Sėkminga tarptautinių mokinių integracija mokykloje - kokie adaptacijos etapai yra svarbūs?
Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

Sėkminga tarptautinių mokinių integracija mokykloje – kokie adaptacijos etapai yra svarbūs?

Jau kelerius metus iš eilės Erudito licėjuje didėja mokinių iš įvairių pasaulio šalių skaičius. Tai – neabejotina nauda visai bendruomenei. Mokiniai, kurie mokosi kartu su vaikais iš skirtingų šalių, įgyja platesnį pasaulio suvokimą, pajaučia kultūrų skirtumus. „Nauda taip pat ateina su atsakomybe, kurios didžiąją dalį prisiima mokytojai: kaip integruoti mokinius į savo klasę, kaip priimti juos taip, kad jie jaustųsi laukiami, kaip pastebėti jų poreikius ir individualumus?“ kelia klausimus Erudito licėjaus psichologė Rūta Žiaunienė ir pristato, kaip licėjaus bendruomenė padeda integruotis tarptautinių klasių mokiniams Lietuvoje.

Supažindinimas su vietine kultūra

Tam, kad mokinys jaustųsi saugiai, jis turi pažinti šalį, papročius ir tradicijas tiek licėjaus, tiek Lietuvos. Didelį dėmesį skiriame mokinių supažindinimui su mūsų šalies papročiais, tokiais kaip valstybinių švenčių minėjimas. Pavyzdžiui, Vasario 16-osios ryte giedame tautišką giesmę, o savo rankdarbius pardavinėjame Kaziuko mugės metu ir pan. Skiriame laiko ir kitataučių bičiulių supažindinimui su miesto įsimintinomis vietomis, muziejais, bandome išsiaiškinti kokia veikla juos domina ir pasiūlome tokias vietas, kuriose būtų galima tai atrasti. Svarbu prisiminti – jog tai, kas mums, Lietuviams atrodo savaime suprantama, tarptautinę šeimą gali pastatyti į nepatogią padėtį.  Pavyzdžiui, ne visose pasaulio šalyse egzistuoja tradicija švęsti mokslo metų pradžią ir gėlės žiedu sveikinti klasės auklėtoją, ar valgyti blynus per Užgavėnes. Tokią informaciją siekiame suteikti būsimiems bendruomenės nariams dar prieš prasidedant mokslo metams.

Psichologas dalyvauja pamokose

Vieni mokiniai yra labai drąsūs ir noriai įsitraukia į klasės, ar net licėjaus veiklas, kiti yra intravertiški ir lieka stebėtojais. Į Erudito licėjų atvykus tarptautiniams mokiniams, mokyklos psichologas dalyvauja jų pamokose kaip stebėtojas, kuris atkreipia dėmesį į besikeičiančią klasės dinamiką, mokinio įsitraukimą, aiškinasi, ar jam reikia pagalbos. Jei mokiniui kyla sunkumų įsitraukiant į kolektyvo veiklas, psichologas organizuoja klasės valandėles, stengiasi padėti tiek klasei priimti mokinį, tiek pačiam mokiniui adaptuotis.

Skiriamos kassavaitinės konsultacijos su psichologo adaptaciniu laikotarpiu

Daugeliui žmonių reikia laiko pritapti prie naujos aplinkos, ką jau kalbėti apie mokinį, pakeitusį gyvenamą šalį. Individualių konsultacijų metu psichologas stengiasi padėti mokiniui įveikti užplūdusias emocijas, tapti tuo asmeniu, kuriuo gali pasitikėti mokykloje, aptarti sunkumus ir padėti juos įveikti.

Nuolat palaikomas ryšys su šeima

Palaikymo reikia ne tik mokiniams, bet ir jų šeimoms –šalies pakeitimas daugeliu atveju tama iššūkiu visai šeimai. Nuolatinis kontakto palaikymas su klasės auklėtoju, administracija leidžia suprasti šeimos lūkesčius mokyklos atžvilgiu, kartais – padėti surasti naujiems mokiniams užklasines veiklas mieste ar net padėti susigaudyti viešajame transporte. Ugdymo įstaiga tampa tarsi šalies ambasadore. Licėjaus tikslas padėti kitataučiams pasijausti laukiamiems ir saugiems.

Savo kultūros pristatymas

Norint pažinti mokinį atvykusį iš svečios šalies, svarbu pažinti jo kultūra. Erudito licėjuje skatiname mokinius per pasirinktą pamoką savo klasės draugams arba visai licėjaus bendruomenei pristatyti savo gimtinę bei save. Per talentų vakarą mokiniai turi galimybę pristatyti savo pomėgius, hobius. Pedagogai tuo pačiu metu turi unikalią galimybę pažinti mokinį ne tik iš akademinės, bet ir gyvenimiškosios pusės.

Tarptautinių mokinių integracija Erudito licėjaus bendruomenėje padeda pasiekti ne tik akademinės sėkmės – dalindamiesi tarpkultūrine patirtimi, mes įgijame gilesnę patirtį, platesnį pasaulio suvokimą ir pojūtį, kaip ugdymo procesą galime praturtinti, suburdami įvairiausius žmones bendram tikslui.