TOK Exhibition
Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Žymos: , , , , , , Komentarai: Vienas komentaras

ToK projektų pristatymai: svarbi IBDP programos dalis, leidžianti atsiskleisti kritinio mąstymo įgūdžiams

ToK (angl. Theory of Knowledge), arba pažinimo teorijos, paroda yra labai svarbi IB programos dalis. Birželio 7 d. „Erudito“ licėjaus vienuoliktos klasės moksleiviai mokyklos bendruomenei pristatė savo projektus.

Ugdo kritinį mąstymą

Pažinimo teorija – esminė tarptautinio bakalaureato diplomo programos (IBDP) dalis ir disciplina. Jos tikslas – skatinti kritiškai mąstyti apie žinojimą ir jo šaltinius. Šis dalykas padeda mokiniams tyrinėti ir suprasti, kaip jie žino tai, ką žino, ir kokiais būdais galima patikrinti bei vertinti įvairias žinių formas.

Kursas apima žinojimo sritis: gamtos mokslus, humanitarinius mokslus, menus, istoriją, etiką, religiją ir matematinį žinojimą; žinojimo būdus: suvokimą, emocijas, kalbą, protą, intuiciją, tikėjimą, vaizduotė ir atmintį ir jas visas savotiškai apjungia. Moksleiviai analizuoja, kaip skirtingos žinojimo sritys vertina ir kuria žinias, aptaria ir vertina žinių patikimumo, vertingumo ir poveikio aspektus. Pažinimo teorija skatina lyginti skirtingų disciplinų žinojimo būdus ir metodus, juos integruoti ir taip geriau suprasti pasaulį.

Asmeninė refleksija ir ryšys su teorinėmis sąvokomis

Pažinimo teorija skatina ir asmenines bei etines refleksijas – moksleiviai skatinami mąstyti apie savo pačių žinojimo procesus ir įsitikinimus, analizuoja, kaip jie formuojasi, mokosi svarstyti etinius žinojimo naudojimo aspektus.

Pažinimo teorijos įvertinimą sudaro: esė (ilgas rašinys gana abstrakčia ir plačia, gilaus kritinio mąstymo reikalaujančia tema, kuriame moksleiviai nagrinėja pasirinktą klausimą) ir ToK pristatymas (pasirinkta realaus pasaulio situacija, kurią moksleiviai nagrinėja pažinimo teorijos kontekste). Ruošdamiesi pažinimo teorijos pristatymui, moksleiviai pasirenka dažniausiai tris objektus, kurie jiems turi asmeninę reikšmę arba yra svarbūs jų patirčiai, ir juos naudoja pažinimo teorijos sąvokoms nagrinėti ir iliustruoti. Klausimą galima rinktis iš IB pateikto sąrašo. Keletas „Erudito“ licėjaus vienuoliktokų nagrinėtų temų: Ar kai kurie dalykai yra nežinomi? Kiek emocijos gali paveikti žinių siekimą? Koks ryšys tarp asmeninės patirties ir žinių? Koks yra ryšys tarp asmeninės patirties ir žinių? Koks yra ryšys tarp žinių ir kultūros? Kodėl siekiame žinių? Ar gali žinios pakeisti vertybes ir įsitikinimus? Kokių iššūkių kyla bendraujant/diskutuojant apie žinias? Ar šališkumas neišvengiamas kuriant žinojimą? Ar dabartinės žinios formuojasi dėl jų istorinės raidos? Ar svarbūs yra materialūs įrankiai kuriant ar įgyjant žinias? ir pan.

Kiekvienam objektui moksleiviai rašo komentarą, paaiškinantį, kaip jis susijęs su pasirinktu klausimus ir pažinimo teorijos sąvokomis, taigi, be kritinio mąstymo ir refleksijų apie žinių formavimąsi ir vertinimą, gebėjimo susieti teorines sąvokas su realiu pasauliu, ugdomi ir komunikacijos raštu įgūdžiai, nes reikia raštu perteikti sudėtingas idėjas. Apibendrinant, ToK pristatymai suteikia galimybę moksleiviams kūrybiškai įsitraukti į ugdymo(si) procesą ir užmegzti asmeninį ryšį su teoriniais mokymosi aspektais.

Naujas IBDP programos komponentas

Pristatymai – gana naujas IBDP programos komponentas, įvestas 2020 metais. Jais siekiama padėti moksleiviams parodyti, kaip gana abstrakčios pažinimo teorijos sąvokos atsispindi realiame pasaulyje, reikalauja jas susieti su realaus pasaulio objektais. Tai padeda suprasti žinių prigimtį ir kaip jos taikomos ir interpretuojamos skirtinguose kontekstuose, tad skatina giliau suprasti tarpdisciplininį žinių pobūdį ir dalykų tarpdiscipliniškumą.

Pažinimo teorija yra ne tik akademinė disciplina, bet ir svarbus įrankis, padedantis mokiniams tapti savarankiškomis ir kritiškai mąstančiomis Asmenybėmis. Ji ugdo įgūdžius, kurie yra naudingi ne tik mokykloje ir kasdieniame gyvenime, bet neabejotinai bus svarbūs ir siekiant karjeros bet kurioje srityje.

„Erudito“ licėjaus pažinimo teorijos mokytojas Peteris Venables teigia, kad ToK pristatymai – puiki proga moksleiviams ir visai mokyklos bendruomenei parodyti, kaip jie mokosi tarptautinio bakalaureato programoje, kokias temas gvildena, kaip mąsto ir kūrybiškai pritaiko savo žinias. „Tai smagi, kūrybiška ir visą bendruomenę įtraukianti žinių šventė, kuri apibendrina visus mokslo metus“, – sako P. Venables.

Su Peteriu sutinka ir kolegė IB anglų kalbos mokytoja Indrė Douglas-Ramanauskė: „Pristatymas buvo labai įdomus, įtraukiantis, man labai patiko temos, kurias pasirinko vienuoliktokai. Labai patiko pristatymo „formatas“ ir kad paklausyti atėjo ir gimnazistai. Jie turėjo progos įsitikinti, kad pažinimo teorija yra įdomi, dovanojanti iššūkių ir protą bei mąstymą lavinanti disciplina.“

Vienuoliktokė Eglė tikina, kad mokytis pažinimo teorijos yra įdomu, ji leidžia giliau patyrinėti pasirinktas temas. „ToK pristatymai suteikia galimybę pabendrauti su kitais moksleiviais, pasilyginti ir pažvelgti į nagrinėjamas temas kitu kampu. O kadangi į temas reikia žvelgti per asmeninę prizmę, šie projektai padeda geriau pažinti vieniems kitus“, – sako IBDP moksleivė.