Mokymosi aplinka

Mokiniai mokosi moderniose klasėse ir multifunkcinėse erdvėse, kur sumontuoti ergonomiški baldai. 7 300 kv. m dydžio pastate Vilniuje įdiegti naujausi technologiniai, edukaciniai ir ergonominiai sprendimai, įrengtos modernios specializuotos klasės, daugiafunkcės bendrosios ir laisvalaikio erdvės,  erdvi ir moderni sporto salė, 100 kv. m ploto gamtos mokslų laboratorija, šiuolaikiška biblioteka, learning hub, IT dizaino klasė ir baseinas.

„Erudito“ licėjaus mokiniai susikaupia ir mokosi ne tik klasėse, bet ir šviesioje bibliotekoje, o norintiems aktyvaus laisvalaikio – suprojektuota fizinio aktyvumo erdvė – sporto salė, taip pat uždaras kiemas. Licėjaus erdvės suprojektuotos taip, kad vidaus interjeras praturtintų ugdymo(si) procesą. Licėjaus mokiniai ugdomi ne tik mokykloje, bet ir edukacinėse aplinkose.

Moksleiviai dažnai vyksta į ekskursijas visoje Lietuvoje, lankosi muziejuose, galerijose, kitose meną reprezentuojančiose erdvėse, parkuose, realiai veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Mes įsitikinę, kad ugdymo(si) aplinkos keitimas yra labai svarbi ugdymo(si) dalis.

Naujos patalpos Vilniuje, Aguonų g. 26, kuria dar geresnes sąlygas puoselėti „Erudito“ licėjaus švietimo vizijai ir taikyti pažangiausius ugdymo metodus bei principus.

Mūsų mokykloje ugdymo procesas yra orientuotas į bendradarbiavimą, bendruomeniškumą, komandinį ir projektinį darbą. Tai atsispindi ir mūsų naujosiose patalpose, kuriose didelis dėmesys skiriamas įvairių paskirčių bendruomeninėms bei skirtingų dalykų integraciją įgalinančioms erdvėms. Žvelgiame į švietimo ateitį, kurioje vis labiau nyks ribos tarp atskirų disciplinų ir klasių, o pagrindinis dėmesys teks lankstumui, kūrybiškai prieigai ir sąveikoms, mokymuisi per praktiką. Būtent tokią švietimo viziją atspindi ir jai pritaikytos mūsų patalpos“, – sako „Erudito“ licėjaus steigėjas ir direktorius dr. N. Pačėsa.