigingumas, drąsa būti savimi, kūrybiškumas – tiesiausias kelias į mokymosi sėkmę.

Dovaldė

Muzikos mokytoja

Dovaldė Ulčinaitė

VDU muzikos akademijoje baigusi atlikimo meną – džiazo vokalą, mokytoja Dovaldė trejus metus dirba vokalo, pianino ir muzikos mokytoja. Mokydama įvairaus amžiaus mokinius, mokytoja iš jų semiasi kasdienio pozityvumo ir juo dalijasi su aplinkiniais. Taip pat Dovaldė yra kelių populiarių muzikinių TV šou dalyvė, pritariančioji vokalistė. Scenos drąsa ir puikūs bendravimo įgūdžiai įgyti koncertuojant, Dovaldei leidžia visapusiškai ugdyti mokinius. Pamokų metu mokytoja siekia, jog kiekvienas vaikas įveiktų savo baimes, perliptų vidinius barjerus ir išlaisvintų save įvairiausiomis prasmėmis.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas vaikas turi begalinį troškimą veikti, o mokytojas turi padėti jį išlaisvinti.