Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

Mokytojų dienai – interviu apie mokyklą, mėgstamas pamokas ir didžiausią įspūdį palikusius mokytojus

Minėdami pasaulinę Mokytojų dieną, pakalbinome keletą „Erudito“ licėjaus mokytojų bei įkūrėją ir direktorių ir paprašėme jų prisiminti save mokykloje, mėgstamiausias pamokas ir jų gyvenimą pakeitusius mokytojus. Paaiškėjo, kad beveik visi jie tapo tų dalykų, kuriais labiausiai žavėjosi, mokytojais. O kokio dalyko mokytojais jie norėtų pabūti bent vienai dienai, jei galėtų susikeisti su kolegomis vietomis?

DR. NERIJUS PAČĖSA

„Erudito“ licėjaus įkūrėjas ir direktorius

Mokyklos švyturys ir išminties šaltinis. Kiekvienas sakinys – kaip sentencija. Ne visiems pavyktų apie matematiką kalbėti tarsi apie poeziją.

Mokytojas man yra… išminties šaltinis.

Vertingiausia mokytojo savybė. Empatija ir bendravimas. Jeigu turi tik žinių, bet neturi empatijos, nieko neišeis.

Mokytojas, palikęs neišdildomą įspūdį ar pakeitęs gyvenimą. Nors turėjau nemažai gerų mokytojų, labiausiai prisimenu krepšinio trenerio Kazimiero Petkevičiaus gyvenimiškus patarimus. Jis buvo tas tikrasis išminties šaltinis: nuoširdžiai norėjo pažinti mus kaip asmenybes, kiekvienam pritaikydavo patarimą, o kai kuriuos iš jų prisimenu ir naudoju dar ir dabar. Treneris mokė kiekvieną akimirką išnaudoti prasmingai ir rūpintis savo kūnu – jei lipi laiptais, paspausk koją, pasistiebk, patreniruosi raumenis; jei važiuoji troleibusu, aplink yra daug įrenginių, išnaudok juos, pamankštink rankas ir pan. Treneris mus išmokė kiekvienai veiklai suteikti prasmės.

Su kokio dalyko mokytoju norėtumėte apsikeisti vietomis bent vienai dienai? Man labai prie širdies ekonomika, nes esu ją baigęs, tačiau labiausiai turbūt norėčiau pabūti matematikos mokytoju. Ne dėl to, kad ji man mokykloje labai gerai sekėsi. Man patinka ieškoti būdų, kaip parodyti matematikos grožį ir prasmę. Matematika – gražus dalykas, nes visada reikalauja ieškoti išeičių. Matematikos grožį pamatai tada, kai pradedi spręsti sudėtingus uždavinius.

Turbūt neverta nė klausti, kuri pamoka mokykloje buvo mėgstamiausia… Na taip, matematika (juokiasi).

Linkėjimas mokytojams.

 

JURGITA MAIRONIENĖ

Lietuvių kalbos mokytoja

Jurgita galėtų būti gydytoja ir išrašinėti kolegoms receptus, kad nereikėtų imti „biuletenių“. Kokie tie vaistai, skaitykite interviu!

Mokytoja tapau, nes… man patiko žaisti, mokytis ir juoktis kartu su vaikais.

Vertingiausia mokytojo savybė. Atvirumas ir teisingumas.

Mokytojas, palikęs neišdildomą įspūdį ar pakeitęs gyvenimą. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Živilė Lembutienė.

Mėgstamiausia pamoka mokykloje. Literatūra.

Su kokio dalyko mokytoju norėtumėte apsikeisti vietomis bent vienai dienai? Norėčiau išbandyti chemijos mokytojo darbą laboratorijoje.

Trumpas linkėjimas mokytojams. Mokytojau, jeigu nustojai juoktis ir juokauti – privalai pasiimti „biuletenį“.

 

 

RŪTA GUDYNIENĖ

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja tapau, nes… šiame darbe matau didelę prasmę. Mokytojas gali prisiliesti prie asmenybių augimo, formavimo, įkvėpimo ir palaikymo.

Vertingiausia mokytojo savybė – geranoriškumas visų vaikų atžvilgiu ir nuolatinis noras mokytis ir tobulėti.

Mokytojas, palikęs neišdildomą įspūdį ar pakeitęs gyvenimą. Mokytojai, kuriuos prisimenu kaip Mokytojus-autoritetus, tai mano anglų kalbos mokytoja Alina Gutauskienė, kuriai iš tiesų rūpėjo kiekvienas mokinys, ir fizikos mokytoja Zita Vobolienė, kuri fizikos pamoką pradėdavo su poezijos knygute rankose ir, be fizikos, mokino mylėti gyvenimą.

Mėgstamiausia pamoka mokykloje. Lietuvių kalba ir anglų kalba.

Su kokio dalyko mokytoju norėtumėte apsikeisti vietomis bent vienai dienai? Esu ten, kur labiausiai ir noriu būti. Pradinių klasių mokytojo darbas apima beveik visus mokomuosius dalykus J.

Trumpas linkėjimas mokytojams. Aš manau, kad Mokytojas yra tas žmogus, kuris vaikui gali suteikti sparnus ir pakelti jį dideliam gyvenimo skrydžiui. Linkiu visiems mokytojams, kad bent vienam savo mokiniui jie taptų Autoritetu, suteiktų sparnus ir įkvėptų dideliems darbams bei paskatintų skleisti gėrį pasaulyje.

