Pradinės klasės

(1 – 4 klasės )

Priėmimas į pradines klases (1 – 4 klasės)

Džiaugiamės, jog rinkdamiesi pradinio ugdymo įstaigą, svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią Kaune įsikūrusią mokyklą – Erudito licėjų. Prašome susisiekti su licėjaus administracija ir susitarti dėl individualaus susitikimo su mokyklos vadovu arba atvykite į organizuojamus pažintinius renginius drauge su savo vaikučiais. Mokiniai priimami įvertinus motyvacinio pokalbio rezultatus.

Priėmimas vyksta visus metus, kol klasė pilnai užpildoma. 20 vaikų – maksimalus mokinių  skaičius klasėje.

2020/2021 metais priimsime mokinius į šias pradines klases:

 • Į pirmąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2013 metais.
 • Į antrąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2012 metais.
 • Į trečiąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2011 metais.
 • Į ketvirtąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2010 metais.

2021/2022 metais priimsime mokinius į šias pradines klases:

 • Į pirmąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2014 metais.
 • Į antrąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2013 metais.
 • Į trečiąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2012 metais.
 • Į ketvirtąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2011 metais.

2020/2021 metais priimsime mokinius į šias tarptautines pradines klases:

 • Į tarptautinę pirmąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2013 metais.
 • Į tarptautinę antrąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2012 metais.
 • Į trečiąją tarptautinę klasę priimsime vaikus, gimusius 2011 metais.
 • Į ketvirtąją tarptautinę klasę priimsime vaikus, gimusius 2010 metais.

2021/2022 metais priimsime mokinius į šias tarptautines pradines klases:

 • Į tarptautinę pirmąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2014 metais.
 • Į tarptautinę antrąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2013 metais.
 • Į tarptautinę trečiąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2012 metais.
 • Į tarptautinę ketvirtąją klasę priimsime vaikus, gimusius 2011 metais.

TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ KATALOGAS

Priėmimas vyksta tokiais etapais:

 • Registracija (šio puslapio forma);
 • Prašymo pateikimas (pildoma popierinė forma licėjuje);
 • Motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikučiui;
 • Rezultatų paskelbimas;
 • Sutarties pasirašymas.
 • Prašymas;
 • Paso arba gimimo liudijimo kopija;
 • Dvi dokumentinės nuotraukos;
 • Vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • Pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos (išskyrus pirmą klasę).

PRADINIO UGDYMO KAINA

4900 € / metams, mokant 10 įmokų per metus,

4800 € / metams, mokant 2 įmokas per metus,

4600 € / metams, mokant 1 įmoką per metus.

TARPTAUTINĖS KLASĖS PRADINIO UGDYMO KAINA:

5900 € / metams, mokant 10 įmokų per metus,

5800 € / metams, mokant 2 įmokas per metus,

5600 € / metams, mokant 1 įmoką per metus.

Į MOKESTĮ ĮSKAIČIUOTA:

 • ugdymas pagal licėjaus programą;
 • anglų kalbos mokymas;
 • meninis ir muzikinis ugdymas;
 • fizinio aktyvumo užsiėmimai;
 • ankstyvi rytiniai užsiėmimai iki pamokų pradžios.

PAPILDOMAI KAINUOJA:

 • 30 € – žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas
 • stojamasis administravimo mokestis – 300 € (vienkartinis, negrąžinamas, į kurį įskaičiuota priėmimo procedūros, vadovėliai ir ugdymo priemonės);
 • popamokinės veiklos mokestis (nuo 15.00 iki 18.00 val.) – 100 € / mėnesis (pavakariai įskaičiuoti);
 • maitinimas: priešpiečiai ir pietūs 6 € / dienai

Priėmimo FORMA į pradinę klasę