Pagrindinė mokykla

Andrew-Hennigan-Photo-200x300

Tarptautinio bakalaureato programos vadovas, Tarptautinio bakalaureato (IBDP) programos koordinatorius Kaune

Andrew Hennigan

Turėdamas beveik dvidešimties metų mokytojo patirtį, iš kurių – net dvylikos metų IBDP chemijos ir Kembridžo IGCSE mokslų dėstymo patirtį, Andrew tikisi, galėsiantis prisidėti prie sėkmingo Erudito Licejaus tarptautinės programos plėtojimo.

Baigęs Jungtinės Karalystės Astono universitetą, įgijęs Taikomosios Chemijos bakalauro laipsnį, Andrew daugelį metų dirbo mokslininku. Vėliau jis persikvalifikavo į mokytojus ir tapo septintąja iš eilės mokytojų karta savo šeimoje. Taikydamas energingą požiūrį į mokymą ir gebėdamas panaudoti konkrečius savo darbo chemijos pramonėje pavyzdžius, Andrew moka įtraukti, sudominti ir motyvuoti savo mokinius. Tai patvirtina moksleivių apklausos bei padidėjęs chemijos mokomojo dalyko pasirinkimas beveik kiekvienoje mokykloje, kurioje jis yra dirbęs. Moksliniai tyrimai yra neatsiejama to, kuo jis yra šiandien, dalis. Todėl Andrew stengiasi neatsilikti nuo technologijų ir švietimo naujovių.

Pagrindinių klasių moksleivius Andrew per savo mokytojavimo metus mokė chemijos, fizikos, bendrųjų mokslų bei dėstė IB Žinių Teorijos kursą. Andrew asmeninė ugdymo filosofija paremta žinojimu, jog pastangos veda į sėkmę. Tai taikoma ir jo pamokose, kur kiekvienam moksleiviui Andrew teikia geriausią įmanomą pagalbą, bet tuo pačiu jiems primena, kad kiekvienam pasiseks, jei jis turės teisingą požiūrį. Tyrimai rodo, kad tarp intelekto ir egzamino rezultatų yra tik maža koreliacija, todėl visi mokiniai, turėdami tinkamą paskatinimą ir motyvaciją, gali pasiekti savo užsibrėžtų tikslų.

Dėstęs Didžiojoje Britanijoje, Malaizijoje, Salvadore, Bratislavoje ir Tailande, Andrew dabar nori atsiduoti mokyklai, kurioje atmosfera – rūpestinga ir kurioje jis galėtų įnešti svarų akademinį indėlį.

Jis tvirtai tiki, kad švietimas nėra vien tik galvos užpildymas faktais, tai, visų pirma, yra mokymąsis mąstyti, pasitikėjimas savimi diegiant naujas idėjas, gebėjimas bandyti dar kartą, jei idėja nepavyko!

anselm_uwe-1-200x300

Tarptautinio bakalaureato (IBDP) programos koordinatorius Vilniuje

Uwe G. Anselm

Uwe yra baigęs Drexelio universitetą Filadelfijoje, kur įgijo Statybos Inžinerijos bakalauro laipsnį. Jis taip pat yra įgijęs ir Laisvųjų Menų magistro diplomą Stony Brook universitete, Niujorke, JAV. Uwe taip pat studijavo matematiką Berlyne, Vokietijoje. Vėliau jis dirbo mokytoju ir daugiau nei 20 metų mokė matematikos vyresniųjų klasių moksleivius. Uwe specializuojasi kompiuterių moksle: programavime ir robotikoje. Be to, jis turi daugiau nei 7 metų IB matematikos mokytojavimo patirtį.

Matematika yra Uwe pašaukimas ir jis mėgaujasi dalindamasis šiuo mokslu su savo mokiniais.

ELfoto-71-scaled-200x300

Pagrindinių klasių programos vadovas ir istorijos mokytojas

Gražvydas Kaškelis

Istorijos – etikos mokytojas, 2008 m. įgijęs istorijos bakalauro laipsnį. Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose Olandijoje, Lenkijoje, Latvijoje. Domisi svietimo naujienomis, taiko naujausius mokymo metodus. Gražvydas dalyvavo standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimo procese, yra įvairiausių seminarų lektorius. Mokytojas domisi sportu, gamta, fotografija. Džiaugiasi turimas žinias, susijusias su pomėgiais, galintis perteikti jaunajai kartai. Aktyviai keliauja, yra suorganizavęs keliolika mokinių ekskursijų į užsienį, aplankant mokslo centrus ar įdomius istorinius objektus.

