Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Erudito licėjuje“
Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Erudito“ licėjuje

Visą savaitę „Erudito licėjuje“ vyksta Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Šie istoriniais įvykiai integruojami į pamokų turinį. Mokiniai kiekvieną dieną per pirmąsias pamokas pristato iš anksto savo grupėse paruoštas temas:

Sausio 11 d. Pristatoma ir kalbama apie Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį;
Sausio 12 d. – Berlyno sienos griūtis;
Sausio 13 d. – Sausio 13 d. įvykiai;
Sausio 14 d. – Kaimyninės šalies išsilaisvinimo iš Sovietų sąjungos kelias
Sausio 15 d. – Sovietų kariuomenės išvedimas iš Lietuvos

Šią prasmingą savaitę vainikuos jungtinis, Kauno ir Vilniaus mokinių sausio 13-osios minėjimo virtualus renginys su iškiliais pašnekovais:

Doc. dr. Nerijus Pačėsa, „Erudito licėjaus” Direktorius
Dalia Tarailienė, Visuomenės veikėja, Aukščiausios tarybos prezidiumo jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisijos vadovė
Laimas Dieninis, Aukščiausios tarybos gynėjas, savanoris
Giedrė Prialgauskienė, Lietuvos laisvės gynėjo Tito Masiulio sesuo

Pilietiškumas – viena iš „Erudito licėjaus“ vertybių, kontekstualumas – vienas iš kertinių „Erudito licėjaus“ ugdymo principų. Įsitraukdami į šias veiklas moksleiviai geriau supranta istoriją ir ją brangina. Kviečiame paskaityti 7 klasės moksleivio Modesto rašinį „Ką man reiškia Lietuvos Laisvės gynėjų diena?”

„Laisvė – tai pamatinė gyvenimo vertybė: tik laisvas žmogus gali augti ir skleistis kaip asmenybė, tik laisva šalis gali puoselėti savo tautiškumą ir perduoti jį iš kartos į kartą. Juk ne veltui viena iš prigimtinių žmogaus teisių yra teisė į laisvės neliečiamybę, nepriklausomai nuo pilietybės, gyvenamosios vietos, lyties, etninės kilmės, odos spalvos, religijos, kalbos ir kitų aspektų. Tačiau ši teisė iš Lietuvos piliečių buvo atimta dar Antrojo pasaulinio karo metais ir tai tęsėsi iki pat 1991 – ųjų metų.

Prieš trisdešimt metų mūsų tautą, ilgą laiką gyvenusią priespaudoje, užvaldė neapsakoma drąsa ir susitelkimas kilniam tikslui – kovai už savo šalies laisvę. Kaip pasakoja mano tėveliai, kurie tuo metu buvo šeštos ir septintos klasės moksleiviai, beginkliai žmonės iš visos Lietuvos suvažiavo į sostinę ginti savo krašto. Giedodami giesmes, dainuodami patriotines dainas ir degdami meile tėvynei, drąsiai stojo į kovą su okupantais. Tą Sausio 13 – ąją buvo pralietas mūsų šalies laisvės gynėjų kraujas. Žmones traiškė tankų vikšrai, tačiau jie nepasidavė. Jų pagrindinis ginklas prieš agresorių buvo besąlygiškas tikėjimas, kad jie gali apginti savo šalį. Ir jiems pavyko!

Ką man reiškia Lietuvos Laisvės gynėjų diena? Nors tuo metu dar nebuvau gimęs, tačiau man ir mano šeimai ši istorinė diena yra svarbi ir reikšminga. Esu dėkingas tautos didvyriams už laisvą šalį, kurioje gyvenu, už jų vienybę ir drąsą tą 1991 – ųjų metų Sausio 13 – ąją dieną. Mano mama ir tėtis šiuos įvykius patyrė ir matė savo vaikiškomis akimis iš arti, o man net neužtenka drąsos juos peržiūrėti iš istorinių archyvų, tačiau aš niekada nepamirštu tą dieną iškelti trispalvę, įsisegti neužmirštuolę į mokyklinio švarko atlapą ir uždegti žvakutę laisvės gynėjų atminimui. Tikiu, kad ir šiandien mes, kaip ir prieš trisdešimt metų, būtume tokie pat drąsūs ir vieningi gindami savo šalies laisvę ir nepriklausomybę.”

Drauge prisiminkime Laisvės gynėjų dieną ir branginkime mūsų laisvę!