Integruota Tarptautinio bakalaureato pažinimo teorijos ir anglų kalbos pamoka
Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

Integruota Tarptautinio bakalaureato pažinimo teorijos ir anglų kalbos pamoka

Kauno ir Vilniaus „Erudito licėjaus” mokiniai, susiskirstę į mišrias grupes, atliko integracinę anglų kalbos bei TOK, Pažinimo teorijos, užduotį. Pirmiausia, mokiniai turėjo suprasti, paaiškinti bei pritaikyti tris pasiūlytus terminus jau studijuotomis temoms.

Richardo Rorty sąvoka galutinis žodynas (final vocabulary), Ludwigo Wittgensteino kalbinių žaidimų (language games) bei Thomo Kuhno paradigmos pasikeitimo (paradigm shift) sąvokos turėjo būti paaiškintos ir pritaikytos remiantis George’o Orwello knygoje „1984“ plėtota Naujakalbės (Newspeak) idėja, Hermano Melville „Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall Street“ trumpu pasakojimu bei filme „Arrival“ (2016) pasiūlytais specifiniais lingvistinio determinizmo atvejais. Vėliau mokiniai turėjo pagalvoti ir apie realias gyvenimo situacijas, kurioms analizuoti bei suprasti tiktų šios sąvokos.

Antrasis žingsnis buvo parengti galutinį pažymiu, o ne komentaru, vertinamą pristatymą, kuriame šios sąvokos kartu arba atskirai turėtų būti pritaikytos analizuojant naujas problemas. Vadinasi, kiekviena grupė turėjo parodyti, kad išmano ne tik vieną, sau priskirtą sąvoką, bet geba suprasti ir taikyti jas visas.

Kauno ir Vilniaus mokiniai analizavo satyrinio portalo „The Onion“ video apie žmogų, kuris, perskaitęs populiarias akademines teorijas, atrado tiesos kelią ir suprato prieš tai klydęs. Jie taip pat tyrinėjo JAV mokslininko, kuris kūrė atomines bombas Šaltojo karo metu, nuostatas, jas lygino su tuometine viešąja nuomone bei pacifistais, vadovaujamais Bertrando Russello. Mokiniai gilinosi, kaip skiriasi skirtingų žmonių grupių etinės prielaidos. Taip pat, Kauno ir Vilniaus mokiniai kartu aiškinosi iš David Foster Wallace „This is Water“ kalbos kylančias pažinimo ir lingvistines problemas bei remdamiesi viena serialo „Black Mirror“ serija, aptarė galimas dirbtinio intelekto ribas kopijuojant žmogaus kalbą, asmenybę bei charakterį.

Vėjūnas, Kajus ir Tautvydas savo prezentacijoje aiškino, kaip mokslininkai linkę pateisinti savo veiksmus. Prezentacijos stiprybė buvo, kad mokiniai sugebėjo susieti kalbos analizę, etiką bei mokslą į vieną rišlią visumą. IBDP mokiniai taip pat pastebėjo, kad viešoji nuomonė daug labiau nei mokslininkai linkusi kliautis emocijomis.

Rapolas, Anastasija ir Darius gilinosi į Wallace‘o pasiūlytą metaforą „kas yra vanduo žuviai?“ bei patys pridėjo papildomą klausimą: „ar žuvis žino, kad vanduo šlapias?“. Šie klausimai puikiai atitinka TOK dalyko prigimtį, nes kalbama ne tik apie kalbos, patirties, empirinių duomenų, bet ir apie labai specifinio juslių komplekto įtaką skirtingiems pažįstantiesiems (knowers). Saulės ir Viliaus pristatymo metu, buvo bandoma atsakyti į klausimą, ar dirbtiniam intelektui turint prieigą prie visų mūsų įrenginių, kuriuose esame kažkada kažką rašę, kalbėję, piešę, etc., būtų įmanoma atkurti autentišką „dirbtinį mane“. Panašu, kad galimybės tai padaryti buvo įvertintos skeptiškai.

Gabrieliaus ir Ievos prezentacijoje buvo pristatoma, kaip humoro suvokimas priklauso nuo tam tikrų žmogaus bruožų, jo išsilavinimo, skaitomų knygų, domėjimosi pasauliu, socioekonominio statuso. Buvo kelti klausimai ką reiškia, kai sakome, kad kažkas yra juokinga? Juokinga kam? Kodėl? Kaip juokinga? Ar gali būti satyra universaliai juokinga? Ar ji visuomet bus juokinga tik tam tikrai kategorijai žmonių? Kaip kultūrinio, politinio, socialinio konteksto išmanymas prisideda prie to, kad kažkas yra laikoma juokinga arba ne?

„Pristatymų metu buvo vertinamos mokinių anglų kalbos žinias, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis komplikuotais klausimais. Taip pat atskiras įvertinimas buvo duotas už tai, kaip tiksliai mokiniams pavyko susieti analizuojamą turinį su Pažinimo teorijos dalyku, pritaikyti kuo įvairiausias dalyko sąvokas, lyginti bei kontrastuoti skirtingus atvejus, steigti analogijas. Taip pat tikimės, kad tai buvo dar viena gera proga mūsų mokiniams pasipraktikuoti bei apšilti kojas prieš birželio pradžioje laukiančią TOK parodą,”- sako Tarptautinio bakalaureato pažinimo teorijos mokytojas Dr. Donatas Šinkūnas ir anglų kalbos mokytoja Greta Kaikarytė.