Laikosi nuostatos, jog vienas svarbiausių dalykų – sudominti mokinį mokomuoju dalyku, tada ir mokymasis tampa lengvesnis.

ELfoto-57-200x300

Projektinės veiklos koordinatorė ir lietuvių kalbos mokytoja

Sigita Malmyga

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, VBE vertintoja, turinti 12 metų pedagoginio darbo patirties. Pedagogo kvalifikaciją įgijo pabaigusi bakalauro studijas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete, o magistrantūrą studijavo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros katedroje. Sigita įsitikinusi, jog darbas mokykloje yra ypatingas, reikalaujantis įvairių mokytojo žinių ir gebėjimų, nes vaikai yra nepaprastai smalsūs, sumanūs, trokšta išbandyti save, todėl darbe su jaunąja karta būtinos ne tik dalyko žinios, bet ir daugybė kitų kompetencijų. Tiki, jog mokytojas yra padėjėjas, galintis atrasti ar nukreipti moksleivių potencialą, todėl nuolatos sąmoningai siekia asmeninio ir profesinio tobulėjimo, nesiliauja mokytis pati, kad galėtų mokyti kitus. Sigita lietuvių kalbos dalyku žavisi dėl jo universalumo: „lietuvių kalbos pamokos yra ne tik tekstų, kontekstų, gramatikos kategorijų ar sintaksinių figūrų mokymasis. Tai yra kompleksiško požiūrio į įvairius kultūrinius, socialinius, istorinius reiškinius, vertybių sistemos visuma. Juk literatūra sintetina visus menus, o tekstas reikalingas bet kurioje gyvenimo srityje“, – sako mokytoja.

Laikosi nuostatos, jog gyvenimas – mokykla, kurioje kiekvienas turi galimybę atrasti savo beribius talentus ir džiaugtis gyvenimo dovanomis.

IMG_5105-scaled-200x300

Lietuvių kalbos mokytoja

Inga Motiejūnienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, turinti 24 metų pedagoginio darbo patirtį. 1997 m. baigė studijas Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultete, o nuo 2001 m. Ingai suteikta vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. Mokytoja yra PUPP vertintoja, ne kartą buvo išrinkta mokyklos tarybos pirmininke, vadovavo mokytojų metodinei grupei. Dalyvauja mokymo priemonių ir lietuvių kalbos vadovėlių vertinimo konsultacijose. Jau penkerius metus rengia užduotis lietuvių kalbos olimpiadoms tautinių mažumų mokyklų mokiniams. Inga dalyvavo ES projekte ,,Gyvasis skaitymas“, skirtame mokinių skaitymo gebėjimų tobulinimui. Projekto metu patobulino žinias apie greitąjį, įtraukųjį skaitymą, IKT ir virtualiosios ugdymosi aplinkos naudojimą, tekstų kūrimą IT priemonėmis. Dirbo ir žurnaliste ,,Žolynų“ žurnalo redakcijoje. Ingos ugdytiniai dalyvauja įvairiuose edukaciniuose konkursuose, olimpiadose, socialinėse akcijose, projektinėse veiklose. ,,Šiuolaikiniai vaikai smalsūs, jiems svarbu tyrinėti ir išmėginti. Tiriamoji veikla įtraukia, atskleidžia mokinių talentus, gebėjimus, mokymasis tampa įdomus, efektyvus. Savo mokiniams primenu, kad kalba žmogui atveria daug kelių ir galimybių“, – sako mokytoja. – I. Kantas rašė: ,,Lietuvių kalba yra labai svarbi ir tai yra raktas nuo visų pasaulio paslapčių“. “

Laikosi nuostatos, jog įdomus, prasmingas, inovatyvus mokymas(is) gali būti malonumas.

