Kas yra vidurinis išsilavinimas?

Valstybės garantuojamas visuotinis vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą. Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus IV gimnazijos (arba vidurinės mokyklos 12) klasę. Tai vidurinio ugdymo programa, apimanti dvejus metus, gimnazijų III–IV klases ar 11–12 vidurinės mokyklos klases.

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.
Vidurinis ugdymas neprivalomas. Pagal vidurinio ugdymo programą, galima mokytis vidurinėse mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose.