Pradinės klasės

(1 – 4 klasės )

Priėmimas į pradines klases (1 – 4 klasės)

Džiaugiamės, jog rinkdamiesi pradinio ugdymo įstaigą, svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią Kaune ir Vilniuje įsikūrusią mokyklą – „Erudito licėjų”. Prašome susisiekti su licėjaus administracija ir susitarti dėl individualaus susitikimo su mokyklos vadovu arba atvykite į organizuojamus pažintinius renginius drauge su savo vaikučiais. Mokiniai priimami įvertinus motyvacinio pokalbio rezultatus.

Priėmimas vyksta visus metus, kol klasė pilnai užpildoma. 20 vaikų – maksimalus mokinių  skaičius klasėje. Pirmenybę teikiame atsižvelgdami į prašymo pateikimo datą.

Priėmimas vyksta tokiais etapais:

  • Prašymas;
  • Paso arba gimimo liudijimo kopija;
  • Dvi dokumentinės nuotraukos;
  • Vaiko sveikatos pažymėjimas;
  • Pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos (išskyrus pirmą klasę).

350 € – vienkartinis stojamasis administravimo mokestis (negrąžinamas);

500 € – kasmetinis ugdymo priemonių mokestis (mokomųjų dalykų vadovėliai, knygos, pratybos (įskaitant elektroninę formą, viena mokomojo dalyko priemonė), prieigos prie duomenų bazių ir sistemų licencijos, bendrojo naudojimo kanceliarinės priemonės ir kt.)  Šis mokestis neapima individualių priemonių (įskaitant, asmeninio kompiuterio (5–12 klasės), skaičiuotuvo, rašymo priemonių bei jų dėklo, kuprinės ir kt.).

NACIONALINĖS KLASĖS PRADINIO UGDYMO KAINA:

Ugdymo mokestis Kaune:

5400 € / metams, mokant 10 įmokų per metus,
5300 € / metams, mokant 2 įmokas per metus,
5000 € / metams, mokant 1 įmoką per metus.

-20% nuolaida taikoma antram, trečiam, ketvirtam ir kt. vaikui.

Ugdymo mokestis Vilniuje:

5900 € / metams, mokant 10 įmokų per metus,
5800 € / metams, mokant 2 įmokas per metus,
5500 € / metams, mokant 1 įmoką per metus.
-20% nuolaida taikoma antram, trečiam, ketvirtam ir kt. vaikui.

TARPTAUTINĖS KLASĖS PRADINIO UGDYMO KAINA:

Ugdymo mokestis Kaune:

6800 € / metams, mokant 10 įmokų per metus,
6700 € / metams, mokant 2 įmokas per metus,
6500 € / metams, mokant 1 įmoką per metus.
-20% nuolaida taikoma antram, trečiam, ketvirtam ir kt. vaikui.

Ugdymo mokestis Vilniuje:

6800 € / metams, mokant 10 įmokų per metus,
6700 € / metams, mokant 2 įmokas per metus,
6500 € / metams, mokant 1 įmoką per metus.
-20% nuolaida taikoma antram, trečiam, ketvirtam ir kt. vaikui.

150 €/ mėnesiui – popamokinės veiklos mokestis su įskaičiuotais pavakariais (pirmadienis – ketvirtadienis nuo 08:00 iki 18:00; penktadienis nuo 8:00 iki 17:00);

8,5 €/ diena priešpiečiai ir pietūs Kaune.*

9,5 €/ diena priešpiečiai ir pietūs Vilniuje.*

*Kaina gali būti koreguojama

PRIĖMIMO FORMA

Pradinės klasės

Pildykite čia