ELfoto-64-200x300

Matematikos mokytojas

Marius Zakarevicius

Matematikos mokytojas metodininkas, turintis 15 metų pedagoginio darbo patirtį. Įgijo matematikos mokytojo profesinę kvalifikaciją baigęs matematikos bakalauro studijas Vilniaus universitete. Savo veikloje nuolat ieško kaip tobulinti savo kvalifikaciją, įgyti naujos patirties, tad nevengia dalyvauti su ugdymo kokybės gerinimu susijusiuose projektuose. Mariui teko išbandyti jėgas dirbant autorių kolektyve ruošiant vadovėlį “Matematika Tau 12kl”, uždavinyną “Matematika tau 11kl”, leidinį “Matematikos užduotys 5kl.”. Yra dalyvavęs projektuose, kuriant interaktyvius mokomuosius objektus gimnazijoms, skaitmenines mokymo priemonės ir jų naudojimo metodiką. Marius domisi dinaminės matematikos programa Geogebra, yra įsitraukęs į Lietuvos Geogebra instituto veiklą, taip pat yra “Baltic & Nordic Geogebra Network” organizacinio komiteto narys.

Laikosi nuostatos – Aš geras ir Man sekasi, Jūs geri ir Jums sekasi.

ELfoto-63-scaled-200x300

Matematikos mokytojas

Tomas Silvanavičius

Matematikos mokytojas, įgijęs matematikos ir informatikos magistrantūros laipsnį su mokytojo kvalifikacija Vilniaus universitete, savo mokytojavimo kelią pradėjo 2012 m. Turi reikšmingos pedagoginės patirties dirbant su 5 – 12 klasių mokiniais, studentais bei andragoginės patirties dirbant su suaugusiais. Tomas yra pirmojo Lietuvoje matematikos elektroninio vadovėlio 5 kl. bendraautorius (2018 m.). Aktyviai sportuoja, ypatingai daug dėmesio skiria krepšiniui, kurį mėgėjų lygose žaidžia jau 10 metų.

Laikosi nuostatos, jog mokytojas mokiniui turi būti draugas, bet ne bičiulis. Šis požiūris leidžia atrasti ryšį su mokiniu ir rasti raktą į bendradarbiavimo sėkmę.

Nino Bitchiashvili

Anglų kalbos mokytoja

Nino Bitchiashvili

Erudito licėjaus anglų kalbos mokytoja, turinti penkerių metų mokymo patirtį. Ji mokė anglų kalbos tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Šiuo metu Nino studijuoja politkos mokslus Vytauto Didžiojo universitete. Be to, ji labai susidomėjusi skirtingų kalbų mokymu ir mokymusi. Nino laisvai kalba trimis kalbomis ir šiuo metu, mokosi dar dviejų. Ji mano, kad mokytojas prisiima didžiulę atsakomybę mokinius įkvepdamas ir atverdamas jiems “minčių kelią”. Ji tiki, kad nuo paties jauniausio amžiaus svarbu mokinius vertinti rimtai ir turėti kiekvienam mokiniui parengtus individualius mokymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad ugdyti – tai vesti mokinius geraja kryptymi ir atrasti juose tai, ką jie turi gražaus.

IMG_0104-1-scaled-200x300

Anglų kalbos mokytoja

Greta Kaikarytė

Anglų kalbos mokytoja, vertėja, redaktorė, įgijusi anglų filologijos bakalauro laipsnį Vilniaus Universitete. Sero Stenlio Velso stipendijos laureatė, baigusi Šekspyrologijos magistrantūros studijas su pagyrimu Šekspyto institute, Birminghemo Universitete. Greta pasižymi tvirta individualia asmenybe, geba kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, racionaliai spręsti problemas bei kurti tarpusavio ryšį su tarpkultūrine bendruomene. Kaip pedagogei, Gretai be galo svarbu kurti lygiavertį dialogą su vaikais, pažinti juos kaip augančias individualias asmenybes, dalintis ir įkvėpti meilę literatūrai bei mokslui

Laikosi nuostatos, kad atvirumas, pasitikėjimas, savirefleksija ir abipusis grįžtamasis ryšys ugdymo procese yra vienos svarbiausių vertybių.

Karolis nuotrauka

Anglų kalbos mokytojas

Karolis Sinskas

Anglų kalbos mokytojas ir vertėjas Karolis Sinskas, 2011 m. baigė anglų kalbos vertimo studijas Kauno technologijos universitete ir įgijo anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnį. 2016 m. Kauno technologijos universitete baigė magistro studijas ir įgijo tarptautinio verslo magistro laipsnį.