 

JUSTINAS VISICKAS

Istorijos ir tikybos mokytojas

Labiausiai nustebino tai, kad nugirdau Justiną esantį puikų stendaperį. Jis yra ir operatyvumo bei greito reagavimo čempionas: į klausimus atsakė iškart, kai tik nusiunčiau jam laišką, – ko gero, neužtruko nė penkių minučių.

Mokytoju tapau, nes… tai prasmingas darbas.

Vertingiausia mokytojo savybė. Supratingumas.

Mokytojas, palikęs neišdildomą įspūdį ar pakeitęs gyvenimą. Tokių buvo ne vienas: du istorijos, po vieną lietuvių kalbos ir tikybos.

Mėgstamiausia pamoka mokykloje. Dabar, jaučiu, tikyba.

Su kokio dalyko mokytoju norėtumėte apsikeisti vietomis bent vienai dienai? Lietuvių literatūros.

Trumpas linkėjimas mokytojams. Stiprybės, kantrybės ir Dievo palaimos.

 

JŪRATĖ BABICKIENĖ

Pradinių klasių mokytoja

Jos linksmumas ir pozityvumas pakerėjo pačią pirmą darbo dieną – pastebėjau, kaip meiliai ji elgiasi su vaikais, kaip moka priglausti, išklausyti, ir kaip vaikai aplink ją buriasi ir prie jos glaudžiasi, o ji paglosto kiekvieno galvelę… Mažybinė forma, kuria kreipėsi atsakinėdama į klausimus, nukėlė į vaikystę ir pradines klases, leido vėl pasijusti kaip pirmosios mokytojos glėbyje.

Mokytoja tapau, nes… tai mano pašaukimas.

Vertingiausia mokytojo savybė. Empatija ir humoras, ryšio su vaikais užmezgimas.

Mokytojas, palikęs neišdildomą įspūdį ar pakeitęs gyvenimą. Turbūt mokykloje visi turėjome mokytojų, kuriais žavėjomės. Bet jei reikėtų įvardyti didžiausią įtaką padariusius mokytojus, tai būtų mano klasių auklėtojos. Viena iš jų buvo fizinio lavinimo mokytoja.

Mėgstamiausia pamoka mokykloje. Kalbos ir menai (dailė ir technologijos).

Su kokio dalyko mokytoju norėtumėte apsikeisti vietomis bent vienai dienai? Ne tik norėčiau, bet ir galėčiau būti menų ir fizinio lavinimo mokytoja. Man labai patinka sportas.

Trumpas linkėjimas mokytojams. Atsipalaiduoti, daugiau pozityvumo ir linksmumo!

 

FRANK VAN LIESHOUT

Fizinio lavinimo ir sveikatingumo mokytojas

Franką pagavau valgykloje, per patį pietų įkarštį, tad prie jo nuolat prieidavo mokiniai: pasisveikinti, duoti žaibą, pakalbinti, pasakyti, kad turi jam dovaną (kalbėjomės Mokytojų dienos išvakarėse), ko nors paklausti. „Jūs čia labai populiarus ir mėgstamas mokinių“, – pastebėjau. Frankas nusišypso. Atrodo, kad jis visą laiką šypsosi.

Mokytoju tapau, nes… dar būdamas vaikas susižavėjau sportu ir galimybe dalytis savo patirtimi. Įstojęs į sporto universitetą Nyderlanduose, iš arčiau susipažinau su mokymu. Kadangi buvau gana drovus, pamaniau, kad tai ne man, bet štai jau bemaž šešiolika metų mokytojauju, dalijuosi savo patirtimi ir žiniomis ir esu labai laimingas.

Vertingiausia mokytojo savybė. Bendravimas. Tiek galimybė pažinti mokinius ir atskleisti, kas juose yra geriausio, tiek tarpusavyje.

Mokytojas, palikęs neišdildomą įspūdį ar pakeitęs gyvenimą. Tokių sutikau studijuodamas universitete. Jie buvo savo dalyko profesionalai ir mokėdavo įkvėpti savo aistra tam, ką daro. Jeigu reikia įvardyti vardais, tuomet tegu tai būna Shaunas ir Richardas.

Mėgstamiausias dalykas mokykloje. Ko gero, nenustebinsiu – sportas (juokiasi).

Su kokio dalyko mokytoju norėtumėte apsikeisti vietomis bent vienai dienai? Mane traukia istorija.

Trumpas linkėjimas mokytojams. Kiekvieną dieną patirti ką nors naujo ir įdomaus, mėgautis savo darbu kasdien ir tegu mokyti būna smagu.

 

INDRĖ DOUGLAS

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja tapau, nes… norėjau tapti mokytoja, kuri įkvepia, mąsto, padeda, supranta ir suteikia žinių.

Vertingiausia mokytojo savybė. Supratingumas ir draugiškumas.

Mokytojas, palikęs neišdildomą įspūdį ar pakeitęs gyvenimą. Istorijos mokytojas, kuris mane mokė 5–7 klasėje. Jis turbūt yra nerealiausias mokytojas, kurį turėjau. Mokytojas mus veždavo į ekskursijas, archeologines vietas ir įkūrė mokykloje istorikų klubą. Jo pamokos visuomet būdavo įtraukios ir įdomios.

Mėgstamiausia pamoka mokykloje. Istorija.

Su kokio dalyko mokytoju norėtumėte apsikeisti vietomis bent vienai dienai? Istorijos arba dailės.

Trumpas linkėjimas mokytojams. Nenustoti džiaugtis gyvenimu!

 

 

 

 

Asta Lipštaitė

Nuotraukoje viršuje – Indrė Douglas, dr. Nerijus Pačėsa, Jūratė Babickienė ir Rūta Gudynienė mokykliniais metais