Pradinė mokykla

Erudito licėjaus mokytoja Talia Shaban Cambridge

Tarptautinės Kembridžo programos pradinių klasių koorinatorė

Talia Shaban

Pirmos tarptautinės klasės vadovė, kūrybiškumu, mokymu(si) ir pagalba kitiems domisi nuo mažens. Suvokus, jog mokytojavimas leis jai sujungti šias tris aistras, Talia suprato atradusi savo karjeros kelią. Bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusi Pietų Afrikos universitete, Talia pradėjo dirbti pradinių klasių mokytoja Herzlia Weizmann pradinėje mokykloje, Keiptaune. Augant profesinėje srityje Talios smalsumas paskatino ją ieškoti progresyvesnės ir daugialypės mokymo aplinkos. Talia tikisi ir toliau stiprinti savo, kaip pedagogės, kompetencijas ir išplėsti įgūdžius, kad mokiniams mokymosi procesas b8t7 lengvas, bet tuo pačiu apimantis XXI amžiaus įgūdžius ir paruošiantis moksleivius būti globaliai mąstančiais, žingeidžiais ir kūrybingais.

Talia laikosi nuostatos, kad ugdyme svarbiausia, jog studentas būtų pačiame mokymosi proceso centre ir galėtų priimti savarankiškus bei atsakingus sprendimus. „Atjauta, empatija, tolerancija ir gerumas – man yra svarbiausios vertybės, todėl noriu paskatinti ir savo mokinius ugdyti šias asmenines savybes.“ –  sako Talia.

Merle-Lange-200x300

Pradinių klasių Tarptautinės Kembridžo programos mokytoja

Merle Lange

Merle gimė Vokietijoje, išsilavinimą įgijo Švedijoje ir Danijoje, yra dirbusi Tanzanijoje bei Naujoje Zelandijoje. Noras ugdyti jaunąją kartą ją paskatino studijuoti ir įgyti Tarptautinį mokytojo išsilavinimą. Aukštojo mokslo diplomą Merle įgijo su pagyrimu Absalono universiteto koledže (Danija). Dar studijuodama Merle susidomėjo skandinavų tarptautinio mokymo požiūriu: „tikiu, kad į mokinį orientuotas mokymas yra labai svarbus, juk kiekvienas besimokantysis – unikalus. Esu didelė diferencijuoto ugdymo šalininkė.“ – sako Merle.  Ji taip pat yra projektais grįsto, su realaus gyvenimo kontekstu sietino, ugdymo entuziastė: „aš noriu, kad mano moksleiviai taptų kūrybingais, savarankiškais mąstytojais ir smalsiais, atvirais žmonėmis”.

Merle tiki, kad jos klasėje visi vaikai jausis gerbiami ir laukiami.

David-Brison-photo-200x300

Tarptautinės Kembridžo programos koordinatorius

David Brisson

David dievina darbą su vaikais ir džiaugiasi galėdamas padėti jiems augti bei tobulėti. David tvirtai tiki atjautos, sąžiningumo bei drąsos – XXI amžiaus asmenybėms būtinų charakterio savybių, galia. Jis tikisi, kad dirbdamas katu su vaikais, jie padės vieni kitiems suprasti ir pritaikyti šias vertybes kasdieniame gyvenime.

Dirbęs įvairiose švietimo įstaigose, David yra įgijęs daug darbo patirties bei turi aiškią viziją, kaip atrodo puiki mažo vaiko poreikiams pritaikyta mokymosi klasė ir kaip ją sukurti.

ELfoto-59-200x300

Pradinių klasių mokytoja

Jurga Smulskienė

Pradinių klasių mokytoja, turinti 20 metų patirtį pradiniame ir ikimokykliniame ugdyme. Lietuvos edukologijos universitete baigė pradinio ugdymo pedagogikos studijas, vėliau- įgijo švietimo kokybės vadybos magistro laipsnį, stažavosi Austrijoje. Dirbdama pradinėje mokykloje derino pradinių klasių mokytojos ir direktoriaus pavaduotojos pareigas, kelerius metus vadovavo moderniai ikimokyklinio ugdymo įstaigai. Mokytoja puikiai išmano kritinio mąstymo ugdymą, domisi inovatyviomis ugdymo metodikomis ir menais.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas vaikas yra unikalus ir talentingas, todėl kuria tokią aplinką, kurioje vaiko galios ir gebėjimai skleidžiasi bei auga.

