Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

Kviečiame į praktinę konferenciją „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas“

Gegužės 12 dieną 15 val. kviečiame Lietuvos pradinių klasių mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir tėvelius į praktinę konferenciją „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas“, kurią organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras bei „Erudito licėjus“. Konferencija  vyks nuotoliniu būdu. Šios konferencijos tikslas – remiantis atnaujintu turiniu dalintis gerąja patirtimi ugdant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus.

Konferencijos uždaviniai:

  • Tobulinti mokytojų kompetencijas, ugdant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus.
  • Tobulinti mokytojų kompetencijas kuriant metodins priemones, kurios gerintų mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus.
  • Pristatyti gerosios patirties pavyzdžius, kaip gerinti skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus.

Svečių lauks ne tik naudingi patarimai, bet ir pranešimai šiomis temomis:

  • Pagalba mokiniams, turintiems skaitymo ir rašymo sunkumų;
  • Skaitymo rašymo ugdymas naudojant IT;
  • Projektinės veiklos gerinančios skaitymo ir rašymo gebėjimus.

Konferencija yra viena iš Erasmus REF projekto veiklų, kuriose dalyvavo mūsų mokytojos. REF 2: Reading with Ease and Fun – 2. Projekto numeris: 2019-1-BG01-KA201-062249

Registruotis galite iki gegužės 10 dienos