Ugdymo filosofija

Licėjus – tai kūrybinė erdvė, kur formuojasi augančios kartos mąstymas – svarbiausias ateities kūrimo potencialas. Mūsų mokykloje ugdymo procesas yra orientuotas į bendradarbiavimą, bendruomeniškumą, komandinį ir projektinį darbą.

Vizija

Mūsų vizija – ugdymo meistriškumo ir inovacijų lyderis.

Misija

Mes siekiame, kad kiekvienas mūsų vaikas būtų asmenybė, trokštanti pažinti, gebanti kurti, išsiskirianti pasiekimais.

Vertybės

  • Savarankiškumas – saviraiškos laisvė ir atsakomybė;
  • Darbštumas – aukšti etikos ir profesiniai standartai;
  • Draugiškumas – tolerancija ir tarpusavio pagalba;
  • Pilietiškumas – rūpinimasis kitais ir aplinka.

Ugdymo tikslai

  • Ugdyti žingeidžią, kūrybingą ir aktyvią Asmenybę;
  • Atskleisti ir stiprinti asmens laimei ir sėkmei svarbius gebėjimus;
  • Atskleisti ir stiprinti vaikų talentus ir paversti juos išskirtiniais pasiekimais;
  • Didžiausią dėmesį skirti matematikos, kalbų ir menų mokymuisi.