Progimnazija: kiek klasių?

Progimnazija – tai bendrojo lavinimo mokykla, apimanti 1–8 (su pradine mokykla) arba 5–8 klases (pagrindinė mokykla). Progimnaziją Lietuvoje sudaro 8 klasės. Tai ugdymo niša tarp pradinės mokyklos ir gimnazijos.

Progimnazijos tipui priskiriamos mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programą.