Kas yra gimnazija ir progimnazija?

Lietuvos mokyklose progimnazija ir gimnazija sudaro vidurinę mokyklą. Progimnazija – tai bendrojo lavinimo mokykla, apimanti 1–8 arba 5–8 klases. Tai ugdymo niša tarp pradinės mokyklos ir gimnazijos. Gimnazija – tai akredituota vidurinio ugdymo programa ir bendrojo lavinimo mokykla, apimanti 9–12 klases. Tai pagilinto ugdymo vidurinė bendrojo lavinimo mokykla. Ją baigus ir išlaikius abitūros egzaminus, leidžiama studijuoti aukštojoje mokykloje.