Išbandęs save skirtingose veiklose Lietuvoje ir Londone, pedagogo kelią pradėjo 2019 m. kalbų mokykloje UAB „Kalba.lt“, kuomet suprato, jog mokydamas  ne tik dirba, bet ir mokosi. Anglų kalbos pradėjo mokyti priešmokyklinio amžiaus vaikus vaikų darželiuose, dėstė ir tebedėsto anglų kalbą suaugusiems grupėse ir individualiai, o 2020 m. rugsėjį prisijungė prie VšĮ „Robotikos akademija“ mokytojų komandos.  Karolis labai džiaugiasi, jog „Erudito licėjuje” jį sups dar didesnis būrys sumanių, smalsių ir mokytis norinčių vaikų, jaunuolių ir kolegų.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo jo socialinės ar finansinės padėties, turi teisę įgyti kokybišką išsilavinimą, būti išgirstas ir suprastas, o jo misija – padėti ir skatinti mokytis, siekti pačių geriausių rezultatų, ugdyti kūrybingus, veržlius, laisvus ir iššūkių nebijančius žmones.

IMG_3409-200x300

Prancūzų kalbos mokytoja

Gintarė Baciuškienė

Prancūzų kalbos mokytoja, švietimo srityje dirbanti jau 15 metų, įgijusi prancūzų kalbos ir didaktikos bakalauro bei magistro laipsnius, turinti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją. Gintarė yra reikli ir siekianti tobulėti, todėl nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose Lietuvoje bei Prancūzijoje, yra įvairių nacionalinių projektų komandos narė, veda metodinius mokymus Lietuvos mokytojams, yra tarptautinių DELF/DALF egzaminų vertintoja, o nuo 2020m. prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos viceprezidentė. Mokytojai labai svarbi bendradarbiavimu, komandiniu darbu ir partneryste grįsta aplinka, kurioje mokiniai atlikdami įvairias veiklas, natūraliai ir lengvai panaudotų kalbą.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas mokinys turi patirti sėkmę pamokoje, kad įgytų pasitikėjimo savo gebėjimais.

ELfoto-53-200x300

Fizikos mokytoja

Aida Griškienė

Fizikos mokytoja metodininkė, turinti 24 metų fizikos mokymo mokykloje patirtį. 1995 m. baigus Vilniaus pedagoginį universitetą mokytojai suteikta fizikos ir astronomijos mokytojos kvalifikacija, o 1996 m. baigus Vilniaus pedagoginio universiteto magistrantūros studijas, įgytas gamtos mokslų magistro laipsnis ir gimnazijos fizikos ir astronomijos mokytojo kvalifikacija. Mokytoja yra metodinio straipsnio „Spreadsheet‘s  Scope of Application in School  Physics“ bendraautorė. Straipsnis publikuotas 2-osios tarptautinės konferencijos „Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos“ rinktinių straipsnių leidinyje „Information technologies at school“ (2006 m.). 2015 m. stažavosi CERN – Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (Prancūzija, Šveicarija). Parengė metodinę medžiagą „Atomo sandaros ir elementariųjų dalelių tyrimo istorija“, kurią galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros(buvęs UPC) veikloje „Ugdymo SODAS“. Aida yra atvira naujovėms, nuolat tobulėjanti tiek dalykinėje, tiek pedagoginėje srityje. Skatina mokinius stebėti ir tyrinėti gamtą. Noriai dalijasi patirtimi, skaito pranešimus LFMA (Lietuvos fizikos mokytojų asociacija) konferencijose. Yra šios asociacijos narė ir LFMA Vilniaus skyriaus valdybos narė. Išleidusi keturias moksleivių laidas, palaikanti ryšį su buvusiais mokiniais ir net jų tėvais.

Laikosi nuostatos, kad mokiniai mokytoju tikėtų taip, kad net galėtų pasitikėti.

ELfoto-54-scaled-200x300

Chemijos bei gamtos ir žmogaus mokytoja

Kristina Žekonytė

Įgijusi gamtos mokslų bakalauro bei chemijos magistro laipsnius, Kristinai 2004 m. suteikta vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. Nuo 2012 metų dalyvauja Valstybinio chemijos egzamino darbų vertinime, o nuo 2017 metų Kristina yra vyresnioji vertintoja. Sėkmingai rengia mokinius chemijos olimpiadai. Mokytoja didžiuojasi 2018 m. gavusi VU chemijos ir geomokslų fakulteto padėkos raštą už mokinių sudominimą chemijos mokslu ir puikų mokinių paruošimą studijoms Vilniaus Universitete. Kristina dalyvauja ir atstovauja Lietuvos chemijos mokytojus Pabaltijo chemijos mokytojų organizuojamuose seminaruose Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Savo mokiniams siekia parodyti ne vien sunkiąją ir tiksliąją chemijos, gamtos mokslų pusę, bet ir padėti suvokti, kaip nuostabu žinoti kas vyksta žmogaus organizme, gamtoje, technologiniuose procesuose.