ELfoto-58-200x300

Pradinių klasių mokytoja

Laima Pėtelienė

Pradinių klasių mokytoja, trijų vaikų mama, turinti daugiau nei 22 metų pedagoginio darbo patirtį. Marijampolės aukštesniojoje pedagogikos mokykloje įgijusi pradinio ugdymo ir muzikos pedagogės specialybę, vėliau baigė ir Šiaulių Universiteto pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą bei įgijo socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Skiria labai daug dėmėsio darbo su mokiniais individualizavimui, gebėjimų atskleidimui bei kūrybai, naujų metodų, informacinių technologijų taikymui pamokose. Paskutiniu metu Laima dalyvavo prevencijų netradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės terapiją, įgyvendinimo projekte, baigė asmenybės ugdymo modelio taikymo panaudojant dailės terapiją kursą. Laima – ilgametė Lietuvos skautų organizacijos bendruomenės narė, subūrusi ne vieną skautų būrelį.

Laikosi nuostatos, jog mokytojo misija – prisidėti prie visapusiško vaiko asmenybės tobulėjimo. Todėl svarbu ne tik rezultatų siekimas pamokose, bet ir mokinių skatinimas atrasti save meninėse, projektinėse veiklose, įvairiuose mokyklos, miesto ir respublikos olimpiadose, konkursuose.

MG_9883-2-scaled-200x300

Pradinių klasių mokytoja

Ieva Čepaitytė

Pradinių klasių mokytoja, įgijusi pradinio ugdymo specialybę Lietuvos Edukologijos universitete. Nuo tada Ievos profesinis kelias yra lyg nuoseklus augimas, kurį 11 metų lydi savanorystė vaikų dienos centruose, maltiečių organizacijoje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre bei vadovavimas jaunimo grupėms. Ieva, pasitelkdama patyriminius ugdymo metodus, siekia savo mokiniams atskleisti tikrąjį gyvenimo grožį – kada nereikia bijoti savo turimų emocijų, naujų žinių klodų bei naujų išbandymų.

Laikosi nuostatos, kad tik klysdami ir pažindami galime pamatyti visas gyvenimo spalvas.

ELfoto-60-200x300

Pradinių klasių mokytoja

Jolanta Derkač

Pradinių klasių mokytoja įgijusi Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją. Turinti 24 metų pedagoginio darbo patirtį, gebanti puikiai bendrauti ir veikti tarpkultūrinėje aplinkoje. Jolanta pasižymi puikia išmaniųjų technologijų integracija pamokose, mielai išnaudoja ir bando netradicinius mokymo metodus. Jolantai labai svarbu, jog vaikas mokykloje jaustųsi ramiai ir saugiai. Domisi naujovėmis, aktyviai sportuoja, noriai dalinasi savo patirtimi su bendruomene.

Laikosi nuostatos, jog mokinių ir mokytojų santykiuose turi dominuoti atvirumas bei pasitikėjimas.

teacher_egle-200x300 (1)

Anglų kalbos mokytoja

Eglė Smaidžiūnaitė Corbett

Mokytoja Eglė yra įgijusi anglų kalbos, pradinių klasių ir muzikos mokytojo kvalifikacijas. Ilgametė pedagoginė kelionė prasidėjo Klaipėdoje, tuomet ilgus metus tęsėsi Airijoje, kur Eglė turėjo puikią galimybę dar labiau pagilinti kalbinius įgūdžius ir pasisemti pedagoginės bei kultūrinės patirties. Mokytoja įsitikinusi, jog labai svarbu būti atviram ir drąsiam priimant naujas žinias, iššūkius ir galimybes, o visų svarbiausia – tikėti ir mylėti tai, ką darai. Būtent žingeidumas lydi mokytoją nuo pat vaikystės, kuris ir paskatino ją pasirinkti mokytojo profesiją, o vadovėlis buvo ir iki dabar išliko Eglės mėgiamiausia knyga.

Laikosi nuostatos, jog žingeidumas atveria žmogui kelią į mokslą, o darbštumas ir nuoširdumas padeda įgyvendinti siekius.

Alina-Žutautaitė-1-scaled-200x300 (1)

