Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

Erudito licėjus “DIGIT4SEN” Erasmus+ projekte

Gegužės 22-23 dienomis Erudito Licėjaus tarptautinių ryšių koordinatorė Rūta Petkevičiūtė ir Direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui Kristina Celiešiūtė dalyvavo “DIGIT4SEN” Erasmus+ projekto (Nr.: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000031624) koordinatorių suvažiavime Madride, Ispanijoje.

Projekto tikslas – pagerinti mokytojų įgūdžius dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais bei padėti sukurti įtraukiančias pamokas panaudojant įvairias skaitmenines platformas ir programas.

Projekto metu kuriama skaitmeninė biblioteka, kaip įrankis pasiekiamas visiems mokytojams visame pasaulyje ir leidžiantis įgauti naujas žinias apie skaitmeninių platformų pritaikymą pamokose. Taip pat, vienas iš projekto rezultatų bus žinynas, kuriame pateikiama visa teorinė medžiaga surinkta iš keturių skirtingų projekto partnerių šalių mokytojų, kaip jie pritaiko skaitmenines platformas savo pamokose.