Laikosi nuostatos, jog vienintelis būdas būti iš tiesų patenkintam – dirbti tai, ką manai esant nuostabiu darbu. O vienintelis būdas dirbti nuostabų darbą – mėgti tai ką darai.

1-7-scaled-200x300

Biologijos ir gamtos mokytoja

Irma Balsevičienė

Komunikabili, kūrybinga, siekianti tobulėti – taip galima apibūdinti Irmą. Baigusi gamtos bakalauro studijas, bei biologijos magistro studijas ji siekė tobulėti, todėl nusprendė įgyti biologijos vyr. mokytojo kvalifikaciją. Mokytojai svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas, kad mokiniai, atlikdami įvairias veiklas, teorines žinias mokėtų taikyti praktiškai kasdieniame gyvenime. Kaip pati teigia: „Praktika būtina, norint ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybingumą  bei savarankiškumą. Skatinimas siekti užsibrėžtų tikslų leidžia atsiskleisti mokiniui kaip unikaliai asmenybei su savomis išskirtinomis savybėmis. Suvokimas, kad meilė, pagarba, dėmesys, atsakomybė – tai yra vertybės, kurias žmogus turi taikyti ne tik kitam žmogui, bet ir visam gamtos pasauliui, kelia žmogaus savimonę ir savivertę.”

Laikosi nuostatos: Gamta nėra žmogaus turtas, o žmogus yra tik gamtos dalelė.

ELfoto-56-200x300

Geografijos mokytojas

Mantas Karanauskas

Geografijos mokytojas, pastaruosius septynerius metus dirbantis 6 – 8 klasių geografijos vyresniuoju mokytoju. Mantas yra atsakingas už mokinių savivaldą, aktyviai organizuoja Jaunųjų keliautojų klubo veiklas. Mantas įsitikinęs, jog ne tik moko vaikus, bet ir pats iš jų labai daug mokosi.

Laikosi nuostatos, jog daugiausia patirties ir džiugių akimirkų suteikia ne buvimas kalno viršūnėje, o laikas, praleistas kopiant į kalną.

ELfoto-61-1-200x300

Informacinių ir šiuolaikinių technologijų mokytoja

Jūratė Valatkevičienė

Informacinių bei šiuolaikinių technologijų mokytoja, turinti per 20 metų pedagoginio darbo patirtį, įgijusi matematikos bakalauro bei matematikos ir informatikos magistrantūros laipsnius tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete. Jūratė yra Logo entuziastė, viena iš Logo konkurso – olimpiados bei informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ pradininkių Lietuvoje. Jūratė yra daugelio vadovėlių bendraautorė.

Laikausi nuostatos, jog mokytojo darbas yra parodyti mokiniui kelius bei galimybes, palaikyti ir drąsinti žengiant pirmuosius žingsnius.

1-2-200x300

Verslumo mokytojas

Nuno Lage

Iš Portugalijos atvykęs mokytojas, bakalauro laipsnį įgijo Bragansos politechnikos institute ir tęsė magistro studijas turizmo rinkodaros srityje.  Gyvenimą Lietuvoje pradėjo prieš 4 metus, būdamas turizmo dėstytoju  „Kauno kolegijoje“, magistro studijų pabaigoje. Savo darbo kelionę „Erudito“ licėjuje Nuno pradėjo Kaune, dirbdamas fotografijos ir vaizdo įrašo mokytoju bei vasaros ir rudens stovyklos organizatoriumi. Atvykęs į Vilnių nusprendė gilinti verslumo žinias įvairiuose tarptautinėse įmonėse, o paskui savo karjerą tęsė kaip lauko programų inžinierius. Dabar Nuno vėl grįžo į „Erudito“ komandą, turėdamas gilesnę patirtį ir žinias verslo vadybos ir verslo srityse.

Laikosi nuostatos: Viskas, kas nutinka tavo gyvenime, nutinka ne be priežasties.