Anglų kalbos mokytoja

Alina Žutautaitė

Alina Žutautaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė besididžiuojanti 23 metų pedagogine darbo patirtimi.  Mokytoja įsitikinusi, jog geriausiai tobulėja mokydamasi kartu su savo mokiniais. Pats geriausias mokytojo darbo įvertinimas – laiškai gauti iš mokinių, pabrėžiantys, jog būti mokytojos pamokos yra didžiausias džiaugsmas, nes jos ypatingai įdomios, praturtintos ne tik dalykinėmis žiniomis, bet ir motyvacija siekti savo tikslų bei niekada nepasiduoti. Mokytoja Alina ilgus metus dalyvauja valstybiniame anglų kalbos egzamino žodžiu ir raštu vertinime, su tikslu – padėti savo mokiniams. Šio tikslo vedina, dalyvauja vaikų vasaros stovyklų anglų kalba organizavime ir vadovavime ne
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 2017 m. pradinių klasių mokiniams įkūrė savo mokyklėlę pavadinimu „Intelektualioji mokyklėlė“, kurioje moko anglų kalbos aktyviais mokymo metodais, kad vaikams būtų įdomu ir smalsu mokytis kalbos. Ilgus metus mokytoja buvo anglų kalbos studentų praktikos kuratorė, su būsimais pedagogais dalinosi savo gerąja patirtimi. Kadangi šiuo metu vis plačiau taikomas virtualusis mokymasis ir mokymas Alina susikūrė „YouTube“ kanalą: englishmentorlt ir „Podcast“, kur dalinasi savo patarimais, kaip mokytis anglų kalbos.

Laikosi nuostatos, jog kūryba yra procesas, kuris leidžia suprasti pasaulį, o tam pasitarnauja kalbų mokėjimas.

IMG_3409-200x300 (1)

Prancūzų kalbos mokytoja

Gintarė Baciuškienė

Prancūzų kalbos mokytoja, švietimo srityje dirbanti jau 15 metų, įgijusi prancūzų kalbos ir didaktikos bakalauro bei magistro laipsnius, turinti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją. Gintarė yra reikli ir siekianti tobulėti, todėl nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose Lietuvoje bei Prancūzijoje, yra įvairių nacionalinių projektų komandos narė, veda metodinius mokymus Lietuvos mokytojams, yra tarptautinių DELF/DALF egzaminų vertintoja, o nuo 2020m. prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos viceprezidentė. Mokytojai labai svarbi bendradarbiavimu, komandiniu darbu ir partneryste grįsta aplinka, kurioje mokiniai atlikdami įvairias veiklas, natūraliai ir lengvai panaudotų kalbą.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas mokinys turi patirti sėkmę pamokoje, kad įgytų pasitikėjimo savo gebėjimais.

ELfoto-67-200x340

Fizinio lavinimo mokytojas

Regimantas Lukoševičius

Fizinio lavinimo ir sveikatingumo mokytojas – treneris, įgijęs mokytojo/trenerio specialybę bei sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį Kauno Kūno Kultūros Akademijoje. Pradėjęs sėkmingai dirbti mokytoju bei treneriu Regimantas ir toliau tęsė studijas Vilniaus Universitete bei 2009 m., kur baigė verslo vadybos magistrantūros programą. 2009-ais metais įrengė karate salę, vienoje iš prestižinių Vilniaus mokyklų, kur tęsė pradėtą trenerio, o vėliau ir mokytojo darbą. Šiuo metu Regimantas yra 2 KYU (rudas diržas). Pastaruoju laikotarpiu, Regimantas atrado ir Muay Thay, TRX, funkcines ir kitas jėgos, ištvermės bei sveikatą stiprinančias treniruotes, kaip kalanetika, pilate, joga, kuri sujungia kūną ir sielą, padeda atsipalaiduoti. Regimantas yra LRS visuomeninis patarėjas sporto, švietimo klausimais. Dalyvauja LR Švietimo ir Mokslo Ministerijos veikloje, kuriant sveikatingumo programą mokytojams. Regimantas didžiuojasi ir puikiais apdovanojimai: Karate kyokushin suaugusių varžybose „Salės ženklas“ prizininkas (2007- 2008); Dziudo varžybų dalyvis ir nugalėtojas (jaunučių ir jaunių grupėse); Krašto apsaugos tarnybos, Respublikinių varžybų, kovinio kliūčių ruožo su šaunamuoju ginklu daugkartinis prizininkas ir čempionas.

Laikosi nuostatos, jog sveikata dar ne viskas, be sveikatos viskas yra niekas!

ELfoto-61-1-200x300

Informacinių ir šiuolaikinių technologijų mokytoja

Jūratė Valatkevičienė

Informacinių bei šiuolaikinių technologijų mokytoja, turinti per 20 metų pedagoginio darbo patirtį, įgijusi matematikos bakalauro bei matematikos ir informatikos magistrantūros laipsnius tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete. Jūratė yra Logo entuziastė, viena iš Logo konkurso – olimpiados bei informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ pradininkių Lietuvoje. Jūratė yra daugelio vadovėlių bendraautorė.

Laikausi nuostatos, jog mokytojo darbas yra parodyti mokiniui kelius bei galimybes, palaikyti ir drąsinti žengiant pirmuosius žingsnius.

Vilte-P-1-200x300

Taikomųjų menų mokytoja

Viltė Pažėraitė

Taikomųjų menų mokytoja, baigusi Falmouth Universitetą, kuriame įgijo Animacijos ir VFX Bakalauro Laipsnį. Baigusi studijas pradėjo animuoti filmuką ‘The Currency of Kindness’, skirtą BBC Spotlight kanalui apie Koronaviruso pamokas. Viltė yra vedusi paskaitas mokiniams apie komandinį darbą ir viešąjį kalbėjimą. Taip pat organizavus renginius, savanoriavus Lietuvos Moksleivių Sąjungoje (LMS), kurioje buvo atsakinga už renginių organizavimą, vedimą ir dalyvių kortelių dizainą. Taip pat Viltė mokėsi Neurolingvistinio Programavimo, Psichologijos ir viešojo kalbėjimo Toastmasters klube. Viltė tikisi, jog įprastas dailės pamokas ji prikels naujam gyvenimui per animacijos disciplinos platybes ir grožį.

Laikausi nuostatos, jog viskas yra taip, kaip turi būti.

Nino Bitchiashvili

Anglų kalbos mokytoja

Nino Bitchiashvili

Erudito licėjaus anglų kalbos mokytoja, turinti penkerių metų mokymo patirtį. Ji mokė anglų kalbos tokiose šalyse kaip Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Šiuo metu Nino studijuoja politkos mokslus Vytauto Didžiojo universitete. Be to, ji labai susidomėjusi skirtingų kalbų mokymu ir mokymusi. Nino laisvai kalba trimis kalbomis ir šiuo metu, mokosi dar dviejų. Ji mano, kad mokytojas prisiima didžiulę atsakomybę mokinius įkvepdamas ir atverdamas jiems “minčių kelią”. Ji tiki, kad nuo paties jauniausio amžiaus svarbu mokinius vertinti rimtai ir turėti kiekvienam mokiniui parengtus individualius mokymo metodus.

Laikosi nuostatos, kad ugdyti – tai vesti mokinius geraja kryptymi ir atrasti juose tai, ką jie turi gražaus.

IMG_20201016_125124-200x300

Tikybos mokytojas

Julius Mališauskas

Tikybos mokytojas, 2002 metais baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijęs Religijų mokslų bakalaurą. Sėkmingai pradėjęs dirbti mokytoju Julius toliau tobulino savo žinias ir 2011 metais įgijo Vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  Šiuo metu Julius yra Mikalojaus, Visų Šventųjų, parapijos mokytojų metodinės grupės narys ir Šv. Teresės parapijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas. Tiki, kad gyvenimo prasmės paieškos būdingos kiekvienam ir visi ieško to, kas pripildo. Pamokose jam svarbiausia atrasti ryšį su mokiniu, kad mokinys pamokoje jaustųsi saugus, būtų atviras ir kritiškas.

Laikosi nuostatos, kad ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies.

127872631_434804044350875_607655627302752012_n-200x300

Muzikos mokytoja

Girmantė Bubelytė

Baigusi Vytauto Didžiojo universiteto meno bakalauro studijas, toliau jas tęsia magistrantūroje. Ji taip pat mokosi džiazo akademijoje Kaune, kur plečia suvokimą bei praktinę patirtį muzikos srityje. Pedagogės karjerą pradėjo prieš 3 metus, vedė muzikos užsiėmimus Kauno ir Vilniaus darželiuose bei mokyklose, taip pat veda privačias fortepijono bei akordeono pamokas. Yra dirbusi muzikos terapeute su specialiųjų poreikių vaikais.

Girmantė džiaugiasi, galimybe dirbti ir dalintis savo patirtimi su jaunais, talentingais ir motyvuotais  „Erudito licėjaus” moksleiviais.

IMG_0104-1-scaled-200x300

Anglų kalbos mokytoja

Greta Kaikarytė

Anglų kalbos mokytoja, vertėja, redaktorė, įgijusi anglų filologijos bakalauro laipsnį Vilniaus Universitete. Sero Stenlio Velso stipendijos laureatė, baigusi Šekspyrologijos magistrantūros studijas su pagyrimu Šekspyto institute, Birminghemo Universitete. Greta pasižymi tvirta individualia asmenybe, geba kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, racionaliai spręsti problemas bei kurti tarpusavio ryšį su tarpkultūrine bendruomene. Kaip pedagogei, Gretai be galo svarbu kurti lygiavertį dialogą su vaikais, pažinti juos kaip augančias individualias asmenybes, dalintis ir įkvėpti meilę literatūrai bei mokslui

Laikosi nuostatos, kad atvirumas, pasitikėjimas, savirefleksija ir abipusis grįžtamasis ryšys ugdymo procese yra vienos svarbiausių vertybių.