Gimnazija: nuo kelintos klasės?

Gimnazija – tai akredituota vidurinio ugdymo programa ir bendrojo lavinimo mokykla, apimanti 9–12 klases. Tai ugdymo niša po progimnazijos. Gimnazijos tipui priskiriamos mokyklos, vykdančios švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka akredituotą vidurinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. Pagal Lietuvos švietimo sistemą, į gimnaziją galima stoti pabaigus 8 klases, nuo 9 klasės.