ELfoto-67-200x300

Fizinio lavinimo mokytojas

Regimantas Lukoševičius

Fizinio lavinimo ir sveikatingumo mokytojas – treneris, įgijęs mokytojo/trenerio specialybę bei sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį Kauno Kūno Kultūros Akademijoje. Pradėjęs sėkmingai dirbti mokytoju bei treneriu Regimantas ir toliau tęsė studijas Vilniaus Universitete bei 2009 m., kur baigė verslo vadybos magistrantūros programą. 2009-ais metais įrengė karate salę, vienoje iš prestižinių Vilniaus mokyklų, kur tęsė pradėtą trenerio, o vėliau ir mokytojo darbą. Šiuo metu Regimantas yra 2 KYU (rudas diržas). Pastaruoju laikotarpiu, Regimantas atrado ir Muay Thay, TRX, funkcines ir kitas jėgos, ištvermės bei sveikatą stiprinančias treniruotes, kaip kalanetika, pilate, joga, kuri sujungia kūną ir sielą, padeda atsipalaiduoti. Regimantas yra LRS visuomeninis patarėjas sporto, švietimo klausimais. Dalyvauja LR Švietimo ir Mokslo Ministerijos veikloje, kuriant sveikatingumo programą mokytojams. Regimantas didžiuojasi ir puikiais apdovanojimai: Karate kyokushin suaugusių varžybose „Salės ženklas“ prizininkas (2007- 2008); Dziudo varžybų dalyvis ir nugalėtojas (jaunučių ir jaunių grupėse); Krašto apsaugos tarnybos, Respublikinių varžybų, kovinio kliūčių ruožo su šaunamuoju ginklu daugkartinis prizininkas ir čempionas.

Laikosi nuostatos, jog sveikata dar ne viskas, be sveikatos viskas yra niekas!

Vilte-P-1-200x300

Taikomųjų menų mokytoja

Viltė Pažėraitė

Taikomųjų menų mokytoja, baigusi Falmouth Universitetą, kuriame įgijo Animacijos ir VFX Bakalauro Laipsnį. Baigusi studijas pradėjo animuoti filmuką ‘The Currency of Kindness’, skirtą BBC Spotlight kanalui apie Koronaviruso pamokas. Viltė yra vedusi paskaitas mokiniams apie komandinį darbą ir viešąjį kalbėjimą. Taip pat organizavus renginius, savanoriavus Lietuvos Moksleivių Sąjungoje (LMS), kurioje buvo atsakinga už renginių organizavimą, vedimą ir dalyvių kortelių dizainą. Taip pat Viltė mokėsi Neurolingvistinio Programavimo, Psichologijos ir viešojo kalbėjimo Toastmasters klube. Viltė tikisi, jog įprastas dailės pamokas ji prikels naujam gyvenimui per animacijos disciplinos platybes ir grožį.

Laikosi nuostatos: Viskas yra taip, kaip turi būti.

127872631_434804044350875_607655627302752012_n-200x300

Muzikos mokytoja

Girmantė Bubelytė

Baigusi Vytauto Didžiojo universiteto meno bakalauro studijas, toliau jas tęsia magistrantūroje. Ji taip pat mokosi džiazo akademijoje Kaune, kur plečia suvokimą bei praktinę patirtį muzikos srityje. Pedagogės karjerą pradėjo prieš 3 metus, vedė muzikos užsiėmimus Kauno ir Vilniaus darželiuose bei mokyklose, taip pat veda privačias fortepijono bei akordeono pamokas. Yra dirbusi muzikos terapeute su specialiųjų poreikių vaikais.

Girmantė džiaugiasi, galimybe dirbti ir dalintis savo patirtimi su jaunais, talentingais ir motyvuotais  „Erudito licėjaus” moksleiviais.

IMG_20201016_125124-200x300

Tikybos mokytojas

Julius Mališauskas

Tikybos mokytojas, 2002 metais baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijęs Religijų mokslų bakalaurą. Sėkmingai pradėjęs dirbti mokytoju Julius toliau tobulino savo žinias ir 2011 metais įgijo Vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  Šiuo metu Julius yra Mikalojaus, Visų Šventųjų, parapijos mokytojų metodinės grupės narys ir Šv. Teresės parapijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas. Tiki, kad gyvenimo prasmės paieškos būdingos kiekvienam ir visi ieško to, kas pripildo. Pamokose jam svarbiausia atrasti ryšį su mokiniu, kad mokinys pamokoje jaustųsi saugus, būtų atviras ir kritiškas.

Laikosi nuostatos: Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies.