Priešmokyklinis ugdymas

ELfoto-55-1-200x300

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Virginija Matijošienė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė, turinti mokytojo metodininko kvalifikaciją ir 22 metų nenutrūkstamą pedagoginę darbo patirtį. Baigusi ikimokyklinio ugdymo specialybę Vilniaus aukštesniojoje pedagogikos mokykloje ir 2008 m. įgijusi psichologijos bakalauro laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją Vilniaus Edukologijos universitete. Įgijusi ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogo praktikos mentoriaus kompetenciją – studentų praktikos mokytoja, vertintoja, patarėja. Virginija susitelkusi į individualią kiekvieno mokinio pažangą – pasitelkia įtraukųjį ugdymą, kuris padeda mokiniams patirti atradimo, patyrimo ir sėkmės jausmą, įgyti mokėjimo mokytis pradmenis bei sustiprinti kompetencijas.

Laikosi nuostatos, jog vaikystė – unikali vertybė, kada čia ir dabar galima pakloti puikius pamatus laisvės, savarankiškumo, mąstymo, atsakingumo, kūrybiškumo gebėjimams.

Neįdėta viena mokytoja

Priešmokyklinių klasių mokytoja padėjėja

Jolanta Palijanskienė

Baigusi VPU  sociologijos  bakalauro (su pedagogo kvalifikacija), studijas. Mokslus tęsė ir įgijo politinės sociologijos (ugdymo sociologija) magistro laipsnį. Šiuo metu VU studijuoja pradinį ugdymą. Jolanta yra motyvuota ir atsakinga „Erudito licėjaus” komandos narė, kuri šiai dienai yra neformalaus ugdymo koordinatorė, padeda priešmokyklinės klasės vadovei,  bei moko lietuvių kalbos tarptautinės pradinės klasės mokinius.

Laikosi nuostatos, kad mokytojas turi būti atviras naujovėms nes naujos kartos vaikai – kitokie, o jų mokymas reikalauja naujų žinių ir kompetencijų bei nuolatinio tobulėjimo.

teacher_egle-200x300 (1)

Anglų kalbos mokytoja

Eglė Smaidžiūnaitė Corbett

Mokytoja Eglė yra įgijusi anglų kalbos, pradinių klasių ir muzikos mokytojo kvalifikacijas. Ilgametė pedagoginė kelionė prasidėjo Klaipėdoje, tuomet ilgus metus tęsėsi Airijoje, kur Eglė turėjo puikią galimybę dar labiau pagilinti kalbinius įgūdžius ir pasisemti pedagoginės bei kultūrinės patirties. Mokytoja įsitikinusi, jog labai svarbu būti atviram ir drąsiam priimant naujas žinias, iššūkius ir galimybes, o visų svarbiausia – tikėti ir mylėti tai, ką darai. Būtent žingeidumas lydi mokytoją nuo pat vaikystės, kuris ir paskatino ją pasirinkti mokytojo profesiją, o vadovėlis buvo ir iki dabar išliko Eglės mėgiamiausia knyga.

Laikosi nuostatos, jog žingeidumas atveria žmogui kelią į mokslą, o darbštumas ir nuoširdumas padeda įgyvendinti siekius.

ELfoto-61-1-200x300

Informacinių ir šiuolaikinių technologijų mokytoja

Jūratė Valatkevičienė

Informacinių bei šiuolaikinių technologijų mokytoja, turinti per 20 metų pedagoginio darbo patirtį, įgijusi matematikos bakalauro bei matematikos ir informatikos magistrantūros laipsnius tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete. Jūratė yra Logo entuziastė, viena iš Logo konkurso – olimpiados bei informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ pradininkių Lietuvoje. Jūratė yra daugelio vadovėlių bendraautorė.

Laikausi nuostatos, jog mokytojo darbas yra parodyti mokiniui kelius bei galimybes, palaikyti ir drąsinti žengiant pirmuosius žingsnius.

IMG_20201016_125124-200x300

Tikybos mokytojas

Julius Mališauskas

Tikybos mokytojas, 2002 metais baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijęs Religijų mokslų bakalaurą. Sėkmingai pradėjęs dirbti mokytoju Julius toliau tobulino savo žinias ir 2011 metais įgijo Vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  Šiuo metu Julius yra Mikalojaus, Visų Šventųjų, parapijos mokytojų metodinės grupės narys ir Šv. Teresės parapijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas. Tiki, kad gyvenimo prasmės paieškos būdingos kiekvienam ir visi ieško to, kas pripildo. Pamokose jam svarbiausia atrasti ryšį su mokiniu, kad mokinys pamokoje jaustųsi saugus, būtų atviras ir kritiškas.

Laikosi nuostatos: Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies.

127872631_434804044350875_607655627302752012_n-200x300

Muzikos mokytoja

Girmantė Bubelytė

Baigusi Vytauto Didžiojo universiteto meno bakalauro studijas, toliau jas tęsia magistrantūroje. Ji taip pat mokosi džiazo akademijoje Kaune, kur plečia suvokimą bei praktinę patirtį muzikos srityje. Pedagogės karjerą pradėjo prieš 3 metus, vedė muzikos užsiėmimus Kauno ir Vilniaus darželiuose bei mokyklose, taip pat veda privačias fortepijono bei akordeono pamokas. Yra dirbusi muzikos terapeute su specialiųjų poreikių vaikais.

Girmantė džiaugiasi, galimybe dirbti ir dalintis savo patirtimi su jaunais, talentingais ir motyvuotais  „Erudito licėjaus” moksleiviais.